Kolumnit

Kolumni: Kuopion puhelimella ei voi soittaa

Aki Pyysing |
Jaa Twiittaa

Kuopion puhelimella ei voi soittaa

Äkkinäinen voisi luulla, että osuuskunta KPY (= Kuopion puhelinyhdistys) on puhelinyhtiö. Sellainen se olikin, kun ostimme ensimmäiset osuustodistuksemme vuonna 1998. KPY:n myytyä DNA:n osakkeensa lokakuussa 2013 oli yhtiö muotoutunut 15 vuodessa paikallisesta
puhelinyhdistyksestä sijoitusyhtiöksi.

Tosin KPY:n yhtiömuoto on edelleen osuuskunta, kotipaikka Kuopio ja valtaosa osuudenomistajista savolaisia. Ylin päättävä elin on osuuskunnan edustajisto, joka valitaan vaaleilla. Ilmarisella on 761.900 osuutta ja yksi ääni. Tyypillisesti Sirpa Savolaisella on 100 osuutta ja yksi ääni. Näillä eväillä ei ole yllättävää, että edustajiston kokoonpano heijastaa pohjoissavolaisia poliittisia preferenssejä.

Aikoinaan sai lankapuhelimen halvemmalla kuukausimaksulla hankkimalla yhden puhelinyhtiön osakkeen. Näillä osakkeilla sai sitten sata nykyisen osuuskunnan osuutta. Osuuksia on yhteensä 5,55 miljoonaa kappaletta vajaalla 23.000:lla jäsenellä. Aktiivisin markkinapaikka osuuksille on Privanet, jossa ostolaita tällä hetkellä on 22,5 eurossa. Tämä antaa markkina-arvoksi koko narikalle 125 miljoonaa.

KPY omistaa 24.9. julkaistun NAG:n arvoanalyysin mukaan teollisia sijoituksia 119 miljoonalla, kiinteistöjä 5 miljoonalla ja finanssisijoituksia 98 miljoonalla. Tämä tekee yhteensä 223 miljoonaa, joka tekee 40,1 euroa per osuus. Tämä on muuten selvästi enemmän kuin markkinahinta 22,5 euroa.

Teollisten sijoitusten arvottaminen on aina jossain määrin arvailua. KPY:n teolliset sijoitukset ovat Enfo Oyj (IT:tä Suomessa ja Ruotsissa) NAG-arvostus 79M, Voimatel Oy (energia- ja sähköpalveluita Suomessa) 21M ja lisäksi Vetrea Oy ja Hoivatuote Oy (terveyspalveluita Savossa) 19M. Enfo on arvostettu käyttökatekertoimella 8,8 ja Voimatel 6,1. Tämä tarkoittaa, että firman käyttökate kerrotaan kertoimella ja sitten vähennetään nettovelat ja lopputulos on sitten yhtiön ”arvo”.

Terveyspalvelut on hiljan tehty penetraatio uudelle alueelle ja se on arvostettu hankintahintoihin.

Minä näen nämä arvostustasot realistisina. En siis maltillisina, vaan realistisina. Eli voehan se olla niinnii.

Finanssisijoitukset ovat hyvin lähellä käteisen rahan likviditeetin omaavia, joten niiden arvostus voitaneen hyväksyä ilman vastalauseita. Valitettavasti osa rahasta on laitettu pukumiesten pyöriteltäväksi. Viiden miljoonan kiinteistön arvostustaso on maltillinen, joskin kokonaisuuden kannalta vähämerkityksinen.

Sijoitusyhtiöilläni on ollut KPY:tä 15 vuoden ajan osin siitä syystä, että se on arvostettu alakanttiin koko matkan. Ei ole tehnyt mieli myydä alehintaan. Yhtiö on toisaalta jakanut kohtuullista osuuspääoman korkoa joka vuosi ja kokonaisuuden arvokin on noussut. Strong hold on ollut meille hyvä strategia, kun hankintahinnat on kuitattu tuottoina takaisin jo joku aika sitten.

KPY on jakanut nousevaa osuuspääoman korkoa, joka oli viime keväänä 1,6 euroa, joka antaa 7,1 prosentin osinkotuoton. Lisäksi tänä syksynä jaetaan euron lisäkorko. Toisaalta jos likvidit varat jaettaisiin osuudenomistajille, tekisi tämä reippaat 16 euroa per osuus. Näillä eväillä en usko osuuspääoman koron laskevan jatkossa. Valitettavasti tosin tuskin koko 16 euroakaan ensi keväänä jaetaan.

