Harvia -

Nykyisen näkemykseni mukaisesti ostin tänään pienen täydennyserän lisää Harviaa.

Kassan kokoa kasvatettu silti, mikäli mahdollisuuksia avautuu laajemmin lähitulevaisuudessa.

Näytä koko viesti
Relais Group -

Olen ollut mukana jo tovin tässä tarinassa, joten ”skin in the game” maineen lisäksi… :) Mutta positio on suhteellisen pieni omassa salkussa.

Pidin tätä alunperin enemmän tylsän ja tasaisen perusliiketoiminnan omaavana ja hyvin edullisesti hinnoiteltuna pienyhtiönä, jonka numerot olivat vaikeasti ymmärrettävissä ilman syventymistä ja yhtiö ei herättänyt kiinnostusta suomalaisessa sijoittajakentässä ml. instituutiot. Eli odottelin aliarvostuksen purkautumista. Nyt kaikista suuriin aliarvostus on jo kurottu umpeen, mutta samalla yhtiön sijoitustarina on vahvistunut ja muuttunut… jonka johdosta mielestäni tuottopotentiaali on yhä erinomainen ja päätin vielä pitää kiinni osakkeista. Myös johto etenkin TJ on vakuuttanut minut ja istuu tukevasti samassa veneessä muiden omistajien kanssa.

Näytä koko viesti
Orthex -

Inderes juuri julkaissut laajan raportin Orthexista. Isossa kuvassa näkemys positiivinen - lisää ja tavoitehinta 8.5 EUR. Pitää tutustua etenkin näkemyksiin markkinasta, asiakkaista ja kannattavuudesta 2021 ja sen yli.

Monet Inderesin arviot yllättävän linjassa kolumnini ylätason arvioiden kanssa (kasvu, kannattavuus, fair value).. hyvä asia vai analyyttinen laumailmiö..

Näytä koko viesti
Pitkän aikavälin sijoituksia ja erikoistilanteita -

Pääomakustannus on hyvä ja haastava aihe.

Karrikoiden vanhassa maailmassa pääomankustannusta (WACC) aina trianguloitiin monesta kulmasta (verrokit, markkina, analyytikot, ...) ja se oli lopulta "aina 10 %"... Miksi? Koska kymppi on hyvä, samaistuttava luku ja järkevän DCF arvon piti olla tietyllä akselilla suhteessa muihin arvonmäärityskeinoihin. Aina pystyi perustelemaan.

Nykyisessä korkoympäristössä tilanne on eri ja pitkän päädyn epävarmemmilla kassavirroilla on enemmän arvoa.

Tätä aihetta voisi käsitellä etenkin yksityissijoittan näkökulmasta tulevissa kirjoituksissa.

Näytä koko viesti
Pitkän aikavälin sijoituksia ja erikoistilanteita -

Moi kaikille!

Uusi teksti julkaistu - Orthex listautumisanti: Sujuvampaa arkea kohtuuhinnalla.

https://www.sijoitustieto.fi/sijoitusartikkelit/orthex-listautumisanti-sujuvampaa-arkea-kohtuuhinnalla

Näytä koko viesti
Pitkän aikavälin sijoituksia ja erikoistilanteita -

Nopeasti katsottuna Pohjoismaissa parhaita verrokkeja ovat Fortnox, Lime Technologies ja Talenom. Perustuen ennen kaikkea taloudellisen- ja riskiprofiilin, liiketoiminnan ja liiketoimintamallin sekä strategian vertailukelpoisuuteen. Varmasti on vielä muita sopivia verokkeja Pohjoismaissa ja ulkopuolella kv.

Fortnox & Lime Technologies ovat erittäin skaalautuvia SaaS yhtiöitä, jotka palvelevat pääasiassa pieniä- ja keskisuuria yrityksiä, kuten Admicom. Fortnoxin asiakaspeitto on erittäin vahva Ruotsissa, jossa yhtiö tarjoaa yhden integroidun pilvialustan kautta (ml. mobiili) kokonaisvaltaisen tarjonnan ydintuotealueissa, kuten taloushallinnossa ja rahoituksessa. Oman tarjonnan lisäksi Fortnoxin pilvialusta toimii ekosysteeminä kumppaneille; alustaan on integroitu paljon muita ratkaisuja asiakkaiden käyttöön (esim. IZettle, Amazon). Lime Technologies on puolestaan enemmän fokusoitunut pilvipohjaisiin CRM järjestelmiin valikoiduissa toimialavertikaaleissa ja toimii jo kaikkialla Pohjoismaissa.

Sekä Fortnoxin että Lime Technologiesin taloudellinen profiili on erittäin vahva ja samantyyppinen kuin Admicomilla. Alla muutamia historialukuja.

