Olet täällä

Artikkelit

Katsaus tulevaan: Talouskasvu hidastuu, mutta tuotot nousevat erityisesti USA:n ulkopuolella

Yksi maailman johtavista pankeista ja finanssialan tutkimusfirmoista, Bank of America Merrill Lynch, julkaisi katsauksensa ensi vuoteen. Pankki näkee taantuman riskin ensi vuodelle matalana.

Katsauksen pääpointteja ovat muun muassa

 • Osakkeiden tuottojen odotetaan peittoavan bondien tuotot vuonna 2020 maailmantalouden ottaessa pohjakosketuksen alkuvuodesta. Finanssipolitiikan odotetaan säilyvän osakkeille myönteisenä. Tavanomainen ajatusmalli salkun jakamisesta 60 prosenttia osakkeisiin ja 40 prosenttia bondeihin tuskin osoittautuu tehokkaaksi ensi vuonna.

 • Väliaikaisen kauppasodan rauhan pitäisi vapauttaa paineita maailmanlaajuisessa kaupassa ennen USA:n presidentinvaaleja. Tämä antaisi sysäyksen kesäiselle maailmanlaajuiselle talouskasvulle jenkkikorkojen ja taalan vetämänä.

 • Jenkkiyhtiöiden tulosten kohentuminen voi nostaa S&P-500 indeksi uusiin 3300 indeksipisteen huippulukemiin loppuvuodesta, eli 6 prosenttia nykytasoa korkeammalle. Eurooppalaisten ja kehittyvien markkinoiden osakkeiden odotetaan suoriutuvan jenkkiosakkeita paremmin vuonna 2020.

 • Potentiaaliset 6 prosentin kokonaistuotot High Grade US yrityslainoista tekevästä niistä erityisen mielenkiintoisen maailmantilanteessa, jossa miinuskoroilla makaa 12 triljoonaa dollaria. Jenkkifirmat odottavat ulkomaisen pääoman virtaamisen jatkuvan voimakkaana suosiollisten spreadien tukemana. Tämänhetkinen bondimarkkinoiden “kupla” voi kuitenkin muodostua markkinan heikkoudeksi.

“Uusi vuosi ja vuosikymmen alkavat historian pisimmän härkämarkkinan häntäpäässä. Huolimatta vahvoista tuotoista, sijoittajien hermostuneisuus säilyy korkeilla tasoilla”, Candace Browning, BofA Merrill Lynchin Global Researchin johtajaa, toteaa. “Monet talouden ajurit, kuten keskuspankkien politiikka, globalisaatio ja öljy, ovat saavuttaneet huippunsa ja uudet talouden ajattelutavat kehittyvät haastavien maailmantalouden, poliittisen, ympäristön ja sosiaalisten tilanteiden seurauksena. Sen sijaan että keskittyisi haasteisiin, sijoittajilla on nyt potentiaalia löytää mahdollisuuksia siitä mitä tapahtuu seuraavaksi.”

Makrotaloudellisia ennustuksia pankki antoi seuraavasti:

 • Hidastuva globaali kasvu: Maailmanlaajuisen BKT:n ennustetaan hidastuvan vuoden 2018 3,8 prosentin tasoilta 3 prosenttiin tänä ja ensi vuonna. Euroopan odotetaan vakiintuvan yhden prosentin tasoille ja Kiinan talouskasvun odotetaan hidastuvan 6,1 prosentista 5,6 prosenttiin. Inflaation odotetaan laskevan tämän vuoden 3,1 prosentista vuoden 2021 2,7 prosenttiin ohjauskorkojen pysyessä nykyisillä tasoillaan finanssipolitiikan jäätyessä.

 • USA:n talouden hidastuminen huolimatta vahvoista fundamenteista: USA:n BKT:n kasvun odotetaan hidastuvan seuraavan kahden vuoden aikana 1,7 prosenttiin. Toisaalta inflaatiokaan ei karkaa käsistä, odotusten ollessa 2 prosentissa vuoden 2020 loppupuolella. FED:n ei odoteta nostavan ohjauskorkoa lähitulevaisuudessa, ellei merkittävät muutokset taloudessa vaikuta FED:n päätöksentekoon. FED keskittyy taantuman estämiseen, joten ohjauskoron laskeminen on korottamista todennäköisempää.

 • Maltillisia tuottoja jenkkiosakkeissa, parempi potentiaali valtameren tällä puolen: S&P-yhtiöiden EPS:n odotetaan kasvavan 8 prosentilla 177 taalaan ennen ensi vuoden lopulla yhtiöiden tuottojen pönkittämänä. Kehittyvät markkinat ja Eurooppa voivat kuitenkin tarjota parempia tuottoja ensi vuonna, sillä pääoma on tällä hetkellä painotetusti rapakon takana ja sen odotetaan virtaavan globaaleihin osakkeisiin. Odotettavissa on kolme merkittävää rotaatiota: kasvuosakkeista arvo-osakkeisiin, suuyhtiöistä pieniin ja USA:sta muualle maailmaan.

