Olet täällä

Kumppaniblogit

Onko Bitcoinin hinnassa vielä kasvupotentiaalia?

Jaa Twiittaa

Talousanalyytikko Kay Van-Petersenin mukaan bitcoinin kurssi voisi nousta kymmenen vuoden sisällä jopa 100 000 dollariin. Kun bitcoinin kurssi liikkui 750 dollarissa, Van-Petersen ennusti, että bitcoinin kurssi nousisi vuonna 2017 yli 2 000 dollariin. Toukokuun 20. päivä näin tapahtuikin.

Puolestaan ensimmäinen Snapchatiin merkittäviä summia investoinut sijoittaja Jeremy Liewin mukaan bitcoinin kurssi voi nousta vuoteen 2030 mennessä jopa 500 000 dollariin, mikäli kansainvälisissä rahalähetyksissä aletaan käyttää kasvavissa määrin bitcoinia.

Harvardilainen akateemikko ja sijoittaja Dennis Porto puolestaan ennusti, että bitcoinin kurssi tulee rikkomaan 100 000 dollarin rajan jo vuoteen 2021 mennessä. Porton mukaan bitcoin on ensimmäinen valuutta, joka noudattaa niin sanottua Mooren lakia, eli oletusta, että transistorien laskentakapasiteetti noin kaksinkertaistuu joka vuosi.

Satoja sijoitusneuvoja antanut sijoitusasiantuntija Ronnie Moas puolestaan ennustaa, että bitcoinin kurssi tulee nousemaan vuoteen 2018 mennessä yli 5 000 dollarin. Kymmenen seuraavan vuoden aikana bitcoin tulee puolestaan nousemaan jonnekin 25 000 - 50 000 dollarin kieppeille.

Bitcoinia koskevat ennustukset voivat vaikuttaa hurjilta. Toisaalta kukapa olisi vielä muutama vuosi sitten osannut ennustaa, että vain muutamien tietokoneharrastajien käyttämästä pikkuohjelmasta muodostuisi yksi merkittävimmistä taloudellisista ja teknologisista vallankumouksista sitten Internetin.

Vaikka ennustukset ovatkin kovia, on niille myös vahvoja perusteita. Bitcoin on monien sijoittajien suosiossa syystä. Tässä artikkelissa käsitellään niitä syitä, minkä vuoksi veteraanisijoittajat ja akateemiset analyytikot uskovat, että bitcoinin kurssi voi nousta lyhyessä ajassa huimasti.

Bitcoinin vertaaminen perinteisiin taloudellisiin ilmiöihin on vaikeaa, koska bitcoin on kokonaisuudessaan täysin poikkeuksellinen verrattuna mihinkään aikaisemmin nähtyyn. Sillä on samaan aikaan useita erilaisia ominaisuuksia, joiden vuoksi sitä voidaan verrata niin arvometalleihin, perinteiseen rahaan kuin myös teknologia-alan osakkeisiin. Se ei kuitenkaan ole yksistään mitään näistä.

Numeroita vertailemalla voidaan esittää jonkinlaisia arvioita siitä, minkä verran kasvupotentiaalia bitcoinilla lyhyellä tähtäimellä voisi olla. Tässä artikkelissa bitcoinin kurssiennusteet on pyritty tekemään maltillisesti ja arvioimaan ne ennemmin alakanttiin kuin yläkanttiin. Pidemmän tähtäimen arviot ovat huomattavasti vaikeampia, sillä Bitcoin on alati kehittyvä ja muuttuva teknologia, eikä meillä ole vielä tietoa siitä, mihin kaikkeen se ja sen lohkoketju saadaan taipumaan.

-MAINOS-


Voit käydä kauppaa Bitcoineilla Coinmotionissa 1%:n kaupankäyntikomissiolla (-50%) ensimmäisen kuukauden aikana käyttämällä kutsukoodia ST17AAA. Jatkossa 1-2% komissio kaupankäyntivolyymistasi riippuen. Lue lisää Sijoitustiedon tarjouksesta.

