Olet täällä

Osakkeen hinnoittelu - 9.10.2020 01.04

TuuriTuuli kirjoitti:

 

Pois kirjoitti:

Mutta mitä tuleva tarkoittaa, 50 vuotta, 100 vuotta, ääretön? Eikös tulevat osingot diskontattuna nykyarvoon ole: C/(1+r) + C/(1+r)^2 + ... C/(1+r)^n , jossa C = osinko, r = diskonttokorko ja n = vuosien lkm? Eli mikä n valitaan?

Se on ääretön. Tietyn vuoden "n" rahasumma...

Kiitos paljon kattavasta vastauksesta! Tästä heräsi heti monia ajatuksia sekä kysymyksiä, mutta täytyy jäädä pohtimaan asioita joksikin aikaa. 

Tässä vaiheessa haluaisin kuitenkin tiedustella, osaisitko suositella jotain aiheeseen littyviä arvonmäärityskirjoja?

Näytä koko viesti
Osakkeen hinnoittelu - 9.10.2020 09.32

Onkija kirjoitti:

 

Pois kirjoitti:

Useammassa lähteessä (mm. Jack Boglen The Little Book of Common Sense Investing) määritellään osakkeen hinnan muodostuvan seuraavasti: original dividend yield + earnings growth + p/e change. Toisissa lähteissä (mm. Warren Buffett Accounting) puhutaan book valuen kasvamisesta earnings growthin sijaan. Välillä taas vaaditaan että book value growth ja earnings growth pitäisi kasvaa käsi kädessä.

 

Tuossa ei ole sen kummempaa, kun että osakkeen tuotto (ei hinta) muodostuu osingosta + hinnan muutoksesta ja hinnan muutokseen vaikuttaa tulos (earnings) ja multippeli ekspansio (p/e, esim. koska korko ympäristö muuttuu).

Arvo (tai hinta - olettaen tehokkaat markkinat) muodostuu niin, että diskonttaat kaikki tulevat kassavirrat nykyarvoon, ts. jos yritys on olemassa ikuisesti ja se tuottaa vuodessa 100 ja veroja ei tarvitse maksaa, niin arvo on 100/diskonttokorolla.

Koen että tuo tuottopuoli menee meikäläiselle jakeluun, eli tuotto = alkuperäinen osinkotuotto% + earnings growth (tai osinkotuotto%) + p/e change. 

Mutta osakkeen arvonmääritys onkin vähän erikoisempi juttu. Mm. Seppo Saario (viitaten John Burr Williamsiin sekä Jeremy Siegeliin) mainitsee että osakkeen arvo on tulevien osinkojen diskontattu nykyarvo. Jeremy Siegel käyttää termiä price, eli että price on tulevien osikojen diskontattu nykyarvo. Mutta mitä tuleva tarkoittaa, 50 vuotta, 100 vuotta, ääretön? Eikös tulevat osingot diskontattuna nykyarvoon ole: C/(1+r) + C/(1+r)^2 + ... C/(1+r)^n , jossa C = osinko, r = diskonttokorko ja n = vuosien lkm? Eli mikä n valitaan? Eikös tuosta summasta tule ääretön kun n lähestyy ääretöntä. Tällöin osakkeen nykyarvo lähestyy ääretöntä, mikä on käytännön kannalta vähän erikoinen tilanne sillä mikä tahansa osake on ostokelpoinen (nykyhinta alittaa kaavasta saadun arvion nykyarvolle). Äskeisessä C on vakio, mutta sille voisi laskea myös jonkun vuosittaisen kasvuvauhdin. Tämä ei kuitenkaan vaikuta ihmettelemääni asiaan.

Oletetaan että osakkeen markkinahinta on 100$ ja se maksaa 1$ osingon (1% osinkotuotto). Earnings/dividend growth on 5% annuaalisesti. Olen kiinnostunut 2 vuoden aikajänteestä. Lasken ennen ostoa osakkeen 'nykyarvon', eli diskonttaan tulevat osingot 2 vuoden ajalta 2.5% diskonttokorolla: 1/1.025 + 1.05/(1.025)^2 = 1.98. Eli onko osakkeen nykyarvo 1.98 $? Eihän tässä ole mitään järkeä. Kyllähän jotain muutakin tulee diskontata, eli esim. osakkeen ennustettu myyntihinta. Jos ajateltaisiin että nykyhinta 100$ on reilu ja earnings growth 5% kasvattaa hinnan 100 dollarista kahdessa vuodessa hintaan 110.25 $ (100 x 1.05^2). Jos diskonttaan 110.25 2.5% korolla, saan 104.9 (110.25 / 1.025^2). Tähän jos lisää osingot, saan yhteensä 104.9$ + 1.98$ = 106.9$. Tämä voisi toimia estimaattina nykyarvolle.

