Olet täällä

#IR-kanava

Haastattelussa pörssiyhtiö Revenio Group

Revenio Group on kansainvälisillä markkinoilla toimiva suomalainen terveysteknologiakonserni, jonka maailmanlaajuinen menestys perustuu vahvasti patentoituun silmänpaineen mittausteknologiaan. Revenion liiketoimintojen yhteisenä nimittäjänä on seulonta, seuranta ja maailmanlaajuinen tarve terveydenhuollon kustannussäästöihin ennaltaehkäisevän terveydenhuollon kautta.

Revenio tavoittelee terveysteknologiassa voimakasta kasvua. Revenion tavoitteena on kehittää entistä tehokkaampia ja helposti käyttöönotettavia menetelmiä tunnistaa kansanterveydellisesti merkittäviä sairauksia jo niiden alkuvaiheessa. Revenion seulontateknologioiden fokuksessa ovat glaukooman, osteoporoosin, ihosyövän ja astman tunnistaminen ja niiden hoitoprosessin aikainen mittaaminen. Revenio-konserniin kuuluvat Icare Finland Oy, Revenio Research Oy sekä 53 %:sti omistettu Oscare Medical Oy.

Sijoitustieto haastatteli Revenio Groupin talousjohtajaa Robin Pulkkista.

Miten kuluva vuosi on sujunut odotuksiin nähden?

Kuluvana vuonna myynti on sujunut hyvin erityisesti useilla tärkeillä markkina-alueilla kuten Kiinassa, Kanadassa, Venäjällä, Italiassa, Hollannissa ja Espanjassa sekä pienissä Aasian maissa.

Uuden Icare ic100 –silmänpainemittarin myynti käynnistyi hyvin Euroopassa ja saamamme palaute on ollut erinomaista. Laitteita on myyty kuluvan vuoden aikana jo 3000 kappaletta.

Yhdysvaltojen myynti ei kuluvana vuonna ole yltänyt odotetulle tasolle. Tuotesukupolven vaihdos Icare TA01:stä Icare ic100:aan on käynnissä ja tuotteita toimitetaan itsenäisille myyntiedustajille ja heitä koulutetaan uuden laitteen myyntiin samalla kun jakelijaverkostoa vahvistetaan. Icare ic100:n tuoterekisteröinti on käynnissä muun muassa Japanissa ja Koreassa.

Anturimyynti jatkoi vahvaa kasvuaan laitemyynnin kasvun ja laitteiden yhä lisääntyvän aktiivisen käytön myötä, ollen 28% edellisvuotta suurempaa.

Icare HOME –silmänpainemittarin Yhdysvaltojen myyntilupahakemukseen liittyvät käytettävyystutkimukset on tehty ja jätimme uuden myyntilupahakemuksen FDA:lle marraskuun lopussa.

Ihosyöpään ja astmaan liittyvien tuotteiden kehityshankkeemme etenevät suunnitellusti. Astmatuotteelle (Ventica) on haettu CE-merkkiä, joka avaa mahdollisuudet ensimmäisten kliinisten tutkimusten käynnistämiselle kaupallisella tuotteella. Tavoitteena on aloittaa nämä kliiniset tutkimukset ensimmäisessä vaiheessa Pohjoismaissa ja Saksassa.

Miltä markkinatilanne näyttää nyt?

Vuoden kolmannen neljänneksen myynnin kasvu jäi odotuksistamme. Tähän vaikutti osaltaan se, ettei Yhdysvaltojen myynti yltänyt odotetulle tasolle. Tuotesukupolven vaihdos Icare TA01:stä Icare ic100:aan on käynnissä ja tuotteita toimitetaan itsenäisille myyntiedustajille ja heitä koulutetaan uuden laitteen myyntiin samalla kun jakelijaverkostoa vahvistetaan. Uskomme vuoden viimeisen neljänneksen olevan myynnin osalta vahvempi. Koko vuoden 2016 osalta ohjeistuksemme on ennallaan: Liikevaihdon kasvun odotetaan jatkuvan vahvana. Kannattavuuden odotetaan säilyvän hyvällä tasolla kasvupanostuksista huolimatta.

Miten Revenio Group on pärjännyt suhteessa kilpailijoihin?