---

Bitcoinin hinnanmuodostus ja fundamentaalit

Perinteinen fiat-raha saa arvonsa pitkälti siitä, että valtio päättää vaatia julkiset maksut ja verot maksettavaksi tuolla tietyllä fiat-valuutalla. Tämän ansiosta valuutalle syntyy kysyntää ja sitä kautta arvoa.

Bitcoin puolestaan saa arvonsa kokonaan vapailta markkinoilta. Mikään valtio tai muu instituutio ei luo bitcoinille keinotekoista kysyntää esimerkiksi vaatimalla, että verot maksettaisiin bitcoineilla, vaan bitcoinin kysyntä riippuu suoraan siitä, minkä verran ihmiset uskovat sillä olevan käyttöä ja arvoa.

Bitcoinien määrä on rajallinen. Tällä hetkellä bitcoineja on runsaat 16 miljoonaa ja niitä syntyy lisää tasaisesti hidastuvaan tahtiin. Uusien bitcoinien syntyminen päättyy lopullisesti arviolta vuonna 2140, jolloin maailmassa on 21 miljoonaa bitcoinia. Tämän jälkeen uusia bitcoineja ei synny enää koskaan.

Koska bitcoinien tarjonta on rajallista, tarkoittaa kysynnän kasvaminen bitcoinin kohdalla suoraan myös arvon kasvamista. Mitä enemmän bitcoinia käytetään, siirretään tai säilötään, sitä enemmän bitcoinille on kysyntää ja sitä kautta sitä korkeammaksi bitcoinin markkina-arvo nousee.

Tämä bitcoinin rajallinen, deflatorinen luonne on yksi merkittävimmistä syistä, joiden vuoksi bitcoinia pidetään hyvänä sijoituskohteena. Mikään valtio, keskuspankki tai muu vastaava instituutio ei voi luoda keinotekoisesti uusia bitcoineja ja siten romahduttaa bitcoinin arvon. Bitcoin on tässä suhteessa vastaavanlainen turvasatama kuin kulta.

Bitcoin kuitenkin myös eroaa kullasta radikaalisti. Sen lisäksi, että bitcoin toimii rajallisen luonteensa vuoksi erinomaisena valuuttana, on Bitcoin myös teknologia. Bitcoinin päälle voi kehittää uusia sovelluksia, Bitcoinissa olevia teknisiä puutteita voi korjata ja niin edelleen. Bitcoinin lohkoketjua voidaan käyttää esimerkiksi tallettamaan muutakin tietoa kuin rahaliikennettä. Bitcoinia on jo nyt käytetty esimerkiksi säilömään syntymä- ja aviotodistuksia, minkä lisäksi Bitcoinin päälle kaavaillaan muun muassa eräänlaista "hajautettua Internetiä", joka saisi varmuutensa ja voimansa suoraan Bitcoinin lohkoketjusta.

Tämä Bitcoinin luonne ohjelmoitavana rahana tarkoittaa, että Bitcoinin kysyntä kasvaa myös sitä mukaa, kun Bitcoinin lohkoketjun ympärille luodaan uusia sovelluksia ja hyödykkeitä. Bitcoinin potentiaalinen arvo ei siis rajoitu vain siihen, mitä Bitcoinilla voidaan jo nyt tehdä, vaan sen lisäksi tulee ottaa huomioon se, mitä Bitcoinilla voidaan tulevaisuudessa tehdä. Mitä paremmaksi ymmärrys ja osaaminen lohkoketjusta kehittyy, sitä monipuolisempia Bitcoin-sovelluksia tullaan kehittämään.

