Olet täällä

Oma Säästöpankki - 16.11.2020 05.27

" Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista, omien osakkeiden luovuttamisesta sekä osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta

Yhtiökokous päätti hallituksen esityksen mukaisesti valtuuttaa hallituksen päättämään yhtiön osakkeiden antamisesta tai luovuttamisesta, sekä osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n tarkoittamien osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta seuraavin ehdoin:

Osakkeet ja erityiset oikeudet voidaan antaa tai luovuttaa yhdessä tai useammassa erässä joko maksua vastaan tai maksutta.

Valtuutuksen nojalla annettavien osakkeiden lukumäärä, mukaan lukien erityisten oikeuksien perusteella saatavat osakkeet, voi olla yhteensä enintään 5 000 000 osaketta, mikä vastaa yhtiökokouksen päivänä noin 17 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista.

Hallitus päättää kaikista osakeannin ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisen ehdoista. Valtuutus koskee sekä uusien osakkeiden antamista, että omien osakkeiden luovuttamista.

Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2021 asti ja kumoaa aikaisemmat yhtiökokouksen antamat valtuutukset päättää osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta. "

https://otp.tools.investis.com/clients/fi/omasp/omx/omx-story.aspx?cid=2...

 

Kyllähän tässä varmasti annetaan omia osakkeita vastineeksi varoja vastaan. Kaksi uutta säästöpankkisäätiötä tulee sitten omistajiksi jossain vaiheessa. Nähtäväksi jää paljonko osakkeita sitten pitää antaa. Hallituksella on siitä varmasti paras tieto ja ovat ostaneet viime päivinä OmaSP:n osakkeita.

Näytä koko viesti
Oma Säästöpankki - 1.11.2020 12.33

Savolainen näköjään siirsi omistuksen toiseen taskuun, jossa omistus kasvoi mukavat 2150,01%. Lisäksi markkinoilta ostettu osakkeita reippaasti, omistuksen ollessa nyt 324 361 osaketta. Toinen isompi muutos oli Keskinen Jaakko Vilho Kalevi hankkimat 45 871 osaketta. Etelä-Karjalan Säästöpankkisäätiön myynnit oli 183 556 osaketta, eikä ilmeisesti ole enää jatkanut myyntiä.

Näytä koko viesti
Oma Säästöpankki - 23.9.2020 06.00

Eipä näyttänyt myynnit vielä loppuvan. Kyllä joku vähän isompi poika pitää olla ostopuolellakin, kun kurssi on pitänyt näinkin hyvin. Tällä vaihdolla pitäis kyllä alkaa jo muutoksia näkymään, kun 100 suurimman omistajan joukkoon mahtui viimeksi 4309 osakkeella. Reilu viikko omistajalistan päivitykseen,

Näytä koko viesti
Oma Säästöpankki - 17.6.2020 03.07

Ei tätä voi kyllä kalliina pitää kun analyytikon ennusteilla 2022 PE 6,1 ja PB 0,58. Toimari lupaili, että kasvuvauhti tulee olemaan vähintään samaa tasoa kuin se on ollut keskimäärin viimevuosina. Korosti viellä, että kasvu tulee olemaan kannattavaa kasvua. Euribor on ollut selkeästi korkeampi tällä kvartaalilla kuin aikaisemmin minkä pitäis näkyä korkotuloissa ja lisäksi talletuksille maksettava keskimääräinen korko laski tälle kvartaalille 0,09% -> 0,02%

Näytä koko viesti
Pankkien toimintaperiaatteet ja tulonmuodostus - 31.5.2020 08.57

Pankit saa lainattua rahaa yleensä halvemmalla kuin korolla, joka peritään myönnetyistä lainoista. Nollakorot pienentävät korkotuottoja ja korkokuluja, mutta korkokate saattaa silti pysyä saman suuruisena.

 

https://fi.wikipedia.org/wiki/Euribor

 

Näytä koko viesti
Ålandsbanken - 10.2.2020 08.36

Jos Ålandsbanken kelpaa PE 12 hintaan niin luulis Oma säästöpankin kelpaavan PE 9 hintaan. Ålandsbankenilla palvelutuottojen osuus on jonkun verran suurempi, jos niitä kovin arvostaa. Kasvua ja huono likviditeetti löytyy molemmista. Omistuspohja on ehkä vähän erikoiinen pörssiyhtiölle, mutta ei kai sillä niin kauheesti voi olla merkitystä. https://www.marketscreener.com/OMA-SAASTOPANKKI-OYJ-47382023/financials/

Näytä koko viesti
Ålandsbanken - 9.2.2020 10.22

Osaako joku sanoa miksi luottotappioissa esim. vaiheen 3 saamiset yleisöltä, varausaste, % on muuttunut 47 -> 33?

Näytä koko viesti
Uhkapelaajan tie kohti Hernesaaren kattohuoneistoa - 17.10.2019 10.58

Kiinnostavaa juttua tässä blogissa. Voisitko laittaa listan/kuvan mitä kirjoja luette?

