Artikkelit

Stanley Druckenmiller - sijoittaja vailla tappiollisia vuosia

Antti Leinonen |
Jaa Twiittaa

Maailman parhaan sijoittajan titteli annetaan usein väärälle miehelle. Vahva kandidaatti tälle arvonimelle voisi kuitenkin olla amerikkalainen Stanley Druckenmiller. Kaikkein ainutlaatuisinta Stanley Druckenmillerin tarinassa on tämän tulokset. Hänen sanotaan saavuttaneen 30 vuoden aikana 30 % vuotuinen tuotto ilman yhtäkään tappiollista vuotta. 

Kun George Soros kaatoi Englannin keskuspankin, Druckenmiller oli rahaston sijoitusjohtajana yksi treidin pääarkkitehdeista. Druckenmillerin sijoitusura onkin siroteltu täyteen uskomattomilta kuulostavia tarinoita riskinotosta. Sijoitustulosten lisäksi hänen nopea ja nousujohteinen ura sijoitusmaailmassa hämmästyttää.

Stanley Druckenmiller syntyi vuonna 1953 keskiluokkaiseen perheeseen Pittsburghissa. Hänen vanhempansa erosivat Druckenmillerin ollessa vielä peruskoulussa. Hän asui lapsuuden isänsä kanssa ja siskokset äidin kanssa eri kaupungeissa. Druckenmiller suoritti englannin ja taloustieteen opinnot vaatimattomassa opinahjossa keskimääräisin arvosanoin. Kuten myöhemmin osoittautui, akateeminen elämä ei ollut Druckenmilleriä varten.

Druckenmiller on yksi sijoittajista, jota on haastateltu suosittuun Jack Schwagerin The new market wizards kirjaan. Vuonna 1992 julkaistussa kirjassa Druckenmiller sanoo hänen oman rahastonsa vuotuisen tuoton olleen 45 prosenttia. Druckenmiller sanoo tehneensä 70 prosenttia omaisuudestaan valuutta- ja korkomarkkinoilla. Siitä huolimatta Druckenmillerin tarinasta ja ajatuksista on johdettavissa monta viisautta myös osakesijoittajalle - erityisesti nykyisessä markkinatilanteessa.

Vaikka Druckenmiller esiintyy verrattain harvoin julkisuudessa, viime vuosina hän on kritisoinut voimakkaasti amerikkalaista rahapolitiikkaa. Hän on ollut huolestunut etenkin siitä, että rahapolitiikka on tehnyt hänenlaisistaan suursijoittajista paljon aiempaa rikkaampia. Vuosi sitten Goldman Sachsin haastattelussa Druckenmiller totesi markkinan olevan “villein cocktail”, jonka hän on koskaan nähnyt. Druckenmiller on ollut myös yksi monista, joka on ennustanut Yhdysvaltain dollarin aseman rapautumista reservivaluuttana.

“I do know that every time the stock market has gone down 30% in this century, we’ve had a recession. The only good economist I have found is the stock market. To people who say it has predicted seven out of the last four recessions, or whatever, my response is that it’s still a lot better than any of the other economists I know.”

Tätä nykyä Druckenmillerin varallisuus on Bloombergin mukaan noin 10 miljardia dollaria. On mahdotonta sanoa, kuinka suuri osuus omaisuudesta on luotu sijoittamisella ja kuinka paljon omaisuudesta on syntynyt muiden rahojen hoitamisesta syntyneistä palkkioista, sillä lähes koko uransa ajan Druckenmiller toimi rahastonhoitajana.

Kiihtyvä sijoitusura aina alusta lähtien

Luovuttuaan kansantaloustieteen tohtoriopinnoista Michiganin yliopistossa Druckenmiller aloitti työt Pittsburghissa pankin osakeanalyytikkona seuraten pankkiosakkeita ja kemianyhtiöitä. Hänen esimiehensä pankissa oli erittäin kiinnostunut osakkeiden teknisestä analyysistä ja sai Druckenmillerin kiinnostumaan ja perehtymään aiheeseen.

Vuoden analyytikkopestin jälkeen, vain 25-vuotiaana, hän sai johtoonsa pankin osaketutkimuksen ja ohitti monta kokeneempaa kandidaattia. Omien sanojensa mukaan Druckenmiller sai paikan, koska oli verrattain kokematon, eikä siten ymmärtänyt milloin olla “hyökkäämättä”. Hänen esimiehensä ajatteli, että muut kandidaatit olivat liian vanhoja ja arpeutuneita nähdäkseen seuraavan mahdollisuuden markkinoilla. Myöhemmin, omien sanojensa mukaan oikea-aikaisten sijoituspainotusten ansiosta, Druckenmiller nimitettiin sijoitusjohtajan tehtävään talosta lähteneen entisen esimiehensä paikalle.

