Olet täällä

Artikkelit

Tekninen analyysi

Tekninen analyysi on toimintaa, jolla pyritään historiallisia pörssikursseja tarkastelemalla saavuttamaan ylituottoa markkinoihin nähden. Tekninen analyysi pohjautuu oletukseen, että kurssit liikkuvat osittain psykologisten tekijöiden takia eli markkinat eivät hinnoittelisi osakkeita tehokkaasti. Analysointi on suurimmaksi osin graafisten kuvaajien tarkastelua kehittyneillä ohjelmilla. Laajasta kannattajakunnasta huolimatta, osakkeiden tekniseen analyysiin suhtaudutaan akateemisen sijoituskoulukunnan piireissä skeptisesti. Selkeää todistusaineistoa teknisen analyysin puolesta tai vastaan ei ole olemassa, se on kuitenkin yleisesti erittäin käytetty apuväline sijoituspäätösten tukena.

Tekninen analyysi olettaa etteivät markkinat ole tehokkaat. Toimivalla teknisellä analyysillä tarkoitetaan systemaattista ylituoton hankkimista teknistä analyysia hyödyntäen.

Markkinoiden tehokkuus jaetaan kolmeen ryhmään:

  • Heikosti tehokkailla markkinoilla osakkeiden hintoihin sisältyy kaikki historiallinen tieto, tällaisilla tai vahvemmin tehokkailla markkinoilla teknisesta analyystistä ei ole hyötyä.

  • Keskivahvasti tehokkailla markkinoilla hinnat heijastavat kaiken historiallisen tiedon sekä kaiken julkisesti saataville olevan tiedon. Kaikki tulosjulkistuksiin, tiedotteisiin, analyytikkosuosituksiin sekä suhdanne-ennustuksiin liittyvä tieto on sisällä kursseissa, tälläsilla markkinoilla ns. fundamenttianalyysista ei ole hyötyä.

  • Vahvasti tehokkailla markkinoilla kursseissa on kaikki edellä mainittu tieto. Lisäksi hinnat sisältävät kaiken mahdollisen tiedon yrityksestä, myös sisäpiiritiedon. Tällöin edes laittomasti hyödynnetty sisäpiiritiedon käyttö ei auttaisi saavuttamaan ylituottoa.

Teknistä analyysiä hyödyntävät sijoittajat eivät siis usko tehokkaiden markkinoiden toteutumiseen. Pelkästään tekniseen analyysiin pohjaava lyhyttä kauppaa käyvä sijoittaja ei hyödynnä fundamentteja sijoituspäätöksessään, eli hän jättää huomiotta kaiken uutisoinnin sekä informaation osakkeeseen liittyen.

Mitä tekninen analyysi on?

Tekninen analyysi tutkii markkinapsykologiaa ja sen tärkeimpiä toimivuuden periaatteita ovat sijoittajiin vaikuttavat inhimilliset ilmiöt kuten pelko ja ahneus. Sijoittajien on todettu toistavan näitä virheitä uudestaan ja uudestaan, tämä avaa mahdollisuuden saada hyötyä kylmällä tietokoneohjelmistopohjaisella analyysillä. Ohjelmistoja ja määrättyjä sääntöjä käyttämällä tekninen analyysi poistaa päätöksistä tunteet ja subjektiivisuuden, ihmisen tehdessä analyysiä yhtiöstä hänellä on usein historiaa osakkeen parissa ja täten tunteet vaikuttavat analyysiin enemmän tai vähemmän.

Tekninen analyysi toimii parhaimmillaan ajoitustyökaluna sijoittajalle ja sitä voi käyttää myös fundamenttianalyysin lisänä antamaan lyhyellä aikavälillä paras osto- tai myyntiajankohta.

Dow:n teoria

Teknisen analyysin pääteorian teki tutuksi Dow Jones and Companyn perustaja Charles H. Dow (1851-1902), joka aloitti DJIA-indeksin laskemisen. Hän loi teknisen analyysin perussääntöjä joita kutsutaan Dow:n teoriaksi. Dow:n teoria sisältää kuusi pääsääntöä.

  1. Markkinoilla on kolme pääliikettä. Pitkä trendi, joka on joko nouseva (bull) tai laskeva (bear). Lyhempi, 10päivää – 3kk kestävä trendi joka pysyttelee 33-66%:n sisällä päätrendissä. Sekä lyhyt pieniä muutoksia sisältävä sarja joka voi kestää tunneista muutamiin kuukausiin.

  2. Markkinatrendeillä taas on kolme vaihetta. Ensimmäisessä ns. viisas raha ostaa tai myy markkinoiden yleisen kehityksen vastaisesti. Toisessa kaikki liittyvät joukkoon ostaen tai myyden trendin mukaisesti. Kolmannessa ”viisas raha” alkaa jakaa rahaa muihin sijoituksiin.

  3. Markkinat sisältävät kaikki uutiset. Tältä osin Dow:n teoria on samaa mieltä tehokkaiden markkinoiden hypoteesin kanssa.

  4. Markkinoiden tuotot tukevat toisiaan. Yritysten parempi menestys tukee muiden yritysten menestystä.

  5. Kaupankäyntivolyymi vahvistaa trendiä. Suuremmalla vaihdolla tapahtuva muutos on merkitsevämpää kuin pienellä vaihdolla tapahtuva.

  6. Trendi on voimassa kunnes toisin todistetaan. ”Markkinakohinasta” (market noise) huolimatta kurssit palautuvat trendin viitoittamalle suunnalle.

Teknisen analyysin menetelmät jaetaan kolmeen pääkategoriaan: hintakuviot, liukuvat keskiarvot sekä oskillaattorit

 

Hintakuviot sisältävät tuki- ja vastustustasot, trendit sekä muodostelmat.

Tuki- ja vastustustasot ovat trendilinjoja, jotka muodostuvat kurssin pysyessä tietyn linjan sisällä. Osto- tai myyntisignaali syntyy, kun linja murtautuu. Muodostelmista käytetyimpinä on ns. pää ja hartiat muodostelma.

Liukuvat keskiarvot

Liukuvat keskiarvot pyöristävät hinnan vaihtelua, joka minimoi osakekurssin trendin vääristymiä esimerkiksi yksittäisen yllättävän uutisen vaikutuksen johdosta. Liukuva keskiarvo lasketaan esimerkiksi 50:lle päivälle ja osakekurssin leikatessa liukuvan keskiarvon saadaan myynti- tai ostosignaali. Mitä pidemmälle ajalle liukuva keskiarvo lasketaan, sen luotettavampi signaali saadaan. Toisaalta lyhyemmän aikavälin keskiarvo antaa useampia signaaleja, mutta niiden seuraaminen vaatii enemmän työtä ja kauppoja.

Oskillaattorit

Käytetyin oskillaattori lienee RSI (Relative Strength Index), joka mittaa osakkeen hinnan muutoksen vahvuutta, oskillaattori antaa osakkeelle signaaleja ylimyydystä tai yliostetusta osakkeesta joka taas viestii markkinapsykologiasta. Toinen käytetty oskillaattori on MACD (Moving average Convergence/Divergence) joka muodostaa signaaleja trendin poikkeamisesta.

Kysy ja keskustele teknisestä analyysistä foorumillamme.

Tutustu 20v teknistä analyysiä tehneen Investtechin analyyseihin ja palveluihin tästä.