  • Liikevaihdon CAGR 2017-20: Fortnox 36%, Lime Technologies 18%
  • Jatkuvan liikevaihdon osuus 2020: Fortnox 80%, Lime Technologies 57%
  • EBIT(A) CAGR 2017-20: Fortnox 61%, Lime Technologies 35%
  • EBIT(A) marginaali 2020: Fortnox 38%, Lime Technologies 29%; molemmilla marginaalit parantuneet vuosittain skaalautumisen myötä
  • Molemmilla yhtiöillä on erittäin vahva kassavirta/kassavirtakonversio (>100% tuloksesta)

Tosin myös näiden verrokkien arvostukset ovat sen verran kovat, että sijoittajan pitää katsoa pitkälle tulevaisuuteen ja uskoa koviin odotuksiin. Käsitykseni on ylätasolla, että tulevaisuuden näkymät ovat yhä erittäin vahvat sekä kasvun että kannattavuuden suhteen. Esim. Fortnox taitaa treidata noin 80x EV/EBIT suhteessa 2021 konsensusennusteeseen.

Näytä koko viesti
Pitkän aikavälin sijoituksia ja erikoistilanteita -

Admicomin sisäpiiri on myynyt osakkeita tasaisesti IPO:sta lähtien, mutta en pidä tätä erityisen huolestuttavana. Liiketoiminnan kehitys on ollut vahvaa ja sisäpiirin myynnit ovat tapahtuneet keskimäärin reilusti alle nykyisen kurssitason (keskihinta n. 57 EUR/osake). Sisäpiirin myynneillä on usein signaaliarvoa etenkin lyhyen aikavälin näkymistä, mutta ei välttämättä pitkänaikavälin fundamenttiarvosta. Toki keskimäärin parempi jos sisäpiiri kasvattaa omistusta eikä toisinpäin. Olen käsitellyt Admicomin sisäpiirin osakemyyntejä tarkemmin kirjoituksen ensimmäisessä osassa.

Vaikka kurssi on laskenut niin ei Admicom missään erityisen isossa alennuksessa ole. Inderesin ennusteilla 2022 ennusteen mukaiset kertoimet EV/EBIT(A) 30x ja P/E 38x huolimatta vahvasta tuloskasvusta. Olen luottavainen odotettuun liikevaihdon orgaaniseen kasvuun, mutta konservatiivisempi marginaaliparannuksen suhteen kuin Inderes huolimatta skaalautuvasta liiketoimintamallista. Nykyisellä kurssitasolla hyvä tuotto sijoittajalle vaatii siis yhä erittäin vahvan arvonluonnin realisoitumisen ja korkean arvostustason useamman vuoden päähän. En tosin epäile, etteikö Admicom voisi tässä onnistua ja aika on usein laatuyhtiölle eduksi. Voi olla, että näemme myös pian uuden strategian mukaisi ja arvoa luovia liikkeitä.

Sijoittajana olen sen verran turvamarginaaliin nojaava, että en halua maksaa täyttä hintaa korkeista konsensusodotuksista. Se on harvoin oikea tie korkeisiin tuottoihin pitkällä aikavälillä, vaikka nykyisessä markkinassa se ei aina siltä vaikuta.

Näytä koko viesti
Pitkän aikavälin sijoituksia ja erikoistilanteita -

Olisi kiva kuulla myös muiden ajatuksia Admicomista / tästä teemasta.

Olen yksi niistä, joka jäi junasta aikanaan pois. Olen yhä kiinnostnut Admicomista sijoituscasena, sillä uskon liiketoimintaan pitkällä aikavälillä. Nykyinen hinnoittelu / tuotto-odotus pohdituttaa kuitenkin enkä ole sen kanssa sinut. Tämä on tyypillinen haaste kaltaiselleni sijoittajalle, joka haluaisi usein riittävästi turvamarginaalia...

Näytä koko viesti
Pitkän aikavälin sijoituksia ja erikoistilanteita -

Ei sinällään yllättävää, mutta:

  • Perustajan ja pääomistajan ehdotus hallituskokoonpanosta meni läpi yhtiökokouksessa.
  • Tin Fonderin ajama nimitystoimikunta perustetaan (3-4 suurinta omistajaa).
  • Osakesplitille vihreää valoa, joten eiköhän se toteudu vielä 2021 aikana.

http://www.globenewswire.com/news-release/2021/02/19/2178781/0/fi/Admic…

Näytä koko viesti
Harvia -

Hyvä huomio toi Pohjois-Amerikka - se on vielä skaalautumisen alkuvaiheessa.

Näytä koko viesti