Kirjallisuudessa on nykyarvon määrittelyyn esitetty myös bondin hinnoitteluun verrattavissa olevia lähestymistapoja. Eli että diskontataan nykyarvoon esim. seuraavan 10 vuoden osinkovirrat sekä 10 vuoden päästä saatava summa X (jokin par valueen verrattavissa oleva arvo). X:n paikalle on ehdotettu esim. book valueta (Warren Buffett Accounting). Tätä en tosin ihan käsitä, nimittäin jos osakkeen P/B on reilusti yli 1 läpi sen historian, en saa ikinä diskontatuksi nykyarvoksi lähellekään markkinahintaa olevaa arvoa (se alittaa markkinahinnan).

Elämä on äärellinen ja itse olen ajatellut pitää osakkeita äärellisen ajan. Ajattelen että voisin kotiuttaa voittoja esim. 25 vuoden päästä. Tällöin olen kiinnostunut laskemaan potentiaalisen ostokohteen nykyarvon tulevan 25 vuoden kehityksen perusteella.

Heräisikö yllä olevasta pohdinnasta ajatuksia? Arvostaisin kovasti jos ihmiset voisivat korjata ajatuksiani niiltä osin kuin ne ovat vääriä tai epäloogisia. 

Näytä koko viesti
Osakkeen hinnoittelu - 2.10.2020 12.24

TuuriTuuli kirjoitti:

En ole vuosiin lukenut kenenkään kirjoja, enemmänkin Investopedian ja vastaavien referaatteja, joten Bogle ei ole tuttu, mutta tarkoittaisikohan hän earningsien kasvuvaatimuksella kilpailevien sijoituskohteiden filosofiaa? Eli sijoittaja etsii itselleen kannattavimman sijoituskohteen. Jos teoreettinen firmamme ei tuota yhtä hyvin kuin kilpailijat, niin sijoittajamme sijoittaa mieluummin kilpailijoihin. Vertailukohtana voi pitää indeksiä tai vaikka koko maailmantaloutta, niitä huonommin pärjääviin ei kannata sijoittaa. Koska maailmantalouden tuotto kasvaa joka vuosi, on siis vaadittava teoreettisen firman tuoton kasvavan vähintään samassa tahdissa jotta siihen kannattaisi sijoittaa mieluummin kuin maailmantalouteen. Muuten vuosien varrella jää vaurastumisessa jälkeen koko muusta maailmasta, eli köyhtyy suhteellisesti.

Olin hätäpäissäni kirjoittanut Boglen etunimen väärin useampaankin kertaan. Kyseessä on siis John C. Bogle, ei Jack. Legendaarinen hahmo. Hän kirjoitti näillä sanoilla:

Quote:

I divide stock market returns into two parts: (1) investment return (enterprise), consisting of the initial dividend yield on stock plus their subsequent earnings growth (together, they form the essence of what we call 'intrinsic value'), and (2) speculative return, the impact of changing price/earnings multiples on stock prices.

Itse ymmärtäisin asisn siis niin että jos sijoitan firmaan ABC jonka alkuperäinen dividend yield on 5%, annuaalinen earnings growth on 5 % ja p/e change annuaalisesti 0%, annuaalinen nimellinen tuottoni on 10%. Kumulatiivisesti siitä tulee jotain huikeaa. 

TuuriTuuli kirjoitti:

Earningsin kasvaessa sijoittajan tuotot aina kasvavat, koska firma joko jakaa tuloksensa sijoittajalle suoraan (book value ei kasva), tai sitten firma jättää rahat kassaan (book value kasvaa mutta earnings ei), tai investoi ne uudelleen (book value ja earnings kasvaa). Koska book value on se pienin mahdollinen markkina-arvo (se summa, jonka firmasta saa kun sen pistää lihoiksi), niin sijoittaja saa kummassakin tapauksessa saman voiton joko suoraan käteen tai markkina-arvon muutoksena. Mieluummin suoraan käteen, koska markkina-arvon muutoksen muuttaminen käteiseksi vaatisi firman osuuden pois myymistä, jolloin sijoittajan siivu tulevista earningseistä pienenee luovutetun omistusosuuden verran, ja se menetys firman pitäisi korvata earningsin kasvulla jos sijoittaja haluaa jatkossakin saada saman tuoton firmaan sijoittamalleen pääomalle.

