Olet täällä

Sijoittaminen listaamattomiin kasvuyrityksiin - 18.9.2019 01.36

Desentum Oy yleisöanti 17.9.-25.10.

 

VIDEO: https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=swOB1JSYIHs

 

Maailma ilman allergioita 

Desentum on vuonna 2011 perustettu biolääketieteellinen yritys, jonka kehittämällä allergiarokoteella on potentiaali lyhentää siedätyshoito vuosista muutamaan kuukauteen. Ainutlaatuinen ratkaisu perinteisen siedätyshoidon ongelmiin – hitauteen, hankaluuuteen ja haitavaikutuksiin – perustuu VTT:n ja Itä-Suomen yliopiston molekyyliteknologian tutkimuksen läpimurtoihin. Desentumin rokotteen avulla allergiaoireita aiheuttava elimistön reaktio käännetään 3-6 kuukauden aikana suojaavaksi immuunivasteeksi. 

Allergia oli vielä sata vuotta sitten se oli harvinainen vaiva, mutta tätä nykyä allergioista kärsii jo miljardi ihmistä maailmassa. Euroopassa kolmanneksella väestöstä on vähintään yksi allerginen sairaus, ja määrä lisääntyy huimaa vauhtia. Allergioita hoidetaan nykyään etupäässä lääkkeellisesti, esimerkiksi antihistamiineilla ja kortikosteroideilla, jotka lievittävät oireita, mutta eivät vaikuta itse sairauteen.

 Desentumin ratkaisu voi onnistuessaan saada aikaan perustavanlaatuisen muutoksen allergioiden hoidossa: siirtymisen nykyisestä oireita lievittävästä lääkityksestä itse sairauden hoitamiseen. Pisimmällä on koivun siitepölyn hypoallergeeni DM-101 (rBet v 1 dm), jonka Yhtiö on lukuisissa in vitro –kokeissa todennut pystyvän vähentämään allergiaoireita aiheuttavan histamiinin vapautumista sekä indusoimaan suojaavien IgG-vasta-aineiden tuotantoa hiirimallissa.

 

Immunoterapian eli siedätyshoidon toteutus ja haasteet

Siedätyshoito eli immunoterapia on ainoa allergian hoitomuoto, jolla pystytään vaikuttamaan immuunijärjestelmään niin, että allergia lievenee ja lääkityksen tarve vähenee. Nykyisellään siedätyshoidossa on kuitenkin ongelmansa: hoito kestää 3–5 vuotta, siinä on vakavan allergisen reaktion riski, ja pistoshoitona toteutettuna se vaatii potilaalta lukuisia käyntejä terveydenhuollon toimipisteissä.

Siedätyksessä potilaan sitoutuminen hoitoon on hyvin tärkeää, koska vaikutus alkaa vähitellen, ja pitkäaikainen suoja muodostuu vasta riittävän pitkän hoitojakson jälkeen. Monet kuitenkin keskeyttävät hoidon, esim. saksalaisessa tutkimuksessa 32 % pistoshoidossa ja 39 % kielenalushoidossa olevista potilaista keskeytti. Suurin osa keskeyttäneistä lopettaa jo ensimmäisen vuoden aikana.

Desentumin allergiarokote perustuu allergeenin tarkasti suunniteltuun muokkaamiseen geeniteknologian avulla. Tuloksena on aiempia tuotteita tehokkaampi ja turvallisempi immunoterapiatuote. Se on ns. hypoallergeeni, joka ei laukaise allergista reaktiota siedätyshoidon aikana samassa suhteessa kuin nykyään käytetyt, luonnosta eristetyt allergeenit. Tämä parantaa siedätyshoidon turvallisuutta, ja hoitoa voidaan myös tehostaa antamalla allergeenia suurempana määränä ja nopeammalla aikataululla nykyisiin siedätysvalmisteisiin verrattuna. Desentumin tavoite on, että hoitojakso koostuisi 3–6 annoksesta 3–6 kuukauden aikana.

 

Onnistunut toksikologiatutkimus ja kliininen tutkimuslupa

 DM-101:n ensimmäinen GMP-erä on tuotettu syksyllä 2018, ja tuote on testattu viranomaisten vaatimissa, eläimillä tehtävissä turvallisuus- ja toksikologiakokeissa keväällä 2019. Kokeissa ei tullut ilmi mitään huolestuttavaa edes annoksilla, jotka olivat suhteessa moninkertaisia ihmisille kaavailtuihin annoksiin nähden.

Keväällä 2019 Yhtiö on keskittynyt kliinisen tutkimuksen ja tutkimuslupahakemuksen valmisteluun. Kesäkuussa 2019 hakemus jätettiin sekä eettisen toimikunnan (TUKIJA) että Fimean arvioitavaksi. Elokuussa kummaltakin taholta saatiin puoltava lausunto, joten tutkimus voidaan aloittaa heti, kun kaikki sen valmistelut on saatu vietyä loppuun. Ensimmäiseen kliiniseen tutkimukseen tähdätään koivun siitepölyn muokatulla allergeenilla syksyllä 2019.

 

Tiimin vahvuudet

Desentumin johtoryhmä ja hallitus koostuu kokeneista bioteknologian ja lääkekehityksen ammattilaisista. Yhtiön perustajaosakkaiden, hallituksen ja johtoryhmän piirissä on pitkällinen kokemus vasta-aineiden tutkimuksesta ja tuotannosta, rekombinanttiproteiinien tutkimuksesta ja tuotannosta sekä lääkekehityksestä. Tutkimusryhmä on työskennellyt yhdessä jo ennen Desentumin perustamista. Hypoallergeenitutkimusta on tehty yli 10 vuoden ajan ryhmän toimesta.

Yhtiön toimitusjohtajalla Pekka Mattilalla on noin 30 vuoden kokemus bioteknologisen liiketoiminnan johtamisesta ja kehittämisestä. Lisäksi hänellä on kokemusta startup –vaiheen yrityksistä, niihin liittyvistä haasteista sekä niiden ratkaisemista. Yhtiön toimitusjohtaja on myös toteuttanut aiemmin bioteknologiayhtiön exitin erittäin korkealla arvostustasolla.

 

Iso markkinapotentiaali ja exit-skenaariot

Desentum on houkutteleva kohde lisensoinnille tai yritysostolle. Lääkekehityksessä on tavallista, että isot yritykset täydentävät portfoliotaan ja hankkivat uutta teknologiaa yritysostoin. Desentum on jo käynyt keskusteluja maailman johtavien, AIT-alan (allergen immunotherapy) yritysten kanssa. Mikäli tulokset alkuvaiheen kliinisistä kokeista ovat hyviä, Desentumin teknologia on varmasti erittäin kiinnostava AIT-alan yrityksille (esim. ALK tai Stallergenes) ja mahdollisesti myös muille isoille lääkeyrityksille, joilla on allergiaan liittyviä tuotteita portfoliossaan. 

Käytännössä Desentumin ensisijainen tavoite on solmia lisensointisopimus alalla toimivan suuremman yrityksen kanssa. Se on nopein tie markkinoille ja tulee mahdolliseksi, kun kliinisistä tutkimuksista on saatu riittävästi tietoa tuotekonseptin toimivuudesta ihmisillä. Lisensointisopimuksen myötä Yhtiön tuotto perustuisi saataviin ennakko-, etappi- ja lisenssimaksuihin.

Yhtiössä on mukana merkittäviä sijoittajia ja Yhtiön toimitusjohtaja sijoittaa lisää Osakeannin yhteydessä järjestettävässä Private placement –osakeannissa.

 

Uutta osakeantia ei välttämättä tarvitse järjestää ennen mahdollista lisensointisopimusta

Jos Springvestin kanssa järjestettävä rahoituskierros yhdessä Private placement -osakeannin kanssa tuottaa syksyllä 2019 vähintään 4 miljoonaa euroa, Yhtiö kykenee todennäköisesti niiden avulla suorittamaan sekä FIH-kokeen (First-in-Human) että seuraavan kliinisen tutkimuksen. Siinä tapauksessa, ja olettaen, että FIH-kokeessa ja sitä seuraavassa kliinisessä tutkimuksessa ei tule negatiivisia yllätyksiä, uutta rahoituskierrosta ei ennen mahdollista lisensointisopimusta tarvittaisi. 

 

Luvut

1-4 meur osakeanti / n. 17,4% omistusta 

Merkintäaika 17.9.-25.10. 

