Olet täällä

Artikkelit

Sijoittajan tunnusluvut

Tunnusluvut ovat hyvä väline sijoituspäätösten tueksi. Tunnusluvuilla voidaan mitata muun muassa osakkeen hintaa, yhtiön kannattavuutta, maksuvalmiutta sekä vakavaraisuutta. Kokosimme yhteen sijoittajien tärkeimmät tunnusluvut ja niiden laskentakaavat.

Markkina-arvo = P = Osakkeiden kokonaismäärä * osakekurssi
Yritysarvo = EV = Markkina-arvo + (korolliset velat - likvidit varat)

Käyttökate = EBITDA = Liiketulos + poistot ja arvonalentumiset
Liiketulos = EBIT = Tulos ennen rahoitus-, satunnais- ja veroeriä
Nettotulos = E = Liiketulos +/- rahoituserät +/- veroerät

EV/EBIT -luku = Yritysarvo / Liiketulos
EV/EBITDA -luku = Yritysarvo / Käyttökate

P/E -luku = Osakekurssi / Osakekohtainen tulos
P/E -luku yritystasolla = Markkina-arvo / Nettotulos ilman vähemmistöosuutta

P/B -luku (myös P/BV) = Osakekurssi / Osakekohtainen oma pääoma
P/B -luku yritystasolla (myös P/BV) =  Markkina-arvo / Oma pääoma ilman vähemmistöosuutta

P/S -luku = Markkina-arvo / Liikevaihto
P/CF -luku = Markkina-arvo / Liiketoiminnan kassavirta

Osinkotuotto-% = 100 * (Osakekohtainen osinko / osakekurssi)
Osinkosuhde-% = 100 * (Osakekohtainen osinko / osakekohtainen tulos)       

Osakekohtainen tulos = EPS = Nettotulos ilman vähemmistöosuutta / osakkeiden keskimääräinen lukumäärä

Osakekohtainen osinko = DPS = Tilikauden osingot / osakkeiden keskimääräinen lukumäärä

Osakekohtainen oma pääoma = BPS = Oma pääoma ilman vähemmistöosuutta / osakkeiden lukumäärä kauden lopussa

Oman pääoman tuotto = ROE = 100 * (Nettotulos / Tasesubstanssi keskimäärin)

 

Sijoitetun pääoman tuotto = ROI = 100 * (Nettotulos + rahoituskulut + verot) / (Tasesubstanssi + korolliset velat keskimäärin)

 

Omavaraisuusaste = 100 * Tasesubstanssi / (Tasesubstanssi + muut velat)

 

Nettovelkaantumisaste = 100 * (Korolliset velat - likvidit varat ) / Tasesubstanssi

 

Quick ratio = (Lyhytaikaiset saamiset + rahat ja pankkisaamiset + rahoitusarvopaperit ) / (Lyhytaikainen vieras pääoma - lyhytaikaiset saadut ennakkomaksut)

 

Current ratio = (Vaihto-omaisuus + lyhytaikaiset saamiset + rahat ja pankkisaamiset + rahoitusomaisuusarvopaperit ) / Lyhytaikainen vieras pääoma)

 

Mitä tunnuslukuja sinä käytät? Kommentoi foorumillamme.