Olet täällä

Artikkelit

Metso Outotec - optimaalista synergiaa

Heinäkuun alussa Metso ja Outotec tiedottivat yhtiöjärjestelystä, jossa Metso Minerals ja Outotec yhdistyvät omaksi Metso Outotec-yhtiöksi ja Metso Flow Control-liiketoiminnosta irtautuu erikseen listatuksi itsenäiseksi Neles- pörssiyhtiöksi.

Mitä tämä tarkoittaa yhtiöiden ja sijoittajien kannalta? Tutustutaan asiaan tarkemmin.

Outoteciin teimme lähempää tuttavuutta kesäkuun lopussa viikkoa ennen tiedotusta tulevasta fuusiosta.

Outotec Q2 / 2019

Outotecin toisen kvartaalin tuloksessa yhtiön oikaistuksi liikevoitoksi muodostui 18,2 miljoonaa euroa, joka ylitti analyytikoiden ennusteet marginaalisesti. Kasvua vuoden takaiseen vertailukauden 7,6 miljoonan euron liikevoittoon tuli merkittävästi.

Yhtiön liikevaihto puolestaan laski vuodentakaisesta 331,2 miljoonasta euroon huhti-kesäkuun 326,6 miljoonaan euroon. Konsensusennuste oli 347,2 miljoonaa euroa, mistä jäätiin selkeästi. Lasku johtui laiteliikevaihdon supistumisesta 20-25 prosentilla sekä ”Minerals Processing”- että ”Metals, Energy & Water”-yksiköissä, sillä palveluliikevaihto kasvoi 41 prosenttia vuodentakaiseen nostaen palvelujen osuuden konsernin liikevaihdosta 47 prosenttiin.

Liikevoittomarginaali kasvoi roimasti 2,3 prosentista 5,6 prosenttiin.

Uudet tilaukset paranivat viime vuoden 347,2 miljoonasta eurosta toisen neljänneksen 409,6 miljoonaan euroon, joskin analyytikot odottivat vieläkin suurempaa kasvua 455,5 miljoonaan euroon.

Outotec ei tehnyt muutoksia loppuvuoden ohjeistukseensa ja odottaa sekä liikevaihdon että oikaistun EBITA:n paranevan merkittävästi viime vuodesta.

Q2 EPS oli 0,03 euroa, kun vuosi sitten se oli pakkasen puolella -0,04 eurossa.

Metso yhtiönä

Metso on vuosituhannen vaihteessa syntynyt prosessiteollisuusalan yritys. Yhtiö syntyi Valmet Oyj:n ja Rauma Oyj:n sulautuessa yhdeksi yhtiöksi.

Sen asiakkaisiin kuuluvat kaivos-, kivenmurskaus-, öljy- ja kaasualoilla ja kierrätyksessä sekä paperi-, sellu- ja prosessiteollisuudessa toimivat yritykset.

Metsolla on toimintaa 50 maassa ja se työllistää 13 150 henkilöä

Metso jakautuu kahteen eri liiketoiminta-alueeseen:

Metso Minerals (Kaivos ja maanrakennus) toimittaa teknologiaa, prosesseja, laitteita sekä niihin liittyviä palveluja murskeentuotantoon, maarakennukseen, kaivostoimintaan ja mineraalien prosessointiin.

Metso Flow Control (Automaatio) toimittaa prosessiteollisuuden virtauksensäätöratkaisuja, automaatio- ja tiedonhallintajärjestelmiä ja -sovelluksia sekä palveluja. Sen liiketoimintalinjat ovat prosessiautomaatiojärjestelmät, virtauksensäätöratkaisut ja palvelut.

Lokakuun alussa Metso tiedotti McCloskey-yrityskaupan viemisestä päätökseen. Kaupan avulla Metso laajentaa tarjoamaansa kivenmurskausteollisuudessa maailmanlaajuisesti ja vahvistaa etenkin maanrakennusalan urakoitsijoiden asiakaskuntaansa. McCloskey raportoidaan osana Metson Minerals-segmenttiä vuoden 2019 neljännestä vuosineljänneksestä lähtien.

Metson suurin omistaja on Suomen valtion omistama Solidium-yhtiö 14,88 prosentin siivulla.

Yhtiön toimitusjohtajana toimii Pekka Vauramo ja hallituksen puheenjohtajana Mikael Lilius.

Metso Q2 / 2019

Metson Q2 liikevaihto kasvoi vuositasolla jopa 16 prosenttia ollen 869 miljoonaa euroa.