Äänivaltainen A-sarjan osake 

 

 

– Mikko Sinivirta

Tarkemmat antimateriaalit lähetän pyynnöstä

 

 

Blogi on luettavissa myös sivustolla osakeanti.net

 

Näytä koko viesti
Sijoittaminen listaamattomiin kasvuyrityksiin - 18.8.2019 02.17

Cerenion Oy – Yleisöanti 15.8.-13.9.2019

 

Cerenion on tuomassa markkinoille tekoälyä hyödyntävän C-Trend lääkintälaiteohjelmiston, joka mahdollistaa aivosähkökäyrän (EEG:n) jatkuva-aikaisen seurannan tehohoitopotilailla. 

Sen sijaan että lausunto monimutkaisesta EEG -datasta täytyy tilata neurologian erikoislääkäriltä, C-Trend tulkitsee datan reaaliajassa selkeiksi parametreiksi potilasmonitoriin. Tämä korjaa nykyisen tehohoidon suuren puutteen: sydämen ja keuhkojen toimintaa seurataan jatkuvasti, mutta aivotoiminta jää rutiinimonitoroinnin ulkopuolelle. Aivotoiminnan häiriöitä ilmeneen kuitenkin jopa 50-80 prosentilla tehohoitopotilaista, esimerkisi sydänkohtauksen jälkeen tai onnettomuudessa päähän kohdistuneen iskun seurauksena. Muun muassa epileptistä purkaustoimintaa voidaan helposti hoitaa lääkkeillä, mutta hoitamattomana se on haitallista aivoille jo 5 minuutin jälkeen. 

 

Toimialan haasteet

EEG:n eli aivosähkökäyrän avulla aivotoimintaa voidaan siis seurata jatkuva-aikaisesti, mutta sen hyödyntämistä on rajoittanut sekä helposti potilaalle asennettavien mittalaitteiden puuttuminen sekä eritoten mittaustulosten tulkinnan hitaus. Toimistoaikojen ulkopuolella mittauksen käynnistämisen viive voi olla useita tunteja, koska EEG-myssyn asentamiseen koulutettu sairaanhoitaja joudutaan tyypillisesti hälyttämään kotoa. Lisäksi EEG-mittausdatan tulkitseminen vaatii aina EEG:n tulkintaan erikoistuneen lääkärin, jota ei ole kaikissa sairaaloissa edes saatavilla.

 

Cerenionin tarjoama uniikki ratkaisu

Yhtiön päämäärä on, yhdessä omien asiakkaidensa kanssa, tarjota helppo ja jatkuva-aikainen aivotoiminnan seuranta teho-osastoilla ympäri maailmaa.

C-TrendTM on pitkäjänteisen tieteelliseen ja kliiniseen tutkimukseen pohjautuva teknologia, joka tiivistää koneoppimista ja tekoälyä hyödyntäen EEG-mittausdatan helposti tulkittavaan muotoon. Tehohoitolääkäri saa tietoa tehohoitopotilaan aivojen tilasta jo viiden minuutin mittauksen jälkeen ja pystyy heti reagoimaan potilaan hoidollisiin tarpeisiin.

Menetelmä on uniikki eikä vastaavanlaista Yhtiön tiedon mukaan löydy markkinoilta. C-TrendTM -teknologiasta onkin jätetty maailmanlaajuisesti yhteensä jo 12 patenttihakemusta.

Alla vasemmalla kuvattu nykyinen toimintamalli ja oikealla Cerenionin mahdollistama uudistus, jonka seurauksena lääkärin reagointiaika on kahden tai kolmen tunnin sijaan viisi minuuttia. 
(1-2h+1h /  5+5 min.)  

 

 

Liiketoiminnan nykytilanne ja viimeaikainen kehitys

C-TrendTM -lääkintälaiteohjelmiston CE sertifiointi saataetaan loppuun syksyn 2019 aikana SGS:n toimesta,  minkä jälkeen se voidaan integroida Yhtiön asiakkaiden EEG-tuotteisiin ja tuoda Euroopan markkinoille. Kattavan kliinisen testauksen ansiosta Cerenion uskoo sertifioinnin läpäisyyn ongelmitta. 

Yhtiön potentiaalisia asiakkaita ovat EEG-mittalaitteita sekä potilasmonitoreita valmistavat yhtiöt, kuten GE Healthcare, Philips Healthcare, Medtronic, Mindray, Natus ja Masimo. Loppuasiakkaita ovat kaikki sairaalat ympäri maailman, joissa harjoitetaan nykyaikaista tehohoitoa. Cerenion on jo nyt yhteistyössä suomalaisen pörssiyhtiö Bittiumin ja japanilaisen suuryritys Nihon Kohdenin kanssa, jotka molemmat ovat hiljattain tuoneet markkinoille uuden sukupolven langattoman ja helposti asennettavan EEG-mittalaitteen. 

 

Kokonaismarkkinapotentiaali 650M€ vuodessa

Tilastoihin perustuvan arvion mukaan moderneja tehohoito-osastoja on maailmalla yli 20.000 kappaletta (mm. EU 7000, Yhdysvallat 6000), joissa jokaisessa on keskimäärin 10 potilaspaikkaa. Yhtiö arvioi, että keskimäärin yksi tehohoito- osasto tarvitsee vähintään 5 kappaletta yhdenaikaisia käyttöoikeuksia C-TrendTM -lääkintälaiteohjelmistolle, jotta se pystyy tarjoamaan parasta mahdollista hoitoa potilailleen.

Arvioitu vuosittainen kokonaismarkkina laskettuna hinnoittelumallin alarajan mukaisesti: 
20.000 tehohoito-osastoa * (1 vuosilisenssi + 3 lisälisenssiä) 
= 20.000 * (17.500 € + 3 * 5000 €) = 650 M€/v.

 

Exit-skenaariot

Yhtiö arvioi, että todennäköisin exit-skenaario on Yhtiön myynti suurelle EEG-mittalaite- tai potilasmonitorivalmistajalle, joka haluaa saada merkittävän kilpailuedun EEG- ja potilasmonitorimarkkinoilla ja/tai rajoittaa kilpailijoidensa toimintaa. 

Ajallisesti exit voisi toteutua vuosien 2022-2025 aikana.

Vuonna 2024 liikevaihtotavoite on 25 M€ ja käyttökate 10 M€ (41%). 

Terveysteknologia yhtiöden exit arvostukset ovat Healthtechexits.com tilastojen mukaan olleet 15-25 x käyttökate. (http://healthtechexits.com/valuations)

Yhtiön arvostus osakeannin alkaessa on 5,6 M€, osakeannin koon ollessa 1-2M€. 

 

Tiimin vahvuudet

Yhtiön johtoryhmän muodostavat neljä Yhtiön perustajaa, Timo Koskela (KTM, TkT), Jukka Kortelainen (LL, TkT), Eero Väyrynen (TkT) ja Ilkka Juuso (DI). 

 • Kauppatieteiden maisterin opintojensa ja yli 10 vuoden projektijohtamiskokemuksen ansiosta, Timo Koskelalla on vahvat edellytykset johtaa Yhtiötä kohti yhdessä asetettuja tavoitteita.
 • Lääkärin koulutuksen ja usean vuoden kliinisen työkokemuksen ansiosta Jukka Kortelainen tarjoaa korvaamatonta tietoa Yhtiön loppuasiakkaiden ja loppukäyttäjien tarpeista, toimintamalleista sekä hoitoprotokollista. Kortelaisella on erinomaiset suhteet Suomen lisäksi useisiin ulkomaisiin sairaaloihin ja erityisesti siellä toimiviin tehohoito- ja kliinisen neurofysiologian lääkäreihin. 
 • Eero Väyrynen tuo Yhtiön käyttöön yli 20 vuoden kokemuksensa signaalinkäsittelystä, koneoppimisesta ja tekoälystä, jotka ovat keskeisessä roolissa Yhtiön tulevien tuotteiden kehityksessä. 
 • Poikkitieteellisen taustansa ansiosta Ilkka Juuso vahvistaa Yhtiön osaamispohjaa lääkintälaitestandardien ja lainsäädännön tuntemuksellaan sekä kokemuksellaan käyttöliittymä- ja käytettävyyssuunnittelusta, viestinnästä ja markkinoinnista.

