Artikkelit

Powellin suurimmat huolenaiheet

Johannes Ankelo |
Jaa Twiittaa

Tässä vaiheessa keskuspankin koronnostojen sarjaa Fedin päättäjät todennäköisesti raapivat päätään hämmästyksissään. Yli viiden prosenttiyksikön, eli 500 korkopisteen, korkoruuvin kiristyksen jälkeen USA:n talous jatkaa puskemistaan eteenpäin kokematta pitkään odotettua taantumaa. Inflaatiotilanne on paranemassa, mutta on edelleen epäselvä ja pirstaleinen eri sektoreilla. Työtä inflaation lamaannuttamiseksi on vielä reilusti edessä ennen kuin keskuspankin asettamakahden prosentin inflaatiotavoite saavutetaan. Vuoden mittaan monet ovat veikanneet Fedin nostavan inflaatiotavoitteen kolmeen prosenttiin haasteen vaikeuden takia.

Samaan aikaan työttömyys on samalla tasolla kuin Fedin aloittaessa rahapolitiikan kiristämisen, eli noin 3,6 prosentissa. Reaalipalkkojen kasvu on USA:ssa edelleen positiivista viimeisten kahden vuoden aikana, mutta Isossa-Britanniassa, Japanissa ja Saksassa ne ovat laskussa.

Nomura-pankin korkostrategi Darren Shames kirjoittaa raportissaan vuoden 2023 kasvuodotusten olevan ylimalkaisen pessimistisiä, mutta viime aikoina ekonomistit ovat korjanneet ennusteitaan ja odottavan “pehmeän laskeutumisen” (eli taantuman välttämisen) olevan todennäköinen vaihtoehto.

Nomuran mukaan Fedin pääjohtaja Jerome Powellin suurin huolenaihe on FCI:n (Financial Conditions Index) tiukkuus ja haukkamainen ote lehdistötilaisuuksissa, mikä on yksi tapa kontrolloida markkinoiden dynamiikkaa. Fed ei varmastikaan halua toistaa keskuspankin virheitä, jotka johtivat 70-luvun kahteen korkeaan inflaatioaaltoon.

Nomura jatkaa raportissaan: “Fed on palannut päätelmissään sille linjalle, että inflaatio on täysin rahapoliittinen ilmiö ja on aloittanut kampanjan sen kontrolloimiseksi. Samalla se huomauttaa, että tavoitteen saavuttaminen ennen vuotta 2025 on haasteellista. Keskuspankkiirien retoriikasta on luettavissa, ettei jarrua voi päästää ylös liian aikaisin ja toistaa 60-luvun virheitä.”

FCI:n kontrolloiminen on keskuspankin suurin huolenaihe, “kun useimmat financial conditions-indeksit ovat samalla tasolla kuin Fedin aloittaessa koronnostot.” Nykyisen FCI-tason seurauksena Fedin kommentit voivat vinoutua haukkamaisiksi, mikä tarjoaa keskuspankille eräänlaisen vakuutuksen mandaattinsa kehityksen suhteen.

Johtuen jenkkiosakkeiden nykyisestä tilasta, vain muutama prosentti kaikkien aikojen huipuista, Nomuran mukaan Fediä ei juuri häiritsisi kymmenen prosentin pudotus osakkeiden hinnoissa, luottospreadien kasvu tai asuntomarkkinoiden lievä hidastuminen. “Näyttää siltä, että riski on epäsymmetrisesti vinoutunut Fedin haukkamaisemmalle linjalle erittäin lyhyellä aikavälillä (ts. koronnostot eivät ole vielä ohi vastoin ekonomistien ennustuksia).”

Shames päättää Nomuran raportin: “Tästä johtuen on huolestuttavaa, että markkinoiden positiointi Nomuran seuraamien indikaattoreiden perusteella kertoo sijoittajien olevan longina osakkeisiin ja bondeihin ja shorttina volaan…”

Nomura on historiallisesti ollut näkemyksissään varsin karhumainen.

Bank of America julkaisi inflaatiokuvaajan CPI-indeksin eri kuukausitason muutoksilla, sillä vertailukausien mukanaan tuomien alempien kuukausi-inflaatioiden muutokset tulevat päätökseen.