Terveysteknologia poikkeaa monista muista toimialoista sen vahvan sääntelyn ja lainsäädännön sekä prosessien pitkäaikaisuuden johdosta. Myös viranomaisten asettamat vaatimukset alalla toimivia yrityksiä kohtaan ovat kasvaneet. Kynnys päästä toimialalle on korkea, mikä tarkoittaa haasteita uusille tulokkaille. Icaren ei tarvitse enää todistaa olemassaoloaan, mutta emme kuitenkaan ole yksin markkinoilla. Toteaisin meidän pärjänneen kilpailussa erinomaisesti sekä liiketoimintamallimme että ainutlaatuisen teknologian ja erittäin korkean asiakastyytyväisyyden vuoksi.

Keskitätte toimintojanne yhä enemmän Suomeen, miksi näin?

Suomesta löytyy paljon alihankinta- sekä automaatio-osaamista sekä halua prosessien kehittämiseen tiiviissä yhteistyössä kanssamme. Tämä on johtanut siihen, että merkittävä osa tuotteidemme valmistuksesta tapahtuu nykyään Suomessa. Toki meillä on yhteistyökumppaneita myös Englannissa, Sveitsissä, Kiinassa ja Malesiassa. Kehitämme ensisijaisesti olemassa olevia kumppanuussuhteitamme, mutta uudet tuotteet ja teknologiat johtavat väistämättä siihen, että etsimme jatkuvasti myös uusia potentiaalisia yhteistyökumppaneita. Meille on strategisesti tärkeää, että tuotteillamme on useampi toimittaja. Pitkäjänteisen yhteistyön tuloksena olemme päässeet laadukkaisiin, kustannustehokkaisiin ja ekologisiin ratkaisuihin, jotka ovat korkean asiakastyytyväisyyden perustana.

Miten uuden Icare ic100 –silmänpainemittarin myynti on lähtenyt liikkeelle eri markkina-alueilla?

Kuluvana vuonna suurin yksittäinen asia on ollut Icare ic100 –silmänpainemittarin lanseeraaminen Euroopassa ja Australiassa heti vuoden alussa sekä Yhdysvalloissa toukokuussa. Lanseeraus sujui yli odotusten ja uuden sukupolven tuote on korvannut usealla markkinalla jo vuonna 2003 markkinoille tuodun Icare TA01:n odotettua nopeammin. Yhdysvalloissa myynti on sen sijaan lähtenyt liikkeelle hieman asettamaamme tavoitetta hitaammin. Icare TA01:n myynnin odotetaan jatkuvan vielä vuosia erityisesti kehittyvissä maissa.

Icare ic100:sta saatu tuotepalaute on ollut erinomaista sekä Euroopasta että Yhdysvalloista. Olemme tehneet merkittäviä parannuksia laitteen käyttöominaisuuksiin ja ergonomiaan suhteessa sen edeltäjään; varsinkin uusille käyttäjille se on entistä helpompi omaksua ja ottaa käyttöön. Tekemämme muutokset on huomioitu myös kansainvälisissä muotoilukilpailuissa: Icare ic100 sai vuonna 2016 merkittävän kansainvälisen IF DESIGN AWARD –palkinnon. Lisäksi laitteelle myönnettiin Red Dot Award: Product Design 2016, mikä on kansainvälisesti arvostettu tunnustus korkealaatuisesta muotoilusta.

Miksi Revenio Group on hyvä sijoituskohde tällä hetkellä?

Tavoitteenamme on rooli maailman kärkiyhtiönä seulontateknologioissa. Terveysteknologia on tulevaisuuden liiketoimintaa, johon liittyy merkittäviä tulevaisuuden kasvumahdollisuuksia. Revenio on myös suojannut nykyiset ja tulevat teknologiat ja tuotteet patenteilla. Olemme lisäksi viimeisten 10 vuoden aikana osoittaneet kykymme kasvaa ja tehdä tulosta. Osingonmaksuhistoriamme on vahva.

Keskustele Revenio Groupista foorumillamme.

Johannes Ankelo 12/2020: Kulta uuteen nousuun parin kuukauden dipin jälkeen?
Liity Sijoitustiedon jäseneksi