 

Butterfly Ventures ja Icebreaker vc sijoittavat lisää Osakeannissa

Butterfly Ventures ja Icebreaker vc (Cerenionin nykyiset sijoittajat) ovat sitoutuneet sijoittamaan Osakeannissa edellyttäen, että Osakeannin Vähimmäismäärä täyttyy. Butterfly Ventures on sitoutunut sijoittamaan Osakeannissa 150.000 euroa ja Icebreaker vc 108.000 euroa. Näin ollen uusilla sijoittajilla on mahdollisuus osallistua Osakeantiin samoilla ehdoilla kuin Butterfly Ventures ja Icebreaker vc. 

 

LUVUT

1-2 Me kierros / 23,7% omistusta tarjolla optio-ohjelmat huomioiden (josta 258k tulee pääomasijoitusyhtiöiltä Icebreaker & Butterfly Ventures)

Merkintäaika: 15.8.-13.9.19

Merkintäpalkkio: 3% 30.8. klo 16 saakka, sen jälkeen 4%

Osakesarja: äänivaltainen B-osake, etuoikeutettu likvidointitilanteessa

 

 

– Mikko Sinivirta

Tarkemmat antimateriaalit lähetän pyynnöstä

 

 

Blogi on luettavissa myös sivustolla osakeanti.net

Näytä koko viesti
Sijoittaminen listaamattomiin kasvuyrityksiin - 26.6.2019 09.03

Ductor Oy – Yleisöanti 24.6.-13.8.2019

 

Toimialan ongelmat, trendit ja Ductorin tarjoama ratkaisu

Perinteisesti biokaasuteollisuus ei ole pystynyt käyttämään korkeatyppisiä raaka-aineita (kuten esimerkiksi kalajätteet, teurasjätteet ja siipikarjan lanta) hyväkseen, sillä näiden sisältämä typpi muuttuu biokaasuprosessissa ammoniakiksi. Ammoniakki puolestaan katkaisee energiantuotannon prosessin, eli tuhoaa biokaasun muodostumisen. Tästä syystä tyypillisesti runsaasti tarjolla olleet raaka-aineet, kuten kananlanta, eivät ole aiemmin soveltuneet käytettäväksi biokaasun tuotannossa.

Ductorin teknologialla prosessista pystytään poistamaan liika typpi, mikä mahdollistaa kananlannan sekä muiden korkeatyppisten raaka-aineiden (esim. kalajätteet) käytön. Innovaation merkitys on valtava niin biokaasuntuotannon nopeuden ja kustannusten kannalta kuin myös sen ekologisuuden kannalta. Lisäksi prosessissa typpi eristetään omaksi tuotteekseen, jolloin siitä syntyy myytävä ja kierrätettävä sivutuote eli lisätulonlähde biokaasulaitokselle. Nopeutumisen lisäksi teknologian taloudelliset vaikutukset ulottuvat näin ollen itse energiantuotannon kustannusten alentamisesta uusien tuotteiden ja myynnin muodostumiseen.

 

Ductorin teknologian toimivuus todistettu ulkopuolisen konsultin toimesta

Ensimmäinen Ductorin teknologiaa hyödyntävä biokaasulaitos sijaitsee Meksikossa. Laitos rakennetaan yhteistyössä maailman toiseksi suurimman kananmunantuottajan (Proan S.A., liikevaihto yli 1mrd. USD) ja paikallisen insinööritoimiston kanssa. Laitos käynnistettiin toukokuussa 2019 ja Ductor on saanut johtavalta yhdysvaltalaiselta biokaasualan konsultilta (Cavanaugh & Associates) raportin Ductorin typenpoistoteknologian teknisestä toimivuudesta. Päähavainnot prosessin käynnistymisestä ovat seuraavat:

 • Ductor-prosessiin syötettiin 100 % kananlantaa, jonka sisältämästä orgaanisesta typestä Ductorin bakteerikanta konvertoi kuudessa päivässä suunnitellun määrän epäorgaaniseen muotoon ammoniakiksi.
 • Tämän jälkeen epäorgaanisesta ammoniakista tuotettiin suunnitelman mukaisesti ammoniakkivettä.
 • Jäljelle jääneessä, biokaasuprosessiin syötettävässä materiaalissa ammoniakin määrä väheni merkittävästi (kahden eri laboratoriotuloksen perusteella 37-55 % verrattuna alkuperäiseen), mikä Cavanaughin arvion mukaan mahdollistaa prosessin ammoniakkimäärän pysyvän selkeästi biokaasuntuoton riskirajojen alapuolella.
 • Loppuyhteenvetona Cavanaughin arvio on, että testituloksiin perustuen Ductorin fermentointiprosessi ja typenpoistoteknologia toimivat suunnitellun mukaisesti. Huomioitavaa on myös, että tulemme jatkamaan Meksikon laitoksen prosessin optimointia, ja uskomme tulosten paranevan kun prosessin eri osia saadaan kalibroitua käynnistysvaiheen jälkeen.Proanin kanssa solmitun aiesopimuksen mukaisesti tavoitteena on, että ensimmäisen laitoksen 30 päivän stabiilin biokaasutuotannon jälkeen Proan allokoi kanafarmeiltaan 1 miljoonaa tonnia kananlantaa vuosittain Ductorin laitoksiin. Näiden laitostoimitusten kokonaismyyntipotentiaali Ductorille on lähivuosina noin 400 M$ ja toisen, suuremman kokoluokan laitoksen (20-55 M$ liikevaihtoa Ductorille) rakentaminen on tarkoitus käynnistää vielä tämän vuoden aikana. Meksikon laitos toimii myös tärkeänä referenssinä uusille asiakkaille eri puolilla maailmaa.

 

Suuri markkinapotentiaali

Esimerkki kananlannan markkinapotentiaalista. Lähde: Ductor Oy

Ductor Oy – Markkinointiliite 3/34

 

Viimeaikainen kehitys

Potentiaali Ductorin Add-On –teknologialle pelkästään Saksassa on erittäin merkittävä. Yhtiö on mitannut markkinapotentiaaliaan tarkasti, saksalaisten konsulttien kanssa ja näiden ammattiarvioiden mukaan Yhtiön innovaatiolle on pelkästään Saksassa kysyntää noin 2.000 laitoksessa, maan kaikista 8.000 laitoksesta. Näille 2.000 laitokselle Ductor pystyy tuomaan välittömiä etuja heti, sillä niiden on helppo vaihtaa tuotannossa käyttämänsä maissi halvempaan kananlantaan Ductorin Add-On -lisäosan avulla. Add-On -integraatiolla varustetun laitoksen laskennallinen liikevaihtopotentiaali Ductorille on noin 1.500.000 € laitekauppana ja 50.000 € vuodessa biologia- maksuina. Näiden 2.000 laitoksen myyntipotentiaali Ductorille on yhteensä 4,0 miljardia euroa laitekauppana ja 100 M€ vuosittaisina biologiamaksuina.

 

Liiketoiminnan nykytilanne ja tavoitteet

Ductor on panostanut myyntiaktiviteetteihin Euroopassa, Aasiassa ja Yhdysvalloissa, minkä seurauksena myyntipipeline kokonaisten biokaasulaitosten osalta on kasvanut merkittävästi. Tällä hetkellä Yhtiön aiesopimusvaiheessa olevien neuvottelujen kokonaismäärä on 167 M€ ja lisäksi neuvottelussa on kauppoja yli 400 M€:n arvosta. Asiakkaat eri puolilla maailmaan ovat olleet ratkaisusta äärimmäisen kiinnostuneita ja kaiken kaikkiaan biomassojen hyödyntämiselle on maailmanlaajuisesti valtavasti kysyntää.

Vuosien 2019-2020 tavoitellusta liikevaihdosta (yhteensä n. 235 M€) yli 75 % koostuu nykyisistä asiakkuuksista ja Tier 1-projekteista. Vuoden 2019 liikevaihtotavoitteen taustalla on seuraavia pääasiallisia oletuksia:

 • Catawba-projektin käynnistyminen aiemmin kuvatulla rahoitusrakenteella elokuun loppupuolella (liikevaihto n. 10 M€)
 • Kahden muun Yhdysvalloissa pisimmällä olevan projektin ja Proan-projektin vaiheittainen käynnistyminen vuoden toisella puoliskolla (tälle vuodelle jaksotettava liikevaihto n. 19 M€)
 • Loppuosan liikevaihdosta oletetaan koostuvan Puolassa ja Aasiassa loppuvuodesta käynnistyvistä projekteista sekä pienemmässä määrin Add-On -segmentin vaiheittaisesta myynnin käynnistymisestä loppuvuodesta 2019.
 • Vuoden 2020 liikevaihdossa on yllä kuvattujen projektien loppuunsaattamisen lisäksi uutena myyntinä Add-On – segmentin uusmyyntiä sekä neljä nimeämätöntä kokonaista biokaasuprojektia kokonaisarvoltaan 64 M€.

