Olet täällä

Artikkelit

Katsaus Q2-tuloskauteen, osa 1.

Katsaus tuloskauteen, osa 1.

Sijoitustieto katsastaa miltä tuloskausi on näyttänyt ja millä tavalla tulokset on vastaanotettu markkinoilla. Katsaus sisältää yhtiön edellisen osavuosikatsauksen ohjeistuksen sekä toisen vuosineljänneksen jälkeisen nykyisen ohjeistuksen, ohjeistuksen muuttunut osuus on lihavoitu. Lisäksi katsaus sisältää muutaman avainluvun tuloksesta sekä kommentin tuloksen osumisesta analyytikkojen markkinaennusteisiin. Osavuosikatsauspäivän kurssireaktio on merkittynä alle.

Tulostiedoissa suluissa oleva luku ilmoittaa tilanteen vuosi sitten toisella neljänneksellä ellei toisin mainita.

Elisa

Edellinen ohjeistus: Koko vuoden liikevaihdon arvioidaan olevan samalla tasolla tai hieman parempi kuin vuonna 2013. Konsernin kertaluonteisista eristä puhdistetun koko vuoden käyttökatteen odotetaan olevan vuoden 2013 tasolla tai hieman parempi. Koko vuoden investointien odotetaan olevan enintään 12 prosenttia liikevaihdosta

Tulos Q2:
Liikevaihto 384 miljoonaa euroa (390)
Tulos ennen veroja oli 67 miljoonaa euroa (63)
Osakekohtainen tulos oli 0,35 euroa (0,30)

Ohjeistus nyt: Koko vuoden liikevaihdon arvioidaan olevan samalla tasolla tai hieman parempi kuin vuonna 2013. Konsernin kertaluonteisista eristä puhdistetun koko vuoden käyttökatteen odotetaan olevan vuoden 2013 tasolla tai hieman parempi. Koko vuoden investointien odotetaan olevan enintään 12 prosenttia liikevaihdosta.

Tulos oli kokonaisuudessaan odotusten mukainen
Kurssireaktio:  -5%

Nordea

Tulos Q2
Liikevoitto 935 miljoonaa euroa (1048)
Osakekohtainen tulos 0,17 euroa (0,19)
Rahoituskate 1,37 mrd (1,39mrd)

Konsernijohtaja Christian Clausenin kommentti: "Saimme vuoden 2014 toisella neljänneksellä edelleen lisää asiakkaita ja etenkin säästämiseen ja yritysasiakkaiden neuvontaan liittyvä toiminta oli vilkasta. Tuotot pysyivät vakaina luottojen vaisusta kysynnästä, matalasta korkotasosta ja vähäisestä volatiliteetista huolimatta. Jatkamme edelleen tehostamisohjelmaamme, jonka avulla parannamme kustannustehokkuutta ja tehostamme pääoman käyttöä. Kulut ilman uudelleenjärjestelykuluja laskivat paikallisissa valuutoissa laskettuna ja kulu/tuotto-suhde oli 49 %. Ydinvakavaraisuussuhde koheni 0,60 prosenttiyksikköä 15,2 prosenttiin.

Tulos ylsi kutakuinkin ennusteisiin.
Kurssireaktio:  -2%

TeliaSonera

Edellinen ohjeistus: Liikevaihdon paikallisissa valuutoissa ilman yritysostoja ja -myyntejä laskettuna arvioidaan pysyvän suunnilleen samalla tasolla kuin vuonna 2013. Käyttökateprosentin ilman kertaluonteisia eriä laskettuna arvioidaan pysyvän suunnilleen samalla tasolla kuin vuonna 2013 (35 prosenttia). Käyttöomaisuusinvestointien odotetaan olevan noin 15 prosenttia liikevaihdosta, kun toimilupa -ja taajuusmaksuja ei oteta huomioon

Tulos Q2:
Liikevaihto 25017 miljoonaa kruunua (25312)
Liiketulos 5625 miljoonaa kruunua (6283)
Osakekohtainen tulos 0,82 kruunua (0,93)

Ohjeistus nyt: Liikevaihdon paikallisissa valuutoissa ilman yritysostoja ja -myyntejä arvioidaan jäävän hieman pienemmäksi kuin vuonna 2013. Käyttökateprosentin ilman kertaluonteisia eriä arvioidaan pysyvän suunnilleen samalla tasolla kuin vuonna 2013 (35 prosenttia). Käyttöomaisuusinvestointien odotetaan olevan noin 15 prosenttia liikevaihdosta, kun toimilupa -ja taajuusmaksuja ei oteta huomioon.

