Olet täällä

Tallimestari

Tallimestari

  • Liittynyt 11.3.2017
  • 7 viestiä
  • 0 aloitettua ketjua

Viimeisimmät viestit

Tasearvon tarkistus - 4.12.2018 11.42

Ei suoranaisia vaikutuksia verotettavan tulokseen, välillisiä voi syntyä, jos arvonkorotus kohdistettu omaisuuserään, joka evl-poistolaskennan kohteena.

Ao. juttu kannattaa lukea:

https://www.suomentilintarkastajat.fi/blogi/talouden-ammattilaisille/til...

××××××

Milloin arvonkorotus on mahdollista tehdä?    

Tästä huolimatta jo vuoden 1973 kirjanpitolaki mahdollisti arvonkorotuksen merkitsemisen, jos käyttöomaisuuteen kuuluvan maa- tai vesialueen, rakennuksen, arvopaperin tahi muun niihin verrattavan hyödykkeen todennäköinen luovutushinta on tilinpäätöspäivänä pysyvästi hankintamenoa olennaisesti suurempi. Vuonna 1997 voimaan astunut nykyinen kirjanpitolaki rajoitti arvonkorotuksen koskemaan vain maa- ja vesialueita tai pysyviin vastaaviin hankintamenoon merkittäviä arvopapereita. Tammikuun alusta 2016 voimaan tullut kirjanpitolain uudistus ei tuonut tähän muutoksia.  

Jotta arvonkorotus on mahdollinen, hyödykkeelle on oltava määritettävissä todennäköinen luovutushinta. Tällöin hyödykkeen on ainakin teoriassa oltava myytävissä itsenäisenä omaisuuseränä. Maa-alueet, osakkeet ja osuudet ovat yleensä myytävissä erikseen, mutta esimerkiksi henkilöyhtiön yhtiöosuus ei yleisesti ottaen voine olla arvonkorotuksen kohteena. 

Arvonkorotus on mahdollista tehdä enimmillään todennäköisen luovutushinnan ja poistamattoman hankintamenon erotuksen suuruisena. Pysyvien vastaavien hyödykkeille on ominaista, että niillä ei käydä jatkuvaa kauppaa, jolloin todennäköisen luovutushinnan tulee perustua esimerkiksi asiantuntija-arvioihin.  

Arvonnousun tulee lisäksi olla olennainen ja pysyvä. Kirjanpitolain uudistuksen jälkeen olennaisuus-käsite löytyy osana lakitekstiä. Pysyvyyden vaatimuksen voidaan katsoa tarkoittavan ennakoitavissa olevaa tulevaisuutta, jossa ei ole näkyvissä sellaisia tekijöitä, jotka viittaisivat arvonkorotuksen edellytysten poistumiseen.  

××××××××××××

Arvonkorotuksen kirjaaminen synnyttää lähtökohtaisesti väliaikaisen eron kirjanpidollisen ja verotuksellisen arvon välille. Tosin näin ei ole esimerkiksi verovapaasti luovutettavan käyttöomaisuusosakkeen kohdalla. Kirjanpitolautakunnan mukaan on hyvän kirjanpitotavan mukaista kirjata laskennallinen vero arvonkorotuksesta yksittäisen kirjanpitovelvollisen tilinpäätökseen. 

Laskennallista veroa ei tule netottaa arvonkorotuksen määrästä vaan laskennallinen vero merkitään omaksi eräksi taseeseen. Laskennallinen veron kirjaus ei myöskään aiheuta kirjauksia tuloslaskelmaan, koska sen perustana oleva arvonkorotuskin kirjataan lähtökohtaisesti suoraan taseeseen. 

Daytraderin kovimmat tuotot ja julmimmat takaiskut - 4.6.2018 8.09

Peruskiinteistöyhtiöksi antihinnoittelu minusta aika haastavalla tasolla. Mm. Technopolista saa markkinalta huomattavasti halvemmalla. Mikä tuossa on se ylilaatu, jolla tuota voidaan perustella ? (Oisko asumistuet ?)

https://m.kauppalehti.fi/uutiset/uutinen/jK652Nw3?ref=ampparit:6aad&ext=...