 

Tavoitteita vuosille 2019-2022, miljoonaa euroa. Tavoitteet on esitetty kirjanpitoperusteisesti sisältäen oletuksia liikevaihdon ja kustannusten jaksottamisesta lineaarisesti toimitusprojektin ajalle.

Ductor Oy – Markkinointiliite 4/34

 

Tiimin vahvuudet

Yhtiö on viimeisen kahden vuoden aikana vahvistanut johtoaan ja muuta organisaatiota merkittävästi. Yhtiön johdolla on vahvaa, toisiaan tukevaa osaamista kansainvälisestä liiketoiminnasta kaikilla kohdemarkkinoilla. Myös tavoitellun kasvun tukemisessa olennaiset osaamisalueet (mm. teknologian konseptointi, projektien johto ja liiketoiminnan rahoitus) ovat globaalisti toimivan yhtiön vaatimusten tasolla. Yhtiö on myös vuosien varrella panostanut vahvasti tuotekehitykseen rekrytoimalla huippuluokan tieteilijöitä mm. Helsingin yliopistosta.

 

Yhtiössä on mukana merkittäviä sijoittajia ja nykyiset sijoittajat sijoittavat lisää Osakeannin yhteydessä järjestettävässä private placement -annissa

Yhtiön pääomistajista ja avainhenkilöistä Lifeline Ventures Fund I Ky, Holdix Oy, Ari Ketola ja Joonas Kettunen (yhtiönsä Viafor AB:n kautta) ovat sitoutuneet sijoittamaan Osakeannin yhteydessä järjestettävässä Instituutioannissa Yhtiöön yhteensä 360.000 euroa. Kaikki pääomistajat ovat osallistuneet myös aiemmin järjestettyihin sijoituskierroksiin siitä lähtien kun ovat sijoittaneet Yhtiöön ensimmäisen kerran. Näin ollen Antiosakkeiden merkitsijöillä on mahdollisuus sijoittaa Yhtiöön samoilla ehdoilla kuin pääomistajat.

 

Projektien rahoitus

Muiden rahoituslähteiden hyödyntämisen lisäksi Yhtiö toteuttaa Osakeannin. Ductor pyrkii kasvattamaan liiketoimintaa ns. asset light –periaatteella (kuvattu Sijoitusmuistiossa), jolloin projekteihin rahoittamiseen ei ole tarkoitus sitoutua pääomia. Mikäli saamme liiketoimintamallin toimimaan odotusten mukaisesti, tavoitteemme on, ettei uutta oman pääoman ehtoista rahoitusta Osakeannin ja samaan aikaan järjestettävän Instituutioannin lisäksi ole välttämätöntä tulevaisuudessa kerätä.

 

 

Exit-skenaariot

Yhtiön tavoitteena on vallata nopeasti globaalit biokaasumarkkinat ja kasvaa energiatalouden yhdeksi markkinajohtajaksi lähivuosien aikana. Mahdollisia EXIT-skenaarioita Ductor Oy:lle ovat Yhtiön näkemyksen mukaan esimerkiksi Yhtiön listautuminen pörssiin tai myynti pääomasijoitusyhtiöille. Myös energia-, lannoite- tai kemian alan suuryrityksien kiinnostuksen Yhtiötä kohtaan uskotaan kasvavan liiketoiminnan kehittyessä.

 

Vastuunrajoitus

Edellä todettu pohjautuu Sijoitusmuistion tietoihin eikä ole Springvest Oy:n antama suositus sijoittaa Yhtiöön. Sijoittaja toteuttaa sijoituksen luottaen Yhtiön laatimaan Sijoitusmuistioon sekä omiin Yhtiötä koskeviin selvityksiinsä. Sijoittaja ymmärtää, että kasvuvaiheessa oleviin yhtiöihin, jollainen Yhtiökin on, sijoittamiseen liittyy erittäin korkeita riskejä, joiden toteutuessa sijoittaja voi menettää sijoituksensa osittain tai kokonaan. Yhtiö eikä Springvest Oy anna mitään takuuta sijoituksen kannattavuudesta.

 

 

– Mikko Sinivirta

Tarkemmat antimateriaalit lähetän pyynnöstä

 

Blogi on luettavissa myös sivustolla osakeanti.net

Näytä koko viesti
Sijoittaminen listaamattomiin kasvuyrityksiin - 27.5.2019 09.33

Tervehdys!

Tässä vielä tiivistelmä Tamturbo Oyj:n osakeannista. Anti on saanut innostuneen vastaanoton, 1 meur minimi on jo ylitetty ja tätä vauhtia päästään 4,6 meur maksimiin. 3% merkintäpalkkio ensi perjantaihin 31.5. klo 16 saakka, sen jälkeen 4%, anti sulkeutuu 20.6. tai heti jos merkitään täyteen.

 

Tamturbo Oyj. tiivistelmä osakeannista

Paineilman tarve on teollisuudessa 14 mrd kokoinen markkina, joka kasvaa automaation lisääntymisen myötä. Useat teollisuudenalat, kuten elintarvike- ja elektroniikkateollisuus, tarvitsevat öljytöntä eli öljyhiukkasista puhdasta paineilmaan. Tätä tuotetaan “öjyttömillä” ruuvikompressoreilla, joiden painekammion ruuvit ovat teflonpäällysteisiä eivätkä tarvitse voiteluöljyä. Ongelmana ovat kuitenkin korkeat käyttö- ja huoltokustannukset, huoltokatkokset, sekä vaihdelaatikon huohottimesta koneeseen sekä paineilman joukkoon pääsevä öljysumu. Myös jäteöljy sekä öljyisen kondenssiveden käsittely aiheuttavat kustannuksia ja ympäristövahinkoja.

Tamturbo on edelläkävijä täysin öljyttömien teollisen mittakaavan kompressorien valmistamisessa teollisuuden keskipainealueelle 3-9 baaria. Tuoteperhe kattaa yleisimmät kapasiteettitarpeet (10–60 m3/min /90–350 kW). Kompressorin moottorin akseli sekä turbosiivekkeet ovat magneettilaakeroituja, joten ne eivät tarvitse voitelua, eivät kulu, ja ovat käytännössä huoltovapaita. Keskeisiä asiakashyötyjä ovat huomattavasti parempi energiatehokkuus, 100% öljytön paineilma, sekä mittavat kustannussäästöt.

Tamturbon tavoitteena on ottaa merkittävä osa öljyttömien kompressorien markkinasta, joka alkavan teknologiamurrosen myötä jaetaan uudestaan muutaman toimijan kesken. Tähän mennessä vastaavan tekniikan on saanut toimimaan vain ruotsalainen Atlas Copco, ruuvikompressorien markkinajohtaja. He ovat kuitenkin viivyttäneet uuden teknologian markkinoille tuomista, suojellakseen erittäin kannattavaa huoltoliiketoimintaansa.

Öljytöntä paineilmaa tuottavien kompressorien määrä on n. 134 000 konetta, joista n. 13 000 vaihdetaan vuosittain. Tämä tarkoittaa reilun 2 mrd euron markkinaa, jonka ennustetaan kaksinkertaistuvan seuraavan kymmenen vuodena aikana. Yhden laitetoimituksen arvo Tamturbolle on keskimäärin 200 000 euroa, riippuen kompressorin koosta. Eli 10 meur liikevaihto edellyttää n. 50 kompressorin vuosimyyntiä. Lisäksi yhtiö myy paineilmaa palveluna käytön mukaan veloitettuna, joka on erittäin kannattava liiketoimintamalli alhaisten elinkaarikustannusten ansiosta.

Kasvustrategia rakentuu suoramyyntiin kotimaassa sekä suurille kansainvälisille konserneille, joita tällä hetkellä jo viisi asiakkaina tai pilottivaiheessa (s. 39 sijoitusmuistio). Näillä on tarve uusia kymmeniä kompressoreja vuosittain. Lisäksi Tamturbo on valinnut 17 aktiivista jakelijaa, Euroopassa, Kaakkois-Aasiassa, sekä USA:ssa, jonne on perustettu myös tytäryhtiö. Iso edistysaskel on myös viime vuonna solmittu kumppanuus Sulzer:n kanssa, joka on nyt aloittamassa Tamturbon valmistamien kompressorien myynnin oman brändinsä alla.

