Olet täällä

Kumppaniblogit

Mitä on osakeanalyysi?

Jaa Twiittaa

Sijoittamiseen liittyvää tietoa löytää nykyään helposti netistä penkomalla ja myös vertaistukea on helposti saatavilla sosiaalisessa mediassa, kuten forumeilla tai Sharevillessa. Vaikka tietoa on demokraattisesti kaikkien ulottuvilla ja sen saanti on oleellisesti helpottunut, yksi asia ei muutu ja se on sijoittajan peruskysymys ”Mihin kannattaa sijoittaa juuri nyt?”. Siihen kysymykseen pyrkii myös Inderes osakeanalyysilla vastaamaan. Osakeanalyysi muokkaa markkinoiden ja yhtiöiden datasta ja informaatiosta sijoittajalle tietoa menestyksekkääseen osakepoimintaan. Tällä pyritään luonnollisesti ylituottoon suhteessa indeksiin, sillä muutoin aikaa vievän prosessin voisi ohittaa sijoittamalla vain suoraan esimerkiksi indeksirahastoihin.

Tämän kirjoituksen tavoite on antaa lukijalle kuva siitä, mitä kaikkea osakeanalyysiin kuuluu. Tässä kirjoituksessa on esimerkkinä osia kirjoitushetkellä tuoreesta lakiasiainyritys Fondian laajasta raportista, joka on kokonaisuudessaan vapaasti luettavissa tästä linkistä sekä kyberturvayhtiö Nixun laajasta raportista. Teksti on kirjoitettu Inderesin osakeanalyytikon näkökulmasta, mutta kuvaa käytännössä laajasti osakeanalyysia yleensäkin. Teksti antaa toivottavasti mielenkiintoista näkökulmaa sijoittamiseen myös niille, jotka eivät harrasta suoria osakesijoituksia. Käymme osakeanalyysin läpi kahdeksassa vaiheessa.

1. Yhtiön liiketoimintamallin ja fundamenttien selvittäminen. Analyysi alkaa tutkimalla, miten yhtiön liiketoiminta toimii ja avataan yhtiön tuloslaskelmat ja tase auki. Yksi osakeanalyysin hyödyllisimpiä piirteitä ennusteiden ja arvonmäärityksen lisäksi onkin yhtiöiden liiketoimintamallien ja toimialojen syvällisemmän ymmärtämisen lisääminen. Vaikka lukija ei olisi analyysin oletusten ja ennusteiden kanssa aina samaa mieltä, tarjoaa analyysi yhtiön ja alan kuvauksesta varmasti hyödyllistä lisätietoa.


Kuva: Fondian analyysissa liiketoimintamallia on havainnollistettu vertaamalla sitä perinteisten kilpailijoiden malliin.  

2. Tutkia miten alalla tai aloilla menee, joilla yritys operoi eli selvittää mahdolliset makro- ja markkina-ajurit. Mitkä yleistaloudelliset tekijät vaikuttavat yrityksiin? Esimerkiksi finanssitalo Taaleri altistuu voimakkaasti pääomamarkkinoiden heilahteluille. Hissiteknologiayhtiö KONE:lle ei osakekurssien heilahteluilla itsessään ole niin väliä, mutta kaupungistumisen megatrendin jatkumisella tai korkeiden rakennusten rakentamisella on. Digitalisaatio on taas yksi kuuma trendi, joka luo vahvaa kysyntää eri it-taloille kuten Siili ja Vincit. Sen sijaan mediatalot kamppailevat murroksessa, jossa printtimedian osuus surkastuu. Fondialla myötätuulta tuo yritysten lakiosastojen ulkoistamisen trendi, digitalisaatio, lisääntyvä sääntely ja globalisaatio, kuten alla olevassa kuvassa on tiivistetty.


Kuva: Fondian toimialan kehitystrendit.

3. Yhtiön kilpailijoiden ja verrokkien analysoiminen. Miten kilpailijat ja verrokit asemoituvat alalla ja minkälaisilla arvostuskertoimilla niillä käydään kauppaa pörssissä? Huomiota kiinnitetään myös siihen, mitä erilaista analyysin kohteena oleva yhtiö tekee verrattuna kilpailijoihin tai mikä sen kilpailuetu on suhteessa muihin. Alla olevassa kuvassa on esimerkkinä kyberturvayhtiö Nixun laajasta raportista kuva, jossa on havainnollistettu kilpailijoiden tyyppiä ja osaamisalueita.


Kuva: Kyberturvayhtiö Nixun kilpailukenttä havainnollistettuna.

