Optiosijoittajan treidit&makronäkemykset -
Rahaviisas kirjoitti:

Kiitos Tomi! Tämä oli todella mielenkiintoinen teksti monesta näkökulmasta!

Googlailin tuota lääkärien määrää ja osui silmiin teksti, jossa hieman eri näkemys lääkärien riittävyydestä. Tämän mukaan koulutusmäärät ovat edelleen riittämättömät, koska vanhusten määrä kasvaa niin hurjaa vauhtia (lähes kaksinkertaistuu 20 vuodessa). Tämän mukaan myös nykyisellään Suomessa huomattavasti vähemmän lääkäreitä kuin muissa pohjoismaissa.

https://www.kuntatyonantajalehti.fi/2019/6/laakarien-koulutusmaarat-eivat-vastaa-potilaiden-tarpeita

 

 

 

ihan ajatuksena kuinka paljon on kannattavaa uhrata resursseja elämän loppuvaiheen heroistiseen hoitoon kun toinen jalka on jo haudassa. Ei ainakaan sitä QALY:ä lisää. Nytkin hirmuista lanssirallia epätoivoisesti ajatetaan päivystyksen ja hoitokotien välillä jolla ei saada kuin kärsimystä aikaan vanhuksessa. Tällä ei saada varmaan ääniä vaaleissa mutta pitäisi myös hyväksyä että ihmiset hiipuu, sairastuu ja ei ole kannattavaa enää kovin tehokkaasti hoitaa vaivoja ehtoopuolella.

 

 

Näytä koko viesti
Koronavirus Covid-19 -

Mikä on yhteinen yliedustettu nimittäjä Suomessa ja Ruotsissa COVID-19 potilaille? Ollaan ihmetelty miksi esim. somalialaiset on yliedustettuina. Vastaus: taksinkuljettaja joka tuo tartunaan omaan perhepiiriin ja kun useampi sukupolvi asuu tiiviisti niin siinähän sitten selitys löytyikin. Kysykääpä vaikka kavereiltanne (jos sellaisia löytyy) minkä maalaisia ja minkä ammatin edustajia HUS:n teholla on hoidettu enemmistönä.

Näytä koko viesti
Koronavirus Covid-19 -

Onko Suomen, Ruotsin, Espanjan yms. maiden vasta-ainetesteistä uutta tietoa, kuinka moni vasta-ainepositiivinen oli myös viruksen neutralisaatiotestissä postiivinen? Oliko mitatuissa vasta-aine tasoissa korrelaatiota neutralisaatiotestin tuloksiin? Jos oletetaan, että vasta-aineilla on merkitystä laumasuojan kannalta niin pelkkä mitattu positiivinen vasta-ainetulos ei riitä vaan vasta-aineilla pitäisi olla myös kyky neutraloida virus.

 

Näytä koko viesti
PikkuPro mutuilee sijoitushommeleita -
Tinggeli kirjoitti:

 

Kommervenkki kirjoitti:

Rakenna/osta kapitalisaatiosopimus jossa verot maksetaan vasta nostohetkellä ja mahdollisista tappioistakin nostohetkellä saa vahvistettua tappiota. Kuoren sisällä tehdyissä liikuissa ei makseta veroja. Toki tulevaisuuden verokohtelun muutokset ovat pienehkö musta joutsen tässäkin.

 

Eikös kapitalisaatiosopimuksiin tullut joitain heikennyksiä 1.1.2020 esim. noiden tappioiden vähennyksen osalta? Ne ketkä miettivät sopimusta, lukekoon uuden ohjeen:

https://www.vero.fi/syventavat-vero-ohjeet/ohje-hakusivu/48548/kapitalis...

" Ohjetta on päivitetty 1.1.2020 voimaan tulevien lainsäädäntömuutosten sekä korkeimman hallinto-oikeuden päätöksen KHO 2019:79 johdosta. Tätä ohjetta sovelletaan tuloverolain mukaan verotettaviin verovelvollisiin 1.1.2020 alkaen eli vuodelta 2020 toimitettavasta verotuksesta eteenpäin. "

Muutos siis 1.1.2020 alkaen oli se (kuten totesinkin), että nostoista maksetaan veroa samassa suhteessa kuin salkussa on nostohetkellä voittoa sisässä. Vastaavasti tappiollisesta sopimuksesta nostettavalle rahalle saa samassa suhteessa luovutustappiota. Aikaisemmin sai nostaa ensin pääomaa kuoresta ja jättää voitot sisälle. Myöskään aikaisemmin ei saanut tappiollisesta salkusta luovutustappiota jos vaikka lopetti salkun kokonaan.

Näytä koko viesti
PikkuPro mutuilee sijoitushommeleita -
PikkuPro kirjoitti:

 

Turmiolan Tommi kirjoitti:

Myyntitappiot saa vähentää verotuksessa viiden vuoden ajan, joten käytännössä päätökseesi ei pitäisi vaikuttaa onko tältä vuodelta voittoja sisässä vai ei.