Tamturbo tavoittelee listautumisvalmiutta jo tämän vuoden loppuun mennessä Boreniuksen avustamana. Liikevaihdon kasvun jatkuessa vahvana, listautuminen voi tapahtua jo 2020 aikana (Liikevaihto: 2017 /158k, 2018 /554k, 2019 /5 meur tavoite, 2020 /40 meur - käyttökate plussalle 2021). Myös ulkomaiset instituutiot sekä pääomasijoittajat ovat osoittaneet kiinnostuksensa yhtiöön; tj. Timo Pulkki oli juuri analyytikkoyhtiö Redburnin vieraana New Yorkissa heitä tapaamassa. https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6536639865142947840

Osakeannin pre-money valuaatio on n. 21 meur. Yhtiöön on sijoitettu yht. 11 meur, jota 1,5 meur nykyisten omistajien toimesta tämän kevään aikana tällä valuatiolla. Suurimmat omistajat ovat EAKR (1,4 meur), Sami Somer hpj., KWH-yhtymä (1,8 meur).

 

Osakeanti

 • Äänivaltainen osake, liitetty arvo-­osuusjärjestelmään

 • Osakehinta 21€/kpl, merkintä 50 osakkeen portaissa

 • Valuaatio 21M€, kierroksen koko 4,6 M€ maksimi /19,1% omistusta

 • 3% merkintäpalkkio 31.5 klo 16.00 saakka, sen jälkeen 4%

 • Kierros päättyy 20.6. tai heti jos merkitään täyteen

 

Osakeannista uutinen:

https://www.tekniikkatalous.fi/talous_uutiset/yritykset/10-teollisuuden-sahkonkulutuksesta-maailmassa-menee-paineilman-tuotantoon-tamperelaisyhtio-kerannyt-1-5-miljoonaa-sen-tuotantoon-oljyttomasti-ja-havittelee-lisaa-6764529

 

Esittelyvideo:

https://youtu.be/LhHEBFdoYx4

 

 

Mikko Sinivirta

Näytä koko viesti
Sijoittaminen listaamattomiin kasvuyrityksiin - 16.5.2019 09.53

Tamturbo Oyj – Yleisöanti 14.5.-20.6.2019

 

VIDEO: https://www.youtube.com/watch?v=LhHEBFdoYx4

Paineilman tuotanto on kiinteä osa useimpia teollisia valmistusprosesseja. Paineilmaa käytetään lähes jokaisessa teollisuuslaitoksessa koneiden, työkalujen ja prosessien käyttövoimana sekä materiaalien siirtämiseen eri tavoin.

Globaalisti 10 % teollisuuden sähköstä ja 5 % koko maailman kokonaissähkönkulutuksesta kuluu paineilman tuottamiseen. Teollisuuden kasvu ja jatkuva automaation lisääntyminen kasvattavat paineilman käyttöä 5–7 % vuosittain, ja näin ollen myös sähkön kulutus kasvaa.

Tamturbon tuotteiden keskeisiä asiakassegmenttejä ovat yritykset, jotka tarvitsevat ja haluavat tuotantoonsa öljytöntä paineilmaa ilman mittavia suodatus- ja ilmanpuhdistuskustannuksia. Tällaisia toimialoja ovat mm. ruoka- ja juomateollisuus, paperi- ja selluteollisuus, elektroniikkateollisuus, autoteollisuus, tekstiili- ja lasiteollisuus, kemianteollisuus sekä lääke- ja kosmetiikkateollisuus, jotka kaikki käyttävät prosesseissaan merkittäviä määriä paineilmaa ja joille kaikille paineilman laatu on oman tuotannon laadun kannalta ensiarvoisen tärkeää.

 

Toimialan haasteet

Suurin osa öljyttömästä paineilmasta tuotetaan ns. ”öljyttömällä” ruuvitekniikalla, joka kehitettiin alun perin jo yli 60 vuotta sitten. ”Öljytön” ruuvikompressorikaan ei ole nimestään huolimatta öljytön, vaan sisältää ja kuluttaa kymmeniä litroja öljyä vuosittain – vaikkakin vähemmän kuin öljyvoideltu ruuvikompressori. Ns. ”öljyttömissä ruuvikompressoreissa paineilma ei kuitenkaan normaalisti ole suorassa kosketuksissa öljyn kanssa – tästä nimi ”öljytön” ruuvi. Näin ollen itse paineilma on yleensä suhteellisen öljytöntä, joskin öljyn huohottimesta kompressorihuoneeseen kaasuuntunut öljyhöyry tiivistyykin kompressorin sisällä ja osaltaan heikentää paineilman laatua ja aiheuttaa kustannuksia paineilman jälkikäsittelylaitteistoissa.

Paineilman puhtaus on ehdottoman kriittistä monilla teollisuudenaloilla, mm. niissä prosesseissa, joissa paineilma joutuu kosketuksiin lopputuotteiden kanssa. Perinteisellä teknologialla tuotetun paineilman sisältämä öljy vaurioittaa paineilmakäyttöisiä toimilaitteita, heikentää valmistettavien tuotteiden laatua ja altistaa työntekijät huonolle ilmanlaadulle sekä höyry- ja aerosolimuodossa olevalle mineraaliöljylle. Öljystä paineilman seassa ei ole missään käyttökohteessa hyötyä. Kompressorien jäteöljyn ja suodattimien käsittely aiheuttavat lisäksi merkittävän ympäristökuorman teollisuudessa.

Öljyvoideltuihin verrattuna ”öljyttömät” kompressorit eivät ole läheskään yhtä energiatehokkaita ja energiatehokkuus myös heikkenee nopeasti ruuvielementtien päällysteen kuluessa – usein yli 5 % ensimmäisen 5000 käyttötunnin aikana. Yleensä kaksi kertaa vuodessa tapahtuvat öljyn ja öljysuodattimien vaihdot sekä 4–7 vuoden välein tapahtuva kuluvien ruuvielementtien peruskunnostukset/vaihdot aiheuttavat laitteille merkittävän suuret ylläpitokustannukset. Ruuvielementtien vaihto/pinnoittaminen muine huoltotöineen maksaa yli 50 % uuden laitteen hinnasta.

 

Uniikki teknologia

Tamturbon kompressorin ydintekniikka perustuu aktiivimagneettilaakereihin ja pyörimisnopeudella säädettävään suurnopeusturbotekniikkaan. Suurnopeusmoottorin roottori, ja siihen kiinnitetyt turbosiivekkeet leijuvat magneettikentässä, joten ne eivät voi kulua eivätkä näin ollen tarvitse huoltoa. Tamturbon teknologia on energiatehokasta, ja koska kuluvia osia ei ole, energiatehokkuus säilyy korkeana tuotteen koko elinkaaren. Hyvän energiatehokkuutensa, täyden öljyttömyyden ja lähes huoltovapaan rakenteensa ansiosta Tamturbo Touch-FreeTM -tekniikan elinkaarikustannukset ovat markkinoiden pienimmät ja selkeästi vastaavia vanhoja ”öljyttömiä” kompressoritekniikoita alemmat.

 

Suuri markkinapotentiaali

Vuonna 2018 Tamturbon tavoitettavissa oleva markkinapotentiaali 90–350 kW:n öljyttömille kompressoreille on yhteensä noin 2 miljardia euroa / 13 000 kompressoria vuodessa. Tamturbo on arvioinut tämän markkinan kasvavan 5–7 prosentilla 4–5 miljardiin euroon eli 23 300 yksikköön/vuosi seuraavan 10 vuoden aikana. Tamturbolle relevantin markkinan nopea ja voimakas kasvu johtuvat kasvavasta paineilmamarkkinasta ja paineilmamarkkinan sisällä vielä nopeampaa tahtia kehittyvästä öljyttömän paineilman kysynnän kasvusta sekä öljyttömän paineilmamarkkinan teknologiamurroksesta.

Yhtiössä on mukana merkittäviä sijoittajia ja kevään 2019 osakeanneissa on sijoitettu reilut 1,5 miljoonaa euroa

Kevään 2019 osakeanneissa on sijoitettu reilut 1,5 miljoonaa euroa, mm. EAKR-Aloitusrahasto Oy (Suomen valtion omistama pääomarahasto) ja KWH-koncernen Ab (suomalainen perheyritys) sijoittivat kukin n. 300.000 euroa eli yhteensä 600.000 euroa. Näin ollen sijoittajilla on nyt mahdollisuus osallistua Osakeantiin samoilla ehdoilla kuin kevään 2019 osakeanneissa on sijoitettu.

