Artikkelit

Ethereum – turvallista, hajautettua tiedonjakoa

Sijoitustieto |
Jaa Twiittaa

Lohkoketjuteknologiaan (engl. Blockchain) perustuva Bitcoin on tällä hetkellä tunnetuin tähän uuteen teknologiaan pohjautuva keksintö. Bitcoin on kuitenkin vain yksi sadoista kryptoalustoista jotka käyttävät lohkoketjuja pohjanaan. Tämän hetken mielenkiintoisin nimi Bitcoinin ohella on Ethereum, joka on käyttötarkoitukseltaan Bitcoinia huomattavasti monipuolisempi kryptoalusta. Siinä missä Bitcoin on digitaalinen valuutta, Ethereumia voidaan käyttää virtuaalivaluutan lisäksi laajaan skaalaan erilaisia sovelluksia.

Lue myös: Onko Ethereum ottamassa kryptovaltikkaa Bitcoinilta?

Mikä on lohkoketju?

Hyvänä uutisena teknologiakammoisille tulee, ettei lohkoketjuja tarvitse ymmärtää perusteellisesti niitä menestysekkäästi käyttääkseen. On kuitenkin hyvä tietää tämän tulevaisuuden kuuman teknologian perusteet, jotta illalliskutsuilla voi sanallisesti näpäyttää kaveria mikäli tämä erehtyy puhumaan asiasta puutaheinää.

Lohkoketju on korruptoimaton digitaalinen hajautettu tietokanta-alusta, jolle voidaan tallentaa kaikenlaisia arvoa sisältäviä transaktioita, ei kuitenkaan pelkästään taloudellisia transaktioita. Lohkoketju toteutuu transaktiolokina, joka jakautuu teknologiaan osallistuvien kesken. Transaktiot voidaan tällöin todentaa monesta eri lähteestä ja niiden perusteella voidaan rakentaa tietokanta. Jotta tietokanta voitaisiin murtaa, tulisi hakkerin päästä sisään lukemattomille tietokoneille samanaikaisesti jotta tämä voisi muuttaa transaktiotietoja. Käytännössä lohkoketju on siis murtovarma tietokanta.

Mikä on Ethereum?

Ethereum on lohkoketjuteknologiaan perustuva hajautettu, autominen ja täysin luotettava tietojenkäsittely-ympäristö.  Ethereumin kehittäjä, Vitalik Buterin, halusi rakentaa lohkoketjualustan joka pystyisi ratkaisemaan ongelmia joihin Bitcoin-teknologia ei kykene. Ethereum, Bitcoinin tavoin, ei sijaitse missään yhdessä tietyssä paikassa mutta on saatavilla kaikkialla ja sen tarkoituksena on saada lohkoketjuteknologia yleiseen käyttöön jokapäiväisessä elämässä. Bitcoin mahdollista kahdenväliset käteissiirot digitaalivaluutassa, mutta Ethereum vie lohkoketjuajatusta pidemmälle; sen avulla voidaan toteuttaa ohjelmointikieltä mille tahansa hajautetulle sovellukselle. Mikä tahansa keskitetty sovellus voidaan hajauttaa Ethereumin avulla, esimerkiksi äänestysten jäjestäminen.

Ethereumin ydinkonsepti EVM, Ethereum Virtual Machine, on Turing-täydellinen (ts. se voi oletuksen mukaan simuloida minkä tahansa muun tietokoneen tai ohjelman toimintaa) sovellus joka pyörittää Ethereum-verkkoa. Sen avulla kuka tahansa voi ajaa mitä tahansa ohjelmaa, riippumatta ohjelmointikielestä kunhan aikaa ja muistia on riittävästi tarjolla. EVM:n ansiosta lohkoketjusovelluksia voidaan rakentaa aiempaa helpommin ja tehokkaammin.

Ether-valuutta

Ethereum palkitsee sitä prosessoivia virtuaalirahalla, joiden yksikköjä kutsujaan ethereiksi. Ether-rahalla voidaan Bitcoinin tapaan käydä kauppaa ja sen hintakehitys on viime kuukausina ollut voimakasta ja volatiilia.

Ether-valuutalla mahdollistetaan markkina älysopimuksille (engl. Smart contracts); tarvitset ether-valuuttaa voidaksesi maksaa älysopimuksen toteutuksen ja toisaalta voit ansaita ethereitä kun autat toteuttamaan niitä.

Älysopimukset Ethereumissa

Älysopimus on termi tietokonekoodille, jolla mahdollistetaan rahan, tietojen, osuuksien tai minkä tahansa arvoa sisältävän vaihto. Kun älysopimuksia toteutetaan lohkoketjussa, prosessista muodostuu eräänlainen itseohjautuva tietokoneohjelma joka toteuttaa sopimuksia automaattisesti kun tietyt kriteerit täyttyvät. Kun älysopimukset ajetaan lohkoketjussa, ne toteutuvat suunnitellusti, ilman mahdollisuutta viiveille, sensuurille tai petoksille.