PYN Elite rahasto - tuottoa Kaakkois-Aasiasta - 31.5.2018 21.27

On hyvä vene joo. Kyydissä vuodesta 2007. Peta on osoittanut olevansa ihan järkijätkä :)

Sijoituslainalla vauhtia salkun rakentamiseen, vinkkejä? - 7.8.2017 23.21

Mzone,  

Ajoittaminen laskumarkkinassa (milloin uskottava trendikäänne tapahtuu ? Milloin on aika mennä markkinalle uudestaan) on oikeasti vaikeaa ja varsinkin velalla toimiessa vatsahappojen on syytä olla kunnossa. V. 2008-2009 finanssikriisin aikaan olin omissa sijoituspäätöksissäni hyvin ns. kartalla (ajoitus/kohteet), mutta velkaa en tuolloin uskaltanut käyttää.

Oletko ollut omalla sijoittajaurallasi tilanteessa, jossa salkku on -30 %, osakemarkkinan alaspäin vievää trendikäännettä ei näy ja siitä huolimatta fundamentit huutaa: hinnoittelussa ei mitään järkeä enää, nyt kaikki peliin mitkä löytyy ? Jos et ole, niin sinun psyyke/hermot mitataan vasta noissa tilanteissa, kun pitää uskaltaa liikkua markkinan isoa aaltoa vasten.

Suurin ongelma on siis markkinakäänteiden ajoitus. Kun ei pelaa velalla, niin hermot kestää enemmän painetta poikkeusolosuhteissa.

 

 

Sijoituslainalla vauhtia salkun rakentamiseen, vinkkejä? - 7.8.2017 20.33

Vielä saatteeksi Howard Marksin ajatuksia nykymarkkinasta:

https://www.oaktreecapital.com/insights/howard-marks-memos

Sijoituslainalla vauhtia salkun rakentamiseen, vinkkejä? - 7.8.2017 20.29

Osakemarkkinoilla vuodesta 2001 olleena ja muutamat alamäetkin kokeneena en pörssinousun kahdeksantena vuotena lähtisi kovin innokkaasti velkavivuttamaan. Vivuta sitten, kun pelko on vallitseva olotila markkinalla, minusta näin ei ole nyt.

Ennemminkin lähtisin noususyklin tässä vaiheessa varallisuusasemaa puolustavasta taktisesta asetelmasta liikkeelle.

 

Väsytystaistelua ilman järkeä - 22.7.2017 14.04

Voisin suositella heti aluksi perehtymistä muutamiin Investment puolen kirjallisuusklassikoihin, joita löytyy mm. Genesis Librarysta (www.libgen.io). Esim:

Benjamin Graham: Security Analysis  / Intelligent Investor, McKinsey & Co (Tim Koller, Marc Goerdhard, David Vessels), Measuring and Managing the Value Of Companies, Philip A Fisher: Common Stocks and Uncommon Profits and Ogier Writings jne.....

Hanki ym. kirjallisuuden lisäksi tietoa erityisesti jenkkimarkkinoista, osakemarkkinoiden yleisestä arvostustasoista (esim. http://www.starcapital.de/research/stockmarketvaluation) niin meillä kuin muuallakin. Olen itse saanut paljon ajattelemisen aihetta mm. John Mauldinin (mauldineconomics.com) Thought from the Frontline newsletteristä ja Steve Blumenthalin On My Radar newsletteristä (molemmat ilmaisia).

Älä seuraa laumaa, ja opettele hallitsemaan tunteesi, niin että pystyt liikkumaan lauman liikettä vasten sitten kun markkinoilla sellaiselle on paikkaa (esim. viime kesänä). 

Rahastoja mieluummin Etf:iä harkitusti kv. hajautukseen. Sinuna vähentäisin Suomi-painoa.