 

Tamturbon kompressoritekniikan ainutlaatuiset hyödyt asiakkaalle

Tamturbo Oyj – Markkinointiliite 3/41

 • Pienin elinkaarikustannus, 20 – 30 % “öljyttömiä” kompressoreja alhaisempi
 • 100 %:sti öljytön ilma, ei paineilman kontaminoitumisen riskiä
 • Parempi ja koko kompressorin eliniän pysyvä energiatehokkuus
 • Asiakkaan tuotannon ja lopputuotteen parempi laatu
 • Laaja kapasiteetin säätöalue yhdellä kompressorilla
 • Käytännössä huolloton teknologia
 • Ei huoltokatkoksia, mikä parantaa asiakkaan tuottavuutta
 • Säästöt jätehuollossa, ei öljyjätettä, ei öljyistä kondenssivettä tai öljynerotuskustannuksia
 • Kompakti koko, tilansäästö
 • Pienemmät asennus- ja kuljetuskustannukset
 • Terveysnäkökulmat tuotannon ilmanlaadun parantumisen vuoksi
 • Touch-FreeTM Air-palvelumalli, jossa asiakas maksaa tuotetusta paineilmasta 

   

  Toimialan trendit

  Keskipainekompressorien markkina on suuri olemassa oleva markkina, joka kasvaa teollisuuden automatisoitumisen myötä edelleen. Markkinoilla on alkanut teknologiamurros, jonka myötä Tamturbon suurnopeusturboteknologialla on mahdollisuus päästä nopeasti kasvaville öljyttömän paineilman markkinoille ja saavuttaa merkittävä markkina-asema.

   

  Tiimin vahvuudet

  Tamturbon tiimissä yhdistyy ainutlaatuisella tavalla kokemus, innovatiivisuus ja erilaisten toimintamallien etsiminen, systemaattisuus ja joustava, luova toiminta. Tiimin (ja koko Tamturbon tiimin) kehittäminen on ollut koko Tamturbon historian ajan johdon tärkein prioriteetti. Tamturbo onkin onnistunut houkuttelemaan ison joukon kansainvälisen liiketoiminnan ammattilaisia, sekä erittäin osaavan ja kyvykkään teknisen henkilöstön kompressorien tuotekehitykseen, testaamiseen, tuote- ja myynnin tukeen sekä valmistukseen.

   

  Yhtiön liikevaihdon kehitys

  Yhtiön vuoden 2018 tilinpäätöslukujen perusteella Tamturbon vuoden 2018 liikevaihdon (n. 554.000 euroa) kasvu suhteessa vuoden 2017 liikevaihtoon (n. 158.000 euroa) on ollut hyvä.

  Tamturbo tavoittelee vuoteen 2022 mennessä 39,6 miljoonan euron liikevaihtoa.

   

  Exit-skenaariot

  Yhtiön exit-skenaarioita ovat Yhtiön listaaminen, myynti teolliselle ostajalle tai pääomasijoittajalle. Tamturbo tavoittelee listautumisvalmiutta vuoden 2019 loppuun mennessä. 

   

  – Mikko Sinivirta

  Tarkemmat antimateriaalit lähetän pyynnöstä

 

Blogi on luettavissa myös sivustolla osakeanti.net

Näytä koko viesti
Sijoittaminen listaamattomiin kasvuyrityksiin - 14.4.2019 04.15

Karsa Oy - Yleisöanti 8.4.-10.5.2019

(huom! anti keskeytetään mikäli merkitään täyteen ennen eräpäivää)

Karsa Oy on tuomassa markkinoille käänteentekevän menetelmän räjähteiden tunnistamiseen lentorahdista, jolla saavutetaan huomattavia kustannussäästöjä sekä parannetaan lentoturvalisuutta huomattavasti. Uusi teknologia kykenee “haistamaan” räjähteet erittäin luotettavasti.

Karsa on vuonna 2016 perustettu Helsingin yliopiston spinoff-yritys, joka sai pian perustamisensa jälkeen omistajikseen kansainvälisiä teollisuuskumppaneita ja pääomasijoitusyhtiö Lifeline Ventures:in.

 

VIDEO: https://www.youtube.com/watch?v=eQ7Wpu58yfQ&feature=youtu.be

 

MARKKINAONGELMA

Terrorismi ja sen uhka on lisääntynyt, jonka johdosta mm. lentoliikenteen turvallisuusmääräyksiä on tiukennettu rajusti. Tämä on johtanut kustannusten kasvuun lentorahdin käsittelyssä. Laajemmin rajaturvallisuudessa myös huumekauppa ja muu salakuljetus ovat isoja ongelmia. Turvatarkastukset ovat hitaita, työläitä ja kalliita.

Tällä hetkellä ei ole olemassa tehokasta ratkaisua räjähdysaineiden havaitsemiseen rahdista. Esimerkiksi lentorahti tulee kentälle suurissa konteissa, mutta ennen koneeseen siirtoa se täytyy käytännössä purkaa ja tutkia kuormalava kerrallaan röntgenläpivalaisun avulla. Röntgensäde ei kuitenkaan erota maapähkinävoita räjähdeaineesta, joten lisäksi joudutaan käyttämään koiria ja tekemään pistokokeita. Prosessi on todella aikaavievä ja vaatii paljon henkilökuntaa - aika ajoin sattuu myös vääriä hälytyksiä jotka aiheuttavat lisäkustannuksia. Kaikkea rahtia ei ehditä avamaan.

 

RATKAISU

Karsan ratkaisu on markkinoiden herkin mittausteknologia, joka “haistaa” räjähdeaineet ilmasta. Karsan kehittämä ScentHound laite mahdollistaa kokonaisen rahtikontin tarkastuksen kerralla. Ilmanäyte imetään kerääjän pillillä rahtikontin ovenraosta, jonka jälkeen laite sekä analysoi että tulkitsee tulokset n. 30 sekunnissa. Teknologia on ennennäkemättömän tarkka: se havaitsee räjähteet nanogrammatasolla (yksi räjähteestä lähtöisin oleva molekyyli tunnistetaan 10 potenssiin 15 ilmamolekyylin joukosta = hiuksen halkaisija / etäisyys aurinkoon). Asiakkaalle uusi menetelmä merkitsee 60-80% kustannussäästöä - se on nopea ja helppo käyttää ilman erikoiskoulutusta. Teknologian tarkkuus myös lopettaa väärät hälytykset.

Teknologian taustalla on Helsingin Yliopiston pitkäaikainen huippututkimus professori Markku Kulmala johdolla. Kulmalaa pidetään maailman johtavana ilmakehätieteiden tutkijana ja Nobelin palkinnon kandidaattina. ScentHound-tuotteen asiakkaina ovat lentoyhtiöt ja lentorahdin käsittelijät kuten Swissport. Jatkossa laitteiden huoltoliiketoiminnasta saatetaan siis saada merkittävää lisätuloa.

 

MARKKINAPOTENTIAALI

Sijoituskohteena Karsan tekee nyt erityisen kiinnostavaksi se, että EU on tammikuussa asetettanut uuden säädöksen, joka mahdollistaa lentorahdin tarkastuksen ilmanäyteanalyysista. Seuraavaksi säädökseen perustuva standardi pyritään saamaan valmiiksi 2020. Karsa osallistuu standardin sekä sen läpäisytestin valmisteluun. Kaiken Karsan hallussa olevan tiedon valossa ScentHound L on herkin olemassa oleva teknologia laajakirjoiseen räjähdehöyryjen havaitsemiseen. ScentHoundin myynti päämarkkinalle on tarkoitus aloittaa 2021.

Myös USA:n markkinan odotetaan aukeavan nopeasti, koska heidän lentorahdista vastaava viranomainen TSA on pyrkinyt luomaan EU:n kanssa yhtenevät standardit. Karsan hallituksessa Mark Laustra on yksi johtavia lentoturvallisuusasiantuntijiota. Hän on antanut Yhdysvaltain senaatille lausunnon lentoturvallisuuden tilasta. 

Lentorahdin valvonta on suuri ja kasvava markkina, vuonna 2023 arviolta 794M$. ScentHound -tuotetta voidaan toki soveltaa myös maa- ja merirahdin käsittelyyn, joka kasvattaa markkinaa entisestään.

Exit voi nopeimmillaan tapahtua heti kun ScentHound läpäisee uuden standardin. Tällä hetkellä Karsalla on toimiva laboratoriotestattu ­prototyyppi.