Bitcoin on ylivoimainen kansainvälisissä rahansiirroissa

Kansainväliset valuutansiirot ja rahalähetykset ovat yksi Bitcoinin lupaavimmista mahdollisuuksista. Lohkoketjun ansiosta bitcoinin siirto saman valtion sisäpuolella on yhtä helppoa ja halpaa kuin siirto maiden rajojen ulkopuolelle. Bitcoinin lähetyskustannukset ovat pahimmillaankin mitattavissa muutamissa dollareissa, siinä missä perinteiset tavat lähettää rahaa, kuten pankit tai rahanlähetyspalvelut, perivät asiakkailta pahimmillaan jopa kymmenien prosenttien kustannukset. Mitä suuremmasta kansainvälisestä rahansiirrosta on kyse, sitä edullisemmaksi bitcoin-siirto muuttuu verrattuna perinteisiin rahanvälityskeinoihin.

Tällä hetkellä kansainväliset rahalähetykset ovat yli puolen biljoonan dollarin bisnes. Vuonna 2016 maailmanlaajuisten kansainvälisten rahalähetysten yhteenlasketuksi arvoksi on arvioitu noin 538 miljardia dollaria. Rahalähetyksissä liikkuu siis valtavasti rahaa.

Mikäli oletetaan, että Bitcoinia käytettäisiin vaikka yhdessä neljänneksestä kansainvälisistä rahansiirroista, olisi se miltei kaksi kertaa yhtä paljon kuin mitä bitcoinin nykyinen markkina-arvo on. Tällöin bitcoinin kurssi voisi olla jopa yli 7 900 dollaria. Jos kansainväliset rahansiirrot laskettaisiin nykyisen bitcoinin käytön päälle, voisi bitcoinin kurssi nousta noin 12 400 dollaria, eli kasvaa nykyisestä yli 70%.

Bitcoinia käytetään jo nykyään kansainvälisissä rahalähetyksissä, minkä lisäksi sen käyttö tässä tarkoituksessa kasvaa koko ajan. Bitcoinilla on valtavasti kasvupotentiaalia etenkin kehittyvässä maailmassa, jota myös merkittävä määrä rahalähetyksistä koskee. Vaikka Bitcoin on pitkään käytetty ensisijaisesti lähinnä hyväosaisissa valtioissa, on se murtautumassa osaksi myös kehittyvien maiden valtavirtaa. Mitä kalliimpaa ja vaikeampaa rahalähetykset kehittyviin maihin ovat, sitä enemmän hyötyä Bitcoinin yleistymisestä köyhemmissä maanosissa on.

Sähköinen maksaminen

Bitcoinia verrataan usein luottokorttimaksuihin, eikä syyttä. Luottokortit ovat nykyään se tapa, miten suurin osa ihmisistä käyttää rahaa sähköisesti. Luottokorteilla ja niistä riippuvaisilla palveluilla, kuten PayPalilla, käydään suurin osa Internetin kaupankäynnistä.

Maailman kaksi ylivertaisesti suurinta luottomaksuyhtiötä ovat Visa ja MasterCard. Visan avulla siirretään vuosittain noin 8,9 biljoonan dollarin edestä varallisuutta. MasterCardin kohdalla luku on noin 1,2 biljoonaa. Visan ja MasterCardin takana tulee pienempiä toimijoita, mutta tässä arviossa keskitytään vain kahteen suurimpaan toimijaan.

Luottokorttiyhtiöiden siirtovolyymit eivät tietenkään ole suoraan vertailtavissa Bitcoinin markkina-arvoon, mutta ne antavat hyvää osviittaa Bitcoinin potentiaalista. Jos Bitcoinia alettaisiin käyttää esimerkiksi yhdessä kymmenestä niistä rahansiirroista, joissa aikaisemmin on käytetty luottokorttia, nousisi bitcoinin markkina-arvo nopeasti lähestulkoon 100 miljardia dollaria yli 170 miljardiin dollariin. Bitcoinin kurssi voisi tällöin olla noin 10 200 dollaria kappaleelta.

Sähköinen maksaminen on nopeasti yleistyvä trendi Bitcoin-maailmassa, ja yksi ensimmäisistä tavoista, miten yritykset yleensä lähtevät käyttämään Bitcoinia. Monet suuret toimijat hyväksyvät jo bitcoin-maksut, mukaan lukien niinkin isot nimet kuin Microsoft ja Steam. Joka vuosi uudet yritykset ottavat bitcoin-maksut käyttöön ja Bitcoin kasvattaakin asemiaan tässä suhteessa paremmin kuin esimerkiksi perinteiset luottokorttiyhtiöt, jotka ovat jo monella tavalla saavuttaneet asiakaskuntansa maksimin.

