Olet täällä

Artikkelit

Ethereum - Kolmanneksi suurin kryptovaluutta

Jaa Twiittaa

Ethereum on kryptovaluuttamarkkinaan viime vuosina kenties eniten vaikuttanut lohkoketju ainakin, jos ylivoimainen markkinajohtaja bitcoin jätetään pois laskuista. Ethereum oli pitkään markkina-arvoltaan toiseksi arvokkain kryptovaluutta ja tälläkin hetkellä markkinan kolmanneksi arvokkain. Suurimpana vaikutuksena Ethereumilla on markkinan laajentaminen ja mahdollisuuksien tarjoaminen uusille lohkoketjusovelluksille. Valtaosa viime vuosina markkinoille tuoduista kryptovaluutoista on luotu Ethereumin lohkoketjua hyödyntäen.

13.5.2021: Onko Ethereum ottamassa kryptovaltikkaa Bitcoinilta?

Ethereum on lohkoketjualusta muille sovelluksille

Ethereum on yksi maailman käytetyimmistä lohkoketjualustoista. Sen oma kryptovaluutta, ether, on markkina-arvoltaan kolmanneksi arvokkain kryptovaluutta bitcoinin ja ripplen jälkeen. Ethereumin keskeisin ero bitcoiniin on se mihin tarkoitukseen lohkoketju on luotu. Ethereumia ei ole tarkoitettu pelkästään maksuvälineeksi, vaan yleiseksi alustaksi, jonka päälle voidaan rakentaa erilaisia hajautettuja sovelluksia.

Ethereum julkaistiin vuonna 2013. Sen pääkehittäjä Vitalik Buterin esitteli tuolloin järjestelmän toiminnan esittelevän white paper -dokumentin. Buterin mukaan piti tärkeänä, että Bitcoiniin voitaisiin sisällyttää jonkinlainen koodauskieli. Tämä ei kuitenkaan kerännyt kannatusta bitcoinin kehittäjien keskuudessa, jotka halusivat pitää järjestelmän mahdollisimman yksinkertaisena ja selkeänä. Buterin päätti kehittää oman lohkoketjuprojektinsa vastaamaan hänen mielestään Bitcoinissa oleviin puutteisiin.

Buterinin mukaan lohkoketjulla on potentiaalia muuhunkin kuin vain uudenlaisen rahan luomiseen. Mahdollisuus rakentaa lohkoketjun päälle sovelluksia, loisi pohjan todelliselle teknologiselle vallankumouksen. Lohkoketjulla voitaisiin muun muassa turvata IT-palveluja, luoda kestäviä sopimuksia ja tallentaa tietoa. Periaatteessa ohjelmoidun lohkoketjun sovellusmahdollisuudet rajoittuvat vain ihmisten kekseliäisyyteen.

Ethereum on yksi arvokkaimmista lohkoketjuista, vaikka bitcoinin kokonaisarvoon on reilusti matkaa.

Hajautetut sovellukset ja palvelut

Vaikka Internet on hyvin hajautettu, monet siihen pohjautuvista palveluista tai sovelluksista eivät ole. Pilvipalvelut, sosiaaliset mediat ja monet muut ovat pääasiallisesti muutamien keskitettyjen instituutioiden hallussa. Keskitetty palvelu voi esimerkiksi kaatua tai se saattaa muuttaa sääntöjään yksipuolisesti käyttäjiltä kysymättä. Keskitettyyn palveluun tallennettu materiaali on aina palvelun ylläpitäjän armoilla.

Ethereum pyrkii korjaamaan nykymuotoisen internetin ongelman tarjoamalla lohkoketjuun pohjautuvan alustan, joka voi teoriassa pyörittää hajautetusti erilaisia sovelluksia ja palveluita. Sovelluksia ja dataa ei tallenneta Ethereumissa yksittäisille koneille, vaan hajautetusti kaikille Ethereumin lohkoketjun ladanneille koneille.

Hajautukselle on monia etuja verrattuna keskitettyihin järjestelmiin. Lohkoketjuun perustuva järjestelmä voidaan toteuttaa niin, että mikään yksi osapuoli ei voi kontrolloida sen sisältämää tietoa. Esimerkiksi sosiaalinen media voitaisiin hajautettuna toteuttaa niin, että mikään taho ei voisi sensuroida sitä.

Hajautus tekee järjestelmistä myös kestävämpiä. Hajautetun lohkoketjun päällä pyörivän järjestelmän toiminta ei keskeydy, vaikka osa lohkoketjua ylläpitävistä tietokoneista menisi rikki tai otettaisiin pois lohkoketjusta. Ethereumin lohkoketjun murtaminen on niin vaikeaa, että sitä pidetään käytännössä lähes mahdottomana. Ethereumin lohkoketjun päälle rakennetut sovellukset on siis suojattu yhtä luotettavalla tavalla kuin Bitcoin-siirrot.

