Olet täällä

Artikkelit

Stora Enso – kauppasota ja kysyntä huolestuttavat

Printtimedian globaalista alasajosta selvinnyt Stora Enso rakentaa parempaa tulevaisuutta biopohjaisten uusiutuvien materiaalien yhtiönä. Lyhyen ajan näkymät eivät kuitenkaan ole ruusuiset johtuen kauppasodasta ja heikentyvästä kysynnästä. Yhtiön osakkeen hinta onkin tullut rajusti alas puolentoista vuoden aikana.

Yhtiö pähkinänkuoressa

Stora Enso Oyj on suomalais-ruotsalainen metsäteollisuusyritys, joka syntyi ruotsalaisen Stora AB:n ja suomalaisen Enso Oyj:n yhdistyessä vuonna 1998.

Yhtiö on yksi maailman suurimpia painopaperin valmistajia sekä yksi suurimmista metsäteollisuusyrityksistä.

Viime vuonna yhtiön liikevaihto oli 10,5 miljardia euroa ja liikevoitto 988 miljoonaa euroa.

Stora Enso on liikevaihdon perusteella Suomen neljänneksi suurin yritys.

Yhtiön toiminta jakautuu kuuteen eri divisioonaan:

  • Consumer Board, joka kehittää ja valmistaa kuluttajapakkauskartonkeja paino- ja pakkaussovelluksiin
  • Packaging Solutions kehittää ja myy kuitupohjaisia pakkauksia ja se toimii arvoketjun kaikissa vaiheissa.
  • Biomaterials, jonka tuotteisiin lukeutuvat erilaiset sellulaadut, joita käytetään paperin, kartongin, pehmopapereiden, tekstiilien ja hygieniatuotteiden valmistukseen.
  • Wood Products, jonka puupohjaisia tuoteratkaisuja käytetään rakentamisen ja asumisen tarpeisiin
  • Paper, joka yksinkertaisesti tekee paperia.
  • Forest on yhtiön uusin divisioona, joka lanseerataan vasta ensi vuonna ja se raportoi yhtiön metsäomaisuudesta.

Stora Enson suurin omistaja on Solidium, Suomen valtion omistama yhtiö, joka omistaa 10,7% osakkeista ja 27,3% äänistä.

Stora Ensolla on listattuna pörssissä sekä A- että R-osake. Molemmilla osakkeilla on oikeutus samaan osinkomäärään, mutta R-osakkeen hinta on halvempi ja sillä käydään enemmän kauppaa. Valtaosa A-osakkeista ei ole vapaassa kaupankäynnissä pörssissä, sillä ne ovat suuromistajien käsissä. Suurin osa Stora Enson päivittäisestä vaihdosta tapahtuu R-osakkeella. Osakkeiden vaihtoeroon syynä on siis osakkeiden ja omistajien lukumääräero. A-osakkeita on alle kolmasosa R-osakkeiden määrästä, mutta A-osakkeet ovat pienemmän omistajamäärän salkuissa, joilla hallitaan yhtiötä.

Q2 / 2019

Stora Enso raportoi odotettua heikommasta tuloksesta tämän vuoden toisella kvartaalilla. Yhtiö odottaa myös kysynnän heikentyvän jatkossa, Reuters kirjoittaa.

Yhtiön operatiivinen liikevoitto laski 12 prosenttia vertailujakson 323 miljoonasta 287 miljoonaan euroon. Reutersin analyytikot odottivat keskimäärin 307 miljoonan euron tulosta.

Yhtiö teki liikevaihtoa 2,6 miljardia euroa, joka putosi 2% johtuen hintapaineista ja volyymin laskusta. Myös liikevaihto alitti markkinoiden odotukset.

Positiivinen yllätys osarissa oli Biomaterials-divisioona, joka selvisi sellun hinnan laskusta vain lievällä tulospudotuksella suhteessa vahvaan vertailukauteen viime vuonna.

Tulosta painoivat erityisesti heikkous Packaging Solutions, Paper ja Wood Products-divisioonissa. Laskeneet hinnat, kysynnän heikkous ja alhaiset volyymit riivasivat divisioonia.

Suuresta Bergvik Skogista johtuneesta negatiivista oikaisuerästä oikaistu EPS oli 0,22 euroa per osakkeelta, mikä sekin oli pettymys markkinoille.

Ohjaus Q3:lle

Stora Enso ohjeistaa 200-280 miljoonan euron oikaistua liikevoittoa Q3:lle. Markkinaodotuksiin nähden ohjeistus oli selvä pettymys.