Näytä koko viesti
Kamux - 8.10.2019 08.48

Kasvu tai osinko saattaa olla Kamuxilla vaarassa. Kaksi vuotta sitten rahavarat oli 17,3 miljoonaa ja viime osarissa enään 3,0 miljoonaa jäljellä. Osinkoihin on käytetty tällä ajanjaksolla 11,2 miljoonaa ja vaihto-omaisuuden(autojen) kasvuun 25,0 miljoonaa. Yhteensä 36,2 miljoonaa, tarkastelujakon voiton jäädessä 24,8 miljoonaan. Pitkällä aikavälillä sama toiminta ei voi mielestäni jatkua ilman jotakin muutosta. Velkarahalla voi tietysti jatkaa johonkin pisteeseen asti, mikä nyt tuskin on ihan heti tulossa vastaan.

PE ja EV/Ebit vuokraveloilla oikaustuna näyttää ihan houkuttelevilta. Ehkä pitäis ennen sijoituspäätöstä vähän tutustua miten käytettyjen autojen kauppa kehittyy.

Näytä koko viesti
Mitä P/E-luku oikeasti kertoo? - 6.10.2019 11.49

Investointilaskelmat ja kirjanpito ei kulje ihan käsikädessä. Esimerkiksi Finnairilla Airbus 350 koneen poistosuunnitelma on seuraava:
 
"Lentokoneet ja moottorit (lentokalusto) sekä lentokonesimulaattorit (muu kalusto) tasapoistoina:
−− Airbus A350-laivasto 20 vuodessa 10 %:n jäännösarvoon" Finnairin vuosikertomus 2017

A350 käyttöaika on kuitenkin todennäköisesti pidempi. Alla kuvataan mahdollisuuksia käytölle.

"Kaupallisessa matkustajaliikenteessä toimivan lentokoneen tyypillinen käyttöikä on noin 25 vuotta. Matkustajaliikenteestä poistamisen jälkeen koneen elinkaari voi jatkua varsin monella tavalla. – Käytöstä poistamisen jälkeen koneita voidaan esimerkiksi vuokrata toiselle lentoyhtiölle tai muille toimijoille, palauttaa takaisin omistajalleen vuokrasopimuksen päätyttyä tai muuttaa koneen käyttötarkoitusta. Aikoinaan esimerkiksi kaksi Finnairilla matkustajakäytössä ollutta MD11-konetta muutettiin rahtilentokoneiksi. Matkustajalentoliikenteessä ne eivät olleet enää ekonomisesti kannattavia, kertoo Finnair Aircraft Finance Oy:n toimitusjohtaja Riku Aho." https://yle.fi/uutiset/3-7429872

Näistä voidaan päätellä, että poistosuunnitelma on nopeampi kuin koneen todellinen käyttöaika.
Tuloslaskelmassa se tarkoittaa ensimmäiset 20v suurempia poistoja ja siten pienempää tulosta kuin todellista käyttöaikaa vastaavilla poistoilla. 20 vuoden jälkeen tulos näyttää suuremmalta kun poistoja koneesta ei enään tehdä.

Rahavirtalaskelmassa hankintahetkellä rahaa kuluu hankintahetkellä hankintahinnan verran. Seuraavina vuosina rahavirta on tuoton suuruinen eli tulos lisättynä poistoilla. 20 vuoden jälkeenkin rahavirta pysyy samana.

Taseessa koneen kirjanpitoarvo pienenee poistosuunnitelman mukaisesti. Pankkitilille kertyy kahisevaa rahavirtalaskelmaa vastaavasti. Oma pääoma kasvaa tuloksen verran. Tulos riippuu poistojen määrästä ja kun poistoja tehdään 20-vuotta nopeampaa tahtia, näyttää tulos aikajaksolla pienemmältä kuin sen pitäisi oikeasti olla. 10%-jäännösasarvon osalta en osaa sanoa miten sitä käsitellään loppuvuodet.

Nyt jos Finnair arvostettaisiin aina samalla PE-luvulla pysyisi markkina-arvo samana ensimmäiset 20-vuotta. Sen jälkeen tulos nousee selvästi, koska poistoja ei tehdä. 20-vuoden jälkeen markkina-arvon pitäisi nousta selvästi tietyllä PE-luvulla arvostettaessa vaikka liiketoiminnassa ei tapahdu mitään muutoksia.

(Luvut ei vastaa todellisuutta, mutta osoittaa vaikutuksen)

Jos poistosuunnitelma olisi hitaampi kuin koneen käyttöaika, kasvattaisi se tulosta koko käyttöajan. Tietyllä PE-luvulla markkina-arvo olisi liian suuri koneen käyttöajan. Kun A350 poistetaan käytöstä pitäisi kuitenkin tehdä alaskirjaus koneen arvossa. Tiedotteessa voisikin ilmoittaa, ettei alaskirjauksella ole kassavirta vaikutuksia, joten se ei sijoittajia liikuta. Ei kuitenkaan kannata kertoa, että menneiden vuosien raportoidut tulokset oli liian suuria.

Yritykselle voi myös kertyä varallisuutta, jonka poisto suunnitelma on viety loppuun, mutta tuottaa edelleen. Tällöin pitkäaikaisista varoista ei kyseisiä varoja löydy, mutta ne vaikuttavat tuloslaskelmaan, rahavirtalaskelmaan ja omaan pääomaan.

 

Näytä koko viesti