Olet täällä

Artikkelit

Eläkesäästäminen, eläkevakuutus ja pitkäaikaissäästäminen

Eläkesäästäminen ja eläkevakuutus - Hyvä eläke?

Eläkesäästämisellä tarkoitetaan ennakoivaa säästämistä eläköitymistä varten. Tavoitteena lisätä taloudellista hyvinvointia lakisääteisen eläkkeen lisäksi. Eläkkeelle säästämistuotteita ovat yksilölliset eläkevakuutukset sekä sidotut pitkäaikaissäästämissopimukset.

Vapaaehtoiset eläkevakuutukset sekä pitkäaikaissäästämissopimukset ovat edullisia verotuksen osalta siten, että säästösumman voi vähentää verotuksessa. Kuitenkin säästövaroja nostettaessa säästöpääoma sekä tuotot verotetaan pääomatulona.

Vapaaehtoiset yksilölliset eläkevakuutukset ovat henkivakuutusyhtiöiden tarjoamia tuotteita. Tällöin sopimus voi olla:

  • Sijoitussidonnainen, jolloin asiakas valitsee vakuutuksen sijoituskohteet ja tuotto määräytyy näiden sijoitusten tuottojen perusteella, tai

  • Laskuperustekorkoinen, jolloin tuotto määräytyy sopimuksen mukaisesti.

On hyvä huomioida että nimestä huolimatta eläkevakuutus ei ole käytännössä millään tavalla vakuutus.

Toinen suosittu eläkkeelle säästäminen muoto on sidottu pitkäaikaissäästäminen (PS). Pitkäaikaissäästämissopimus tehdään pankin tai sijoituspalveluja tarjoavan yrityksen kanssa. tällöin säästäjä tallettaa/sijoittaa sovitun summan haluaamansa sijoituskohteeseen säännöllisesti. Tuotto määräytyy sijoitusten arvon kehityksen mukaisesti.

Pitkäaikaissäästämistä harkittaessa on hyvä muistaa että sidottujen varojen takaisinmaksu tapahtuu vasta kun tuloverolaissa määrätty eläkkeelle siirtymisikä täyttyy.

PS-tilejä tarjoavan palveluntarjoajan on tuotava selkeästi esiin että kyse on pitkäaikaissäästämiseen liittyvästä sopimuksesta. Säästämisaikana on mahdollista vaihtaa palvelun tarjoajaa, siitä saattaa kuitenkin aiheutua joitakin ylimääräisiä kuluja.

Molempien sopimusten hyvä puoli ovat että säännöllisellä säästämisellä kertyy mukavasti varallisuutta pitkän ajan saatossa. Kuitenkaan räätälöidyt ja hinnakkaat eläkkeelle säästämistuotteet eivät tuo juurikaan hyötyjä normaaliin kurinalaiseen sijoittamiseen verrattuna.

Päinvastoin.

Eläkevakuutukset sekä sekä pitkäaikaissäästämissopimukset ovat yleensä säästäjälle erittäin kalliita palveluita. Varoja yllättäen tarvittaessa saattaa lisäksi menettää huomattavan osan säästetystä varallisuudesta. Säästöjen kesken nostamiseen oikeuttavia perusteita ovat avioero, vähintään vuoden kestänyt työttömyys, puolison kuolema tai pysyvä työkyvyttömyys.

Esimerkki erään suuren suomalaisen pankin eläkevakuutuksen hinnoittelusta.

  • Maksetusta vakuutusmaksusta peritään 1% liikekulu.

  • Säästöaikana kulua peritään 0,4% vuodessa.

  • Eläkkeelle siirryttyä jokaisesta maksettavasta eläke-erästä peritään 1%.

  • Lisäksi vakuutussäästöstä veloitetaan kuukausittain määrittelemätön kuolemanvaraturvan maksu jonka suuruus riippuu vakuutetun iästä ja kuolemanvaraturvan suuruudesta. (Kulu siis turvasta että omaisuuteesi palautetaan kuoleman sattuessa perillisille osittain tai kokonaan)

Kokonaisuudessaan eläkesäästäminen on varteenotettava idea lisäksi eläketurvaa tulevina epävarmuuden aikoina, eläköityvän väestön osuuden lisääntyessä luvatun eläkkeen toteutuminen on yhä epävarmempaa. Säästäminen on kuitenkin parempi hoitaa itse sijoittamalla kuin kalliita pankkien tarjoamia eläkesäästämistuotteita käyttämällä.

Kysy ja keskustele säästämisestä foorumillamme.