 • Ohjauskorot jämähtävät paikoilleen kun tuli rahapolitiikalla hiipuu: Jenkkikorkojen odotetaan näyttävän tietä ensi vuonna. Kymmenvuotisten korkojen odotetaan liikkuvan 2 prosentin tasoilta 1,8 prosenttiin ensi vuoden aikana. FED:n toimenpiteet ovat vapauttaneet muut keskuspankin omiin toimiinsa, ja Kiinaa lukuunottamatta monen keskuspankin odotetaan pitävän korot nykyisillä tasoillaan ensi vuonna.

 • Luottosykli jatkaa pyörimistään: Huolimatta heikentyvästä maailmanlaajuisesta kasvusta, jenkkien Investment Grade yritystuottojen odotetaan kasvavan 9 prosentilla ensi vuonna spreadin tiukentuessa 10 korkopisteeseen ja kokonaistuottojen ollessa neljästä kuuteen prosenttia. Ensi vuonna 11-vuotinen High Yield-lainasykli jatkaa pyörimistään, yritystuottojen ollessa suurin riski. Tärkeimpiä rotaatioita tulevat olemaan suurista liikkeellelaskijoista pieniin, lyhyistä papereista pitkiin ja enemmän syklisiä sektoreita.

 • Kehittyvien markkinoiden elpyminen riippuu kauppasodasta: Kehittyvien markkinoiden kannalta USA-Kiina-kauppasodan tulos on ratkaiseva. Latinalainen Amerikka on syklisessä palautumisvaiheessa todennäköisesti Brasilian ja Argentiinan vetämänä, Argentiinan uuden hallituksen ollessa äärimmäisten taloudellisten haasteiden edessä. Yksilölliset tekijät vaikuttavat kehittyvässä EMEA-markkinassa, Egyptin ja Venäjän kotimaisen velan ja Nigerian ja Kenian ulkomaan velan ollessa suosiossa.

 • Heikentyvä taala: Jenkkitaalan odotetaan heikentyvän ensi vuonna poliittisen epävarmuuden vähentyessä. Euron ja punnan odotetaan myös hyötyvän Brexit-epävarmuuden selkiytyessä, EUR/USD noustessa 1,15 tasolle ja GBP/USD 1,39 vastaavasti. Vahvempi globaali kasvu ja heikentyvä taala auttavat kehittyvien markkinoiden kehitystä. USD/JPY odotetaan laskevan 103 tasolla, kun taas AUD/JPY ja ASEAN-valuuttojen odotetaan nousevan voimakkaasti.

 • Maltillinen kasvu raaka-aineissa suojaa inflaatioriskeiltä: Positiivisen “roll yieldin” odotetaan auttavan raaka-ainetuottoja ensi vuonna ja hajontaa on odotettavissa energiassa, metalleissa ja maataloustuotteissa. Brent-öljy voi nousta 70 taalaan vuoden puolivälissä ja diesel voi nousta 100 dollariin. Syklisten raaka-aineiden pitäisi hyötyä varastojen täydentämisestä, maltillisemmasta FED-politiikasta ja väliaikaisesta kauppasodan rauhasta. Tämä auttaisi suojaamista inflaatiota vastaan. Kuparin ja nikkelin odotetaan nousevan taas ensi vuonna, kun taas ennusteet kullan ja jalometallien suhteen ovat varovaisempia.

 • Sektoripainotukset ja -rotaatiot: Tuotantotalouden käännekohdan ja kauppasodan rauhan perusteella teollisuussektorin painotus nostetaan ylipainotukseen markkinapainotuksesta. Kauppasodan kärjistymisen todennäköisyys USA:n vaalien jälkeen ja sen muuttumisesta kauppasodasta teknologiasodaksi johdosta teknologiasektori muutetaan ylipainotuksesta markkinapainotukseen.

  • Ylipaino: Finanssi, Teollisuus, Hyödykkeet, Luksustuotteet

  • Markkinapaino: Teknologia, Kommunikaatio, Terveydenhuolto, Energia

  • Alipaino: Kiinteistöt, Tarvikkeet, Kulutustuotteet

Makrotrendien vaikuttaessa markkinoihin, tavanomaisen sijoittamisen aika alkaa olla ohi. Lokalisaatio globalisaation sijaan ajaa maailmantalouden kasvua ja moraalisen kapitalismin suosion kasvu muuttaa yhtiöiden toimintatapoja vaihtaen niiden huomion osakkeenomistajista sidosryhmiin.

Sijoittajien tulisi huomioida monen pitkäaikaisen trendin vaikutusta ensi vuodelle ja siitä eteenpäin:

 1. Globalisaatiosta lokalisaatioon

 2. Kauppasodasta teknologiasotaan

 3. Bondeista osakkeisiin

 4. Lyhytjänteisistä tuotoista pitkäaikaiseen kasvuun, jossa ESG-tekijät (Environmental, Social and Governance) voivat auttaa havaitsemaan pitkän aikavälin kasvutarinoita

Mitä mieltä BofA Merrill Lynchin näkymistä ensi vuodelle? Onko pankki väärässä yhdessä tai useammassa ennustuksessa? Keskustele siitä lisää palstalla

Sijoita kryptovaluuttoihin turvallisesti ja luotettavasti
Liity Sijoitustiedon jäseneksi