Eli siis... Pelkkä book value ei tuota voittoa sijoittajalle, koska markkina-arvo pysyy samana ostaessa ja myytäessä. Vain earningsin kautta tulee voittoa. Book valuen kasvu johtuu vain earningsistä.

Tässä en valitettavasti pysynyt perässä että mikä osoitti sen että markkina-arvo pysyi samana ostaessa ja myytäessä. 

TuuriTuuli kirjoitti:
Pois kirjoitti:

Tai sitten se kerää kassaa tulevia huonoja aikoja varten. ... Romahdusta odottaessaan sen tulos ei kasva, book value kasvaa ja se edelleen tuottaa voittoa omistajilleen

Kaikissa noissa tapauksissa firma pyrkii yhä tuottamaan, se vain tapahtuu pidemmällä aikavälillä. Liittyen alla olevaan vastaukseen...

 

Pois kirjoitti:
TuuriTuuli kirjoitti:

Yritys, joka ei kasva eikä jaa rahaa omistajilleen, on omistajan kannalta tuottamaton ja hyödytön.

Pitkällä aikavälillä varmasti kyllä, mutta entä esim. 5 vuoden aikavälillä esim. edellä kuvaamassani kuvitellussa tilanteessa romahdusta odotellessa?

Ei muuta asiaa sijoittajan kannalta. Voin odottaa saavani sijoitukseni takaisin kolmessa vuodessa. Jos näin ei käy, niin sitten voin haluta saada sijoitukseni tuplana takaisin kuudessa vuodessa. Silloin 300 rahan arvoinen firma voi minun puolestani olla tuottamatta mitään viisi vuotta, kunhan kuudentena vuotena saan 600 rahaa.

Oletan että tämä 600 rahaa voi olla joko osinkoja + arvon nousua tai pelkkää arvon nousua? Arvon nousu olisi ilmeisesti odotusta earnings growthista? Eli data näyttäisi sitä että earnings ei kasva vuosikausiin mutta book value kasvaa. Markkinahinta nousisi ja perustelu sen nousulle ei olisi book valuen kasvu vaan se että earnings kasvaa kahta kauheammin jahka kasvaa?

TuuriTuuli kirjoitti:
Pois kirjoitti:

Minä tosiaan taas ihmettelen eikö voisi löytyä useampiakin tilanteita joissa earnings ei kasva mutta book value kasvaa ja näin ollen book valuen kasvu perustelisi markkina-hinnan kasvun.

Tämän viestin alussa puhuin että markkina-arvon minimi olisi suoraan book value. Tämä ei pidä täysin paikkaansa teoriassakaan. Jos on varmaa ettei firman omaisuutta ikinä likvidoida ja jaeta omistajalle, vaan firma elää ikuisesti tasaista earningsiä tuottaen (mikä on teoreettinen lähtökohta, sillä firmaa ei perusteta jotta se voisi kuolla pois), ei book valuella ole mitään arvoa sijoittajalle. Koska sijoittajalla ei ole toivoakaan nähdä book valueta omalla tilillään, hän arvostaa firman markkina-arvon puhtaasti osinkojen pohjalta. Book valuen kasvu ei siis kasvata markkina-arvoa puhtaassa teoriassa. Käytännössä voi kasvattaa, mutta ei ikuisuuksiin.

Se on minusta ymmärrettävää että selkein ja konkreettisin tuotto on maksettu osinko. Jos en pidä osaketta ikuisuuksiin, saan toivottavasti myös myyntivoittoa. Tämän mahdollistava arvon ja markkinahinnan nousun tärkein ajuri on varmasti earnings growth.

Voisipa kuitenkin olla sellainenkin tilanne jossa pidän osaketta ABC 10 vuotta, jonka aikana se maksaa osinkoa sekä kasvattaa earningsia. Markkinahinta nousee. Sitten sen earnings ei kasvakaan enää, mutta book value ja markkinahinta kasvaa yhteensä vaikkapa 5 vuotta. Tämän jälkeen päätän myydä yhteensä 15 vuoden omistukseni voitolla, sillä haluan ostaa jahdin sekä huoneiston Nizzasta. Jahdissa ollessani pohdin omistustani. Ensimmäiset 10 vuotta meni kuten oppikirjassa, viimeiset 5 vuotta olivat oudompia. Miksi markkinahinta nousi? Ehkäpä fiksuna firmana ABC keräsi kassaa earningsien kustannuksella ja kasvatti näin ollen myös book valueta. Sijoittajat ehkäpä ajattelivat että ostetaan tätä nyt kokoajan kalliimmalla ja kalliimmalla kun se varmaan kasvaa todella paljon tulevaisuudessa, jahka ennättää taas kasvu-uralle. En tiedä.

