Mitä futuurit ovat?

Jaa Twiittaa

Futuurit ovat erittäin suosittu johdannaistyyppi niiden läpinäkyvyyden ja selkeiden käyttötarkoitusten ansiosta. Futuureilla ei ole optioiden kaltaista volatiliteettivaikutusta, joten ne ovat optioita helpompi ymmärtää ja arvostaa. Futuurimarkkinat ovat erittäin likvidit niin yksityis- kuin institutionaalisten sijoittajien suojatessa positioitaan ja spekuloidessa kohde-etuuden tulevilla arvonmuutoksilla. Ensimmäiset futuurikaupat tehtiin aikanaan maataloustuotteilla ja myöhemmin luonnonvaroilla, kuten öljyllä. Rahoitustuotteisiin perustuvat futuurit näkivät päivänvalonsa vuonna 1972 kun osakeindeksit, valuutat ja korkotuotteet lanseerattiin futuurien kohde-etuuksina.

Mitä futuurit ovat?

Futuurit ovat kahden osapuolen välisiä sopimuksia ostaa tai myydä kohde-etuutena oleva tuote tiettynä hetkenä tiettyyn hintaan tulevaisuudessa. Futuurimarkkinoille osallistuminen ei kuitenkaan tarkoita että sijoittajan täytyisi toimittaa kohde-etuus vastapuolelle tai ottaa kohde-etuus vastaan. Useimmat futuurisopimukset selvitetään käteisenä, ja jos futuurin erääntyessä edessä olisikin kohde-etuuden fyysinen toimitus, voidaan futuuripositio sulkea ottamalla vastakkainen positio ennen erääntymispäivää. Futuurin hinta johdetaan kohde-etuuden hinnasta, eli futuuri on johdannainen. Futuurisopimuksia voidaan tehdä OTC-markkinoilla (over the counter), mutta niitä on tarjolla myös standardoituina tuotteina eri pörsseissä ympäri maailmaa. 

Kaupankäynti futuureilla

Alunperin futuurin käyttötarkoituksena oli puhtaasti suojautuminen kohde-etuuden markkinahintojen epäsuotuisia liikkeitä vastaan. Futuurikaupan osapuolet voivat futuurisopimuksen avulla lukita tietyn kauppahinnan etukäteen tulevalle transaktiolle. Tämä on hyödyllistä esimerkiksi siinä tapauksessa kun yritys odottaa maksuja vieraassa valuutassa ja haluaa suojautua arvonalennusta vastaan. Suojaamalla voidaan poistaa negatiivinen riski, mutta samalla tietysti poistetaan mahdollisuus arvonnousuun. 

Nykyään futuureilla käydään myös aktiivisesti spekulatiivista kauppaa suojaamisen ohella. Sijoittajat ja traderit voivat standardoitujen futuurien avulla ottaa näkemystä haluamaansa kohde-etuuteen ilman että tarvitsee sijoittaa suoraan kohde-etuuteen. Futuurien avulla traderit saavat vipua sijoitukseensa. Spekulantit lisäävät futuurimarkkinoiden likviditeettiä. Spekulatiivinen kauppa futuureilla on korkeariskistä ja niillä voit spekuloida niin nousevia kuin laskeviakin markkinoita. Korkean likviditeetin ja pienien spreadin ansiosta futuurit sopivat erinomaisesti traderin työkaluksi.

Futuureilla kauppaa käydessä maksu futuurisopimuksesta ei tapahdu etukäteen, sillä toimituspäivä on tulevaisuudessa. Futuurinkaupan osapuolten tulee sen sijaan asettaa varoja sijoitustililleen kaupan vakuudeksi (margin). Vakuusvaatimus tulee ilmi standardoidun futuurisopimuksen ehdoista, normaalisti se on jotain 1-10% väliltä kaupan arvosta riippuen valitusta futuurista. Jos positio kehittyy väärään suuntaan ja tilillä olevat varat eivät enää riitä vakuudeksi (margin call), tulee sijoittajan tallettaa lisää varoja tai positio suljetaan automaattisesti lisätappioiden välttämiseksi. Tilin arvo päivitetään päivittäin futuurin hinnan liikkeiden mukaisesti.

Futuurien kohde-etuudet

Futuureilla voidaan kauppaa monilla erilaisilla kohde-etuuksilla:

  • Maataloustuotteet: vilja, karja, metsätalous

  • Energia: öljy, maakaasu, hiili

  • Osakeindeksit: S&P500, DAX30, EuroStoxx50

  • Valuutat: EUR/USD, USD/JPY

  • Korkotuotteet: valtioiden velkakirjat, Eurodollar

  • Metallit: kulta, hopea, platina, kupari

...ja kustakin ryhmästä löytyy lukuisia kohde-etuuksia lisää.

Futuurimarkkoiden merkitys

Koska futuurimarkkina on erittäin aktiivinen ja keskeinen maailmanlaajuinen markkinapaikka, tarjoaa se tärkeää markkinatietoa sijoittajille.

Hinnan määräytyminen

Futuurimarkkinoiden kilpaillun luonteen ansiosta futuureista on tullut tärkeä taloudellinen työkalu hintojen päättämiseksi tämän päivän ja huomisen kysynnän ja tarjonnan perusteella. Futuurien hinnat riippuvat jatkuvasta informaatiotulvasta ympäri maailmaa ja näin ollen ovat erittäin läpinäkyviä. Tekijöillä kuten sota, sää, kuivuus, pakolaistulva ja konkurssi on suuri merkitys kysyntään ja tarjontaan ja täten nykyiseen ja tulevaan futuurin kohde-etuuden hintaan. Tälläinen informaatio ja se mitä ihmiset sulattavat informaation vaikuttavat futuurin hintaan.

Riskin alentaminen

Futuurien avulla sijoittajat voivat halutessaan pienentää riskiä kauppaa tehdessä. Futuurin avulla voidaan tuleva kauppahinta lukita, jolloin epävarmuus tulevasta hinnasta poistuu. Tämä auttaa alentamaan esimerkiksi vähittäiskaupan ostajan riskiä kun pelko tuottajan hinnannoususta katoaa. 

Avaa tili ja pyydä kirjoitusoikeus foorumille
Kaupallinen yhteistyö
Singa modernisoi karaoken, viihdeteollisuuden viimeisen analogisen linnakkeen - rahoituskierros käynnissä
Joskus se nyt vaan on tyhmää maksaa liikaa (+case Ambea)
Epätavallinen markkinatilanne suosii tuottoja Aasiassa
Artikkelit
Epätavallinen markkinatilanne suosii tuottoja Aasiassa