Miksi tämä on näin halpaa ja miksi minulla ei ole enemmän?

Suurin ongelma KPY:ssä on yhtiömuoto. Jos osuuskunnan edustajisto päättää korottaa Puijon tornia KPY:n varoilla, eivät isot osuudenomistajat voi yhtään mitään. Kuopion käräjäoikeudessa varojen hukkaamiskanteelle povaisin menestystä lähinnä liikejuristeille. Yhtiömuodon muuttamishanke ei ole pöydällä, vaan kirjattuna strategisena tavoitteena on pysyä osuuskuntana ainakin 2020 asti. Tässä yhteydessä luotan poikkeuksellisesti savolaisiin, eiköhän ne jatka vanhaan malliin toistaiseksi.

Toinen ongelma on likviditeetti. Pörssin ulkopuolisista kaupoista menee 1,6 prosentin varainsiirtovero ja välityspalkkiotaso on kahta prosenttia, elleivät osapuolet löydä toisiaan markkinapaikkojen ulkopuolella. Tällä lapulla ei tosiaankaan päivätreidata, eli spekulantit puuttuvat. Spekulanttien tarpeellisuuden ymmärtää vasta, kun niitä ei ole. Epälikvidimmät kohteet on perinteisesti arvostettu syystä likvidejä alhaisemmalle tasolle.

Kolmas syy halpaan hintaan on monitoimialayhtiöiden epämuodikkuus. Minä näen täysipäisellä johdolla varustetun monitoimialayhtiön järkevänä kohteena, jossa on hajautusta jo valmiina. Jos Nokialla ei olisi ollut verkkoliiketoimintaa, olisi siellä jo pitkälti laudat ovissa. Minun näkemykseni eivät kuitenkaan ohjaa aivan koko markkinaa, vaan pukumiehet preferoivat fokusoituneita yhtiöitä.

Kuun valoisa puoli

Olen ollut KPY:n suhteen varsin huoleton jo pitkän aikaa. Joskus vuosituhannen vaihteessa näin unissani jo Puijon tornin kohoavan minun rahoillani. Lisäksi DNA:n alkutaival oli melkoista kompastelua. Viisitoista vuotta myöhemmin DNA:t on myyty ja Puijon tornin korkeus ennallaan.

Huolettomuuteni johtuu kahdesta syystä. KPY on koko historiansa ajan tehnyt liiketoiminnallisesti perustultuja päätöksiä. Monet muut puhelinyhtiöt ovat pyrkineet joko maksimoimaan toimivan johdon hyvinvoinnin ja vallan, tehneet päätöksiä aluepoliittisin perustein tai molempia.

Toisekseen tunnen yhtiön toimivan johdon. Olen tavannut hallituksen puheenjohtajan Ossi Saksmanin pari kertaa ja hän vaikuttaa varsin sivistyneeltä yritysjohtajalta, joka oikeasti pyrkii tuomaan lisäarvoa omistajille. KPY:n tapauksessa hpj:n rooli on hyvin operatiivinen.

Toimitusjohtaja Lauri Kermanin kanssa taas olen luistellut kilpaa Brahiksen ympäri 1989, ja hän antoi kovan vastuksen. Näillä näytöillä kyseessä on siis kykenevä nuori mies. Toisaalta tiedän Laurin tarkan markan mieheksi, joka ei helpolla höttöön sijoita. Muut kuin luistelunäytöt puhuvat myös tämän puolesta.

Jos sijoitusyhtiön toimiva johto ei ole täysipäistä, rehellistä ja aja omistajien asiaa, kannattaa yhtiötä välttää muussa kuin yritysvaltausmielessä. KPY:n johto mielestäni täyttää kaikki kolme kriteeriä. Merkittävimpänä riskinä KPY:ssä näen, että Saksman jää eläkkeelle ja Kerman headhuntataan johonkin muualle ja heidät korvataan poliittisin perustein valituilla tuoreilla, mutta epäpätevämmillä savolaisilla.

KPY tiedottaa toimistaan avoimemmin kuin monet pörssiyhtiöt ja sen omistukset ovat täysin läpinäkyvät. Minä olen joutunut kaivamaan tilinpäätösten liitetiedoista sinne piiloteltua kuraa niin monesta firmasta, että arvostan todella paljon avointa tiedottamista.

En suosittele ketään ostamaan KPY:tä tai mitään muutakaan, mutta sen voin puttosena kertoa, että viime keväänä ostin äidilleni juuri tätä osuuskuntaa.

Keskustele kolumnista foorumilla