Olet täällä

Artikkelit
Kaupallinen yhteistyö

Vaihtoehtoisrahoituksella houkuttelevia tuottoja kiinteistöistä

Sijoittajan miettiessä hajautusta ajatukset johtavat useimmiten osakkeista ETF-rahastoihin, hyödykkeisiin ja velkakirjoihin. Monella on myös sijoitusasunto, jota vuokraamalla voi ansaita tuottoa pääomalle.

Edellämainittujen ohella vaihtoehtoisrahoitus kiinteistöihin tarjoaa mielenkiintoisen hajautusmahdollisuuden tuottoja tavoittelevan sijoittajan salkkuun. Kuten kaikilla markkinoilla, riski ja tuotto kulkevat käsi kädessä. Kiinteistörahoituksesta löytyy kohteita eri riskiprofiileilla ja EstateGurun palvelusta löytyy yli 11 prosentin keskimääräiseen vuosikorkoon nousevia sijoitusmahdollisuuksia.

EstateGuru on verraten uusi tulokas Suomen kiinteistörahoitusmarkkinoille, sillä yhtiö aloitti toimintansa Suomessa lokakuussa 2020. Yhtiö tarjoaa markkinapaikan vakuudellisille lainoille, joiden kohteena on asunto tai kiinteistö.

Yhtiöstä

EstateGuru on Virossa vuonna 2013 perustettu vaihtoehtoisrahoituksen alalla toimiva yhtiö.

Yhtiö yhdistää rahoituksen hakijat ja pääomalleen tuottoa tavoittelevat sijoittajat palvelussaan. Käytännössä EstateGuru toimii siis välittäjänä sijoittajan ja rahoitettavan kohteen välille. EstateGuru näin ollen laajentaa suomalaisten PK-yritysten rahoitusvaihtoehtoja pankkilainojen rinnalle. Sijoittajat puolestaan voivat jo pienillä pääomilla alkaa hajauttaa sijoituksia kiinteistöjen rahoitukseen. Rahoitettavia lainoja on tarjolla lukuisia, joten sijoittaja voi hajauttaa sijoituksensa moneen eri kohteeseen.

Yhtiöllä on toimintaa kahdeksassa eri maassa, mukaanlukien Baltian maat, Hollanti, Iso-Britannia ja Espanja. EstateGurun tavoitteena on olla rahoitusalan suurin kiinteistöihin keskittyvä palvelu Euroopassa vuonna 2025.

EstateGurun kautta rahoitettavat projektit voivat sisältää muun muassa uudisrakentamista, vanhojen kohteiden remontointia, yritysliiketoiminnan kehittämistä tai välivaiheen siltalainoja.

EstateGurun Suomen maajohtaja Matti Vansén on vakuuttunut, että Suomen markkinat ovat valmiita EstateGurun kaltaisille moderneille toimijoille. “Haluamme tuoda vaihtoehtoisrahoituksen hyödyt laajemman yleisön käsille ja tarjota todellisen vaihtoehdon perinteiselle lainamarkkinalle, joka monesti voi olla jähmeä ja byrokraattinen”, Vansén kertoo.

Joukkorahoitus sijoituskohteena

Joukkorahoitusala on viimeisten vuosien aikana kasvattanut suosiotaan suomalaisten sijoittajien keskuudessa. Suomen Pankin tilastojen mukaan joukkorahoitus kasvoi voimakkaasti viime vuosikymmenen toisella puoliskolla, mutta pandemia aiheutti loven toimialalle.

Lainamuotoinen joukkorahoitus kuitenkin pysyi lähes vuoden 2019 tasolla sijoittajien hakiessa pankkitiliä tuottavampaa ratkaisua rahoilleen.

Talouden avautuessa pandemian jäljiltä, voi yritysten odottaa taas hakevan enemmän rahoitusta projekteilleen ja sijoittajien hakevan matalien korkotasojen aikaan houkuttelevampaa tuottoa.

Suomessa kiinteistörahoituksen alalla on aiemmin tapahtunut valitettavia ylilyöntejä. Joulukuussa 2019 vaasalainen ICON kiinteistörahoitus ajautui konkurssiin toimitusjohtajan ja perustajien väärinkäytösepäilyjen johtamana ja heitä epäillään rikoksista.

Myös kiinteistösijoitusyhtiö Huhtanen Capital ajautui konkurssiin vuonna 2019 haettuaan sitä ennen listautumista pörssiin edeltävänä vuonna. Yhtiö oli antanut epärealistisia lupauksia sijoittajille asuntojen arvosta, vuokratuotoista ja yhtiön tilanteesta.

