Olet täällä

Kolumnit

Demarit kuvittelevat, että verotettava maailma ei muutu

Vasemmisto haluaa perinteisesti suurempaa julkista sektoria – ja siten korkeampaa verotusta - kuin oikeisto. SAK:n pääekonomisti Ilkka Kaukorannan mukaan valtion budjetissa löytyy hyvin vähän leikattavaa. Nämä ovat ihan hyväksyttäviä poliittisia tavoitteita. Olen tätä mieltä, vaikka nähdäkseni Suomi pärjäisi paremmin matalammalla verotuksella ja löytäisin luultavasti budjetista vaikka mitä leikattavaa.

Osinkojen lähdeverotus riihitettävänä

Demarit ajavat kuin pyssyä käärmeeseen ensi viikon budjettiriihessä vero-ohjelmansa mukaista osinkojen lähdeverotusta. Tosin ohjelmassa lähdevero tulisi myös ay-liikkeen ja säätiöiden osinkoihin, mutta nämä rajattiin puoliväliriihessä verotuksen ulkopuolelle. RKP ei suostunut verottamaan Konstsamfundetia ja jos joku kuvitteli SDP:n oikeasti aikovan verottaa SAK:ta, hän ei ole juuri kotimaiseen politiikkaan perehtynyt.

Tämä jättää verotettavaksi suomalaiset eläkeyhtiöt, rahastosijoittajat ja joitain ulkomaisia sijoittajia.

Eläkeyhtiöt

Eläkkeet rahoitetaan eläkevarojen tuotoilla ja työeläkemaksuilla. Jos eläkevarojen tuottoja lähdeverolla leikataan, täytyy joko eläkkeitä heikentää tai työeläkemaksuja nostaa. Eläkkeiden heikentäminen on poliittisesti mahdollista vain taloudellisessa kriisitilanteessa, ja tarpeeksi syvällä kriisissä ei Suomen valtiontalous vielä ole. Joten käytännössä korotettaisiin tulevia työeläkemaksuja, joka paitsi käy työntekijöiden ja työnantajien kukkarolla, heikentää työllisyyttä.

Eläketuottojen verotuksella vetäisi Marinin hallitus siis valtiontaloutta omilla hiuksillaan irti suosta kuin Paroni von Münchhausen. Joo, vero tuottaisi välittömiä tuloja, kun eläkeyhtiöt eivät varmaankaan siirtäisi kaikkia sijoituksiaan pois Suomesta. Mutta heikentyvä työllisyys ajan kanssa veisi enemmän verotuloja kuin eläkeyhtiöiden verottaminen toisi.

Lisäksi tämän jälkeen suomalaiset sijoitukset tulisivat eläkeyhtiöille veron verran epäedullisimmeksi, joten yhtiöt tosiaan jossain määrin takuuvarmasti siirtäisivät sijoituksiaan ulkomaille.

En usko, että edes SDP:n veroasiantuntijana tunnettu Lauri Finér (käsittääkseni koko hankkeen isä) pystyy vakavalla naamalla perustelemaan eläketuottojen verotuksen mielekkyyttä.

Rahastot

Demarien vero-ohjelmasta: ” Esimerkiksi viiden prosentin vero ei vaikuttaisi olennaisesti investointeihin”. Kaikenlaista.

Suomalaiset rahastosijoittajia on mm. Martin Paasi ansiokkaasti kehottanut katsomaan rahastosijoitusten kuluja. Ja näin yhä suurempi osa rahastosijoittajista tekeekin, koska pitkän aikavälin sijoituksissa kulut syövät tuotoista ison osan. Rahastojen perimät palkkiot ovat totelleet markkinavoimia ja tulleet trendinomaisesti alas.

Vero on sijoittajan perspektiivistä kulu siinä missä hallinnointipalkkiokin. Viisi prosenttia veroa osingoista veisi neljän prosentin osinkotuotoilla 0,2 prosenttia vuosituotoista. Ja korkoa korolle -efektin vaikutus tähän päälle. Sijoittajat nittaavat hallintopalkkioissakin prosentin kymmenyksistä, joten tietenkin myös veroissa.

