Olet täällä

Allokaatiota etsimässä - 5.1.2015 11.29

Allokaatiosta.

Oheinen laskelma kertoo, miksi allokaatio selittää suurimman osan sijoitusten tuotosta pitkällä aikavälillä. Vertailen kolmea eri vaihtoehtoa: pankkitili, joukkovelkakirjat ja osakkeet.

Tuotto-odotukset on laskettu pitkälle aikavälille. Käytän laskuissa reaalista tuottoa inflaation jälkeen. Ennen inflaation poistamista ja lyhyellä aikavälillä voi kuvitella saavansa mitä tahansa, mutta pitkällä aikavälillä nämä ovat kovia lukuja.

Pankkitili: tällä hetkellä negatiivinen, pitkällä aikavälillä reaalituotto 0-1 %.

Joukkovelkakirjat: lähivuosille negatiivinen, pitkällä aikavälillä suuruusluokkaa 2-3 %.

Osakkeet: Jeremy Siegelin laskelmien mukaan USA:ssa tuotto on ollut viimeisten 200 vuoden aikana 6-7 % vuodessa.

Käytän kaikissa ylärajan mukaista arvoa, joka on laskelmien kannalta helpompi, mutta mielestäni aika optimistinen.

Pankkitilillä tarvitaan 70 vuotta, jotta sijoituksen arvo kaksinkertaistuisi. Kymmenessä vuodessa sata euroa nousee 110:een, 20 vuodessa 122:een, 30 vuodessa 135:aan ja 40 vuodessa 149:ään.

Joukkovelkakirjoissa tarvitaan 24 vuotta, jotta sijoituksen arvo kaksinkertaistuisi. Kymmenessä vuodessa sata euroa nousee 135:een, 20 vuodessa 181:een, 30 vuodessa 243:aan ja 40 vuodessa 326:een. 40 vuodessa tuotto olisi siis kaksinkertainen pankkitiliin verrattuna.

Osakkeilla tarvitaan 11 vuotta, jotta sijoituksen arvo kaksinkertaistuisi. Kymmenessä vuodessa sata euroa nousee 198:aan, 20 vuodessa 387:äänn, 30 vuodessa 761:een ja 40 vuodessa 1497:een. 40 vuodessa tuotto olisi siis kymmenkertainen pankkitiliin verrattuna.

Tähän pääsee jos löytää yhtiöt tai rahastot, jotka koko ajan saavuttavat vähintään indeksin mukaisen tuoton.

Amerikkalainen ohje on, että osakkeisiin pitäisi sijoittaa (100 - oma ikä) %. Taustalla on tietysti ajatus, että sijoituksilla kustannetaan oma eläketurva. Meillä tilanne on erilainen, koska Suomessa on lakisääteinen työeläke, jonka määrä ei riipu omista sijoituspäätöksistä. Vaikka ehdot tulevaisuudessa lienevät huonomman kuin nykyään, suomalainen voi laskea sen varaan, että peruselämisen voi kattaa työeläkkeellä.

Tämän vuoksi eläkeikäänkin tähtäävässä sijoitustoiminnassa voi ottaa enemmän riskiä.

Itselläni amerikkalainen ohje johtaisi turhan pieneen osakeosuuteen. Oma näkemykseni on, että kaikki ”löysä raha” kannattaa sijoittaa osakkeisiin. Löysällä tarkoitan rahaa, jonka voi pitää sijoituksissa ainakin kymmenen vuotta tästä eteenpäin ja senkin jälkeen ajoittaa realisoinnin markkinatilanteen mukaan.

Näytä koko viesti