Yhtiön tilauskertymä kasvoi ainoastaan 2 prosenttia 869 miljoonaan euroon ja oli selvä pettymys odotuksiin nähden.

EBITA-marginaali sen sijaan oli Q2:lla mainiot 13,1 prosenttia, joka ylitti reilusti konsensusennusteen 12,3 prosenttia.

Yhtiö totesi markkina-aktiviteetin jatkuvan nykyisellä korkealla tasolla sekä Mineralsin että Flow Controlin laitteissa ja palveluissa. Yhtiöstä lisättiin, että sillä on erittäin vahvaa tilauskertymää valmisteilla, mikä antaa viitteitä kasvusta.

Q2 EPS oli 0,59 euroa, selvä parannus vertailukauden 0,38 euroon.

Metso Outotec-fuusio ja Neles

4. heinäkuuta yhtiöt tiedottivat järjestelystä, jossa Metso Minerals ja Outotec yhdistyvät Metso Outotec-nimiseksi yhtiöksi ja Metson Flow Control jatkaa tarinaansa omana pörssiyhtiönään Neles-nimellä.

Fuusio ja irtautuminen pähkinänkuoressa:

Metso Outotecin toimitusjohtajana tulee toimimaan Metson nykyinen toimitusjohtaja Pekka Vauramo ja Nelesin johtoon nousee Metson Flow Controlin johtaja Olli Isotalo. Outotecin nykyisestä toimitusjohtaja Markku Teräsvasarasta tulee Metso Outotecin varatoimitusjohtaja.

Metso Outotecin havainnollistettuun yhdistettyyn 4,2 miljardin liikevaihtoon sisältyy Metson äskettäin päätetty McCloskey-hankinta. Liikevaihto on laskettu vuoden 2018 luvuilla.

Toisiaan hyvin täydentävien Metso Mineralsin ja Outotecin yhdistyminen luo toimialalle ainutlaatuisen yhtiön. Metso Outotec hyödyntää molempien yhtiöiden vahvuuksia, mukaan lukien teknologia ja tutkimus- ja kehitystyö, laadukkaat tuotteet, prosessiosaaminen, koko ja maailmanlaajuisesti ulottuva palvelutarjonta. Yhdistyminen tuottaa merkittäviä hyötyjä kaikille sidosryhmille.

Fuusio tekee Metso Outotecistä markkinajohtajan mineraaliprosessoinnin markkinoilla. Siitä tulee myös yksi suurimmista kaivos- ja mineraalityökaluja valmistava yhtiöistä:

 

Nykyisellään Metson tulos muodostuu suuremmalta osin palveluista, kun taas Outotecillä tilanne on päinvastainen. Fuusio optimoi tilannetta yhtiön kannalta ansiokkaasti:

Metso Outotec odottaa saavuttavansa vähintään 100 miljoonan euron vuotuiset kustannussynergiat ennen veroja ja vähintään 150 miljoonan euron vuotuiset liikevaihtosynergiat, jotka tuottavat merkittävää lisäarvoa osakkeenomistajille.

Metso Outotecin hallitus määrittää Metso Outotecin osinkopolitiikan transaktion toteuttamisen jälkeen.

Fuusio tullaan toteuttamaan Metson osittaisjakautumisella siten, että kaikki Metso Mineralsiin liittyvät varat ja vastuut siirtyvät Outotecille Metson osakkeenomistajille annettavia Outotecin uusia osakkeita vastaan. Outotecin osakkeenomistajien osakeomistukset Outotecissa säilyvät ennallaan.

Transaktion toteuttamisen yhteydessä Metson osakkeenomistajat saavat 4,3 Outotecin uutta osaketta jokaista täsmäytyspäivänä omistamaansa Metson osaketta kohden. Tämä tarkoittaa, että Metson osakkeenomistajat omistaisivat noin 78,0 prosenttia Metso Outotecin osakkeista ja äänistä ja Outotecin osakkeenomistajat omistaisivat noin 22,0 prosenttia Metso Outotecin osakkeista ja äänistä. Lisäksi Metson osakkeenomistajat säilyttävät nykyiset Metson osakkeensa, joista tulee Nelesin osakkeita.

Transaktio on tarkoitus toteuttaa vuoden 2020 toisen neljänneksen aikana, ja se on ehdollinen transaktion hyväksynnälle Metson ja Outotecin ylimääräisissä yhtiökokouksissa, lakisääteiselle velkojien kuulemismenettelylle ja kaikkien lakisääteisten ja muiden hyväksyntöjen saamiselle.

