Olet täällä

Kolumnit

KPY tuuliajolla

Avaan ensimmäistä kertaa ajatuksiani näin julkisesti Osuuskunta KPY:n osalta. Olen toiminut sijoittajien/osuuskunnan omistajien puolella reilusti yli 10 vuotta. Samanaikaisesti tämä on vaatinut hyvää yhteistyötä kulloisenkin Osuuskunnan toimivan johdon ja päätöksentekijöiden kanssa. Yhteistyö on pääsääntöisesti toiminut hyvin.

Edustajistoon kuuluu 30 henkeä, jotka valitaan käytännössä eri puolueiden vaalilistojen kautta. Nyt seuraavaksi kuudeksi vuodeksi loppuvuodesta 2022 valituista 15 edustajiston jäsenestä osa on poliittisen taustan omaavia. Lopuista 15 edustajiston jäsenestä, joiden toimikautta on vielä jäljellä 3 vuotta, löytyy myös poliittisen taustan omaavia. En pystynyt poliittisesti suuntautuneiden edustajiston jäsenten määriä todentamaan, koska KPY:n sivuilta on hiljattain poistettu edustajistoon kuuluvien henkilöiden tittelit.

Olen sittemmin myös kuullut, että Osuuskunta KPY maksaa puoluetukea eri puolueille. Kysymykseen siitä, onko tämä järjestelmän ylläpitämiseen perustuvaa palkkiota/tukea vai jotain muuta, en osaa vastata.

Edustajiston osaaminen

Kuinka moni on ollut sijoitustoimintaa harjoittavan yhtiön toiminnassa/kuinka monella on sijoitusosaamista, olipa se sitten ammatin kautta tai oman sijoituskokemuksen kautta hankittua? Toki on niin, että varmasti kaikki edustajistoon valitut henkilöt ovat oman alansa ammattilaisia, mutta kuinka vahvasti tuntevat sijoitusalan?

Edustajiston pitäisi edustaa kohtuullisen kattavasti omistajia. Suuret omistajat edustajistosta puuttuvat. Tähän voi perustellusti kysyä: Kuunteleeko edustajisto suurimpia omistajia ja onko se ylipäätänsä kiinnostunut omistajien mielipiteistä? Edustajiston vaaleissa jokaisella jäsenellä on osuuskuntamuodon takia yksi ääni riippumatta siitä, kuinka monta osuutta omistaa. Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että merkittävät omistajat katsovat todennäköisesti turhaksi edes osallistua vaaleihin, koska läpimeno on erittäin vaikeaa. Halutaanko Osuuskunnassa ylipäätänsä kuunnella suurimpia omistajia? Osakeyhtiössä se olisi vähintäänkin normaalia. 

Mikä on edustajiston tehtävä? Pitää huolta osuuskoron maksusta ja tähän tarvittavan tulovirran varmistamisesta. Omistusten arvon säilyttäminen ja kasvattaminen on vähintään yhtä tärkeää. Entäpä sijoituspolitiikka, kuinka edustajistoa kuunnellaan uusien sijoitusten tekemisessä? Vai hyväksytäänkö kumileimasimen tavoin kaikki Osuuskunnan hallituksen esitykset? Edustajiston tehtäviin kuuluu myös yksi erittäin tärkeä asia, hallituksen jäsenten valinta. Toivon uudelta edustajistolta riittävän syvällistä ja perusteellista keskustelua siitä, ketä hallitukseen valitaan ja millä perusteella. Lisäksi toivon edustajiston tekevän puheenjohtajiston osalta sellaisia valintoja, joiden kautta Osuuskunta saa edustajiston osalta parhaan mahdollisen osaamisen hallitukseen. Puheenjohtajistohan osallistuu Osuuskunnan hallituksen kokouksiin, vaikka eivät varsinaisesti kuulu hallitukseen.

Nykyinen mutta väistyvä edustajiston puheenjohtaja mainitsee korjatessaan mielipidekirjoitustani Viikkosavossa (printtiversiot 12.10.2022 sekä 19.10.2022), että edustajiston pääasiallisena tehtävänä on pitää huolta ja päättää allokaatiosta (ts. omaisuuslajijakaumasta), ei kaikkien sijoituspäätösten hyväksymisestä/hylkäämisestä. Onko edustajistolla riittävä osaaminen tähän niin sanotun allokaation määrittelemiseen, ottaen huomioon myös riski-tuotto -suhteen? Kuitenkin mainitaan, että edustajisto päättää merkittävistä omaisuuserien hankinnasta, myynneistä tai vaikkapa uudelleenjärjestelyistä. Mikä on merkittävää? Millaiset valtuudet edustajisto antaa Osuuskunnan hallitukselle, jonka itse valitsee? Mikä on hallituksen jäsenten valintaprosessi, ketkä voivat asettua ehdolle?