Visan ja MasterCardin kaltaisiin maksupalveluihin nähden Bitcoinilla on myös yksi etu: sillä voi suorittaa maksuja myös yksityisiltä yksityisille. Onkin virheellistä verrata Bitcoinilla tapahtuvaa maksamista yksinomaan sähköisesti tapahtuvaan maksamiseen, koska Bitcoin ei korvaa pelkästään luottokorttimaksuja, vaan myös perinteisiä tilisiirtoja, käteismaksuja ja niin edelleen.

Bitcoin suojasatamana

Bitcoinia kutsutaan usein digitaaliseksi kullaksi johtuen sen defaltorisesta luonteesta ja pysyvästä, kiveen kirjoitetusta määrästä. Bitcoinilla on kuitenkin monia ylivertaisia ominaisuuksia kultaan nähden. Bitcoineja voi esimerkiksi säilyttää ja siirtää helpommin kuin kultaa. Bitcoineja on myös helpompi ostaa ja myydä kuin kultaa.

Bitcoinin luonteen vuoksi sitä on alettu myös käyttää hyvin samalla tavalla kuin kultaa, etenkin sijoittamisessa. Bitcoin tarjoaa sijoittajille vastaavan taloudellisen turvasataman poliittisesti epäselvissä tilanteissa kuin kulta aikaisemmin.

Maailman kullan markkina-arvo on tällä hetkellä noin 7,7 biljoonaa. Mikäli bitcoin omaksuisi noin kymmeneksen nykyisestä kullan arvosta esimerkiksi kasvavan turvasatamasijoittamisen myötä, tarkoittaisi se bitcoinin markkina-arvon nousua noin satakertaiseksi. Yhden bitcoinin kurssi voisi tällöin rikkoa 45 000 dollarin rajan.

Bitcoin teknologiana

Bitcoin ei ole pelkästään digitaalinen valuutta tai kulta, vaan ennen kaikkea myös vallankumouksellinen teknologia. Bitcoinin taustalla pyörivä lohkoketju on jotain sellaista, jota ei ole koskaan aikaisemmin nähty. Bitcoin on maailman ylivertaisesti suurin hajautetun laskennan operaatio ja yksi suurimmista hajautetuista järjestelmistä.

Vaikka Bitcoin toimii erinomaisesti rahana, antaa sen lohkoketju myös monia muita mahdollisuuksia. Lohkoketjuun on helppoa säilöä miltei mitä tahansa tietoa, minkä ansiosta Bitcoinia voidaan käyttää myös esimerkiksi asiakirjojen varmentamiseen, sopimusten säilyttämiseen ja muuhun vastaavaan. Pelkästään siinä juridisessa byrokratiassa, jota Bitcoin voi helpottaa, liikkuu maailmanlaajuisesti miljardeja.

Bitcoinin päälle ollaan rakentamassa myös huomattavasti suurempia sovelluksia, kuten jopa omaa hajautettua Internetiä. Esimerkiksi Blockstreamissa ja BitPayssa aikaisemmin työskennellyt lohkoketjukehittäjä Eric Martindale on kehittämässä järjestelmää, jossa Bitcoinin lohkoketjun päälle voidaan rakentaa kokonaisia nettisivuja ja samanlaisia älysopimuksia kuin Ethereumiin. Tällainen hajautettu, varmennettu Internet on jo itsessään valtavan arvokas keksintö jopa ilman Bitcoinia.

Bitcoinin ominaisuudet ohjelmoitavana rahana antavat sille myös periaatteessa rajattomat mahdollisuudet kasvuun. Mitä enemmän uusia sovelluksia ja käyttötapoja Bitcoinille voidaan kehittää, sitä arvokkaampi itse Bitcoin-järjestelmästä tulee ja sitä myötä sitä arvokkaampia yksittäisistä bitcoineista tulee. Tämän vuoksi Bitcoinia voidaan verrata myös teknologia-alan yrityksiin.

