Olet täällä

Sijoitusyhtiön perustaminen, verotus ja taloushallinto - 3.9.2019 07.24

Terve Roquefort! Ja pahoittelut, että vastauksessa kesti. Kysymyksesi osuu juurikin naulan kantaan aiheissa, joiden perusteella teksti ja tuotepaketti on luotu. Tuntematta tilannettasi ja tavoitetilaasi sen tarkemmin on hieman hankala antaa ideoita, mutta tässä joitakin ajatuksia.

Tamado oli vuonna 2014 juurikin kuvaamassasi tilanteessa: halusimme mukaan sijoittajaosakkaita, emmekä olleet varmoja, miten tämä oli fiksuinta toteuttaa a) hallinnon näkökulmasta ja b) palkitsemisnäkökulmasta. Hallinnon järjestämisessä suosisin itsekin mahdollisen yksinkertaista rakennetta eli en siis lähtisi miettimään kommandiittiyhtiöitä, turhan moniulotteisia konsernirakenteita saatika sijoitusyhtiöstatusta, joka vaatinee toimiluvan ja on byrokratialtaan ihan eri luokassa. Itse päädyimme alussa kahteen osakesarjaan, joilla oli hieman eri oikeudet. Luovuimme tästä kahden osakesarjan mallista kuitenkin pari vuotta sitten ja nykyään menemme simppelimmällä tavalla eli yksi Oy + yksi osakesarja = osakkaat lähtökohtaisesti samalla viivalla.

Palkitseminen onkin sitten haastavampi aihe. Mielestäni tähän vaikuttavat mm. sijoittajien taustat (yksityiset, ammattimaiset, instituutiot, family officet jne. ja näiden yhdistelmä), kulttuuri (yrittäjämäinen, työpaikkamainen), aikahorisontti, perustajien tulevaisuuden toiveet jne. Kuten huomaat, osa näistä on "pehmeitä" arvoja, jotka ovat lopulta perustajan tai perustajien päätettävissä. Miksi näillä on vaikutusta? Ehdottamasi X % palkkio sijoitetusta pääomasta on hyvin yleinen toimialalla, mutta se ei välttämättä ole tietylle sijoittajasegmentille houkuttelevin. Yksi vaihtoehto on viedä palkitseminen tulospohjaiseen suuntaan eli esim. Y % saavutetusta pääoman kasvusta. Tämän määrittely on tietysti oma tieteen ja taiteen lajinsa: käytetäänkö ns. High Water Markia? Otetaanko alkuun joku hurdle, jota ennen palkkiot eivät juokse? Onko palkkio porrastettu, lineaarinen vai eksponentiaalinen? Ääripäät tällä palkitsemisjanalla ovat varmaankin toisaalta kiinteä "kk-maksu" riippumatta hallinnoitavan pääoman suuruudesta ja toisaalta puhdas tulospohjainen palkkio tietyn tuoton ylittämisen jälkeen isolla upsidella perustajille.

Miten palkkio sitten kannattaisi maksaa perustajille tai operatiivista toimintaa pyörittäville? Tässä vaikuttaa mm. hallinnoijien kassavirran tarve, henkilökohtainen verotus, yhtiön liiketoiminta ja sen tuottama kassavirta, yhtiön kasvutavoitteet ja niiden vaatimat investoinnit, sijoittajasegmentti ja heidän (epä)ammattimaisuutensa jne. Taas siis pitkä lista "pehmeitä" asioita joita ehkä harvemmin tulee mietittyä. Olemme Tamadossa ja minä itse päivätyöni kautta tutkinut ja törmännyt monenlaisiin palkitsemismalleihin. Itse yrittäjähenkisenä ja asiakas (sijoittaja) edellä ajattelevana haluan välttää esim. työmääräperusteista palkitsemista (esim. tunti- tai kk-palkka), mutta vastaavasti sitoa oman ansaintani ilman ylärajaa siihen, että pystyn tuottamaan arvoa asiakkaille. Arvopohjainen palkitsemistapa siis, mikä ei välttämättä sovi kaikille. Olen nähnyt mm. seuraavia palkitsemistapoja: sweat equity (eli omistusosuutta työtä vastaan), vesting (omistusosuutta X vuoden tai kuukauden työpanosta vastaan ennalta määrätystä osakepotista), takautuva euromääräinen ulosmaksettava bonus tulokseen sidottuna (EBITDA, ROE, AUM jne), optio-oikeudet (hyödyttää oikeuden haltijaa, jos ja kun yhtiön arvo nousee), Oy:n mahdollistamat kuluerät palkitsemisen osana (autot, läppärit, puhelimet jne), pohjana joku kiinteä kk- tai vuosikorvaus ja sen päälle jonkinlainen bonus tulokseen pohjautuen... Tapoja on todella paljon ja yksiselitteistä ratkaisua tuskin on. Esimerkiksi aloittava asuntosijoitusyhtiö, joka haluaa käyttää kaiken vapaan kassavirran lainojen lyhentämiseen ja sijoitussalkun kasvattamiseen, ei välttämättä kestä puhdasta kk-pohjaista palkkaa + kyseinen malli ei välttämättä houkuttele tiettyä sijoittajaprofiilia. Osaketreidausta tai listaamattomien yhtiöiden kehitystoimintaa harjoittava yhtiö taas voisi sallia kiinteä X % hallinnointipalkkion + jälkikäteen saavutettuihin tuloksiin sidotun euromääräisen bonuksen + optio-oikeuden osakeomistuksen kasvattamisesta omissa kohdeyrityksissään. 

Aihe on monimutkainen ja en valitettavasti osaa auttaa enempää ilman tarkempia tietoja. Olen kuitenkin nähnyt tätä useampaan otteeseen omatoimisesti tai hyvin läheltä ja juttelen mieluusti tarkemmin - olethan yhteydessä, jos tämä kiinnostaa!

Yt,
Tuomas

tuomas.paananen@tamado.fi
050 323 6363

Näytä koko viesti