 

Niin saa, jopa tiesin sen etukäteen (ei vittuilua vaan olisi varmaan ollut nollasta poikkeava riski, että en olisi tiennyt). Silti nään nollasta ihan merkittävästi poikkeavan riskin, että ensin maksaa veroja ja sitten tulee joku musta joutsen jolloin oot maksanut 33/30% veroja ja sulla on kunnolla kuralla oleva salkku.

Toki mulla tämä vielä normia suurempi riski kahdesta syystä: 1) teen %:sti naurettavan rajuja ja suuria liikkuja eli välillä on tyyliin 100% salkusta yhdessä lapussa ja 2) elämäni on sellasta, että teen samantyyppisiä rajuja liikkuja myös muualla eli välillä täytyy kuivattaa salkku muiden tarpeiden takia. Ei-jatkuvuus toki lisää "yliveroriskiä".

Rakenna/osta kapitalisaatiosopimus jossa verot maksetaan vasta nostohetkellä ja mahdollisista tappioistakin nostohetkellä saa vahvistettua tappiota. Kuoren sisällä tehdyissä liikuissa ei makseta veroja. Toki tulevaisuuden verokohtelun muutokset ovat pienehkö musta joutsen tässäkin.

Näytä koko viesti
PikkuPro mutuilee sijoitushommeleita -

Oletko siis jo tehnyt myyntejä voitoista? Mikäli et niin mitään veroa ei realisoidu voitoista eli siinä mielessä on vielä yksi huomioon otettava asia. Jos myyt niin sulla lähtökohtaisesti tulisi olla lyhyellä/keskipitkällä aikavälillä kutina että sulla on ko. 1) osakkeessa on kohta mahdollisuus ostaa halvemmalla ja sitten se jatkaa taas nousuaan, 2) myyt voitolla olevan osakkeet X ja ostat osaketta Y, koska näet sillä paremman tuottopotentiaalin tai Z siirrät voitolla olevien osakkeidebn myynnistä saadut varat käteiseen/"pääoma/inflaatiosuojattuun" assettiin. Toki vaihtoehto on että näet myös selvän laskupaineen jossain osakkeessa/indeksissä ja menet shortiksi.

Näytä koko viesti
Koronavirus Covid-19 -

Voisiko yksi syy oireettomilla sairastajilla olla hyvä T-soluvälitteinen immuunipuolustus ja esim. vähäisempi vaikutus vasta-ainevälitteisellä puolustuksella? Tämä tukisi myös tuloksia että lymfosytopeniaa ilmenee ainakin vaikeammilla tapauksilla, jossa lymfosyytit ajetaan exhaustioon. Myös risti-immuniteetti selittyy paremmin muiden koronavirusten kanssa. Luonnollisesti nuoremmilla on parempi T-solusynteesi verrattuna vanhempiin.

https://www.cell.com/cell/pdf/S0092-8674(20)30610-3.pdf

Näytä koko viesti
Koronavirus Covid-19 -

Nyt tuleekin jännää infoa THL:n tartuntatautirekisterin perusteella tulevista tartuntaluvuista. Kun potilaalla todetaan COVID-19 tartunta niin se ei tarkoita että lääkärillä on velvollisuutta tai tarvetta tehdä heti tai ollenkaan ilmoitus sinne ellei tautimuoto ole vakava (eli vaadi sairaalahoitoa). THL:n "Ilmoitettavat taudit ja mikribobit" ja siellä "Yleisvaaralliset tartuntataudit" alla tämä myös selvästi todetaan "MERS ja muu uuden koronavirustyypin aiheuttama vaikea infektio”. Lisäksi niistäkin joilla on "vaikea infektio" eli sairaalahoitoa vaativa infektio on ohjeistus ja sopimus (sairaanhoitopiirien tartuntatautilääkäreiden ja THL:n välillä), että tartuntatauti-ilmoitus tehdään vasta sairaalajakson hoidon päätyttyä, jotta saadaan infoa mitä hoitoa on vaatinut ja mitä riskitekijöitä tms. on ollut. 

Tartuntatautirekisteristä siis puuttuu ainakin osa (kuinka suuri?) kotihoitoisista positiivisista, jotka ei tarvitse COVID-19 ollenkaan sairaalahoitoa. Tai toisaalta siellä voi olla kaksi tai useampia ilmoituksia jos joku on kuitenkin tehnyt heti kotihoitoisem positiivisen jälkeen ja sen jälkeen on joutunut sairaalaan jonka jälkeen tehty se oikea ilmoitus. Lisäksi rekisterin tiedot eivät ole kovinkaan ajantasaisia kun sairaalahoitoa tatvitsevista ilmoitukset tehdään vasta sairaalajakson päätyttyä.