Nelesin arvostus korkealla? Outotecia salkkuun?

Fuusiossa Outotecin osakkeenomistajat jatkavat entiseen malliin, heidän ei tarvitse tehdä mitään eivätkä he saa fuusiossa mitään ylimääräistä.

Metson osakkeenomistajat sen sijaan saavat 4,3 Outotecin osaketta jokaista täsmäytyspäivänä omistamaansa Metson osaketta kohden. Tämän lisäksi Metson osakkeenomistajat säilyttävät nykyiset Metson osakkeensa, joista tulee Nelesin osakkeita.

Metson osake on tätä kirjoitettaessa 31,37 euroa ja Metson osakkeita on liikkeellä 150 miljoonaa. Sijoittaja saa jokaista Metson osaketta vastaan 4,3 Outotecin osaketta, jonka hinta on nyt 4,95 euroa. Metso Outotecin arvoksi muodostuu 4,3 x 4,95 euroa = 21,28 euroa. Näin ollen Neleksen osakkeen arvoksi saadaan 31,37 – 21,28 = 10,09 euroa, joka vastaan Nelesin arvoa 1,513 miljardia euroa.

Tällä Nelesin arvolla yhtiön EV/EBIT-kerroin on korkea 14x. Metso Outotecin Pro Forma EV/EBIT on noin 8x, joten Nelesin arvostus vaikuttaa ensisilmäyksellä korkealta.

Riippuen sijoittajan näkemyksestä Nelesin oikealla arvolle, voi allaolevasta taulukosta havaita vastaan Outotecin osakkeen hinnan Metson 31,37 hintatasolla. Metson siis oletetaan esimerkissä olevan oikein hinnoiteltu.

Mikäli olet sitä mieltä että Nelesin oikea arvo on 700 miljoonaa euroa tämänhetkisen laskennallisen 1,513 miljardin sijaan, vastaa se Outotecin osakkeen arvoa 6,21 euroa. Tällä oletuksella Outotecin osakkeen hinnalla avautuu arbitraasimahdollisuus (ceteris paribus) 6,21 – 4,95 = 1,26 euroa per Outotecin osake.

Nelesin hinnoittelu tulee tuomaan mielenkiintoisia liikkeita osakeparin hinnoitteluun. Toistaiseksi ne ovat menneet uutispäivän Outotecin 20 prosentin pomppauksen jälkeen lähes käsi kädessä.

(Osakkeiden hinnat indeksisoitu 5.7.2019 alkaen, eli tiedotuspäivää seuraavasta päivästä lähtien)

Outotec – Odotukset lähitulevaisuuteen

Outotecin osaketta Marketwatchin sivustolla seuraa 9 analyytikkoa. He antavat osakkeelle vahvan ”Osta”-suosituksen tavoitehinnalla 6,68 euroa.

Kolmannen neljänneksen EPS:n analyytikot ennustavat olevan 0,08 euroa per osake, arvioiden hajaantuessa 0,05-0,10 euron väliin. Koko vuoden EPS-ennuste on 0,30 euroa alimman ennusteen ollessa 0,23 euroa ja optimistisimman 0,35 euroa.

Myös Inderes näkee Outotecin osakkeessa potentiaalia, he antavat suosituksen ”Lisää” tavoitehinnalla 6,00 euroa.

Outotecin Q3-tulos julkaistaa lokakuun 25. päivä.

Metso - Odotukset lähitulevaisuuteen

Marketwatchin 18 analyytikosta 8 antaa Metsolle ostosuosituksen ja vain yksi kehottaa myymään. Konsensussuositukseksi muodostuu ”Ylipainota” 37,81 euron tavoitehinnalla.

EPS-ennuste Marketwatchin analyytikoilla hajaantuu 0,43-0,53 euron väliin mediaaniennusteella 0,49 euroa per osake. Koko vuoden ennuste on 2,00 euroa per osake 1,87-2,11 euron hajonnalla.

Inderesin heinäkuun lopussa antama tavoitehinta Metsolle on 35,00 euroa ja suositus ”Vähennä”.

Metso raportoi Q3-tuloksestaan 25. lokakuuta.

Keskustele Metso Outotec -ketjussa

Johannes Ankelo 12/2020: Kulta uuteen nousuun parin kuukauden dipin jälkeen?
Liity Sijoitustiedon jäseneksi