Olet täällä

Artikkelit
Kaupallinen yhteistyö

Vertaislainaamisen valoisia ja varjoisia puolia

Vertaislainaamisessa lainanottaja voi lainata rahaa lainanantajalta ilman välikäsiä, kuten pankkia tai muuta rahoituslaitosta. Vertaislainaamisalustat, kuten Estateguru, joka erikoistuu kiinteistörahoitukseen, arvioivat lainanhakijan riskitason ja luottotason ja sen perusteella joko hylkäävät tai hyväksyvät lainanhakijan ennen kuin alustalle on asiaa. Edellisestä artikkelista löytyy seikkaperäisempää tietoa Estategurun taustatyöstä sijoittajan turvaksi.

Alustalle hyväksytylle lainanottajalle asetetaan lainan korko tiettyjen kriteerien mukaan. Mikäli lainanottaja hyväksyy ehdot, projekti julkaistaan Estategurun kotisivulla sijaitsevalla alustalla ja sijoittajat voivat alkaa lainata rahaa eri projekteille. Lainanottaja on lainan saatuaan velvollinen maksamaan korkoa, normaalisti kuukausittain, kunnes laina erääntyy ja lainanottaja maksaa pääoman takaisin korkoineen.

Kaikille Estategurun lainoille tulee lainanottajan asettaa vakuus kiinteistön muodossa. Tämän ansiosta sijoittajalla on oikeus saada suoritus ensisijaisen panttioikeuden perusteella lainanottajan mahdollisessa maksukyvyttömyystilanteessa, jossa vakuutena oleva kiinteistö pakkohuutokaupataan.

Vertaislaina-alustat tarjoavat sekä sijoittajalle että lainanottajalle monia etuja verrattuna tavanomaisiin rahoitusvaihtoehtoihin, mutta mukana on tietysti myös eri tyyppisiä riskejä.

Etuja sijoittajille

Sijoittaminen vertaislainoihin tarjoaa mahdollisuuden tavanomaista säästötiliä huomattavasti korkeampaan tuottoon. Pankkitilit eivät tällä hetkellä pärjää edes inflaatiolle, sillä tilillä makaava raha menettää tasaisesti arvoaan ja ostovoimaansa.

Riskin ja tuoton suhde vertaislainoissa on houkutteleva. Estategurun listaamien lainojen keskimääräinen vuosituotto on yli kymmenen prosenttia. Toisaalta lainanottajan maksukyvyttömyystapaukset ovat harvinaisia Estategurun perusteellisen taustatyön ansiosta.

Toisena etuna vertaislainaamisessa on sijoitussalkun hajauttaminen. Hajauttamalla sijoitukset eri omaisuusluokkiin voidaan portfolion kokonaisriskiä alentaa taloudellisesti haastavien aikojen sattuessa. Estateguru tarjoaa tämän lisäksi mahdollisuuden hajauttaa sijoitukset alustallaan edelleen lainatyypin, projektien ja markkinoiden suhteen. Tämä tarjoaa entistä vahvempaa pohjaa salkun hajauttamiselle.

Vertaislaina-alustat tekevät lainanhakijoiden taustoista perusteellisen riskiarvioinnin, jotta saadaan varmuus lainanottajan luottokelpoisuudesta. Estategurun alustalle pääsevät ainoastaan tiukan seulonnan läpikäyneet hakijat. Tämän lisäksi, kuten aiemmin mainittiin, lainan vakuutena on kiinteistö ensisijaisella panttioikeudella. Maksukyvyttömyystapauksessa vakuus myydään, sillä tavoitteena on maksaa sijoittajalle lainattu summa takaisin mahdollisimman nopeasti.

Riskejä sijoittajille

Normaalisti tavanomaiset vertaislainat ovat alttiita korkeille luottoriskeille, joidenkin vertaislaina-alustojen tarjotessa lainoja heikommilla luottoluokituksella varustetuille lainanhakijoille. Estategurun prosessi on kuitenkin suunniteltu juuri tältä varalta suojaamaan sijoittajaa lainanottajan maksukyvyttömyydeltä. Estategurun konservatiivinen lähestymistapa, lainoitusasteen (LTV, Loan-To-Value) ollessa alle 70 prosenttia, antaa suojaa tappioita vastaan.