Alla jonkinlainen esimerkki tilanteesta. Kyseessä on Danaher Corp lukuja vuosilta 2012-2018 (oikealta vasemmalle, ensimmäinen sarake siis 2018). Ylin rivi on EPS ja alin rivi on book value. EPS on pysynyt käytännössä samana, mutta book value on kasvanut.

Alla kyseisen firman markkinahinnan kehitys samalta ajalta. Hinta on siis noussut tasaisesti.

EDIT: Hinta on noussut tasaisesti n. 40 dollarista 100 dollariin ajalla 2012-2018, eli n. 16,5 % annuaalisesti.

Näytä koko viesti
Osakkeen hinnoittelu - 2.10.2020 12.21

Tinggeli kirjoitti:

 

Pois kirjoitti:

Voisipa kuitenkin olla sellainenkin tilanne jossa pidän osaketta ABC 10 vuotta, jonka aikana se maksaa osinkoa sekä kasvattaa earningsia. Markkinahinta nousee. Sitten sen earnings ei kasvakaan enää, mutta book value ja markkinahinta kasvaa yhteensä vaikkapa 5 vuotta. Tämän jälkeen päätän myydä yhteensä 15 vuoden omistukseni voitolla, sillä haluan ostaa jahdin sekä huoneiston Nizzasta. Jahdissa ollessani pohdin omistustani. Ensimmäiset 10 vuotta meni kuten oppikirjassa, viimeiset 5 vuotta olivat oudompia. Miksi markkinahinta nousi? Ehkäpä fiksuna firmana ABC keräsi kassaa earningsien kustannuksella ja kasvatti näin ollen myös book valueta. Sijoittajat ehkäpä ajattelivat että ostetaan tätä nyt kokoajan kalliimmalla ja kalliimmalla kun se varmaan kasvaa todella paljon tulevaisuudessa, jahka ennättää taas kasvu-uralle. En tiedä.

......

Alla kyseisen firman markkinahinnan kehitys samalta ajalta. Hinta on siis noussut tasaisesti.

 

Osakkeen hinnan nousussa tulee ottaa huomioon myös rahan arvon muutoksdet eli yleensä inflaatio. Jos EKP:n tavoite on 2% inflaatio, niin osakkeen hinnan tulisi nousta 2% vuodessa jotta yrityksen arvo edes pysyisi samana. Myös inflaation osalta toimii korkoa korolle ilmiö. Niinpä osakkeen hinnan tulee kasvaa kiihtyvällä tahdilla vuodesta toiseen, jotta yrityksen arvo edes pysyisi samana, vaikka reaalituotto ei kasvaisi yhtään. Tietenkin tuotonkin pitää kasvaa inflaation mukana, jotta reaalituotto pysyy edes saman. Jos euromääräinen tuotto ei kasva lainkaan, niin silloinhan reaalituotto laskee inflaation verran.

Hinnan muutos oli luokkaa 40 dollaria - 100 dollaria vuosina 2012-2018, eli n. 16,5 % annuaalisesti.

Tinggeli kirjoitti:

Osakkeen hinta ei aina seuraa hinnan muodostuksen teorioita, kun emme kuitenkaan elä täydellisen tehokkailla markkinoilla. Muuttujia on melkoisesti paljon enemmän kuin vain yrityksen kylmät tunnusluvut. Esim. viime vuosina hinnat ovat nousseet koska markkinoilla on rahaa joka hakee nollakorkomaailmassa edes jotain tuottoa jostain. Siksi osakkeisiin on tullut paljon uutta rahaa ja hinnat luonollisesti nousevat. Tämä vain yhtenä esimerkkinä siitä, että hinta voi muuttua yrityksestä riippumattomistakin seikoista.

Ymmärrän. Alkuperäinen ihmetykseni kohde oli mm. John C. Boglen mainitsema earnings growth ja pohdintani siitä onko sen kasvu edellytys osakkeen fundamenttiperustaiselle arvon nousulle vai voiko teoria joissain tilanteissa korvata sen book value growthilla earningsien ollessa vakio

Näytä koko viesti
Exxon Mobil - 1.10.2020 02.38

Bingo53 kirjoitti:

Oma pääoma on 191 tuhatta miljoonaa. Vaikka seuraavat kymmenen vuotta yhtiö ei tekisi positiivista tulosta yhtään ja vapaata kassavirtaa syntyisi, kestäisi lähes neljätoista vuotta ennen kuin oma pääoma on menetetty ja selvitystila uhkaisi. Tähän en kyllä usko.

