Olet täällä

Artikkelit

Säästäminen ja talous - Mitä säästäjän tulee ottaa huomioon?

Kuluttajahintaindeksin vaikutus talouteen ja säästämiseen

Talous on tieteenä vähän käsitelty aihe peruskouluissa tai lukioissa. Ei ole siis ihme, että suomalaiset ovat tietämättömiä sijoittamisen tuomista mahdollisuuksista. Suuri osa suomalaisista säästää rahansa normaalille talletustilille. Pitkäaikainen säästäminen pankkitilille ei kuitenkaan ole järkevää. Talletustilille säästettäessä armottomasti jylläävä inflaatio syö jatkuvasti rahan ostovoimaa ja käytännössä tänään säästetyllä rahalla saat siis vuoden päästä vähemmän.

Inflaatiota mitataan elinkustannusindeksillä, elinkustannusindeksillä ja kuluttajahintaindeksi tarkoittavat nykyään samaa. Kuluttajahintaindeksi kertoo Suomessa asuvien kotitalouksien Suomesta ostamien tavaroiden ja palveluiden yhteistä hintakehitystä. Kuluttajahintaindeksi lasketaan menetelmällä, jossa eri hyödykkeiden hinnat painotetaan yhteen niiden kulutusosuuksilla. Kuluttajahintaindeksi sisältää mm. elintarvikkeita, vaatetusta, asumiskustannuksia, polttoaineita, kodinkoneita ja huonekaluja, terveyspalveluja, liikuntakustannuksia, viestintää, vapaa-aikaa, koulutusta, viihdettä, sekä muita yleisesti käytettyjä palveluja.

Seuraavassa ote Suomen elinkustannusindeksin kehityksestä vuodesta 1980 lähtien. Yksinkertaisesti sanottuna elinkustannusindeksi tarkoittaa sitä, että hyödykekori maksoi vuonna 1980 100€ ja nyt se maksaa 294€.

Elinkustannusten kehitys Suomessa

1980: 100
1990: 192
2000: 231
2010: 269
04/2014: 294

Inflaatio syö siis jatkuvasti kaikkea euroissa (tai muissa valuutoissa) määriteltävää pääomaa sukanvarressa olevista euroista talletustilin saldoon. Tämän vuoksi normaalisti ihmisiä neuvotaan pitämään käyttötilillä vain noin kahden kuukauden palkkaa vastaavaa summa. Käyttötili on rahan liikuttamisen kannalta likvidein vaihtoehto, koska käyttötililtä nostettavalta ja maksettavalta rahalta ei yleensä peritä ylimääräistä maksua. Käyttötilillä pidettävä raha on tällä hetkellä Suomessa lähes riskitön sijoitus, sillä Suomessa toimivat pankit ovat pääasiallisesti luotettavia ja vakavaraisia. Lisäksi talletuksia suojaa erillinen talletussuoja.

Talletussuojarahasto on perustettu vakauttamaan pankki- ja maksujärjestelmää ja kaikkien suomalaisten Suomessa toimivien pankkien on kuuluttava järjestelmään. Talletussuojarahasto vastaa yhtä tallettajaa ja yhtä pankkia vastaan 100.000€ korvauksista tarvittaessa. Pankit rahoittavat talletussuojarahaston ja siellä oli vuoden 2010 lopussa kannatusmaksuista ja rahaston sijoitustuotoista kertyneitä sijoitus- ja käteisvaroja yhteensä noin 690 miljoonaa euroa. Talletussuojarahaston toiminnasta ja hallinnosta määrätään rahaston säännöissä, jotka vahvistaa valtiovarainministeriö.

Määräaikaistileille sijoitettaessa pankin kanssa sovitaan siitä, miksi ajaksi tietty rahasumma talletetaan eli lainataan pankille. Määräaikaistiliä varten avataan erillinen tili, jota avattaessa sovitaan summa, aika, sekä korko. Korko voi olla joko kiinteä, tai viitekorkoon sidottu vaihtuva korko. Kun aika on kulunut, pankki maksaa sijoitetun summan sekä koron sijoitetulta ajalta takaisin asiakkaan ohjaamalle käyttötilille ellei toisin ole sovittu. Määräaikaistilille sijoitettaessa olennaista on pankin tarjoama korko, sekä se, ettei rahoja tarvitse kyseisenä ajanjaksona. Mikäli rahat halutaan nostaa kesken talletusajan, pankki perii nostosta normaalisti jonkun suuruisen maksun. Määräaikaistilille sijoitetut rahat kuuluvat talletussuojan piiriin, mikäli pankki kuuluu talletussuojan piiriin.

Määräaikaistilille sijoitettaessa riski määräytyy siis lähes yksinomaan siitä, että sijoittaja joutuu nostamaan rahat kesken talletusjakson. Riskittömyyden vuoksi määräaikaistilit ovat sopiva sijoitusmuoto kaikkein turvallisuushakuisimmille sijoittajille. Määräaikaistilin tuotto muodostuu talletuksen korosta ja tuona aikana vallitsevasta inflaatiosta. On hyvä muistaa, ettei määräaikaistalletuksen tuotto välttämättä lisää rahan ostovoimaa mikäli inflaatio on talletuskorkoa korkeampi. Talletuskoroista lähtee tilitettäessä automaattisesti 30 %:n lähdevero.

Inflaatio syö rahan arvon voimakkaasti

Pitkällä aikavälillä tuottamaton säästäminen syö pääoman ostovoimaa yllättävän voimakkaasti. Inflaation ollessa 2% rahojen kuluttajahintaindeksiin suhteutettu arvo puolittuu noin 30 säästövuoden aikana.

Kysy ja keskustele aiheesta foorumillamme.