Aivan varmasti lähdeveron tullessa osa rahastosijoittajista siirtyisi rivakkaan tahtiin ulkomaisiin rahastoihin. Suomalaiset rahastoyhtiöt muuten maksavat veronsa Suomeen ja toimittavat verottajalle kiltisti tiedot lunastuksista. Ulkomaiset taas ulkomaille ja saattaa joku niistä toimittaa suomalaiselle verokarhullekin tietoja. En tosin varmaksi osaa sanoa yhtään, joka näin tekisi.

Kun valtion menojen kattamiseksi säädetään uusia veroja, olisi niiden joka tapauksessa syytä tuottaa tuloja, oli verojen kohdentamisesta sitten mitä mieltä hyvänsä. Toisiko rahastosijoittamisen osinkoverottaminen Suomeen nettotuloja vai ei, on nähdäkseni vielä epäselvää.

Ulkomaiset sijoittajat

Ulkomaisten sijoittajien verottaminen on varmasti useimpien suomalaisten mielestä erityisen kannatettava asia. Joitain ulkomaisia pääsisimmekin lähdeverollakin rankomaan. Tosin verosopimusten takia ei oikeasti kovinkaan monta.

Jotkut rohkeat ulkomaalaiset tosiaan sijoittavat Natoon kuulumattomaan maahan, jolla on 1340 kilometriä pitkä itäraja Venäjän kanssa. Lähdeverolla rivinsä varmasti harvenisivat ja allokaatiot pienenisivät.

Itse näen hyvänä uutisena aina kun joku ulkomaalainen taho Suomeen sijoittaa. Monet muut mutkuttavat yrityskauppojen yhteyksissä ”tytäryhtiötaloudesta” ottamatta huomioon, että myyjät saavat pitää rahat. Ja todennäköisesti sijoittavat ne pian uudelleen. Toki jos haluaa vähentää ulkomaalaisten sijoituksia Suomeen, lähdevero on siihen oiva väline.

Demarien ”5% ei vaikuttaisi olennaisesti investointipäätöksiin” teesiä haastaakseni kerron oman suhtautumiseni norjalaisiin osakesijoituksiin. Norja alkoi 2018 periä ulkomaisilta sijoittajilta osinkojen lähdeveroa, josta tuli osinkoihin 10 prosentin ylimääräinen verorasitus. Tosin tämän saisi hakemuksen lähettämällä kokonaan takaisin, eli kulu on vain vaadittava paperityö.

Tämän pienehkön kulun takia en nykyisin enää tutkikaan norjalaisia osakkeita. Esimerkiksi amerikkalaisen institutionaalisen sijoittajan perspektiivistä Suomi on aika paljon kauempana kuin Norja miulle, joten viisi prosenttia lisää muuttaa investointipäätöksiä olennaisesti.

Rehellisyyden nimissä on todettava, että jotain verotuottoja ulkomaalaisilta sijoittajilta olisi tosiaan lähdeverolla kerättävissä.

Miksi demarit ajavat tätä hömpötystä?

Useimmat demarikansanedustajat ovat keskittyneet ihan muihin asioihin kuin osinkojen verotukseen. Jos heille heidän veroasiantuntijansa kertoo, että verotetaan sijoittajia ja ulkomaalaisia, he tietenkin kannattavat hanketta. Enkä siitä heitä tuomitse.

Jonkun verran on kuitenkin on ikävä aikoja, kun demaripääministeri (Paavo Lipponen) tai valtiovarainministeri (Jutta Urpilainen) ymmärsi verotuksen muuttavan ihmisten käyttäytymistä. Jos verokarhu laittaa käpälänsä sijoittajien koloon, nämä yrittävät aina kaivautua eri kautta ulos.

Lisäksi vain viisi vuotta sitten SAK:lla oli pääekonomisti (Olli Koski), joka ei ollut säännöllisesti julkisuudessa vaatimassa valtion menoja lisättäväksi ja veroja korotettavaksi.