Ethereumin perusidea on toimia hajautettuna globaalina tietokoneena, jota kuka tahansa voi käyttää luomaan ja ylläpitämään lohkoketjun päällä toimivia sovelluksia.

Ethereum on internetin päälle rakennettu hajautettu supertietokone. (KUVA: Maria Kutzenova)

Ethereumin tulevaisuus tarjoaa älysopimuksia

Älysopimuksella tarkoitetaan automaattisesti tiettyjen kriteerien täyttyessä toteutuvaa sopimusta. Yksinkertaisena esimerkkinä käytettäköön rahansiirtoja koskevaa sopimusta. Jos tilille A lähtee tililtä B jotain kryptovaluuttaa, niin tili A lähettää automaattisesti jonkin sovitun määrän eri kryptovaluuttaa tilille B. Lohkoketju täyttää sopimuksen automaattisesti ja luotettavasti ilman, että muut osapuolet voivat tulla sen väliin tai edes sopimuksen osapuolet voivat estää sen toteutumista.

Älysopimukset voivat olla huomattavasti monimutkaisempia kuin tässä yksinkertaisessa esimerkkitapauksessa. Teoriassa mikä tahansa matemaattisesti ilmaistavissa oleva sopimus voidaan toteuttaa myös älysopimuksena. Eri asia on luonnollisesti, kuinka pitävänä oikeus tulkitsee sopimukset, mikäli ne koskevat muitakin kuin lohkoketjun käsittelemiä digitaalisia hyödykkeitä.

Älysopimusten avaamista valtavista mahdollisuuksista huolimatta niiden käyttö on edelleen vähäistä. Tälle on useita syitä, joista merkittävimpiä lienee älysopimusten juridisen epävarmuuden koko ilmiön uutuus. Älysopimusten kehittäminen ja soveltaminen on vielä lapsenkengissä, eikä varsinaisia alan asiantuntijoita ole vielä juurikaan olemassa. Jos kryptovaluutat on hankala aihe massoille, ovat älysopimukset vielä moninkertaisesti hankalampia.

Älysopimusten ensisijaisina käyttökohteina ovat toistaiseksi olleet erilaiset virtuaaliset keräilytavarat sekä ICO-sijoittaminen. Tulevaisuudessa tilanne tulee todennäköisesti olemaan hyvin erilainen.


Ethereum mahdollistaa automaattisesti toteutuvat sopimukset.

Ethereum on ICO-sijoittamisen sydän

Tähän mennessä yksi Ethereumin tärkeimmistä käyttökohteista on ollut kryptopolettien luominen. Ethereumin päälle on hyvin helppoa rakentaa uusia kryptopoletteja. Koska nämä poletit käyttävät hyväkseen Ethereumin lohkoketjua, ne ovat turvallisia, vaikka niiden käyttäjä- ja louhijamäärät olisivat huomattavasti pienempiä kuin Bitcoinin kaltaisella kryptovaluuttamaailman jättiläisellä.

Erityisesti yritykset ovat kiinnostuneet Ethereumin tarjoamasta mahdollisuudesta luoda helposti luotettavia kryptovaluuttoja. Ethereumista onkin tullut suosituin alusta yritysten kehittämien kryptovaluuttojen luomiseen. Yritysten luomat kryptovaluutat toimivat erinomaisesti esimerkiksi niiden ICO-sijoitushankkeissa. Suurin osa ICO-hankkeista hoidetaan nykyään Ethereumin lohkoketjun avulla, vaikka myös kilpailevia vaihtoehtoja on tullut tarjolle.

ICO, eli Initial Coin Offering, tarkoittaa sijoitustapaa, jossa yritys myy ennakkoon osan luomistaan kryptovaluutoista ennen kuin valuutta tuodaan vaihdettavaksi vapaille markkinoille. Yritys saa ICO:n avulla pääomaa, jonka avulla investoida tuotteiden ja palveluiden kehittämiseen. Usein ICO:n toteuttaneet yritykset myös lupaavat, että esimerkiksi sen palveluja voi myöhemmin ostaa sen myöntämillä kryptovaluutoilla. Tällä tavoin yritys voi taata kryptoille arvoa omasta puolestaan. ICO:n potentiaalinen kannattavuus sijoittajille perustuu polettien mahdolliseen arvonnousuun vapaille markkinoille lanseerauksen jälkeen.