KPY:n sijoitushistoriaa

DNA:n osakkeiden myyntihinta käytettiin Voimatelin ja Vetrean hankintaan. Kuinka kävi? Vetrea myyty, tästä kirjattiin tilikaudelle 2021 merkittävä myyntivoitto.

Todellisuudessa Vetrea-seikkailu oli raskaasti tappiollinen. Teknisesti voidaan näyttää voittoa, mikäli omaisuus on poistettu taseesta kokonaan/lähes kokonaan. Mitä tällä halutaan sijoittajille kertoa? Toki täytyy muistaa, että historia on historiaa. Aina asioita voi tehdä paremmin, myös riskienhallinnan näkökulmasta. Onko Osuuskunnalla ollut riittävä rooli omistajaohjauksessa? Tämä voidaan erittäin helposti kyseenalaistaa. 

Voimatel oli viimeisimmässä arvonmäärityksessä (Inderes) KPY:lle 31 miljoonan euron arvoinen, lopulta yhtiö myytiin (prosessi ei ole kilpailuviranomaisten osalta vielä käsitelty, eikä näin ollen hyväksytty) 9 miljoonan euron arvolla pörssiyhtiö Enersenselle. Mihin katosi merkittävä arvo Voimatelista? Inderesin analyysit on poistettu jo hyvän aikaa sitten yhtiön nettisivuilta.

Osuuskunta on tehnyt viimeiset reilut 10 vuotta pääosin kurjia sijoituspäätöksiä. Toki joku valopilkkukin löytyy: Enfoon liittyvä omistusjärjestely yhdessä Ropo Capitalin kanssa koitui lyhyellä aikavälillä Osuuskunnalle merkittävästi voitolliseksi. Tässä vaiheessa KPY oli maastouttanut oikean henkilön Ropo Capitalin hallitukseen.

Hallituksessa on ollut mukana myös merkittäviä Pohjois-Savon businessmaailman edustajia, jotka ovat myös valtakunnallisesti merkittäviä. Nimiä ei tässä yhteydessä tarvitse mainita, mutta voi hyvin kysyä, että mitä heille tapahtui, miksi visiitit Osuuskunnan hallituksessa jäivät kovin lyhyiksi? Toivottavasti kyse ei ollut henkilökemioista.

Lisäksi KPY:n omistamien yhtiöiden hallitukset ja päättäjät ovat vaihtuneet kohtuullisen tiuhaan tahtiin. Miksi? Onko kyseessä jälleen henkilökemiat?

KPY:n arvostus & listautuminen

Sijoituksen arvo voidaan tänä päivänä, niin pitkään kun edes teknistä listausta pörssiin saadaan aikaiseksi, laskea auki yhtiöstä ulos maksetun tuoton perusteella. Se voidaan toki laskea osien summanakin, mutta Osuuskunnan omaisuuden myynti ja sen purkaminen tulee tuskin koskaan toteutumaan. Tämän vuoksi osien summa -periaate ei ole riittävän hyvä tapa laskea osuuden arvoa. Tuottoperusteinen arvonmääritys on sijoitustoiminnan riskit huomioiden järkevämpää.

Mitä taasen jatkuvasti viivästyneeseen listautumishankkeeseen tulee, niin on luonnollisesti ymmärrettävää, että yhtiö vetoaa yleiseen tilanteeseen, kuten tänä päivänä tavallista on. Markkinat ovat heikot, lisäksi erittäin heikot mikäli KPY haluaisi järjestää listautumisen yhteydessä annin/kerätä yhtiölle uutta pääomaa.

Tosiasia on se, että ilman mitään todella positiivista uutisointia ennen listautumista, yhtiö ei halua osuuksien vapaata arvonmääritystä pörssissä. Kuitenkin on erittäin tärkeää huomioida se, että osuuksilla ei ole tällä hetkellä kauppapaikkaa, eikä sellaista ole ainakaan lähitulevaisuudessa todennäköisesti tulossakaan.

Omista taustoistani johtuen olen itse käynyt useiden osuudenomistajien kanssa arvonmääritykseen liittyviä keskusteluja. En luonnollisestikaan halua niitä tässä kirjoituksessa avata. Olen kuitenkin aidosti pahoillani siitä, että osuuksia on vaikea tänä päivänä ostaa tai myydä.

Tuottoa Osuuskunnalle tulee tällä hetkellä Novapoliksen kiinteistökokonaisuudesta kohtuullisen hyvin, mutta sitä syö merkittävällä tavalla koko Osuuskuntaan liittyvät hallinnon käsittämättömät kustannukset vähintään 2.5 Meur vuodessa. Kiinteistöistä saatavat tuotot ovat tällä hetkellä noin 5 Meur tai hieman yli. Toistan, tästä menee hallinnon kustannuksiin vähintään 2,5 Meur.