Tulos jäi odotuksista ja ohjeistusta laskettiin.
Kurssireaktio: -2%

Cargotec

Edellinen ohjeistus: Cargotecin vuoden 2014 liikevaihdon arvioidaan kasvavan vuodesta 2013 ja liikevoiton ilman uudelleenjärjestelykuluja vuonna 2014 paranevan vuodesta 2013.

Tulos Q2:
Tilauskanta 2285 miljoonaa euroa (2013 lopussa 1980)
Liikevaihto 804 miljoonaa euroa (836)
Liikevoitto -6 miljoonaa euroa (32,9)
Osakekohtainen tulos -0,15 euroa (0,36)

Nykyinen ohjeistus: Cargotecin vuoden 2014 liikevaihdon arvioidaan kasvavan vuodesta 2013 ja liikevoiton ilman uudelleenjärjestelykuluja vuonna 2014 paranevan vuodesta 2013.

Toimitusjohtaja Mika Vehviläisen kommentti: "Sekä Kalmarissa että Hiabissa tilauskertymä oli vahva edellisiin vuosineljänneksiin verrattuna. MacGregorissa tilausten kasvua vertailukaudesta tukivat viimeaikaiset yritysostot. Aiemmin tiedotetun Kalmarin projektien kustannusylityksen takia toisen vuosineljänneksen liikevoitto oli epätyydyttävä. MacGregorissa ja Hiabissa tuloskehitys oli ennakoidun mukaisesti myönteinen"

Tulos jäi ennusteista
Kurssireaktio: -1%

Fortum

Edellinen ohjeistus:
- Fortum arvioi edelleen, että sähkön kysyntä Pohjoismaissa kasvaa tulevina vuosina keskimäärin 0,5 % vuodessa
- Suunnitellut käyttöomaisuusinvestoinnit: 0,9-1,1 miljardia euroa vuonna 2014, poislukien mahdolliset yrityskaupat
- Power and Technology -segmentin suojaukset pohjoismaiselle tuotannolle:vuoden 2014 tukkumyynnistä on suojattu noin 55 % hintaan 44 euroa/MWh ja vuodeksi 2015 on suojattu noin 25 % hintaan 42 euroa/MWh
- Fortumin tavoitteena on saavuttaa noin 500 miljoonan euron vuosittainen liikevoittotaso (EBIT) Russia-segmentissä vuoden 2015 aikana

Tulos Q2:
Liikevaihto 1016 miljoonaa euroa (1205)
Vertailukelpoinen liikevoitto 255 miljoonaa euroa (289)
Osakekohtainen tulos 0,28 (0,35)

Nykyinen ohjeistus:
- Fortum arvioi edelleen, että sähkön kysyntä Pohjoismaissa kasvaa tulevina vuosina keskimäärin 0,5 % vuodessa
-Suunnitellut käyttöomaisuusinvestoinnit: 0,9-1,1 miljardia euroa vuonna 2014, poislukien mahdolliset yrityskaupat
- Power and Technology -segmentin suojaukset pohjoismaiselle tuotannolle:  vuoden 2014 tukkumyynnistä on suojattu noin 55 % hintaan 45 euroa/MWh ja vuodeksi 2015 on suojattu noin 30 % hintaan 41 euroa/MWh
- Tavoite saavuttaa 500 miljoonan euron liikevoittotaso (EBIT)  Russia-segmentissä vuoden 2015 aikana on perustunut 18,2 miljardin Venäjän ruplan kurssitasoon vuonna 2008. Fortum pitää ruplamääräisen tavoitteen ennallaan. Euromääräinen tulostaso vaihtelee pääosin valuuttakurssimuutosten vuoksi ja tällä hetkellä epäedullinen vaihtokurssi johtaa alempaan euromääräiseen tulostasoon.