 

POTENTIAALI - muut tuotteet

Karsan tuoteportfoliosta löytyy myös muita tuotteita, jotka laajentavat markkinapotentiaalin valtavaan siiviiliturvallisuus- ja hätätilasegmenttiin, joka on kooltaan 742MRD$ vuonna 2023. Tähän segmenttiin Karsalla on jo Helsinki-Vantaalla testattu K1000-prototyyppi matkalaukkujen tarkistamiseen räjähteiden varalta sekä nykyisiä pyyhkäisy-tarkastus-laitteita tarkempi TraceHound. Kaikkein mielenkiintoisin tuote on EU-rahoituksella kehitettävä liikkuva UCTIL-valvontayksikkö, joka voitti Slushissa 2018 Bosch:n Smart city security solutions -kilpailun. Tämä pakettiautoon sijoitettava yksikkö mahdollistaa kokonaisten kaupunkialueiden epäilyttävien “hajujen” monitoroinnin ja pommin löytämisen jo silloin kun sitä aletaan rakentaa.
UCTIL haistaa myös huumelaboratoriot tai vaaralliset kemikaalivuodot.  

Tällainen tuotekehitysputki lisää entisestään Karsan kiinnostavuutta.

Lisäksi Karsa teki jo viime vuonna 840k liikevaihdon ilmakehätutkimukseen suunnatulla Tarkka-TOF-tuotteellaan, jota käytetään mm. Euroopan ydintutkimuslaitoksen kokeissa ja jolle on jatkossa kasvava kysyntä mm. ilmastonmuutokseen liittyvässä tutkimuksessa.

 

TIIMI

­Mikko Sipilä. Useasti palkittu ilmakehätutkimusten professori, jonka julkaisuihin on viitattu yli 7000 kertaa ja kuuluu geofyysikoiden maailman top 1%.

TJ, Hans­Jürg Jost. Sveitsiläinen Bernin YO:sta väitellyt tohtori, joka työskenteli kymmene vuotta Nasalla ilmakehätutkimuksen parissa. Myi Piilaaksosta edellisen firmansa Thermo Fischerille.

­ HJ, Doug Worsnop. Kemian tohtorintutkinto Harvardista. Useita palkintoja tieteen teosta ja on julkaissut yli 500 tieteellistä artikkelia. Aerodyne Researchin varapääjohtaja, kehittänyt mittausteknologiaa Kulmalan kanssa.

­ HJ, Mark Laustra. Tunnettu lentoturvallisuuden sääntelyn asiantuntija, joka on ollut monesti kuultavana Yhdysvaltain kongressissa sekä mediassa (mm. CNN, Fox News, CNBC). On antanut Yhdysvaltain senaatille lausunnon lentoturvallisuuden tilasta ja on tehnyt paljon yhteistyötä USA:n kotimaan turvallisuusosaston kanssa. Laustra on ollut viimeiset kolme kautta puheenjohtajan koalitiossa, joka toimii turvallisuusalan laitevalmistajien yhteisenä äänitorvena liittovaltion hallitukselle. Omaa laajan kokemuksen myös liiketoimintastrategian kehittämisestä turvallisuusalan johtaville yrityksille.

HP, Juha Lindfors. Pääoma­sijoitusyhtiö EQT:n entinen osakas ja Suomen liiketoimintojen johtaja. Nykyinen Lifeline Venturesin osakas.

 

RAHOITUSTILANTEESTA

Rahaa haetaan nyt päätuotteen ScentHoundin lopulliseen kehitykseen ja myynnin viemiseen Euroopan markkinoille.

 • Helsingin yliopisto tutkimustyö / Business Finland / prof. Markku Kulmala & Mikko Sipilä
 • Tekeslaina 800k€ + 900k€ haussa
 • 2018 liikevaihto 840k€ / burn rate 50k€ / 7 hlö töissä
 • 2021 kassavirtapositiivinen / liikevaihto 7M€ / tulos +420k€

 

SIJOITTAJAT

 • Lifeline Ventures 300k€ + nyt 100k€ (osakeannin yhteydessä)
 • Helsingin yliopisto 200k€ + ?
 • Tofwerk Ag. 150k€ + nyt 40k€
 • Aerodyne Inc. 150k€ (prof. Worsnop + nyt 20k€)

 

MIKSI SIJOITTAA KARSAAN?

 • Supertutkimus yhdistettynä selkeään kaupallistamissuunnitelmaan
 • Markkinan koko: lentorahti: 800M€ / siviiliturvallisuus ja hätätila: 742MRD€
 • Asiakashyödyt: 60-80% kustannussäästö, helppokäyttöisyys, luotettavuus
 • Ajoitus - uusi EU-säädös ja standardi
 • Exit potentiaali - pre-money arvostus vain 5,7M€

 

MUUTA

 • Lähiaikojen suurimpana riskinä yhtiö pitää EU-standardin viivästymistä.
 • Kolme patenttiperhettä, useita kansainvälisiä patentteja ja useita hakemuksia
 • Karsalla on hyvä maine räjähteiden havaitsemiseen keskittyvissä viranomaisorganisaatioissa - voittanut kaksi tutkimus­ ja tuotekehityssopimusta valtiollisten toimijoiden kanssa Euroopassa.
 • Karsaa on pyydetty useiden valtioiden viranomaisten toimesta esittelemään ja testaamaan teknologiaansa.
 • Teknologiaa on esitelty Forbes­lehdessä (2016).

 

ANNIN TIEDOT

 • Kierroksen minimikoko 1,1M€
 • Kierroksen maksimikoko ­2,1M€
 • Etuoikeutettu äänivaltainen osake
 • Osakkeen kappalehinta 1,00€
 • Minimisijoitus 6.000€, 2.000€ korotukset
 • Netin kautta mahdollisuus tehdä 1.000€ sijoituksia
 • Yhtion valuaatio ennen antia 5,76M€

 

– Mikko Sinivirta

Tarkemmat antimateriaalit lähetän pyynnöstä

 

Blogi on luettavissa myös sivustolla osakeanti.net

Näytä koko viesti
Sijoittaminen listaamattomiin kasvuyrityksiin - 14.4.2019 03.40

tupla

Näytä koko viesti
Sijoittaminen listaamattomiin kasvuyrityksiin - 9.4.2019 06.04

NextWeb listasi viisi kuuminta suomalaista teknologia-startuppia

 

Referoin ja suomennan tässä NextWebissä julkaistun artikkelin, joka listaa viisi kuuminta suomalaista teknologia-alan startuppia. 

Alussa on hämmentävä tilasto: Vaikka asukastiheys on EU:n matalimpia, on Suomesta tullut 10 prosenttia globaaleista startup exiteistä, mukaan lukien menestystarinat Angry Birds ja Supercell. Nokian menestys 2000-luvun alussa nosti myös Helsingin pörssin indeksin maailman kärkikastiin. Miten on mahdollista, että näin pieneen maahan on kertynyt näin paljon teknologiatalenttia?

Suomen startup-skene on erittäin tiivis – The 2018 Global Startup Ecosystem report mukaan Helsingin startup ekosysteemin on maailman paras kun verrataan paikallista verkostoituneisuutta. Tätä ryydittävät lukuisat verkostotapahtumat sekä työpajat, jotka keräävät yhteisön säännöllisesti kokoon – omalla paikallisella tyylillä.

Esimerkiksi Polar Bear Pitching on selkeästi suomalainen luomus, jossa haastetaan startup-yrittäjät pitchaamaan avannosta käsin. Lämpötila skaalan toisessa päässä on Startup Sauna-yhteistyötila jossa kasvuyritykset(kuten Kiuas and Aaltoes) voivat hyödyntää toistensa resursseja saman katon alla. Suomalainen startup-ekosysteemi yhdistyy puolestaan globaaliin teknologia skeneen vuosittain järjestettävän Slush:n kautta, joka on Euroopan suurin verkostoitumistapahtuma startupeille ja sijoittajille.

Mutta onko tällä yhteisöllisyydellä oikeasti merkitystä? Tutkimuksen mukaan ne startupit joiden perustajien verkostoituminen on korkeammalla tasolla, omaavat myös korkeammat kasvuluvut niin työllistämisessä kuin myynnissä. Yhtälailla vahvemman yhteisöllisyyden tunteen omaavat ekosysteemit todennäköisemmin saavuttavat parempia tuloksia, jotka näkyvät myös tuloksessa, valuaatiossa ja exiteissä.  

