Artikkelit

Kiina potentiaalinen deflaation lähde

Jaa Twiittaa

Kiinan talouden riskit muodostuvat pääosin kolmesta eri tekijästä: valtion velkataakasta, demografiasta ja deflaatiosta.

Kiinan velan suhde maan BKT:een on noussut terävästi 30 prosenttiyksiköllä pandemian jälkeen 300 prosenttiin tämän vuoden ensimmäisellä kvartaalilla Morgan Stanleyn analyysin perusteella.

Kiinan pitkän aikavälin demografiatrendi aiheuttaa loven työvoimaan ja täten potentiaalisesti talouden kasvuun. Deflatooriset paineet on levinneet laajalti maan talouteen, mitä on edesauttanut kiinteistösektorilla käytetyn vivun pienentyminen ja hallituksen rahoitusohjelmat, jotka vastaavat noin 70 prosenttia koko bruttokansantuotteesta. BKT-deflaattori laski -1,4 prosenttiin toisella neljänneksellä huolimatta odotettua korkeammasta inflaatiosta ympäri muuta maailmaa.

Demografian muutokset ovat verraten helposti ennustettavissa. Pekingin päättäjien ymmärtämiseksi Morgan Stanley kertoo kolmesta tekijästä, joiden avulla Kiina voi onnistua purkamaan taloutensa vipua aiheuttamatta velka-deflaatio-silmukkaa.

  1. Ensimmäiseksi, onnistunut velkavivun purkaminen vaatii talouskasvun olevan korkeampaa kuin velalle maksettava korko. Näissä olosuhteissa talouskasvu kattaa velan takaisinmaksun ja korot. Velkavivun purkautuminen ei ole mahdollista, jos velka kasvaa nopeammin kuin talous. Morgan Stanleyn tutkimuksessa onnistuneista velan purkamisista, mediaani velan vähennys tapahtui, kun reaalikorot olivat 2 prosenttiyksikköä BKT:n reaalikasvua matalampia.
  2. Toiseksi, ja yllättäen, tämä korkotason ja talouskasvun erotus tulee säilyttää laajentuvan talous- ja rahapolitiikan avulla. Politiikkaa voidaan muuttaa vasta, kun talous on kestävällä polulla velan pienentämiseksi. Velan kasvamisen estämiseksi talouspolitiikan tulee olla mahdollisimman tehokasta.
  3. Kolmanneksi, Morgan Stanley kertoo historiasta löytyvän kaksi poliittista virheliikettä. Päättäjien pelätessä kuplien uusiutumisia, ne turvautuvat aluksi liian haukkamaisiin toimenpiteisiin. Samoin talouden elpyessä päättää kääntävät politiikkansa haukkamaiseksi liian nopeasti, mikä johtaa “tupladippiin”.

Toistaiseksi Kiinan talouden kasvu on ollut yli kaksi prosenttiyksikköä korkoja korkeampaa, mikä on suotuisa lähtökohta. Viimeisen kolmen kvartaalin aikana talouskasvu on kuitenkin hidastunut merkittävästi, minkä johdosta kasvun ja korkotasojen erotuksen odotetaan vuoden toisella puoliskolla laskevan 1,2 prosenttiyksikköön.

Kiinan päättäjät ovat kuitenkin keskittyneet reflaation sijaan enemmän reformeihin. Morgan Stanleyn mukaan rakenteellisia reformeja tarvitaan, mutta reformit pelkästään eivät voi murtaa velka-deflaatio-silmukkaa. Kiinan budjettialijäämä kutistui 3,8 prosenttiyksiköllä BKT:sta vuoden ensimmäisellä puoliskolla.

Morgan Stanley perusnäkemyksen mukaan Kiina välttää velka-deflaatio-silmukan. Jos näin ei kuitenkaan käy, Kiinan talous ajautuisi pitkän aikavälin tilanteeseen, jossa velan suhde BKT:een kasvaa huolimatta hidastuvasta velan kasvusta. Sitkeä deflaatio asettaisi painetta nimellisen BKT:n kasvuun, johtaen hidastuvaan kiinalaisten yritysten liikevaihdon kasvuun ja se tekisi samalla velanhoitamisesta haastavampaa. Kutistuvat yritysten tuotot aiheuttaisivat yksityissektorin sijoitusten leikkauksia ja hidasta palkkojen kasvua. Heikompi kulutus ja erityisesti sijoitusten kasvu johtaisivat Kiinan pitkään jatkuneen per capita dollarimääräisten tulojen kasvun seisahtumiseen.

Viime vuoden lopulla Morgan Stanley suhtautui positiivisesti Kiinan talouden kasvunäkymiin, mutta varoitti sen vaikutuksen muuhun maailmaan olevan rajoitettu. Päinvastainen näkemys ei pankin mukaan ole totta: mikäli Kiinan ajautuu velka-deflaatio-silmukkaan, olisi sillä inflaatiota laskeva vaikutus ympäri maailmaa johtuen valtioiden välisestä kaupasta, raaka-aineiden hinnoista ja valuuttojen liikkeistä. Sijoitusten heikentyminen satuttaisi Kiinan kauppakumppanien vientikysyntää, Aasian ja Euroopan ollessa erityisen alttiita.

Avain Kiinan makronäkymiin on sen talouspolitiikka seuraavien viikkojen ja kuukausien aikana. Jos talouspolitiikkaa ei selvästi löysennetä, Kiinan talous todennäköisesti menettää momentumia ja nostaa riskejä velka-deflaatio-silmukasta, Morgan Stanley päättää analyysinsä.

Keskustele Kiinan talouden tilanteesta Sijoitustiedon palstalla.

Näkyvyys Sijoitustiedossa, ota yhteyttä!
Artikkelit
Osavuosikatsauskalenteri Q4/2023
Artikkelit
Almanakka - Seurantalistapäivitys: Marimekko
Syöksylaskija tyynenä