Olet täällä

Orthex - 26.3.2021 10.24

Inderes juuri julkaissut laajan raportin Orthexista. Isossa kuvassa näkemys positiivinen - lisää ja tavoitehinta 8.5 EUR. Pitää tutustua etenkin näkemyksiin markkinasta, asiakkaista ja kannattavuudesta 2021 ja sen yli.

Monet Inderesin arviot yllättävän linjassa kolumnini ylätason arvioiden kanssa (kasvu, kannattavuus, fair value).. hyvä asia vai analyyttinen laumailmiö..

Näytä koko viesti
Pitkän aikavälin sijoituksia ja erikoistilanteita - 23.3.2021 07.33

Pääomakustannus on hyvä ja haastava aihe.

Karrikoiden vanhassa maailmassa pääomankustannusta (WACC) aina trianguloitiin monesta kulmasta (verrokit, markkina, analyytikot, ...) ja se oli lopulta "aina 10 %"... Miksi? Koska kymppi on hyvä, samaistuttava luku ja järkevän DCF arvon piti olla tietyllä akselilla suhteessa muihin arvonmäärityskeinoihin. Aina pystyi perustelemaan.

Nykyisessä korkoympäristössä tilanne on eri ja pitkän päädyn epävarmemmilla kassavirroilla on enemmän arvoa.

Tätä aihetta voisi käsitellä etenkin yksityissijoittan näkökulmasta tulevissa kirjoituksissa.

Näytä koko viesti
Pitkän aikavälin sijoituksia ja erikoistilanteita - 22.3.2021 09.51

Moi kaikille!

Uusi teksti julkaistu - Orthex listautumisanti: Sujuvampaa arkea kohtuuhinnalla.

https://www.sijoitustieto.fi/sijoitusartikkelit/orthex-listautumisanti-sujuvampaa-arkea-kohtuuhinnalla

Näytä koko viesti
Pitkän aikavälin sijoituksia ja erikoistilanteita - 13.3.2021 01.31

Nopeasti katsottuna Pohjoismaissa parhaita verrokkeja ovat Fortnox, Lime Technologies ja Talenom. Perustuen ennen kaikkea taloudellisen- ja riskiprofiilin, liiketoiminnan ja liiketoimintamallin sekä strategian vertailukelpoisuuteen. Varmasti on vielä muita sopivia verokkeja Pohjoismaissa ja ulkopuolella kv.

Fortnox & Lime Technologies ovat erittäin skaalautuvia SaaS yhtiöitä, jotka palvelevat pääasiassa pieniä- ja keskisuuria yrityksiä, kuten Admicom. Fortnoxin asiakaspeitto on erittäin vahva Ruotsissa, jossa yhtiö tarjoaa yhden integroidun pilvialustan kautta (ml. mobiili) kokonaisvaltaisen tarjonnan ydintuotealueissa, kuten taloushallinnossa ja rahoituksessa. Oman tarjonnan lisäksi Fortnoxin pilvialusta toimii ekosysteeminä kumppaneille; alustaan on integroitu paljon muita ratkaisuja asiakkaiden käyttöön (esim. IZettle, Amazon). Lime Technologies on puolestaan enemmän fokusoitunut pilvipohjaisiin CRM järjestelmiin valikoiduissa toimialavertikaaleissa ja toimii jo kaikkialla Pohjoismaissa.

Sekä Fortnoxin että Lime Technologiesin taloudellinen profiili on erittäin vahva ja samantyyppinen kuin Admicomilla. Alla muutamia historialukuja.

 • Liikevaihdon CAGR 2017-20: Fortnox 36%, Lime Technologies 18%
 • Jatkuvan liikevaihdon osuus 2020: Fortnox 80%, Lime Technologies 57%
 • EBIT(A) CAGR 2017-20: Fortnox 61%, Lime Technologies 35%
 • EBIT(A) marginaali 2020: Fortnox 38%, Lime Technologies 29%; molemmilla marginaalit parantuneet vuosittain skaalautumisen myötä
 • Molemmilla yhtiöillä on erittäin vahva kassavirta/kassavirtakonversio (>100% tuloksesta)

Tosin myös näiden verrokkien arvostukset ovat sen verran kovat, että sijoittajan pitää katsoa pitkälle tulevaisuuteen ja uskoa koviin odotuksiin. Käsitykseni on ylätasolla, että tulevaisuuden näkymät ovat yhä erittäin vahvat sekä kasvun että kannattavuuden suhteen. Esim. Fortnox taitaa treidata noin 80x EV/EBIT suhteessa 2021 konsensusennusteeseen.

Näytä koko viesti
Pitkän aikavälin sijoituksia ja erikoistilanteita - 6.3.2021 07.33

Admicomin sisäpiiri on myynyt osakkeita tasaisesti IPO:sta lähtien, mutta en pidä tätä erityisen huolestuttavana. Liiketoiminnan kehitys on ollut vahvaa ja sisäpiirin myynnit ovat tapahtuneet keskimäärin reilusti alle nykyisen kurssitason (keskihinta n. 57 EUR/osake). Sisäpiirin myynneillä on usein signaaliarvoa etenkin lyhyen aikavälin näkymistä, mutta ei välttämättä pitkänaikavälin fundamenttiarvosta. Toki keskimäärin parempi jos sisäpiiri kasvattaa omistusta eikä toisinpäin. Olen käsitellyt Admicomin sisäpiirin osakemyyntejä tarkemmin kirjoituksen ensimmäisessä osassa.