Suomalainen startup-kulttuuri elää ja voi hyvin!

 

Kuumimpien eurooppalaisten start-upien valinta

NextWeb lähti yhdessä maksuteknologiayhtiö Adyenin kanssa etsimään lupaavimpia startuppeja suorituskyvyn, kasvun ja potentiaalin perusteella. Jokaisen maan top-5 pääsee mukaan Tech5:een – kuumimpien eurooppalaisten ja israelilaisten teknologia-startuppien yhteisöön. Tämän vuoden tulokkaat ovat mukana toukokuun 8.-10. päivänä järjestettävässä TNW-konferenssissä Amsterdamissa.

Suomalaisia yrityksiä seulottiin sadan hengen konsortion avulla, joka koostui sijoittajista, vaikuttajista, yrittäjistä ja asiantuntijoista ympäri Eurooppaa. Valituksi tulivat:

 

Zadaa – markkinapaikka-app, joka tekee vaatekaapistasi online-putiikin

Appin kautta voit sekä myydä että ostaa käytettyjä vaatteita toisten käyttäjien vaatekaapista. Juju on siinä, että Zadaa näyttää käyttäjälle vaatteita, jotka ovat juuri oikean kokoisia ja tyylisiä. Kuvaus, maksut ja toimituksen seuranta onnistuvat kaikki samalla appilla. Perustamisestaan 2015 Zadaa on laajentunut Ruotsiin ja Tanskaan – lähitulevaisuudessa kohteina ovat Iso-Britannia, Ranska ja Saksa. Tämän artikkelin kirjoittamisen jälkeen Saksan markkinat on jo avattu.

 

ICEYE – tarjoaa luotettavaa ja täsmällistä satelliittikuvaa niin kaupalliseen käyttöön kuin valtiollisille organisaatioille

ICEYE käyttää SAR-teknologiaa ja pystyy sen avulla monitoroimaan akuutteja asioita kuten laitonta kalastamista, öljyvuotoja, sulavia jäävuoria ja tulvia. Yhtiö julkaisi ensimmäisen mikrosatelliittinsa(maailman kevyin laatuaan) tammikuussa 2018 toisen 2018 vuoden lopulla. Tämä on todella kiinnostavaa kehitystä niin kutsutulla new space -alalla, jossa ICEYE on yksi edelläkävijöistä. Yhtiö on nyt kerännyt 65 miljoonaa dollaria rahoitusta ja aikoo hallita 18 satelliitin verkkoa vuoteen 2020 mennessä.

 

Happeo – yrityksesi yhtenäinen digitaalinen työympäristö

Yksinkertaistettuna se on yrityksesi pysyvä kotisivu – ainut selain-tabi, jonka tarvitset digitaalisia työkaluja varten. Työntekijät ovat yhteydessä postaamalla kanaville ja tekevät yhteistyötä runsaiden integraatioiden kuten G Suiten ja Slackin välityksellä. Sinun ei tarvitse erikseen avata Google Docsia vaan voit pysyä Happeon sisällä. Se on täysin responsiivinen ja pitää sisällään mobiili-appin, joten se on paikasta ja laitteesta riippumaton. Happeo on pyydystänyt jo yhtiöitä kuten Givaudan, BMW ja Randstand Sourceright ja kerännyt 8 miljoonaa dollaria viime vuoden myöhäisellä siemekierroksella.

 

Tespack – aurinkoenergialla toimivat laturit älylaitteille

Patikoijien ja festarifanaatikoiden on usein vaikea pysyä yhteydessä muuhun maailman ilman virtalähdettä. Tespackilla on ratkaisu. Yhtiö suunnittelee ja kehittää aurinkoenergialla toimivia reppuja ja latureita, jotka antavat virtaa älypuhelimille ja läppäreille. Jos et ole vielä nähnyt tuotetta, tulet varmaan pian näkemään. Tuotetta käyttävät armeija ja astronautit, mutta tuote löytyy myös Intersportista.  

 

GetJenny – tekoälyä hyödyntävä asiakaspalvelun chatbot

Asiakaspalvelu näyttelee osaa meidän kaikkien elämässä ja kaikki varmaan voivat olla yhtä mieltä siitä, että mitä nopeammin kysymyksiin vastataan, sen parempi. Tekoäly auttaa GetJennyä parantamaan koko asiakaspalvelukokemusta, mahdollistamalla yrityksille chatbotin käyttöönoton ilman teknologista osaamista. Chatbot on saatavilla yli 30 kielelle ja sen on todistettu olevan 2,5 kertaa alan standardia tehokkaampi. GetJenny keräsi juuri 2,3 miljoonaa dollaria siemenrahoitusta ja tekee yhteistyötä mm. Microsoftin, Salesforcen ja Slackin kanssa.   

 

– Mikko Sinivirta

Blogi on luettavissa myös sivustolla osakeanti.net

Näytä koko viesti
NewIcon anti - onko joku perehtynyt? - 29.3.2019 02.47

Hep, NewIcon osakeanti merkittiin täyteen - 5 meur eli uusi suomenennätys osakemuotoisessa joukkorahoituksessa.
Mukana aikaisemmin jo Ilmarinen, Tesi, Euroopan Investointipankki - nyt mukaan tuli useita sijoitusyhtiöitä 100-300 tuhannen euron tiketeillä. smiley

 

Springvestin seuraava osakeanti käynnistyy näillä näkymin 8.4. - mukana taas ammattimaisia pääomasijoittajia. Laitan tiedot blogiini tänne sijoitustietoon sekä sivustolle https://osakeanti.net/

Näytä koko viesti
NewIcon anti - onko joku perehtynyt? - 15.3.2019 11.27
Rahamiäs kirjoitti:

Rahamiähen näkemyksen mukaan todennäköisyys sille, että Yhtiössä toteutetaan uusi osakeanti muutaman vuoden sisällä, on suuri. Toimialalla tapahtuu tyypillisesti hyvin paljon sijoitusvedätyksiä, joihin yritetään saada hyväuskoisten piensijoittajien rahoja. Yhtiön johdolla on vahvaa osaamista myyntipuheiden copypasteamisesta aikaisemmista osakeanneista.

 

Tässä on paljon perää, nykään on monenlaista startuppia tarjolla. Nopeaa exittiä usein korostetaan, vaikka tärkeintähän on että yritys kasvaa ja kehittyy, siitä se arvonnousu tulee. Exit vain realisoi yhtiön arvonnousun euroiksi ja sen ajankohtaa on vaikea ennustaa. Jos yritys kasvaa, kyllä voitot realisoituvat jossain vaiheessa tavalla tai toisella. Harva myisi pörssiyhtiön osakkeita jonka liikevaihto on yhtä hyvässä kasvussa kuin NewIconilla nyt. 

NewIcon on malliesimerkki hyvin etenevästä kansainvälisestä kasvuyrityksestä: vankan taustan omaava Kiinaan ja muualle maailmaan lääkehuollon robotteja kehittävä yritys ei kuulosta pahalta. Vedätyshuolia laskee huomattavasti kiinalaisen SGHT:n 4,5M€ pääomasijoitus firmaan alle vuosi sitten. Samalla sovittiin n. 20M euron puitesopimuksista ja  perustettiin yhteisyritys  Kiinaan - ensimmäiset toimitukset on jo tehty. Tähän nähden yhtiön osakkeiden hinta tällä kierroksella vaikuttaa varsin kohtuulliselta. 

NewIconin valuaatio, 31M€ pre-money, on linjassa myös lääkeautomaatioalan kahden suurimman yhtiön, Omnicell sekä Becton, Dickinson and Company, valuaatioiden kanssa. Ne löytyvät jenkkilistalla liikevaihtoon nähden n. 5x valuaatiolla, vaikka ovat viime vuosina kasvaneet lähinnä yritysostoin. NewIcon puolestaan kasvaa orgaanisesti ja on voittanut mm. Israelissa pari isoa kilpailutusta sekä sairaala- että apteekkiasiakkuuksista.

NewIconin anti on saanut sijoittajilta hyvän vastaanoton.  Vähimmäismäärä 1M€ saavutettiin nopeasti, sijoituksia on tullut tähän mennessä n. 2,5M€. Anti päättyy 29.3.2019.

https://www.talouselama.fi/uutiset/kiinalaisilta-4-5-miljoonan-sijoitus-kuopioon-laakerobottien-kehittaja-newicon-sai-samalla-jattitilauksen/1c03b659-fc25-3a84-80e4-05060bdb35ff

 

Näytä koko viesti