Olet täällä

Artikkelit

Osakesijoittajan verotus

Osakesijoittaminen ja verotus

Sijoittajan kannalta verotus ja verosuunnittelu ovat olennaisessa osassa sijoitusten pitkän aikavälin kannattavuudessa. Suorassa osakesijoittamisessa verot maksetaan vuosittain sekä nettomyyntivoitoista että osingoista.

Osakkeita myytäessä syntyy luovutusvoittoa tai luovutustappiota. Luovutusvoitto on verotettavaa pääomatuloa ja sitä verotetaan seuraavasti (päivitetty 3/2017):

Pääomatulot alle 30.000€ = 30% pääomavero
Pääomatulot 30.000€ ylittävältä osalta = 34% pääomavero

Jos kalenterivuoden myyntihinnat ovat yhteensä enintään 1000 euroa, myyntivoitto on verotonta.

Ennen vuotta 2016 syntyneitä tappioita pystyi vähentää vain myyntivoitoista, mutta nykyisin tappiot voidaan vähentää kaikista pääomatuloista. Myyntitappiota ei voi vähentää, jos vuoden aikana myydyn omaisuuden hankintahinnat ovat olleet yhteensä alle 1000 euroa.

Osinkotulojen verotus

Osinkotuloista 15% on verovapaata ja 85% on verotettavaa pääomatuloa. Osinkoja jakava pörssiyhtiö tekee 25,5 %:n (0,85 * 30%) ennakonpidätyksen osingoista ja se maksetaan osingon tilityksen yhteydessä.

Ulkomaat

Ulkomaalaisista sijoituksista saadut tuotot ja maksetut verot tulee merkitä veroilmoitukseen elleivät ne siellä esitäytetysti ole. Ulkomaille maksettu vero hyvitetään lain ja verosopimusten määräysten mukaisesti Suomessa. Hyvityksen saaminen edellyttää selvitystä ulkomailla jo maksetuista veroista. Ulkomaisista yhtiöistä saatavasta osingoista veroa maksetaan lähtökohtaisesti samalla prosentilla sillä eroavaisuudella, että kohdemaa perii osingonmaksun yhteydessä maakohtaisen lähdeveron joka myöhemmin hyvitetään kotimaisessa verotuksessa.

Vähennykset ja hankintahinnan laskeminen

Myyntitappion voi vähentää viiden vuoden aikana myyntivoitoista, tappio/voitto lasketaan syntyneeksi myynnin hetkellä. Pääomatuloista vähennettäviä kuluja ovat osakkeiden hankintakulut ja mahdolliset korkomenot.

Hankintahintaa laskettaessa käytetään FIFO-periaatetta (first in, first out). Tämä tarkoittaa, että verottaja katsoo oletuksena ensimmäisenä hankitut osakkeet ensimmäisenä myydyiksi. Mikäli oletus on väärä voi verovelvollinen halutessaan oikaista asian verottajalle tositteilla.

Hankintahinnassa on joskus järkevä käyttää hankintameno-olettamaa. Hankintameno-olettama alle 10 vuotta omistetuissa osakkeissa on 20%, ja yli 10 vuotta omistetuissa osakkeissa 40%. Esimerkki hankintameno-olettaman käytön hyödyllisyydestä:

Sami Sijoittaja on ostanut 1000 kpl Nokian osakkeita 11 vuotta sitten hintaan 1.00€ ja myy ne nyt 5.00€ kappale.

Luovutusvoitto todellisen hankintahinnan mukaan: 5.00€*1000 - 1.00€*1000 = 4000€, josta veroa maksetaan 4000€ * 30% = 1200€

Luovutusvoitto hankintameno-olettamaa käyttäen: 5.00€*1000 - (5.00€*0,4)*1000 = 3000€, josta veroa maksetaan 3000€ * 30% = 900€

Verotus suosii pitkäjänteistä sijoittajaa

Verotus suosii pitkäjänteistä omistamista. Lähtökohtaisesti osakkeiden myynti ja osto kannattaa tehdä siten, että maksettavaa veroa syntyy mahdollisimman vähän. Mikäli vuodelta on kertynyt luovutustappioita, saattaa loppuvuodesta olla järkevää kotiuttaa vastaava määrä voittoja. Verosuunnittelussa on kuitenkin huomioitava, että verottaja on katsonut joitakin joulukuun viimeisten päivien nopeita myyntejä ja takaisinostoja veronkierroksi. Kuten aiemmin mainittu, tappiot voi myös vähentää tulevien viiden vuoden aikana.

Verohallinnon lähettämä esitäytetty veroilmoitus sisältää yleensä valmiiksi vuoden aikana tehdyt ostot ja myynnit. Ilmoitus on kuitenkin syytä tarkistaa varsinkin mikäli arvopaperivälittäjää on vaihdettu tai mikäli myydään kauan omistettuja osakkeita. Mikäli yhtiösi on järjestänyt esimerkiksi ilmaisosakeannin vanhoille osakkeille tai yhtiö on jakautunut kahdeksi ja olet vastaanottanut uusia osakkeita, on myös mahdollista että hankintahinta on syytä tarkastaa.

Kysy ja keskustele verotuksesta foorumillamme.

Kattavat sijoittajan verotusohjeet löydät suoraan verottajan sivuilta.