Artikkelit

Koronleikkuu nousee tapetille velkakaton lähestyessä

Johannes Ankelo |
Jaa Twiittaa

Fedin koronleikkuu tulee nousemaan uudestaan tapetille jenkkien keskustellessa velkakaton nostamisesta. Velkakattoagenda on myös omiaan tiukentamaan lainamarkkinoita.

Velkakaton korottaminen tulee markkinoille kuumana otsikkona heti pankkikriisin jälkeen. Kunnes polliittinen umpikuja on murrettu, USA siirtyy väistämättömästi kohti “X-päivää”, eli päivää, jolloin velkakatto saavutetaan ja kaikki poikkeukselliset toimenpiteet on käytetty, eikä valtionvarainministeriö enää pysty maksamaan velvoitteitaan.

Jenkeille ei ole koskaan hyvä aika kokea riskiä rahojen loppumisesta, mutta tällä hetkellä maksukyvyttömyys olisi erityisen kohtalokas. Lainamarkkinat ja rahan kiertonopeus ovat jo valmiiksi tiukentuneet Silicon Valley Bankin konkurssin jälkeen. Odotettavissa oleva poliittinen draama ennen velkakatosta päättämistä vahvistaa näitä trendejä entisestään ja nostaa todennäköisyyttä Fedin koron leikkaamiselle. 

Tällä hetkellä korkomarkkinat odottavat Fediltä ensimmäistä koronlaskua joulukuulle.

Reservivarantojen, verotulojen ja pankkitalletusten seuraaminen on ensiarvoisen tärkeää velkakaton ymmärtämisen suhteen.

Kaksi pääskenaariota ovat:

  • Veroja kerätään ennakoitua enemmän, mikä työntää X-päivää eteenpäin. Tämä asettaa kuitenkin painetta resevivarantoihin pankkitalletusten laskiessa. Pankkitalletuksissa kasvu on laskenut alimmilleen 40 vuoteen.

  • Veroja maksetaan odotettua vähemmän, mikä tuo X-päivää lähemmäs, jättäen vähemmän aikaa poliittisen sovun löytämiselle.

Toistaiseksi näyttää siltä, että jälkimmäinen vaihtoehto olisi todennäköisempi sillä huhtikuun verosaldo oli 25 prosenttia viiden vuoden keskiarvoa alhaisempi.

USA:n valtiovarainministeriön keräämät, odotettua pienemmät verotulot ovat saaneet Goldman Sachsin ennustamaan X-päivän osumista kesäkuun alkuun.

Veikkausta kesäkuusta voidaan pitää jopa konservatiivisena, sillä johtavat indikaattorit osoittavat verotulojen kasvun jatkuvan hidastumistaan ja jopa kutistuvan lähitulevaisuudessa.

Tämä tarkoittaisi vähemmän painetta pankkitalletuksille ja täten reservivarannoille, mutta se ei välttämättä riitä. Reservivarannot ovat jo entuudestaan paineen alla ja trendi on väärään suuntaan. Tämä viittaa heikompiin osakemarkkinoihin ja kireämpiin lainamarkkinoihin jopa ilman odotettua suurempia verotuloja.