Aina uransa alusta lähtien Druckenmiller oli erittäin omistautunut työlleen. Hän teki ja tekee edelleen, ainakin suomalaisittain, hyvin pitkiä työpäiviä. Nuorena osakeanalyytikkona Druckenmiller sanoo aloittaneensa työt kuudelta aamulla ja lopettaneensa kahdeksalta illalla. Vielä muutamia vuosia sitten Druckenmiller totesi “rakastavansa peliä ja voittamista, eikä raha ollut hänelle tärkeää”.

“We are very private people. We don’t go out to the social scene in New York. We might go out in three events a year. Whereas my peers might go three times a week. That frees up a lot of time.”

Vuonna 1981, 28 vuoden ikäisenä, Druckenmiller perusti oman varainhoitoyhtiön Duquesne Capital Managementin. Tähän siirtoon rohkaisi toinen sijoittaja, joka tarjoutui maksamaan Druckenmillerille 10 000 dollaria kuukaudessa “vain kuullakseen tämän ajatuksia”. Summa oli huomattava, sillä Druckenmiller ansaitsi pankissa vain 2000 dollaria kuukaudessa. 

Ensialkuun Druckenmillerin sijoitusyhtiössä oli työssä yksi analyytikko ja sihteeri ja sillä oli hallinnoittavia varoja ainoastaan miljoona dollaria. Varat kasvoivat nopeasti seitsemään miljoonaan, mutta Druckenmiller menetti pian alkuvaiheen konsultointiasiakkaan ja tulot olivat tiukilla. Hän asui ystävänsä luona ilmaiseksi.

Druckenmillerillä oli puoli miljoonaa dollaria omia varoja ja hän päätti sijoittaa kaikki Yhdysvaltain joukkokirjalainoja seuraaviin futuureihin veikatakseen, että korot menisivät alaspäin. Alle viikossa Druckenmiller menetti sijoituksensa korkojen kivutessa korkeimmilleen. Kerätäkseen uusia varoja hän joutui myymään neljäsosan osuuden yhtiöstään 150 000 dollarilla. Uusi härkämarkkina alkoi kuitenkin pian ja sijoitusyhtiön hoidettavat varat kasvoivat 40 miljoonaan dollariin. Druckenmiller toteaa tienanneensa vuonna 1983 ensimmäistä kertaa enemmän kuin sihteerinsä.

Vuonna 1985 Druckenmiller sai tilaisuuden astua aiempaa suurempiin saappaisiin. Hän sai hoitoonsa rahastoyhtiö Dreyfusin viisi eri rahastoa arvoltaan yli 3 miljardia dollaria. Samanaikaisesti Druckenmiller jatkoi myös oman rahastonsa toimintaa. Kasvava työtaakka sai Druckenmillerin pohtimaan seuraavaa siirtoa. Lähtiessään Dreyfusilta Druckenmillerillä oli hoidossa seitsemän rahastoa.

Kieltäydyttyään aiemmin kerran, Druckenmiller aloitti työt idolinsa George Soroksen sijoitusyhtiössä Quantum Fundissa vuonna 1988. Soros puhui Druckenmilleristä seuraajanaan, mutta oli tunnettu äkkipikaisuudestaan erottamaan työntekijöitään. Myöskään Druckenmillerin ja Soroksen suhde ei ollut kitkaton. Soroksella oli taipumus puuttua Druckenmillerin sijoituksiin ja päätöksiin. Lopulta Druckenmiller saikin lähteä rahaston palveluksesta, minkä jälkeen Druckenmiller keskittyi oman rahastonsa hoitamiseen vuoteen 2010 saakka. Hän palautti varat sijoittajille ja lopetti varainhoidon päästäkseen irti muiden rahojen hoitamiseen liittyvästä taakasta.

Nopealiikkeinen makrosijoittaja kaikissa omaisuusluokissa

“I have just a gift of compounding money.”

Druckenmiller on erittäin monipuolinen sijoittaja. Hän on uransa aikana sijoittanut niin valuuttoihin, osakkeisiin, korkopapereihin kuin futuureihin. Uransa aikana Druckenmiller ei ole myöskään epäröinyt käyttää velkavipua nähdessään erityisen houkuttelevan sijoitusmahdollisuuden. Nähdessään orastavan käänteen markkinoilla Druckenmiller myy arvopapereita lyhyeksi eli hakee tuottoa niiden arvonlaskusta.