Tulos oli mielipiteitä jakava
Kurssireaktio -2%

Kone

Edellinen ohjeistus: KONEen liikevaihdon arvioidaan kasvavan 6-9 % vuoteen 2013 verrattuna vertailukelpoisin valuuttakurssein. Liikevoiton (EBIT) arvioidaan olevan 990-1 050 miljoonaa euroa, olettaen, että valuuttojen muuntokurssit eivät eroa merkittävästi vuoden 2014 alun tilanteesta.

Tulos Q2:
Tilauskanta 6537 miljoonaa euroa (5874)
Liikevaihto 1849 miljoonaa euroa (1761)
Liikevoitto 264,2 miljoonaa euroa (242,8)
Osakekohtainen tulos 0,39 euroa (0,37)

Nykyinen ohjeistus: KONEen liikevaihdon arvioidaan kasvavan 6-9 % vuo­teen 2013 verrattuna vertailukelpoisin valuuttakurssein.
Liikevoiton (EBIT) arvioidaan olevan 1 000-1 050 miljoo­naa euroa olettaen, etteivät valuuttojen muuntokurssit eroa merkittävästi vuoden 2014 alun tilanteesta.

Koneen tulos osui melko tarkasti ennusteisiin
Kurssireaktio +2%

Stora Enso

Edellinen ohjeistus: Vuoden 2014 toisen neljänneksen liikevaihdon odotetaan olevan samansuuruinen kuin vuoden 2014 ensimmäisen neljänneksen 2 568 milj. euroa ja operatiivisen liiketuloksen samalla tasolla kuin vuoden 2014 ensimmäisen neljänneksen 182 milj. euroa. Veracelin ja Sunilan sellutehtaiden kunnossapitokustannusten odotetaan vaikuttavan negatiivisesti Biomaterials-divisioonaan ja kunnossapidon Imatran sellutehtaalla ja Ostro??kan tehtaalla odotetaan vaikuttavan negatiivisesti Renewable Packaging -divisioonaan. Puolan kansallisen sähköverkon kertaluonteinen huoltoseisokki pidentää Ostro??kan tehtaan huoltoseisokin kahteen viikkoon.

Tulos Q2:
Liikevaihto 2579 miljoonaa euroa (2726)
Operatiivinen liiketulos 209 miljoonaa euroa (124)
Osakekohtainen tulos 0,13 (0,15)

Nykyinen ohjeistus: Vuoden 2014 kolmannen neljänneksen liikevaihdon odotetaan olevan suunnilleen samalla tasolla kuin vuoden 2014 toisen neljänneksen 2 579 milj. euroa. Operatiivisen liiketuloksen odotetaan olevan samalla tasolla tai jonkin verran pienempi verrattuna vuoden 2014 toisen neljänneksen vahvaan 209 milj. euroon. Kaikissa segmenteissä suunnitellaan olevan huoltoseisokkeja vuoden 2014 kolmannen neljänneksen aikana ja niiden vaikutuksen odotetaan olevan noin 30 milj. euroa suurempi kuin toisella neljänneksellä.

Stora Enson tulos ylitti ennusteet ja ylsi yhtiön omien ennusteiden ylälaitaan.
Kurssireaktio +1%

Kemira

Edellinen ohjeistus: Kemira odottaa vuoden 2014 liikevaihdon paikallisissa valuutoissa yritysostot ja -myynnit pois lukien olevan jonkin verran korkeampi (0 – 5%) vuoteen 2013 verrattuna ja liikevoiton ilman kertaluonteisia eriä olevan korkeampi ( 5 – 15%) vuoteen 2013 verrattuna.

Tulos Q2:
Liikevaihto 518,2 miljoonaa euroa (569,3)
Liikevoitto ilman kertaluontoisia eriä 37 miljoonaa euroa (40)
Osakekohtainen tulos 0,00 euroa (0,02)

Nykyinen ohjeistus: Kemira odottaa vuoden 2014 liikevaihdon paikallisissa valuutoissa yritysostot ja -myynnit pois lukien olevan jonkin verran korkeampi (0-5 %) vuoteen 2013 verrattuna ja käyttökatteen ilman kertaluonteisia eriä pysyvän suurin piirtein samalla tasolla vuoteen 2013 verrattuna.