Vaikka kurssi on laskenut niin ei Admicom missään erityisen isossa alennuksessa ole. Inderesin ennusteilla 2022 ennusteen mukaiset kertoimet EV/EBIT(A) 30x ja P/E 38x huolimatta vahvasta tuloskasvusta. Olen luottavainen odotettuun liikevaihdon orgaaniseen kasvuun, mutta konservatiivisempi marginaaliparannuksen suhteen kuin Inderes huolimatta skaalautuvasta liiketoimintamallista. Nykyisellä kurssitasolla hyvä tuotto sijoittajalle vaatii siis yhä erittäin vahvan arvonluonnin realisoitumisen ja korkean arvostustason useamman vuoden päähän. En tosin epäile, etteikö Admicom voisi tässä onnistua ja aika on usein laatuyhtiölle eduksi. Voi olla, että näemme myös pian uuden strategian mukaisi ja arvoa luovia liikkeitä.

Sijoittajana olen sen verran turvamarginaaliin nojaava, että en halua maksaa täyttä hintaa korkeista konsensusodotuksista. Se on harvoin oikea tie korkeisiin tuottoihin pitkällä aikavälillä, vaikka nykyisessä markkinassa se ei aina siltä vaikuta.

Näytä koko viesti
Pitkän aikavälin sijoituksia ja erikoistilanteita - 23.2.2021 06.21

Olisi kiva kuulla myös muiden ajatuksia Admicomista / tästä teemasta.

Olen yksi niistä, joka jäi junasta aikanaan pois. Olen yhä kiinnostnut Admicomista sijoituscasena, sillä uskon liiketoimintaan pitkällä aikavälillä. Nykyinen hinnoittelu / tuotto-odotus pohdituttaa kuitenkin enkä ole sen kanssa sinut. Tämä on tyypillinen haaste kaltaiselleni sijoittajalle, joka haluaisi usein riittävästi turvamarginaalia...

Näytä koko viesti
Pitkän aikavälin sijoituksia ja erikoistilanteita - 21.2.2021 01.08

Ei sinällään yllättävää, mutta:

 • Perustajan ja pääomistajan ehdotus hallituskokoonpanosta meni läpi yhtiökokouksessa.
 • Tin Fonderin ajama nimitystoimikunta perustetaan (3-4 suurinta omistajaa).
 • Osakesplitille vihreää valoa, joten eiköhän se toteudu vielä 2021 aikana.

http://www.globenewswire.com/news-release/2021/02/19/2178781/0/fi/Admico...

Näytä koko viesti
Harvia - 11.2.2021 12.18

Hyvä huomio toi Pohjois-Amerikka - se on vielä skaalautumisen alkuvaiheessa.

Näytä koko viesti
Harvia - 11.2.2021 11.38

Erittäin vahva Q4. Kurssi +14% tässä vaiheessa.

Mielenkiintoista kuulla lisää edes jotakin kommentteja 2021 näkymistä. Yhtiö on tehnyt erinomaista työtä, mutta myös merkittävä osa 2020 orgaanisesta kasvusta tuli etupainotteisesti, koska Korona tuki alla olevia markkinoita.

Näytä koko viesti
Kreate - Vaativan infran erikoisosaaja | Listautumisanti - 8.2.2021 11.48

Ei mielestäni erityisen kiinnostava IPO. Muutama nopea havainto:

 • Tasainen mutta hyvin hitaasti kasvava toimiala, jossa on vaikeaa saavuttaa merkittävää kilpailuetua.
 • Kannattavuus ja sen tasaisuus sekä kassavirta on suhteellisen hyvällä tasolla, kun vertaa rakennussektoriin laajemmin.
 • Tilauskanta laski yli 20% vuoden 2020 aikana, jonka johdosta liikevaihto (2020: 235m) ja todennäköisesti myös EBITA (2020: 10.5m / 4.5%) tulevat laskemaan 2021 aikana. Yhtiöltä saadun ohjeistuksen valossa ja nopealla tulitikkuaskin kanteen tehdyllä laskelmalla uskoisin 2021 liikevaihdon olevan 200-220m välimaastossa ja vastaavasti olevan EBITA:n 8-10m. Eli selvästi laskussa ja varmasti osittain Koronan takia. Nämä voivat tosin kehittyä nopeasti suuntaan tai toiseen riippuen markkinan ja projektitilanteen kehityksestä.
 • Noin 73m markkina-arvon (8.2 EUR listautumishinta) ja noin 91m yritysarvon (17.6m nettovelka listautumisen jälkeen) perusteella 2021 EV/EBITA kerroin olisi noin 9-11x (olettaen 8-10m EBITA vuodelle 2021). Tämä ei ole mielestäni mitenkään äärimmäisen edullinen taso ottaen huomioon fundamentit, vallitseva epävarmuus ja verrokit. Esimerkiksi YIT treidaa tällä hetkellä noin 13-14x 2021 EV/EBITA.
 • Ei kiinnostava yhtiö/listautuminen enemmistöille instituutiosijoittajista, tämä näkyy myös saaduissa merkintäsitoumuksissa.
 • Pääomasijoittajalle tyypilliseen tapaan merkittävä osakemyynti ja primary varat kerätään vain pääomarakenteen vahvistamiseen. Tämä tosin johtuu usein pääomasijoittajaomisteisten yhtiöiden profiilista ("capex is not your friend") ja ei ole ennenkään hyviä tuottoja haitannut (Musti, Harvia, Tokmanni, ...). Eli en sijoituscasea tällä tappaisi perusteetta.
Näytä koko viesti