EstateGuru on puolestaan nopeasti noussut merkittäväksi kansainväliseksi rahoitusalan toimijaksi. Yhtiö on rahoittanut liiketoimintaprojekteja satojen miljoonien eurojen edestä, nostaen EstateGurun manner-Euroopan suurimmaksi toimijaksi vaihtoehtoisrahoituksen alalla.

Numerot puhuvat puolestaan: perustamisensa jälkeen yhtiö on mahdollistanut Euroopassa yli 340 miljoonan euron arvosta yrityslainoja. Välitettyjen lainojen keskimääräinen arvo lainaajaa kohden on noin 140 000 euroa.

EstateGuru toimii ainoastaan lainojen välittäjänä, joten yhtiön mahdollinen konkurssi ei suoraan aiheuta sijoittajille sijoitetun pääoman menetystä. EstateGurun kaatuessa kolmas osapuoli hoitaisi koron- ja pääomanmaksun loppuun. Mikäli EstateGuru ajautuu konkurssiin, hoitaa LemonWay maksut sijoittajille escrow-tililtä. Escrow-tili hoidetaan EstateGurun varoista erotettuna.

EstateGuru on välittänyt jo 2 350 lainaa 83 157 sijoittajalle. Lainojen yhteismäärä on noussut 358 miljoonaan euroon ja sijoittajille on maksettu korkoa yli 27 miljoonan euron arvosta. Keskimääräiseksi tuotoksi on muodostunut 11,43 prosenttia.

Suomessa Estateguru on lyhyen olemassaolonsa aikana välittänyt 110 lainaa, joiden kokonaismääräksi on muodostunut 37 844 919€. EstateGurun palveluun sisäänkirjautuneena kuka tahansa voi ladata EstateGurun lainakirjan, josta näkyy jokaisen välitetyn lainan kaikki tiedot (mukaanlukien keräysaika, korko, summa, stage, onko laina ollut myöhässä, ajoissa, takaisinmaksettu jne).

EstateGuru tarjoaa maantieteellistä hajautusta lainojen suhteen. Sijoittaja voi rahoittaa lainoja palvelun kautta monissa eri Euroopan maissa.

Lainojen kesto on normaalisti 12-18 kuukautta. Sijoittajan ei kuitenkaan tarvitse sitoa pääomaa koko laina-ajaksi kohteeseen, sillä EstateGuru tarjoaa lainoille jälkimarkkinat. Jälkimarkkinoilla sijoittaja voi ostaa tai myydä rahoituskohteitaan. Jälkimarkkina tekee EstateGurun kiinteistörahoituksesta likvidin sijoituskohteen. Jälkimarkkinoilta ostetun lainan etuna on, että se alkaa tuottaa heti lainan ollessa etukäteen rahoitettu.

Kiinteistörahoitus joukkolainojen kautta on erinomainen hajauttamisen muoto, sillä sen tuotto ei merkittävästi korreloi osake- tai korkomarkkinoiden kanssa. Lisäksi sijoitukset voi jakaa moneen eri EstateGurun rahoituskohteeseen, merkittävästi pienentäen sijoittajan kokonaisriskiä.

Sijoittajan suurimpana riskinä on lainaajan maksukyvyttömyys tai konkurssi, ei EstateGurun konkurssi. Toistaiseksi EstateGurun kautta sijoittaneet eivät ole menettäneet pääomaa vaikka lainaaja olisi ajautunut maksuongelmiin. Toisaalta lainanottajan konkurssikaan ei varsinaisesti ole ongelma, sillä EstateGurun kautta sijoittaneilla EstateGuru edustajanaan on oikeus panttikohtaiseen suorituksensaantioikeuteen, eli lainan vakuusobjekti realisoidaan. EstateGurun kautta lainan LTV:t (Loan-To-Value, lainan määrä suhteutettuna lainan vakuutena toimivan omaisuuden arvoon) ovat verrattaen matalia, noin 60 prosenttia, kun se pankeilla yleisesti on 70-80 prosenttia. Realisaation kautta takaisinsaadut lainat EstateGurun kautta ovat tuottaneet sijoittajille tähän päivään mennessä keskimäärin 9,9 prosenttia.

Tutustu EstateGuruun ja rahoituskohteisiin yhtiön verkkosivuilla.

  • Kaupallinen yhteistyö | EstateGuru
Tutustu Suomen suosituimpiin viputuotteisiin ilman välityspalkkiota
Liity Sijoitustiedon jäseneksi