ICO-hankkeet herättävät kahdenlaisia ajatuksia: toisaalta ne laskevat sijoittamisen kynnystä tekemällä sen mahdolliseksi myös pienituloisemmalle sekä helpottamalla sijoittamiseen liittyvää byrokratiaa. Toisaalta monet ICO-hankkeet ovat olleet lähinnä huijauksia, joissa on kerätty rahaa ilman, että mitään lopullista tuotetta tai palvelua koskaan tulisi.

Ethereum on itse ensimmäinen ICO-rahoituksella käynnistetty hanke. Ennen Ethereumin julkaisemista ja etherin vapauttamista kellumaan vapaille markkinoille, sen luojat keräsivät varoja kehittämiseen myymällä ethereitä ennakkoon. Ethereiden hinta oli alunperin noin 40 senttiä. Nykyään hinta liikkuu lähentelee sataa dollaria, joten tuolloin sijoittaneet tekivät erittäin hyvät kaupat.

Ethereumilla ei ole maksimimäärää

Ethereum eroaa Bitcoinista olennaisesti myös ekonomiansa vuoksi. Sitä ei alunperin luotu ensisijaisesti valuutaksi, vaan lohkoketjuksi muita lohkoketjun sovelluksia varten. Sen sijaan Bitcoinin ideana oli olla valuutta, jota mikään ulkopuolinen taho ei voi manipuloida.

Tämä näkyy myös Ethereumin ja Bitcoinin ekonomisissa eroissa. Bitcoinien määrä on tarkasti rajattu 21 miljoonaan. Ethereumilla puolestaan ei toistaiseksi ole minkäänlaista maksimimäärää, vaikka Ethereumin käyttäjät ja kehittäjät ovat sellaista pohtineet. Ethereitä on olemassa reilu 100 miljoonaa kappaletta. Uusia ethereitä syntyy noin 26 600 kappaletta päivässä. Toistaiseksi uusien ethereiden syntymistahti on kuitenkin pidetty varsin maltillisena, millä on hillitty inflaatiota. Ethereum muistuttaakin maksimimäärän puuttuessa hieman keskuspankkien luomia fiat-valuuttoja, siinä missä Bitcoin taas jäljittelee kullan ominaisuuksia.

Etherin tarjonta ei siis ole samalla tavalla tarkasti rajattua kuin bitcoinien tarjonta. Bitcoinien kysynnän kasvu tarkoittaa bitcoinien arvon kasvua, koska bitcoinien tarjonta on aina rajattua. Sen sijaan etherin tarjontaa rajaa (ainakin toistaiseksi) lähinnä aika. Jotta ether pysyy arvossaan, on sille synnyttävä jatkuvasti uutta kysyntää vähintään kattamaan uusien syntyvien ethereiden arvon.

Pitkällä tähtäimellä etherien kurssi on noussut huomattavasti, kuten kryptovaluuttojen yleensäkin. Etheriumin kohdalla on kuitenkin järkevää huomata tarjonnan erot esimerkiksi Bitcoiniin tai Litecoiniin verrattuna.


Siinä missä Ethereum on hajautettu lohkoketjualusta, Bitcoin on nimenomaisesti rahajärjestelmä.

Ethereum ja Bitcoin vastaavat erilaisiin ongelmiin

Maailmassa on olemassa useita erilaisia rahoja ja rahanarvoisia hyödykkeitä: eurot, dollarit, kulta, osakkeet... Kaikki nämä hyödykkeet voivat elää sulassa sovussa ja kaikille niille on paikkansa. Eri ominaisuudet ovat hyödyllisiä eri käyttötarkoituksissa.

Ethereum on yksi mielenkiintoisimmista lohkoketjuprojekteista Bitcoinin rinnalla. Siinä missä suurin osa lohkoketjuista on enemmän tai vähemmän kopioita Bitcoinista, Ethereum tarjoaa jotain uutta ja erilaista.

Ethereum ja Bitcoin eivät taistele toisiaan vastaan, vaan pikemminkin tukevat toisiaan. Siinä missä Ethereum luo lohkoketjupohjan lohkoketjun laajemmalle soveltamiselle, Bitcoin ajaa tarkoitustaan olemalla muuttumaton, korruptoitumaton ja puoleeton raha. Ethereumin ja Bitcoinin menestys ei luultavasti ole toisiltaan pois, vaan ne tukevat toisiaan maailman yleisessä lohkoketjukehityksessä.

-Pessi Peura, Community manager, Prasos

Kryptovaluutat sijoituskohteina - keskustele

- mainos -


Voit ostaa Ethereumia Coinmotionissa 1%:n kaupankäyntikomissiolla (-50%) ensimmäisen kuukauden aikana käyttämällä kutsukoodia ST17AAA. Jatkossa 1-2% komissio kaupankäyntivolyymistasi riippuen.

Uusin osavuosikatsauskalenteri
Liity Sijoitustiedon jäseneksi