Stora Enso kieltäytyi antamasta arvioita liikevaihdosta loppuvuodelle, viitaten maailmanlaajuiseen epävarmuuteen. ”Kauppasodasta ja Brexitistä johtuvan vaikeutuvan globaalin kauppatilanteen voi odottaa vaikuttavan negatiivisesti Stora Ensoon”, yhtiöstä kerrotaan. ”Kysynnän odotetaan hidastuvan Stora Enson toiminnalle kokonaisuudessaan ja eurooppalaisen paperin kysynnän lasku voimistuu entisestään.”

Yhtiö totesi vain kulujen kasvavan tänä vuonna ja lyhyellä tähtäimellä sekä volyymit että hinnat ovat paineen alla.

Yhtiö laajentaa säästöohjelmansa 120 miljoonasta eurosta 200 miljoonaan vastauksena kasvaneille kuluille.

Toimari vaihtuu ensi vuonna

Elokuussa Stora Enso tiedotti toimitusjohtaja Karl-Henrik Sundströmin jättävän paikkansa vuonna 2020. Sundström jatkaa tehtävässään toistaiseksi ja lähtee yhtiöstä ensi vuoden ensimmäisen neljänneksen aikana.

Vuonna 2014 Storan toimitusjohtajana aloittaneelle Sundströmille ei vielä ole löytynyt seuraajaa.

Puutuotteisiin keskittynyt sijoittajapäivä Tukholmassa

Viime viikolla 18. syyskuuta Stora Enso järjesti metsään ja puutuotteisiin keskittyneen sijoittajapäivän Tukholmassa. Yhtiön mukaan hidastuva markkina ei vaikuta yhtiön strategian toteuttamiseen vaan portfoliota tullaan muokkaamaan vallitsevassa epävarmuudessa tilanteen vaatimilla tavoilla.

Yhtiön investointiennuste vuodelle 2020 on 800-850 miljoonaa euroa yhtiön hioessa operaatioitaan parempaan kuntoon, Reuters raportoi. Tälle vuodelle investointien ennakoidaan osuvan 610-660 miljoonan euron haarukkaan.

”Stora Enso on lisännyt investointeja vauhdittaakseen muutostaan uusiutuvien materiaalin yhtiöksi”, tiedotteessa kerrotaan.

Stora Enso pyrkii lisäämään toimintansa läpinäkyvyyttä perustamalla uuden, erikseen raportoitavan Forest-divisioonan vuoden 2020 alussa. Divisioonan ideana on laittaa puutuotteet omaan divisioonaansa ja näinollen tehdä raportoinnista läpinäkyvämpää.

Uusi Forest-divisioona käsittää Stora Enson metsäomaisuuden Ruotsissa ja 41 prosentin osuuden Tornatorista, jonka metsäomaisuus sijaitsee pääosin Suomessa. Divisioonaan kuuluvat lisäksi puunhankintatoiminnot Suomessa, Ruotsissa, Venäjällä ja Baltian maissa. Toimitusjohtaja Karl-Henrik Sundtröm korostaa puunsaannin olevan yhtiölle ratkaisevan tärkeää. Puu on Storan tärkein raaka-aine suurin kustannuserä ja muodostaa ison osan yhtiön taseesta. Suorassa omistuksessa olevat metsät auttavat yhtiötä paremmin optimoimaan puunhankinnan ja toiminnan.

Yhtiön metsäomaisuuden arvo taseessa on 4,1 miljardia euroa, mikä sisältää maat ja biologiset hyödykkeet.

Odotukset tulevaan

Marketwatchin sivustolla Stora Ensoa seuraa 18 analyytikkoa. He antavat yhtiölle ”Ylipainota”-suosituksen ja analyytikkojen keskimääräinen tavoitehinta osakkeelle on 11,89 euroa. Analyytikoista 12 suosittaa ostamaan osaketta, 3 pitämään ja vain yksi kehottaa myymään.

Kolmannen kvartaalin EPS:n odotetaan osuvan 0,18-0,23 euron väliin mediaaniodotuksella 0,21 euroa. Koko vuoden EPS-mediaani on 0,94 euroa arvioiden hajotessa 0,87-1,09 euron väliin.

Inderesin heinäkuussa antama tavoitehinta Storalle on 10,50 euroa ja suositus ”Lisää”.

Inderesin mukaan Stora Enson osake on suhteellisesti aliarvostettu tuloskertoimien perusteella ja vajaan 6 prosentin osinkotuoton kanssa lyhyen ajan tuotto-odotus on edelleen riittävä.

Stora Enso raportoi kolmannen neljänneksen tuloksestaan 29. lokakuuta klo 08:30.

Liity Stora Enso-keskusteluun Sijoitustiedon foorumilla.

Mikko Mäkinen: Lyhyeksimyynti — osakemarkkinoiden pimeä puoli (12/20)
Liity Sijoitustiedon jäseneksi