Olet täällä

Kolumnit

Cost Averaging - sijoittamista markkinatilanteesta riippumatta

Cost Averaging (CA, vapaasti suomennettuna hinnan keskiarvoistaminen) on sijoitusstrategia, jossa sijoittaja ostaa sijoituskohdetta tietyllä kiinteällä euromääräisellä summalla tasaisin väliajoin sijoituskohteen hinnasta riippumatta. Sijoittaja ostaa kohdetta kappalemääräisesti enemmän kun kohteen hinta on alhaalla ja vähemmän kun kohteen hinta on korkealla. Esimerkkinä tästä on pankkien tarjoama suoraveloituksena rahastoihin automaattisesti kuukausittain sijoitettava ennaltamäärätty summa.

Ajatus CA-strategian taustalla

CA-strategian ajatuksena on pienentää sijoittajan ajoitusriskiä. Sijoittajan ostaessa saman euromääräisen summan sijoituskohdetta kuukausittain, ei sijoitusta täydy yrittää ajoittaa mahdollisimman tarkasti. Ajan kuluessa osa sijoituksista tulee ostettua halvalla ja toiset kalliimmalla hinnalla, mutta riski markkinan ajoittamisesta vähenee merkittävästi. CA-strategia ei luonnollisesti takaa tuottoisaa sijoitusta. Sen sijaan että sijoittaisi esimerkiksi 10 000 euron könttäsumman yhdellä kertaa ja riskeeraisi oston korkeaan hintaan, voi sijoituksen jakaa kymmeneen erilliseen tuhannen euron sijoitukseen. Samalla tapaa voi palkasta sijoittaa suoraan palkkapäivänä tietyn summan sen sijaan että kerryttäisi rahaa sukanvarteen ja kerran vuodessa päättäisi sijoittaa könttäsumman markkinoille. CA-strategia on toimiva varsinkin niille henkilöille joiden sijoitusaika on pitkä, mutta tietotaito tai kiinnostus markkinoita kohtaan ei ole erityisen korkealla.

Miten CA-strategia toimii?

Tyypillisin tapa toteuttaa CA-strategiaa on sijoittaa kuukausittain tietty summa suoraveloituksena käyttötililtä tai sijoitustililtä osakerahastoon tai ETF-rahastoon. Indeksirahastoon tai ETF:än sijoittamalla pienennetään sijoituksen ajoitusriskin lisäksi yksittäisen osakkeen tuomaa riskiä. Indeksirahastoon sijoittamalla ei yksittäisen osakkeen vaikutus ole suuri. CA-strategiaa voi tietysti toteuttaa yhteen tai muutamaan osakkeeseen, mutta osakeriskin lisäksi ongelmaksi muodostuu välityspalkkioista johtuvat suuremmat kulut.

Kuukausittainen sijoitus CA-strategiassa tehdään joka kuukausi tiettynä ajankohtana, esimerkiksi joka kuun 15.päivänä siihen hintaan mikä kyseisenä päivänä kohteella sattuu olemaan. Kohteen hinnan laskiessa ostettavien yksiköiden määrä kasvaa ja hinnan noustessa ostettavia yksiköitä on vähemmän. Sijoitusten ajoitusta ei siis tarvitse sen tarkemmin miettiä ja ajan mittaan sijoitukset tehdään lähempänä ja lähempänä kohteen pitkän aikavälin keskiarvoa.

CA-strategian hyödyt

CA-strategia on erityisen hyvä tapa keltanokkasijoittajille testata sijoitusvesiä. CA-strategiaa voi toteuttaa kylmästi suoraveloituksella sen enempää sijoituksia miettimättä eikä markkinoiden notkahduksista tarvitse ottaa sen suurempia sydämentykytyksiä - saathan sillä kertaa ostettua kohdetta halvemmalla kuin aiemmin. Niin kauan kuin pysyt CA-sijoitusstrategiassa, ei sitä tarvitse alkusuunnitelmaa pidemmälle miettiä. On syytä muistuttaa CA-strategian olevan hyödyllinen nimenomaan pitkän aikahorisontin sijoittajille.

Monille säästäjille ensiaskeleen ottaminen sijoitusmarkkinoille on hankalaa, sillä sijoittaessa voi menettää osan sijoituksestaan nopeastikin. Vuosia säästötilille karttuneet kuukausittaiset säästöt ovat tuoneet turvallisuuden tunnetta, joka osakemarkkinoilta puuttuu. Riski ja tuotto kulkevat käsi kädessä ja pitkässä juoksussa osakemarkkina tuottaa reilusti säästötiliä enemmän. CA-strategia on mainio ensiaskel markkinoille matalamman riskiprofiilinsa ansiosta. Se muistuttaa kuukausittaista säästämistä mutta suuremmalla riskillä ja korkeammalla tuotto-odotuksella. Se myös vähentää harmia markkinoiden ajoittamisesta, sillä monelle sijoittajalla liipaisin jää vetämättä kun sijoituksen ostoajankohtaa mietitään liian tarkkaan. CA-strategian mekaanisuus poistaa nämä harmit uuden sijoittajan päätöksenteosta.