“Never ever think in the present, that’s a good way to lose money. Try to envision the world in 12-18 months out, how different it might be, because security prices will be much different. And if you can envision the world and not look at historic earnings, you will make money.”

Analysoidessaan sijoituskohteita hän hyödyntää sekä teknistä että fundamenttianalyysiä. Druckenmillerin ajatusmaailmassa tuhansien yhtiöiden joukosta on syytä ostaa vain sellaista osaketta, jonka fundamentit ja tekninen asetelma ovat houkuttelevia. Market Wizards kirjassa Druckenmiller sanoo omistavansa ydinjoukon osakkeita ja myyvänsä toisen joukon lyhyeksi, treidaten samanaikaisesti S&P futuureja, korkopapereita ja valuuttoja.

“I like to be very patient and then when I see something, I go a little bit crazy.”

Omassa sijoitustoiminnassaan Druckenmiller korostaa makroanalyysin merkitystä. Druckenmiller pitääkin makrotaloutta intohimonaan ja sanoo olevansa ainoastaan vain keskinkertainen osakepoimija. Uransa aikana Druckenmiller on kunnostautunut löytämään makrotalouden käännekohtia ja olemaan joko longina tai shorttina näkemyksensä mukaisesti. Druckenmillerin mukaan on epäloogista omistaa osakkeita, jos sijoittajalla on näkemys siitä, että laskumarkkinan todennäköisyys on suuri.

“One of my most important jobs as a money manager was to understand whether I was cold or hot.”

Vaikka Druckenmiller korostaa suurten keskitettyjen [concentrated] merkitystä menestyneiden sijoittajien ja sijoitusten taustalla, hän tekee pienempiä sijoituksia silloin, kun takana on epäonnistumisten sarja. Pienten panosten tarkoituksena on osoittaa sijoittajalle, onko hän markkinoiden kanssa rytmissä. Kun rytmi taas löytyy, voi sijoittaja tehdä jälleen suurempia panostuksia.

“The way to build long-term returns is through preservation of capital and home runs. - - If you can put together a few near-100 percent years and avoid down years, then you can achieve really outstanding long-term returns.”

Druckenmiller ei käytä sijoitustoiminnassaan varsinaisia stop-loss toimeksiantoja. Hän sanoo myyvänsä aina, jos osake on laskenut 15 prosenttia ostohinnasta. Samoin käy, jos jokin alkuperäisessä sijoitusteesissä muuttuu. Koska markkinoilla on paljon mahdollisuuksia, ei ole syytä roikkua sijoituksessa johon ei täysin usko. Druckenmillerin sijoitustarinassa korostuukin nopeat ja täydelliset suunnanvaihdokset jopa päivien aikajänteellä.

“One of my strengths over the years was having deep respect for the markets and using the markets to predict the economy, and particularly using internal groups within the market to make predictions. And I think I was always open minded enough and had enough humility that if those signals challenged my opinion, I went back to the drawing board and made sure things weren't changing.”

Ehkäpä lohduttavin pala Druckenmillerin sijoitustarinassa on tämän tappiot 2000-luvun teknokuplassa. Vuonna 1999 Druckenmiller myi tekno-osakkeita ensin lyhyeksi ajatellen, että ne olivat saavuttaneet kurssihuiput. Quantum Fund hävisi satoja miljoonia. Noustakseen takaisin Druckenmiller palkkasi rahastoon kaksi osakepoimijaa, joiden avulla rahasto ylsi vielä samana vuonna 35 % vuosituottoon. Vielä seuraavana vuonna nämä takoivat huikeita tuottoprosentteja, ja Druckenmiller seurasi vierestä. Hän taisteli tovin itseään vastaan ja päätti palata takaisin tekno-osakkeisiin ostamalla niitä kuudella miljardilla - osuen täsmälleen kurssihuippuihin. Sijoitus tuotti rahastolle kolmen miljardin tappiot.

“I never use valuation to time the market. I use liquidity considerations and technical analysis for timing. Valuation only tells me how far the market can go once a catalyst enters the picture to change the market direction.”

Jo sijoitusuransa alkuvaiheessa, osakeanalyytikkona, Druckenmiller sai arvokkaan opetuksen. Tehtyään syväluotaavan analyysin yhtiöstä ja esiteltyään työnsä tuloksia, hän ei saanutkaan positiivista palautetta. Analyysistä puuttui vastaus kysymykseen, mitkä tekijät lopulta liikuttavat osaketta? Sen jälkeen Druckenmiller on etsinyt tekijöitä, jotka korreloivat yhtiön osakekurssin liikkeiden kanssa.