Mutta vaikka demarit eivät välttämättä sopeudu muuttuvaan maailmaan, sijoittajat kyllä sopeutuvat. Lisäksi

Osinkojen lähdeverotusta tuskin tulee

Asiantuntijatyöryhmä hallitusohjelman mukaisesti selvitti, onko mahdollista ottaa käyttöön osinkoveroista vapautettujen yhteisöjen saamille osingoille viiden prosentin lähdevero.

Ja onhan se toki mahdollista. Työryhmän mukaan:

Työryhmä katsoo, että vaikka 5 prosentin lähdeverolle sinällään on löydettävissä perusteita veropohjan tiivistämisen näkökulmasta, ottaen huomioon, että

- osinkojen 5 prosentin lähdevero soveltuisi huonosti nykyiseen osinkoverojärjestelmään ja tekisi siitä entistä monimutkaisemman. Lähdevero kohdistuisi pistemäisesti vain tiettyihin toimijoihin ja poikkeaisi menettelynä nykyisestä osinkoverotuksesta;

- veroon liittyisi elementtejä, joita ei voida perustella hyvän verojärjestelmän näkökulmasta. Ehdotettu 5 prosentin lähdevero kohdistuisi vain kotimaisiin osinkoihin, jolloin verotuksen ulkopuolelle jäisivät ulkomaiset osingot. Myös muut sijoitustuotot, kuten luovutusvoitot jäisivät verotuksen ulkopuolelle;

- osinkojen 5 prosentin lähdeveroa ei voitaisi periä siltä osin kuin Suomen solmimat verosopimukset rajoittavat Suomen verotusoikeutta;

- verolla olisi todennäköisesti myös käyttäytymisvaikutuksia ja että;

- kertyvien verotuottojen määriin liittyy epävarmuutta, jolloin epäselväksi jää, kuinka suuri on kertyvien verotuottojen myötä saatava hyöty suhteessa verojärjestelmän monimutkaistumisesta johtuvaan haittaan;

osinkojen 5 prosentin lähdeveroa ei olisi perusteltua ottaa osaksi Suomen verojärjestelmää.

Tämän lausunnon jälkeen kepu tuskin suostuu osinkojen lähdeverotukseen, vaikka muut hallituskumppanit lupaisivat nostaa maataloustukia. Kokkareiden ja persujen rakkikoirat jaksaisivat räksyttää tästä typeryydestä täältä ikuisuuteen tai ainakin vaaleihin asti. Lisäksi tulevia mahdollisia hallituskumppaneita ei kannata loputtomasti ärsyttää.

Vihreätkään, jotka väittävät nojaavansa tieteeseen, tuskin ajavat Lauri Finérin uskonnollisella kiihkolla veroa, jonka tuotto olisi epäselvä, mutta joka varmuudella ohjaisi sijoituksia pois Suomesta. En usko vihreiden vastustavan kuin sellaisia sijoituksia Suomeen, joissa laitetaan lapio maahan. Pelkkien finanssisijoituksien luulisi kuitenkin kelpaavan.

Sanomattakin on selvää, että vassarit kannattavat mitä tahansa sijoittajien veronkiristykseltä kuulostavaa.

Mutta kun hallitusohjelmassa ei lue ”toteutetaan” vaan ”tutkitaan”, lienee osinkojen lähdeverotus enää sellainen pelinappula budjettiriihessä, josta demaritkin voivat luopua.

P.S. Mainittakoon, että osinkojen lähdeverotus ei liity omiin sijoituksiini mitenkään. Sijoitan enimmäkseen sijoitusyhtiöiden kautta ja niiden saamia listayhtiöiden osinkoja verotetaan jo valmiiksi, eikä kaavailtu lähdevero liity niihin.

Valtiovarainministeriö 2021:31: Eräiden osinkojen lähdeverotuksen ja kiinteistösijoituksista saatujen voittojen verotuksen uudistaminen

Yle 3.9.2021: Kiistelty lähdevero palaa budjettipöytään riisuttuna – ay-liike ja säätiöt rajattiin pois, Finanssialan mukaan eläkemaksut voisivat nousta

Keskustele aiheesta

Uusin osavuosikatsauskalenteri
Liity Sijoitustiedon jäseneksi