Vertaislaina-alustat ja niiden kautta sijoittavat eivät nauti minkäänlaista valtion suojausta tai vakuutusta. Joissakin maissa vertaislainaaminen on kielletty kokonaan. Estategurulla on toimiluvat niissä maissa joissa se on operatiivinen ja lainsäädäntö edellyttää toimilupaa. Muun muassa Suomessa Estategurun toimintaa valvoo Finanssivalvonta.

Tuottojen optimoimiseksi on usein tarpeellista sitoa pääoma pitkäksi aikaa, tyypillisesti yli vuodeksi. Näin ollen vertaislainaaminen ei sovi pikavoittoja hakeville. Estateguru lanseerasi hiljattain jälkimarkkinan, jossa sijoittajat voivat kaupitella vertaislainasijoituksiaan toisten sijoittajien kanssa ennen lainan erääntymistä. Tämä ominaisuus parantaa vertaislainasijoitusten likviditeettiä ja mahdollistaa tuottojen hakemisen 12 kuukautta lyhyemmillä ajanjaksoilla.

Etuja lainaajille

Vertaislainat voivat tarjota lainanottajalle helppopääsyisemmän lähteen rahoitukselle tavanomaisiin vaihtoehtoihin verrattuna. Pankit ja rahoituslaitokset ovat usein haluttomia lainaamaan rahaa rakennuttajille, joilla ei ole pitkää toimintahistoriaa, tai ovat haluttomia lainaamaan tarpeeksi suuria summia. Estateguru tekee yhteistyötä yksien Euroopan suurimpien rakennuttajien kanssa ja on ylpeä paikatessaan pankkien jättämän rahoitusaukon pienempien yritysten rahoitustarpeille.

Netissä kaikki tapahtuu nopeammin, eikä vertaislainaaminen ole poikkeus. Kivijalkapankkehin verratessa vertaislaina-alustat ovat usein nopeampia ja joustavampia. Estateguru välittää lainoja ilman tarpeetonta byrokratiaa ja odotusaikoja. Seikkaperäinen riskianalyysi tehdään asiantuntijoiden toimesta ensi tilassa ja lainoja myönnetään päivittäin. Lainan saaminen Estategurun kautta on jopa viisi kertaa nopeampaa tavanomaisiin rahoituslaitoksiin verrattuna.

Jotkut alustat, kuten Estateguru, sallivat lainanottajan maksaa lainansa takaisin etuajassa ilman lisäkustannuksia. Estateguru tarjoaa joustavia takaisinmaksuehtoja, joista lainanottaja voi valita tilanteeseensa parhaiten sopivan. Lainanottajat voivat myös valita kolmesta eri lainatyypistä: silta-, käyttöpääoma- tai kehityslaina, joista jokainen on räätälöity vastaamaan lainaajien eri tarpeita.

Riskejä lainaajille

Lainalle maksettavan koron lisäksi vertaislaina-alusta voi laskuttaa lisäkuluja. Estateguru veloittaa normaalisti 2,5-4 prosentin välille osuvan palkkion, kun koko lainasumma on saatu koottua sijoittajilta kasaan. Tämän lisäksi Estategurun veloittaa vuosittaisen 0,5-1 prosentin hallinnointipalkkion.

Yhteenveto

Vertaislainojen etuja ja riskejä sijoittajalle:

+ Säästötiliä parempi korkotuotto
+ Helppoa hajautusta sijoitussalkulle
+ Lainanhakijoiden tiukka riskianalyysi (joillakin alustoilla)

- Korkea luottoriski (joillakin alustoilla)
- Vähemmän valtion suojaa ja vakuuksia
- Pitkä sijoitusaika (joillakin alustoilla)

Vertaislainojen etuja ja riskejä lainanottajalle:

+ Helpompi pääsy käsiksi rahoitukseen
+ Tavallista rahoituslaitosta nopeampaa rahoitusta
+ Joustavat ehdot
+ Erilaisia lainatyyppejä (joillakin alustoilla)

- Koron päälle tulevat kulut
- Vähemmän suojaa maksukyvyttömyystilanteessa

Tutustu Estategurun palveluun yhtiön kotisivulla.

Katso uusimmat #Teerenpelit -jaksot ja tilaa Sijoitustiedon YouTube-kanava
Liity Sijoitustiedon jäseneksi