Maailman kolme suurinta yritystä ovat kaikki teknologia-alan yrityksiä. Markkina-arvoltaan suurimpien yritysten johtopaikkoja pitivät tietokone- ja ohjelmistovalmistajat Microsoft ja Apple sekä Google-palvelua ylläpitävä Alphabet Inc. Applen markkina-arvo on noin 753,7 miljardia dollaria. Alphabet Incin puolestaan 573,5 miljardia dollaria. Microsoftilla markkina-arvo yltää puolestaan noin 508,9 miljardia dollaria.

Mikäli Bitcoin kasvaisi järjestelmänä edes puoliksi yhtä suureksi kuin esimerkiksi Microsoft, tarkoittaisi se, että Bitcoinin markkina-arvo nousisi nykyisestä 73,3 miljardista yli 250 miljardiin. Tällöin yksittäisen bitcoinin kurssi nousisi yli 14 000 dollariin.

Kuinka suureksi kurssi voi nousta?

Maailmassa on tällä hetkellä rahaa arviolta 68,7 biljoonaa dollaria. Luku sisältää kaikkien maiden valuutat, säästöt ja niin edelleen. Mikäli Bitcoin siirtyisi valtavirtakäyttöön ja ottaisi merkittävän globaalin markkina-aseman saaden noin yhden neljänneksen maailman varallisuudesta alleen, tarkoittaisi se, että yksi bitcoin nousisi arvoltaan noin miljoonaan dollariin.

Vaikka tällainen miljoonan dollarin kurssi tuntuukin hullulta, ei se olisi juuri mitään verrattuna siihen, minkä verran bitcoinin kurssi on jo kasvanut. Esimerkiksi edellisen seitsemän vuoden aikana bitcoinin kurssi on kasvanut yli miljoona prosenttia. Jos bitcoin nousisi nykyisestä runsaan 4 200 dollarin kurssista miljoonaan dollariin, ei se tarkoittaisi kuin muutamien kymmenien tuhansien prosenttien kasvua.

Luonnollisesti tällainen skenaario on hyvin kaukainen ja jopa utopistinen. Se ei kuitenkaan ole täysin mahdoton. Mikäli bitcoinille kehittyisi esimerkiksi vastaavanlainen reservivaluutan status kuin dollarille, voisi jopa miljoonan dollarin arvio jäädä liian alhaiseksi.

Bitcoinin kasvupotentiaali on valtava ja sen perusteet ovat vahvat ja kunnossa. Bitcoin voi osoittaa huomattavaa kasvua niin kansainvälisissä rahansiirroissa, turvasatamana toimimisessa kuin myös teknologisena innovaationa. Vaikka tässä artikkelissa kaikkia näitä kasvutapoja on käsitelty erillisinä, todellisuudessa ne kaikki tapahtuvat samaan aikaan ja jokainen näistä tekijöistä lisää Bitcoinin arvoa ja nostaa bitcoinin kurssia.

Jiri Keronen | Coinmotion

Jiri Keronen on ollut kryptovalutta-sektorilla vuodesta 2012 ja hän kirjoittaa aktiivisesti bitcoinista ja sen kehityksestä mm. Bittiraha.fi-uutissivustossa. 

MAINOS: Voit käydä kauppaa Bitcoineilla Coinmotionissa 1%:n kaupankäyntikomissiolla (-50%) ensimmäisen kuukauden aikana käyttämällä kutsukoodia ST17AAA. Jatkossa 1-2% komissio kaupankäyntivolyymistasi riippuen. Lue lisää Sijoitustiedon tarjouksesta.

Sijoitustiedon kryptovaluuttakeskustelu
Coinmotion - kysymyksiä ja vastauksia

Avaa ilmainen tili ja myy ja osta kryptovaluuttoja alhaisilla välityspalkkioilla.
Liity Sijoitustiedon jäseneksi