Hinnanmuodostus

Listaamattomilla osakkeilla hinnanmuodostus voi olla vaikeaa, sillä ostajia on vähän ja tiedot eivät ole läpinäkyvästi saatavilla. Tämä voi aiheuttaa riskin, ettei ostajaa löydy osakkeen todellisella arvolla.

Listaamattomien osakkeiden myynti

Listaamattomien osakkeiden myynti tapahtuu yleensä suoraan yksityishenkilön tai sijoittajan ja ostajan välillä. Tämä tarkoittaa, että kauppaa ei tehdä julkisella säännellyllä markkinapaikalla, kuten pörssissä, vaan kauppa sovitaan kahden osapuolen kesken.

Kauppapaikka

Listattujen osakkeiden tapaan ei ole säänneltyä paikkaa, jossa näitä osakkeita voi myydä ja ostaa, joten kauppaan liittyy suurempi joustavuus, mutta myös korkeampi likviditeettiriski.

Osingot listaamattomista yhtiöistä

Listaamattomasta yhtiöstä saamasi osinko verotetaan pääomatulona ja/tai ansiotulona. Osa osingosta on verotonta.

Sääntely

Listaamattomien yhtiöiden läpinäkyvyys on yleensä heikompi, koska niiltä ei vaadita, eivätkä ne sitoudu samoihin säännöksiin osavuosikatsauksista ja muista vaatimuksista kuin listatut yhtiöt.

Tiedonhaku

Parhaiten tietoa omistamastasi listaamattomasta yhtiöstä löydät yhtiöisi verkkosivuilta, esimerkiksi vuosikertomuksesta.