Olet täällä

Artikkelit

Kolme syytä sijoittaa pienyhtiöihin

Jaa Twiittaa

Olen viimeisen parin vuoden aikana puhunut voimakkaasti pienyhtiöiden puolesta (Sauli Vilén, Inderes). Tämä on kannattanut, sillä pörssin parhaat tuotot ovat tulleet pienistä yhtiöistä. Näen pienyhtiöiden tilanteen edelleen hyvin kiinnostavana ja mielestäni sijoittajilla on kolme selkeää järkiperäistä syytä, minkä vuoksi hänen tulisi siirtää huomiotaan entistä enemmän pieniin yhtiöihin.

1) Tärkein syy on informaatioetu. Pienet yhtiöt ovat usein unohdettuja ja niiden seuranta esimerkiksi analyytikoiden ja salkunhoitajien osalta on vähäistä. Ammattisijoittajien vähäinen kiinnostus johtuu siitä, että pienten yhtiöiden likviditeetti on heikko eikä niissä ole tarjolla kaupankäyntikomissioita. Myös pienyhtiöiden markkina-arvot ovat suhteellisen matalia, minkä takia iso sijoittaja ei voi ostaa yhtiöstä itselleen riittävän kokoista positiota. Tämä luo otollisen ympäristön hinnoitteluvirheiden syntymiselle. Siitä sijoittaja voi omalla työllään löytää aliarvostettuja helmiä sekä tehdä erinomaisia tuottoja. On huomattavasti helpompaa löytää pienyhtiöistä unohdettuja helmiä (esim. Martela) kuin yrittää ennustaa Nokian tulevaisuutta tarkemmin kuin 35 yhtiötä työkseen seuraava analyytikko.

2) Toinen looginen syy pienyhtiöiden suosimiseen nykyisessä markkinassa on vaisu globaali kysyntä. Isot yhtiöt ovat huomattavasti riippuvaisempia globaalin talouden kysynnästä ja esimerkiksi Nokian kaltaisella jättiläisellä ei ole mahdollisuutta kasvaa verkkomarkkinan laskiessa. Sen sijaan esimerkiksi Vincitin tai Verkkokauppa.comin kasvu on täysin niiden omissa käsissä ja globaalin kysynnän vaikutus niihin on hyvin rajallinen. Näin ollen pienillä yhtiöillä onkin mahdollisuus kasvattaa tulostaan huomattavasti isoja yhtiötä enemmän nykyisessä heikon kysynnän ympäristössä.

3) Kolmas syy pienyhtiöihin sijoittamiselle on nykyinen arvostustaso. Suuret yhtiöt ovat kautta linjan hinnoiteltu varsin korkealle johtuen instituutiorahan jatkuvasta virtaamisesta koroista osakemarkkinoille. Isojen yhtiöiden korkeat arvostukset ja vaisuhkot tuloskasvunäkymät eivät houkuta muutamia poikkeuksia lukuun ottamatta (mm. Amer Sports ja Stora Enso). Pienet yhtiöt puolestaan ovat selvästi isoja edullisemmin hinnoiteltuja ja pienissä yhtiöissä on edelleen useita yhtiöitä hinnoiteltu ensi vuoden tulosennusteilla alle P/E 10x tasolla (mm. Panostaja, Suomen Hoivatilat, SRV ja Martela).

On selvää, että pienten yhtiöiden riski­profiili on isoja yhtiöitä korkeampi. Pienten yhtiöiden kilpailuedut ovat pääosin isoja yhtiöitä heikompia ja ne ovat monesti selvästi riippuvaisempia yksittäisistä tekijöistä (tietty markkina tai maa, yksittäiset asiak­kaat ja pääomistaja tai toimitusjohtaja). Erinomaisten kurssinousujen (mm. Revenio, Comptel, Taaleri ja Siili) vastapainona on useita pahoja epäonnistumisia (mm. Nexstim, Fit Biotech). Näin ollen pienyhtiöihin sijoittaessa osakepoiminnan merkitys korostuukin. Sijoituskohteiden haarukoinnissa voi käyttää apuna esimerkiksi Sijoittajan listaa. Sijoittajan listan Top20 joukossa on 13 pienyhtiötä, joista on hyvä aloittaa tutustuminen pienyhtiöihin.

Inderesin pääanalyytikon Sauli Vilénin kirjoitus on julkaistu Osakesäästäjien keskusliiton Viisas Raha-lehdessä 9/2016.

Keskustele näkemyksestä foorumillamme.

Tutustu Suomen suosituimpiin viputuotteisiin ilman välityspalkkiota
Liity Sijoitustiedon jäseneksi