Kemiran tulos alitti ennusteet, lisäksi ohjeistusta laskettiin merkittävästi.
Kurssireaktio -8%

Kesko

Edellinen ohjeistus: Kesko-konsernin liikevaihdon ja liikevoiton ilman kertaluonteisia eriä ennakoidaan seuraavan 12 kuukauden aikana pysyvän edeltävän 12 kuukauden tasolla, ellei yleinen kulutuskysyntä heikkene merkittävästi.

Tulos Q2:
Liikevaihto 2371 miljoonaa euroa (2420)
Liikevoitto 69,4 miljoonaa euroa (69,8)
Osakekohtainen tulos 0,51 (0,50)

Nykyinen ohjeistus:  Kesko-konsernin liikevaihdon ja liikevoiton ilman kertaluonteisia eriä ennakoidaan seuraavan 12 kuukauden aikana pysyvän edeltävän 12 kuukauden tasolla, ellei yleinen kulutuskysyntä heikkene merkittävästi.

Keskon tulos jäi hieman ennusteista
Kurssiraktio +8%

Konecranes

Edellinen ohjeistus: Vuoden 2014 liikevaihdon odotetaan olevan suunnilleen samalla tasolla kuin vuonna 2013. Vuoden 2014 liikevoiton ilman uudelleenjärjestelykuluja odotetaan pysyvän suurin piirtein samalla tasolla kuin vuonna 2013 tai paranevan hieman.

Tulos Q2:
Liikevaihto 481,6 miljoonaa euroa (519,9)
Liikevoitto 20,7 miljoonaa euroa (17,2)
Osakekohtainen tulos 0,20 (0,19)

Nykyinen ohjeistus:  Vuoden 2014 liikevaihdon odotetaan olevan suunnilleen samalla tasolla kuin vuonna 2013. Vuoden 2014 liikevoiton ilman uudelleenjärjestelykuluja odotetaan pysyvän suurin piirtein samalla tasolla kuin vuonna 2013 tai paranevan hieman.

Konecranesin tulos vastasi ennusteita
Kurssireaktio +5%

Nokia

Tulos Q2:
Liikevaihto 2,9 miljardia euroa (3,2)
Liikevoitto 237 miljoonaa euroa (ei-IFRS) (303)
Osakekohtainen tulos (laimennettu ei-IFRS, jatkuvat toiminnot) 0,03 euroa (0,00)

Toimitusjohtaja Rajeev Surin kommentti:

Nokia Networks -liiketoimintamme ainutlaatuinen toimintamalli on auttanut meitä parantamaan myynnin kehitystä, samalla kun olemme ylläpitäneet vahvaa kannattavuutta. Tämän tasapainon säilyttäminen tulee olemaan selkeä prioriteettimme myös vuoden 2014 jälkimmäisellä puoliskolla, jolloin uskomme Networksin liikevaihdon kasvavan edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Odotuksemme koskien koko vuotta 2014 ovat parantuneet, ja odotamme nyt Networksin kannattavuuden ilman kertaluonteisia eriä koko vuodelta 2014 asettuvan pitkän aikavälin tavoitteemme 5-10 % yläpäähän tai ylittävän sen hieman.

HERE saavutti hyvän kasvun autoteollisuuden asiakkuuksien parissa vuoden 2014 toisella neljänneksellä vuoden 2013 vastaavaan ajanjaksoon verrattuna, ja jatkamme sijoittamista toimintamme kasvattamiseen tällä saralla kuten myös yritys- ja kuluttajasektorilla.

Nokia Technologies –liiketoimintamme lisensointi- ja innovointitoiminta etenee hyvin. Näemme mahdollisuuksia tämän liiketoiminnan kasvattamiseen uusien ja nykyisten lisensoijien myötä, ja Technologies-tiimimme jatkaa alan johtavan patenttisalkkunsa kasvattamista. Nämä tulokset yhdessä monien asiakkaidemme, yhteistyökumppaneidemme, työntekijöidemme ja muiden tahojen kanssa toimitusjohtajakauteni ensimmäisen neljänneksen aikana käymieni keskustelujen kanssa saavat minut vakuuttuneeksi tulevaisuuden mahdollisuuksistamme.