Vuoden takaisessa haastattelussa Druckenmiller kuvasi, että 2000-luvun teknokuplassa arvostustasot olivat korkealla, tulosennusteet olivat ylimitoitettuja ja sitten tulokset romahtivat. Vaikkei Druckenmiller näe SaaS-yhtiöiden kuolevan, hän on jo pitkään kutsunut nykyistä markkinatilannetta kuplaksi kaikissa omaisuusluokissa. Jälkikäteen katsottuna Druckenmillerin arvio on osoittautumassa oikeaksi. Samassa haastattelussa, pakotettuna arvaamaan, Druckenmiller arvioi Amazonilla ja Microsoftilla olevan parhaat mahdollisuudet kasvaa markkina-arvoltaan viiden triljoonan yhtiöksi. Haastattelun jälkeen Amazonin markkina-arvo on laskenut roimasti. Parhaatkin sijoittajat tekevät arviointivirheitä.

“Earnings don’t move the overall market; it’s the Federal Reserve Board… focus on the central banks and focus on the movement of liquidity… most people in the market are looking for earnings and conventional measures. It’s liquidity that moves markets.”

Druckenmillerin omistukset ja opit

Yksi Druckenmillerin sijoitusyhtiöistä on Duquesne Family Office. Vielä viime vuoden puolivälissä portfolion arvo oli 4,5 miljardia dollaria, mutta tällä hetkellä salkun arvo on alle 2 miljardia. Jo neljän kvartaalin ajan sijoitusyhtiön myynnit ovat merkittävästi ylittäneet ostot, mikä tarkoittanee, että Druckenmiller on positioitunut käteiseen. Näin Druckenmiller toimi myös 1980-luvun alussa, kun silloinen FED:n pääjohtaja Paul Volcker nosti tuntuvasti ohjauskorkoja pysäyttääkseen voimakkaan inflaation.

Duquesne Family Officen sijoitussalkku ei ole enää keskittynyt. Suursijoittajia seuraavan Stockcirclen mukaan Druckenmillerin salkussa on 48 sijoitusta. Viisi suurinta sijoitusta ovat Microsoft, korealainen verkkokauppayhtiö Coupang, kaivosyhtiö Freeport-McMoRan, öljy-yhtiö Chevron ja Amazon. Sekä Microsoft että Amazon ovat salkussa tukevasti vihreällä. Facebookin osakkeet Druckenmillerin uutisoitiin myyneen juuri ennen massiivista kurssilaskua.

“Avoiding loss should be the primary goal of every investor. This does not mean that investors should never incur the risk of any loss at all. Rather “don’t lose money” means that over several years an investment portfolio should not be exposed to appreciable loss of capital.”

Monien menestyneiden amerikkalaisten tapaan Druckenmiller on aktiivinen hyväntekeväisyydessä tai oikeammin sanottuna hän on ulkoistanut työn vaimolleen. Rahastoiduista varoista he tukevat esimerkiksi New Yorkin yliopiston neurotieteen tutkimusta. Hän on huolissaan aivovuodosta lääketieteen alalta muille vähemmän tuottaville aloille kuten rahoitusalalle ja teknologiaan. Hän on tukenut myös nuoruuden oppilaitostaan kymmenillä miljoonilla dollareilla.

Druckenmillerin tappiottomiin vuosiin, sijoitustyyliin ja tarinaan voi olla vaikea samaistua. Siinä kuitenkin korostuvat sijoitusmenestyksen peruspilarit: kova työ, omien vahvuuksien tunnistaminen, omistautuminen vahvuuksien mukaiselle sijoitustyylille ja itsenäinen ajattelu. Virheiden nopea tunnistaminen ja loistaviin tilaisuuksiin tarttuminen ovat sijoitustoiminnan toimintamalleja, jotka tapaavat usein unohtua kun on päätösten hetki. 

Yhteistyökumppaniksi:

Näkyvyys Sijoitustiedossa, ota yhteyttä!

Kolumnit

OmaSp:n pitäisi vaihtaa hallituksensakin

Aki Pyysing
23.6.2024
east Lue lisää
Artikkelit

Talenom Seurantalistalle: Tilittää voittoja, vaan ei kassavirtaa

Almanakka
21.6.2024
east Lue lisää
Haastattelut

Karo grillasi Aki Pyysingiä: Satasen seteleitä viidelläkympillä?

Sijoitustieto
20.6.2024
east Lue lisää