Olet täällä

Artikkelit

Onko Oma Säästöpankki kasvusijoittajan osaketärppi?

Yksi Pohjoismaiden nopeimmin kasvavista pankeista on ylittänyt tänä vuonna niin omat kuin sijoittajien tulosodotukset.

Oma Säästöpankin strategia keskittyä laadukkaaseen palveluun ja kannattaviin lainamarginaaleihin on toiminut nykyisessä markkinatilanteessa. Vahva asuntolainojen kysynnän kasvu on tänä vuonna johtanut siihen, että suurien pankkien rahoitusosastoilla ei ole ollut resursseja palvella asiakkaita yhtä hyvin kuin aiemmin. Se on aiheuttanut tyytymättömyyttä ja lisännyt Oma Säästöpankin markkinaosuutta.

Oma Säästöpankki onnistui huhti-kesäkuussa parantamaan vertailukelpoista tulosta ennen veroja viime vuoden toisen kvartaalin noin 7,3 miljoonasta eurosta reippaaseen 14,6 miljoonaan euroon. Vertailukelpoiset tuotot kohosivat vertailukaudesta 24,1 prosentilla 29,4 miljoonaan euroon.

Vahvan tuloskehityksen taustalla oli erityisesti korkokatteen vahvistuminen. Sen osuus toisen vuosineljänneksen tuloskasvusta oli noin 3,8 miljoonaa euroa. Korkokatetta paransi varsinkin lainakannan kasvu. Myös korkokulujen pienentymisellä oli osuutensa.

Toinen merkittävästi vertailukelpoiseen tuloskasvuun vaikuttanut tekijä oli pankin luottotappioiden pienentyminen reilulla kolmella miljoonalla eurolla. Oma Säästöpankin näkemyksen mukaan luottokannan laatu on parantunut kuluvan vuoden aikana. Se mahdollisesti indikoi luottotappioiden osuuden pysyvän jatkossakin matalana.

Oma Säästöpankki on omistajille kannattava. Pankin vertailukelpoinen oman pääoman tuotto oli ensimmäisellä vuosipuoliskolla 10,6 prosenttia, kun se vielä viime vuoden luvuilla oli vain 4,5 prosenttia. Toisella vuosineljänneksellä vertailukelpoinen oman pääoman tuotto oli jo 12,6 prosenttia.

Pankit ovat nyt omistajien kukkaroille rahasampoja, sillä myös Nordea onnistui liittymään yli 10 prosentin oman pääoman tuottokerhoon. Viime vuonna siellä oli jo muun muassa Handelsbanken. Suomalaisille tutuista pankeista Danske Bank ja OP Ryhmä ovat vielä kerhon ulkopuolella.

Oma Säästöpankin potentiaali ei ole vielä kokonaan hinnoiteltu osakekurssiin

Oma Säästöpankin johto on ollut itsekin yllättynyt vahvasta tuloskehityksestä. Pankki on nostanut kuluvana vuonna tulosohjeistusta jo kaksi kertaa. Sijoittajien lisäksi pankin sisäpiiri on ollut ostolaidalla sen jälkeen, kun odotettua parempi tuloskasvu realisoitui kesällä.

Oma Säästöpankin osake seilaa kohti koillista. Ensinnäkin nopea tuloskasvu ja vahva kurssikehitys ruokkii itse itseään houkuttelemalla yhä laajempaa sijoittajakuntaa. Nyt myös kasvua arvostavat ja arvostustasoa vähemmän tuijottavat katsovat pankkia tarkalla silmällä.

Tulevien kuukausien aikana asuntolainojen kysynnän odotetaan pysyvän vahvana, vaikka tiukennuksia lainansaantiin on todennäköisesti ennemmin tai myöhemmin tulossa valtiolta. Oma Säästöpankin lainakannan laadun parantuminen sekä synergiaedut Eurajoen Säästöpankin todennäköisestä fuusiosta näkyvät positiivisesti Oma Säästöpankin tuloslaskelman alarivillä.

Oma Säästöpankki on verrokkejaan hieman kalliimmin hinnoiteltu, kun mittareina käytetään pankkialalle soveltuvia tulos- ja tasepohjaisia arvostuskertoimia. Sijoittajat maksavat pankin osakkeesta 14 kertaa oikaistun osakekohtaisen tuloksen ja 1,2 kertaa osakekohtaisen oman pääoman verran. Verrokkien mediaani on noin 12 ja 1,2. Se tarkoittaa kuitenkin, että Oma Säästöpankki on houkuttelevasti hinnoiteltu, kun huomioidaan sen taistelevan podiumista tuloskasvun perusteella.

Oma Säästöpankki muistaa sijoittajia vuosittaisella osingolla, joka on vähintään 20 prosenttia nettuloksesta. Myös osingon vahva kasvu, mutta toisaalta matala hajonta ovat yhtiön johdon ja hallituksen kiikarissa. Kyseisillä spekseillä se tarkoittaa noin kahden prosentin osinkotuottoa. Itse osinkotuottoa tärkeämpää on sijoittajalle analysoida osingon kasvua ja kestävyyttä. Sen ajuri on luonnollisesti pankin nettotulos.

Myös riskejä näköpiirissä – osake silti houkutteleva

Sijoittajan näkökulmasta tuloskasvulla on kolikon kääntöpuoli. Se tarkoittaa korkeampia odotuksia, kun nälkä kasvaa syödessä. Tuloskasvu vaatii taakseen vahvaa asuntolainojen kysyntää ja houkuttelevia rahoitusolosuhteita.

Korkoympäristön tilanne säilyy todennäköisesti haastavana pankkien korkokatteiden kannalta. Keskuspankeilla on valtioiden suuren velkakuorman vuoksi aiempaa enemmän motivaatiota kontrolloida korkokäyrää myös pidemmästä päästä. Tavoite on todennäköisesti pitää pitkät korot matalalla ja sen myötä valtioiden rahoituskustannukset kurissa.

Oma Säästöpankilla on mahdollisuuksia kasvattaa oman pääoman tuottoa. Siitä antoi suuntaa toinen vuosineljännes. Usean prosenttiyksikön kannattavuusloikka vaatisi kuitenkin todennäköisesti onnistuneita panostuksia varainhoitoon tai muihin korkean kannattavuuden liiketoimintoihin. Mahdolliset investoinnit pankin on järkevä punnita huolella, sillä valloitukseen liittyy yleensä liiketoiminnan aloittamiseen ja sen ajoitukseen, mutta myös markkinatilanteeseen sekä tulevaan kehitykseen liittyviä riskejä. Yrityskaupoissa on myös syytä varovaisuuteen nykyisillä kertoimilla ja preemioilla.

Johtopäätös on, että Oma Säästöpankin osake on edelleen houkuttelevasti hinnoiteltu sekä suhteessa kasvun kulmakertoimeen että riskeihin.

Keskustelua blogissa.

Sijoita kryptovaluuttoihin turvallisesti ja luotettavasti
Liity Sijoitustiedon jäseneksi