CA-strategia varjopuolet

Tässä artikkelissa puhutaan ajoitusriskin poistamisesta varsinkin uudelle sijoittajalle, mutta totuus on että markkinoiden ajoittamisessa piilevät myös suurimmat mahdollisuudet. Sijoitusten ajoittuessa tiettyyn kuukausittaiseen hetkeen CA-strategiassa, voi markkinoiden hetkittäisiä erinomaisia ostopaikkoja jäädä käyttämättä, mitkä joustavammalla strategilla voidaan hyödyntää. Tämä on erityisen harmillista CA-sijoittajalle joka on kiinnostunut markkinoista ja seuraa pörssin kehitystä päivittäin.

CA-strategia ei myöskään tarjoa mahdollisuuksia “biitata markkinaa”, eli tienata osakemarkkinoita korkeampia tuottoja, mikä eri strategioilla on mahdollista. CA-strategian ajatuksena on poistaa huonojen päätösten riski könttäsummia sijoitettaessa, mutta varjopuolena siitä seuraa tuottojen maksimoinnin poissulkeminen.

Esimerkki keskihinnan alentamisesta

Sijoittaja päättää hyödyntää CA-strategiaa ja alkaa sijoittaa 500 euroa kuukausittain osakerahastoon. Kuuden kuukauden sijoitusajalla sijoittajan strategia toteutuu seuraavasti:

Sijoittajalle kertyi kuuden kuukauden aikana 104,3 rahastoyksikköä kuukausittaisen summan ollessa 500e ja hinnan vaihdellessa kuukaudesta toiseen. Keskimääräiseksi ostohinnaksi muodostui 29e. Rahaston tämänhetkinen arvo on 33e, joten 3 000e sijoitussumma muuttui 6kk aikana 3 443 euroksi.

Jos sijoittaja olisi sijoittanut koko 3 000e minä tahansa kuukautena, olisi sijoituksen tuotto ollut jotain muuta kuin 3 443e. Tuotto olisi ollut CA-strategiaa pienempi tai korkeampi riippuen siitä minä kuukautena sijoitus tehtiin. Jos könttäsummaa piilotellut sijoittaja olisi onnistunut ajoittamaan sijoituksen nappiin maaliskuulle, olisi salkun arvo tällä hetkellä 3960e, joka on merkittävästi enemmän kuin CA-strategian tuottama 3443e. Kukaan ei kuitenkaan pysty ajoittamaan markkinaa täydellisesti ja todennäköisyys rahastonkurssin pohjien ajoittamiselle on erittäin pieni. CA-strategia on omiaan takaamaan rahaston keskiarvohinnan pitkällä aikavälillä.

Miten aloittaa CA-strategia?

CA-strategia sopii erityisesti sijoittajalle, jolla ei ole aikaa tai kiinnostusta seurata markkinoita tarkasti mutta haluaa kuitenkin tuottoa rahoilleen. Strategia muodostetaan päättämällä

  • Kuukausittainen sijoitettava summa (esim. Tietty % palkasta)
  • Sijoituskohde (rahasto, osake, hyödyke)
  • Sijoitusajankohta (esim. joka kuukauden 15.pv)

Aloittevalle sijoittajalle on viisainta sijoittaa indeksirahastoon, joka tarjoaa aikahajautuksen lisäksi suojaa yksittäisen osakkeen riskiltä. Tavanomainen sijoitusrytmi on kuukausittain, mutta tätäkin voi muokata sijoittajan tilanteen ja mieltymysten mukaan. Toisaalta kuukausittaisia sijoituksia voi tehdä kaksi eri rahastoihin, mikäli haluaa hajauttaa sijoituksia eri toimialoille, talousaluieille tai omaisuusluokkiin. Asiasta kannattaa keskustella ammattilaisen kanssa, jotta esimerkiksi sijoitusten kulurakenne ja tuotto-odotus verrattaessa muihini strategioihin tulee selväksi.

Tärkeintä CA-strategiassa, kuten kaikessa sijoittamisessa yleensäkin, on pysyä alkuperäisessä suunnitelmassa. Sijoituksen automatisointi tekee tästä erityisen helppoa. Seuraamalla sijoituskohteen hintaa aktiivisesti ja kauppojen toteuttaminen manuaalisesti voi houkutella strategiasta poikkeaviin päätöksiin. CA-strategian tehokkuuden takaamiseksi on ensiarvoisen tärkeää hajauttaa ostot tasaisin väliajoin pitkälle sijoitusajalle.

Keskustele: Cost Averaging - sijoittamista markkinatilanteesta riippumatta

Keskustele: Johanneksen blogi

Keskustele sijoittamisesta tai avaa oma sijoitusaiheinen blogi. Tervetuloa moderoidulle foorumillemme!
Liity Sijoitustiedon jäseneksi