Sitten seuraavaan asiaan. Eli positiivisesta tuloksesta tulee kuitenkin informoida myös soittamalla potilaan kunnan tartuntatautilääkäriä, jotta altistusjäljitys voidaan aloittaa. Siihen siis ei hyödynnetä tartuntatautirekisterin tietoja jotka ovat vajavaisia (sairaalahoidettavat) tulevat niistäkin potilaista pitkällä viiveellä (ilmoitus sairaalahoidon päätyttyä). No ei se mitään kaikista positiivisista siis soitto kunnan tartuntataudeista vastaavalle lääkärille ei luulidi olevan mitenkään kauhea rasti. Kokeilkaapa etsiä yhteystietoja vaikka Espoon tartuntataudeista vastaavalle lääkärille... löytyy vain postiosoite. Muuallakin suomessa vastaava ongelma. Eikä lääkäreilläkään ole mitään salaista puhelinluetteloa mistä asiaa etsiä jos potilas on vaikka Oulussa nyt ja asuukin Ilomantsissa. Menee aika paljon aikaa ja voi jokunen ilmoitus jäädä tekemättä, kun ei vain saa oikeaa tahoa löydettyä. Nämä puhelinilmoitukset jää siis vain tartunnan jäljitystiimin aktivoimisen hyödynnettäväksi ja niiden koottua rekisteröintiä ei ole käsittääkseni missään.

linkki THL:n sivuille: https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/seurantajarjestelmat-ja-rekisterit/tartuntatautirekisteri/ilmoitettavat-taudit-ja-mikrobit

ja varmistukseksi vielä hallituksen asetukseen, jossa myös sama sanamuoto "MERS ja muu uuden koronavirustyypin aiheuttama vaikea infektio”: https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2020/20200069

Eli summa summarum. Mitä lukuja nyt virallisissa kanavissa tulee on kysymysmerkki?! Esim. korona.kans.io toteaa, että käyttää vain THL:n dataa nykyisin. Jos puhtaasti THL:n tartuntatautirekisterin lukuja niin ne ovat todennäköisesti murto-osa oikeasti testeillä todetuista ja viikkoja vanhoja positiivisen tuloksen saannista.... Lisämausteen antaa myös alueelliset ohjeistukset ilmoituksista (jossain tehdään "virheellisesti" heti positiivisen jälkeen ja toisissa vasta "oikein" kun sairaalajakso päättyy eikä muista tehdä)

 

Vaikka ylläoleva kuulostaa ihan fake news tai väärinkäsitykseltä niin asia on valitettavasti totta. Lääkärikunnan sisällä tästä juuri nyt puhutaan.
 

Näytä koko viesti
PikkuPro mutuilee sijoitushommeleita -

Kuoleman varalle vakuuden voi ottaa eism. henkivakuutuksena jonka edunsaaja on PikkuPro (tällöin tulee huomioida korvauksen verotus korvaussumaa määriteltäessä). Maksaa joitain satasia vuodessa. Työkyvyttömyydelle myös saa vakuutuksia, mutta en ole varma voiko siinä edunsaajan määrittää vai meneekö aina vakuutetulle?

Jälkipanttauksessa (mikäli menee oman pankkiryhmän ulkopuolelle) vakuusarvo on ihan susipaska eli pankki vähentää jonkin riskikertoimen tyyliin 1.3 vapaasta vakuusarvosta. Käytännössä siis jos sulla on 100k kämppä josta 30k lainaa jäljellä ja asunnon vakuusarvo on 70% = 40k pitäisi olla vapaata vakuutta niin jälkipanttina pankki vapauttaakin vaan (100k * 70% / 1.3) - 30k = 23,8k jälkipanttiarvoa.

Näytä koko viesti
Koronavirus Covid-19 -
Alfil kirjoitti:

 

Tinggeli kirjoitti:

 

Marraskuu kirjoitti:

Talous ottaa iskua tästä varsin paljon, mutta onko se niin tärkeää, että ihmiset matkustelevat ympäri maailmaa lentokoneilla lennellen?

Voisiko tämä tuoda ihminen löytää harrasteita ja elämän täytettä enempi jostakin muusta kuin matkustelusta?

 

Lentoliikenne on hyvin tärkeää toimintaa ihan muistakin syistä kuin ihmisten lomamatkailu. Annan kotiläksyksi miettiä miksi se on mm. Suomen vientiteollisuuden (teknologiateollisuus, konepajateollisuus, paperi- ja selluteollisuus) kannalta hyvin tärkeää. Vastauksen löydät noiden alojen yritysten 1Q/2020 osareista (TJ:n katsauksista).

 

 

Broidi on töissä firmassa, joka muun muassa toimittaa koronatestejä. Hiljattain kävi niin, että tarvitsivat Ouluun asiantuntijan Hollannista tällaista koronatestilaitetta säätämään. Jamppa lensi Helsinki-Vantaalle, mutta Suomen sisäiset jatkolennot oli kielletty. Lensi sitten takaisin Hollantiin. Näin käy, kun meillä on valopäitä rajoituksia asettamassa.

 

Jos kaveri olisi oikeasti haluttu Ouluun niin esim. Scanwings tai astetta hienommalla kalustolla eli JetFlitellä kaveri olisi ollut Oulussa n. 3h päästä puhelusta näiille. Toki hinta ehkä 10-20k mutta ilmeisesti sitä ei olisi kannattanut maksaa? Taksilla n. 7-8 h matka esim. Kovasen S-Mersun takapenkilläkään ei huono vaihtoehto budjettimatkaajalle.

Näytä koko viesti