4. Ennusteiden laatiminen lähivuosille. Olennainen osa osakeanalyysia on ennusteiden laatiminen lähivuosille. Inderesin analyyseissa on eritelty ennusteet aina +3 vuotta eteenpäin. On kuitenkin selvää, että etenkin kaukana olevien vuosien ennusteet muuttuvat sitä mukaan, kun yhtiöistä tihkuu tulos- ja pörssitiedotteiden mukana uutta informaatiota. Ennusteisiin liittyy suurta epävarmuutta ja samalla ne ovat silti hyvin tärkeä mittari mitä markkina seuraa. Analyytikot voivat tehdäkin eri skenaarioita, miten yhtiöt kehittyisivät eri talousoloissa. Tuloskäänteiden ja syklien ennakoiminen on kuitenkin vaikeaa.

5. Yhtiön arvonmäärityksen tekeminen, eli selvittää mikä yhtiön todellinen arvo on? Tässä on osakeanalyysin pihvi, Arvonmäärittäminen on myös analyytikon tärkein tehtävä osana osakemarkkinoiden tehtävää hinnoitella osakkeet mahdollisimman oikein. Inderesillä arvonmäärittämisessä käytetään lisäksi tukena mm. DCF-analyysia eli kassavirtojen diskonttaamista eli niiden arvon laskemista nykyhetkeen (yrityksen arvo on yhtä kuin sen kaikkien tulevaisuuden kassavirtojen arvo muunnettuna nykyrahaksi) ja osien summa-analyysia (mitä eri yhtiön osat maksaisivat itsenäisinä pörssissä) sekä verrokkianalyysia (miten yhtiö suhtautuu verrokkiryhmän arvostukseen).


Kuva: Fondian kassavirtalaskelma.

6. Yhtiön riskien valaisu. Mitä riskejä yhtiön liiketoimintaan liittyy ja miten ne voisivat vaikuttaa analyysissä tehtyihin arviointeihin ja ennusteisiin? Osakeanalyysissa on tärkeää pohtia eri lopputulemien mahdollisuutta. Liian ruusuisia ennusteita ei kannata maalata tulevaisuuteen, sillä tällöin osakkeen arvosta voi omassa mielessä muodostua aivan liian korkea ja sijoittajan turvamarginaali hupenee olemattomaksi.

Kuva: visuaalinen havainnointi Fondian liiketoiminnan riskeistä.

7. Tavoitehinnan määritys. Kuten kirjoitimme aiemmin Inderes Sijoituskoulussa tavoitehintoja käsittelevässä kirjoituksessa (linkki täällä), tavoitehinta ei ole aina sama kuin arvonmäärityksessä saatu osakkeen arvo. Analyytikko joutuu miettimään eri muuttujia tai tapahtumia, jotka voisivat realistisesti viedä osakkeen tietylle hintatasolle 12 kuukauden sisällä eli niin kutsuttua ”polkua”. Viimeksi mainittiin esimerkkinä Revenio Group, jonka todellinen arvo oli huomattavasti suurempi kiitos syömähammas Icaren, mutta muut liiketoiminnat tekivät osakkeesta huomattavasti vähemmän houkuttelevan sijoituskohteen eikä analyytikko siten voinut asettaa 12 kuukauden tavoitehintaa lähes kolminkertaiseksi sen hetkiseen kurssiin nähden.  Analyytikot miettivät osakkeiden tavoitehintoja tämän polun kautta.

8. Suosituksen antaminen. Lopuksi kun tavoitehinta on asetettu, sitä verrataan osakkeen hintaan pörssissä. Kuten yllämainitussa tavoitehintoja käsittelevässä kirjoituksessa on käyty läpi, miten Inderesin suositusmetodologia toimii, mutta lyhykäisyydessään osakkeen hinnan ja tavoitehinnan erot johtavat seuraavalla tavalla suosituksiin. Inderesin suosituspolitiikka perustuu seuraavaan jakaumaan suhteessa osakkeen nousuvaraan 12-kk tavoitehintaan:

osta >15 %
lisää 5 - 15 %
vähennä -5 - 5 %
myy < -5 %

Kun tämä on tehty, Inderes julkaisee yhtiöstä raportin ulos sijoittajien päätöksenteon tueksi. Suositus on kuin kirsikka kakun päällä analyytikon työssä. Analyytikoiden suositusten muutokset ovatkin markkinoilla hyvin seurattu ilmapuntari, sillä usein kun analyytikoiden ennusteet lähtevät nousu-uralle, tekee osakemarkkina samoin.

Inderes.fi -palvelusta löydät Helsingin pörssin suosituimmat osakeanalyysit. Luo ilmainen Inderes Free -tili, niin saat käyttöösi pörssin suosituimman aamukatsauksen, osakesuositukset ja tavoitehinnat sekä työkalun osakkeiden vertailuun.

Tutustu Suomen suosituimpiin viputuotteisiin ilman välityspalkkiota
Liity Sijoitustiedon jäseneksi