Nokian tulos jäi ennusteista mutta Nokia nosti NSN:n ohjeistusta
Kurssireaktio +7%

Outokumpu

Edellinen ohjeistus: Outokumpu arvioi, että yhtiön operatiivinen tulos paranee vuoden toisella neljänneksellä mutta on edelleen tappiollinen

Tulos Q2:
Liikevaihto 1753 miljoonaa euroa (1738)
Liiketulos -10 miljoonaa euroa (-171)
Osakekohtainen tulos -0,14 euroa (-1,87)

Nykyinen ohjeistus: Outokumpu arvioi, että vuoden 2014 kolmannen neljänneksen operatiivinen tulos on hieman toista neljännestä heikkompi pääasiassa kausivaihtelusta johtuen

Tulos vastasi ennusteita
Kurssireaktio -6%

Wärtsilä

Edellinen ohjeistus:  Wärtsilä odottaa vuoden 2014 liikevaihdon kasvavan 0-10% ja kannattavuuden (EBIT% ennen kertaluonteisia eriä) olevan noin 11%.

Tulos Q2:
Tilauskertymä 1163 miljoonaa euroa (1071)
Liikevaihto 1132 miljoonaa euroa (1152)
Liiketulos (EBIT ilman kertaluontoisia eriä) 122 miljoonaa euroa (111)
Osakekohtainen tulos 0,42 euroa (0,39)

Nykyinen ohjeistus:  Wärtsilä odottaa vuoden 2014 kannattavuuden (EBIT% ennen kertaluonteisia eriä) olevan noin 11,5% kaksitahtimoottoriliiketoiminnan kaupasta johtuen. Liikevaihdon odotetaan kasvavan noin 5%.

Wärtsilän tulos oli ennusteiden mukainen
Kurssireaktio +4%

YIT

Edellinen ohjeistus: Konsernin toimialaraportoinnin mukaisen liikevaihdon arvioidaan kasvavan 0-10 % vertailukelpoisin valuuttakurssein. Toimialaraportoinnin mukaisen liikevoittomarginaalin arvioidaan olevan 7,5-8,5 % ilman kertaluonteisia eriä.

Tulos Q2:
Liikevaihto 451,4 miljoonaa euroa (430,9)
Liikevoitto 34,7 miljoonaa euroa (38,3)
Osakekohtainen tulos 0,16 euroa (0,18)

Nykyinen ohjeistus:  Konsernin toimialaraportoinnin mukaisen liikevaihdon arvioidaan kasvavan 0-5 % vertailukelpoisin valuuttakurssein. Toimialaraportoinnin mukaisen liikevoittomarginaalin arvioidaan olevan 7,5-8,0 % ilman kertaluonteisia eriä.

YIT:n tulos ylitti odotukset
Kurssireaktio 0%

Orion

Edellinen ohjeistus: Liikevaihto on vuoden 2013 tasolla (vuonna 2013 liikevaihto oli 1 007 miljoonaa euroa).
Liikevoitto laskee hieman vuodesta 2013 (vuonna 2013 liikevoitto oli 268 miljoonaa euroa).
Konsernin investoinnit ovat noin 60 miljoonaa euroa ilman olennaisia yritys- tai tuotehankintoja (vuonna 2013 konsernin investoinnit olivat 78 miljoonaa euroa).

Tulos Q2:
Liikevaihto 276,7 miljoonaa euroa (248)
Liikevoitto 86 miljoonaa euroa (61,1)
Osakekohtainen tulos 0,48 (0,33)

Nykyinen ohjeistus (2.6.2014): Liikevaihto on vuoden 2013 tasolla (vuonna 2013 liikevaihto oli 1 007 miljoonaa euroa).
Liikevoitto on vuoden 2013 tasolla (vuonna 2013 liikevoitto oli 268 miljoonaa euroa).
Konsernin investoinnit ovat noin 60 miljoonaa euroa ilman olennaisia yritys- tai tuotehankintoja (vuonna 2013 konsernin investoinnit olivat 78 miljoonaa euroa).

Orion ylitti tuloksellaan ennusteet
Kurssireaktio -1%

Tutustu Suomen suosituimpiin viputuotteisiin ilman välityspalkkiota
Liity Sijoitustiedon jäseneksi