Lienee syytä katsoa vielä kerran hallintoa ja sen tarkoituksenmukaisuutta. Toki palkkioita ja palkkoja, koviakin sellaisia, voidaan maksaa, mutta niiden maksaminen on perustuttava yhtiön tulokseen, jokaisen hallintoon kuuluvan omaan tai tiimin menestykseen suhteessa henkilökohtaisiin tai tiimin tavoitteisiin tms. Nämä eivät missään olosuhteissa voi olla "automaatteja".

Osuuskunta on luvannut maksaa jäsenilleen hyvää osuuskorkoa (aikanaan lupaus oli maksaa kasvavaa osuuskorkoa). Toivon tämän toteutuvan siitä huolimatta, että Momentum -strategiaa pyritään noudattamaan samanaikaisesti. Toivon, että Osuuskunnan varat riittävät molempiin, eikä tämän vuoksi tulla tekemään minkäänlaisia hätäratkaisuja esimerkiksi Enfon suhteen.

Enfon tulevaisuus

Tuoreimpana uutisena on todellakin kerrottu Enfo Oyj:n jakautuminen, josta päättää ylimääräinen yhtiökokous. Jakautuminen ehdotetulla tavalla on toimenpiteenä järkevä, koska se selkeyttää yhtiön rakennetta jatkoa ajatellen, joko omistusten osittaisen tai kokonaisuuksien myynnin kannalta. Toivottavasti tämä tapahtuu oikeiden tahojen kanssa, hyvin suunnitelmallisesti sekä oikeaan hintatasoon. Ajurina ei saa olla missään tapauksessa kiire, joka saattaa aikaansaada vääränlaisia ratkaisuja. Tästä on kokemusta mm. Vetrean ja Voimatelin osalta, ainakin osittain.

Ylimääräinen yhtiökokous valitsee Enfolle myös uuden hallituksen. Tästä nimitystoimikunta, johon kuuluvat Kaisa Olkkonen, Pekka Kantanen, Anssi Lehikoinen (sihteeri) sekä puheenjohtajana Tarja Tikkanen, on tehnyt esityksen, jonka mukaan Enfon uuteen hallitukseen valittaisiin puheenjohtajaksi Tarja Tikkanen, jäseniksi Pekka Loikkanen ja Juha Yrjänheikki sekä tarkkailijajäseneksi Anssi Lehikoinen. Jälleen kerran vaihtelua Yhden Osuuskunta KPY:n omistusyhtiön päätöksenteossa. En ota kantaa siihen, onko uusi ehdotettu hallitus mielestäni perustellumpi kuin edellinen, mutta nyt tapahtuva hallituksen vaihtaminen vaikuttaa hätä- tai jopa paniikkiratkaisulta, jota ei ulkopuolisena ja asiasta tietämättömänä voi ymmärtää. Toivottavasti tämän perustelut avataan pian. Tulen itse osallistumaan Enfo Oyj:n ylimääräiseen yhtiökokoukseen muutamien asiakkaiden valtakirjoilla. Toki myös varsinaiseen yhtiökokoukseen myöhemmin. Tämä siitä huolimatta, että Osuuskunta KPY omistaa Enfosta lähes 86%, jolloin äänillä ei ole merkitystä.

Kättä pystyyn Kuopiossa

Lopuksi kysyn, ketkä ovat olleet ja ovat vastuussa, tai vähintään olleet mukana kaikissa pääsääntöisesti epäonnistuneissa omistusjärjestelyissä viimeisen yli kymmenen vuoden aikana?  Onko Osuuskunnalla ollut riittävän vahva rooli omistajaohjauksessa? Tämä voidaan erittäin helposti kyseenalaistaa. Omistaja-arvoa on mielestäni tuhottu jo riittävästi ja siitä on tehtävä loppu.

Odotan mielenkiinnolla myös aikataulutusta Osuuskunta KPY:n taloudelliseen tiedottamiseen vuodelle 2023. Sen on luvattu ilmestyvän yhtiön nettisivuille tammikuun 2023 aikana.

Toivon Osuuskunnalle ja sen jäsenille hyvää alkanutta vuotta 2023.

Antti Sulkakoski

Yrittäjä

A/S Consulting Oy

Kirjoittaja on yrittäjä, jolla on kunnia tuntea merkittävä osa Osuuskunta KPY:n suurimmista omistajista. Siksi pidän erittäin tärkeänä, että asioista keskustellaan jatkuvasti avoimesti. Toivottavasti tämä kirjoitukseni herättää oikeanlaista keskustelua Osuuskunnan hallinnon, toimintatapojen ja mm. yhtiömuodon tarkoituksenmukaisuuden osalta.

Keskustele KPYstä

Sijoita kryptovaluuttoihin turvallisesti ja luotettavasti
Liity Sijoitustiedon jäseneksi