Ethereumin hyödyt

Yksi seuraavista suurista teknologisista askeleista on internetin hajauttaminen, jossa lohkoketju ja Ethereum astuvat mukaan kuvaan. Hajautetussa järjestelmässä kuka tahansa voi osallistua milloin tahansa ylläpitämään ja kehittämään järjestelmää. Samoin järjestelmästä voi milloin tahansa poistua, mutta järjestelmä jatkaa toimimistaan. Hajautetussa järjestelmässä mikään yksittäinen taho ei pysty estämään osallistumista tai sensuroimaan sisältöä. Lohkoketjuteknologia on tällä hetkellä paras olemassaoleva ratkaisu toteuttamaan useiden osapuolten välistä kanssakäymistä ilman keskitettyä valvontaa esimerkiksi valtion toimesta. Ethereumin hajautettu järjestelmä on siis eräänlainen itseohjautuva järjestelmä, joka valvoo omia sopimuksiaan. Minkä tahansa ohjeen ohjelmoitkin Ethereumin älysopimukseesi, voit olla varma että se toteutetaan suunnittelusti, ilman mahdollisuutta korruptiolle, poliittisille näkemyksille, poikkeuksille, lahjonnalle tai ihmisvalvonnalle.

Ethereumia voidaan käyttää esimerkiksi äänestysten järjestämiseen, yrityksensisäisen valuutan toteuttamiseen, sopimusten kirjaamisen, digitaalisen taiteen omistusrekisterin luomiseen,  hajautettujen autonomisten organisaatioiden (DAO) luomiseen ja moneen muuhun.

Hajautetun Ethereum-alustan etuja ovat muun muassa

  • Kolmannet osapuolet eivät voi tehdä muutoksia tietoihin.
  • Sovellukset perustuvat tietoverkkoihin, jotka on rakennettu konsensus-periaatteelle, joten sensuuri on mahdotonta.
  • Ethereumissa ei ole yhtä tiettyä pullonkaulaa ja se on varmennettu kryptogian avulla,  joten sovellukset on suojattu petoksilta ja hakkereilta.
  • Ethereumissa toteutetut sovellukset eivät kaadu koskaan eikä niitä voi laittaa pois päältä.

Haasteita Ethereumille

Yksi suurimmista Ethereumin haasteista on skaalautuvuus. Suuret maksujäjestelmät kykenevät prosessoimaan noin 2000 transaktiota sekunnissa, mutta Bitcoin pystyy prosessoimaan vain 7 transaktiota sekunnissa ja Ethereumkin ainoastaan 15. Vielä ei ole tiedossa pystyykö Ethereum skaalatumaan toivotulla ja odotetulla tavalla, ”kymmeniä tuhansia transaktioita sekunnissa”, kuten kehittäjä Vitalik Buterin on suunnittellut tulevaisuudessa toteutuvaksi.

Hajautetutkaan sovellukset eivät ole täydellisiä, sillä älysopimusten koodi on ihmisen tuotosta, joten älysopimukset ovat ainoastaan niin hyviä kuin niiden tekijät.

Miten pääsen mukaan Ethereum-teknologiaan?

Ethereum on varsin uusi teknologia ja siitä on tällä hetkellä haastavaa löytää suomeksi materiaalia. Jos kuitenkin lisätieto Etherumista kiinnostaa, kannattaa tutustuminen aloittaa osoitteesta ethereum.org joka ohjaa eteenpäin niin sovellusten rakentamiseen kuin ether-lompakon avaamiseen.

Sijoitustieto keskustelee asiasta foorumin ketjussa  Kryptovaluutat sijoituskohteina

Mainos, Coinmotion: Voit ostaa Ethereumia Coinmotionissa 1%:n kaupankäyntikomissiolla (-50%) ensimmäisen kuukauden aikana käyttämällä kutsukoodia ST17AAA. Jatkossa 1-2% komissio kaupankäyntivolyymistasi riippuen

Yhteistyökumppaniksi:

Näkyvyys Sijoitustiedossa, ota yhteyttä!

Kolumnit

Markkinanäkymät kesällä 2024

Mikko Mäkinen
13.6.2024
east Lue lisää
Kolumnit

Laillinen turnauspokeri olisi pelastettavissa

Aki Pyysing
9.6.2024
east Lue lisää
Artikkelit

Analyysissa Nokian Renkaat: Entisen laatuyhtiön testitulokset eivät riitä Seurantalistalle

Almanakka
7.6.2024
east Lue lisää