Eikö selvitystila voi tulla jo kauan ennen sitä? Firmallahan on current ratio alle 1. Toki se on ollut sitä jo pitkään. Osaisiko joku muuten selvittää mikä kuvio tässä Exxonin alle ykkösen current ratiossa on? Hyvämaineisena firmana saavat aina uutta velkaa (current liabilities on kasvanut useamman vuoden), vai onko varaston kiertonopeuteen littyvä asia? 

Bingo53 kirjoitti:

Kun yhtiön tulos ja vapaa kassavirta ylittävät osingonmaksun määrän, osingonmaksu ei ole vaarallista sen taseelle. Ylijäävä vapaan kassavirran osa vaurastuttaa yhtiötä.

Tällä hetkellähän tulos tai vapaa kassavirta eivät ylitä osingonmaksua. Aloitit viestisi maininnalla osingonmaksun vaarallisuudesta. Olisitko nähnyt osingon leikkaamisen parempana vaihtoehtona?

Näytä koko viesti
Osakkeen hinnoittelu - 1.10.2020 01.30

TuuriTuuli kirjoitti:

 

Pois kirjoitti:

Eikö ole mahdollista että earningsit pysyvät vakiona ja book value kasvaa? Jospa olisi olemassa jokin suuri yhtiö joka on kannattava ja sillä on pysyvä kilpailuetu, mutta se ei kasva tai edes halua kasvaa enää. Siispä se ei investoi kasvuun eikä ota lisävelkaa. Sille kannetaan rekkalasteittain rahaa joka kuukausi, josta se maksaa tai on maksamatta osinkoa. Book value kuitenkin kasvaa.

Tässä esimerkissä book value kasvaa siksi, että firma istuu rahojensa päällä tekemättä niillä mitään. Miksi se niin tekisi? Mitä se siitä hyötyy?

Ensinnäkin, kiitos kattavasta vastauksesta ja neuvokkaista ajatuksista.

Ylläoleva skenaario oli teoreettinen. En tiedä miksi joku tekisi niin. Sanotaan vaikka että ihan piruuttaan :) Tai sitten se kerää kassaa tulevia huonoja aikoja varten. Se ei halua investoida, koska ei näe sitä turvallisena vaihtoehtona. Se haluaa istua käteisen päällä ja odottaa firman kvanttien tai Yodan ennustamaa romahdusta jotta se voi tehdä yritysostoja kilpailijoiden ollessa pulassa. Romahdusta odottaessaan sen tulos ei kasva, book value kasvaa ja se edelleen tuottaa voittoa omistajilleen (vaikka ROE vähenee). Voisi kait tämänkin skenaarion perusteella perustella että kyseisen firman arvon pitäisi fundamenttiperustaisesti nousta romahdusta odotellessa book valuen mukana vaikka earnings ei kasva, koska firma itse ainakin odottaa romahduksen kyykäyttävän kilpailijat ja antavan firmalle itselleen mahdollisuuden ottaa kilpailuetua. Näin voitaisiin viisastella varsinkin jos jälkiviisaudessa huomataan että se selvisi romahduksesta parhaiten. 

Tai sitten firma ostaa jotain kiinteää varallisuutta rahoilla. Jos sen taseessa on näillä rahoilla ostettua kiinteää ja vähintään suht helposti myytävää varallisuutta, eikö suuren pääomasijoittajan olisi mahdollista ostaa firma ja panna lihoiksi. Jos firman markkinahinta ei ole noussut book valuen noustessa ja earningsien ollessa vakio (mitä tosiaan en ymmärrä), eikö pääomasijoittaja voisi tehdä tällä merkittävänkin voiton? Jos taas markkinahinta nousisi book valuen mukana, pääomasijoittaja ei saisi voittoa.

Pohdintani lähtökohta oli yrittää ymmärtää osakkeen hinnoittelu, josta esitetään erilaisia lähestymistapoja. Ensin halusin varmistua siitä että voiko teoriassa earnings olla vakio ja book value kasvaa. 

TuuriTuuli kirjoitti:

Yritys on olemassa vain jotta se tuottaisi voittoa omistajilleen. Muita tarkoituksia varten on olemassa yhdistykset, säätiöt ja muut voittoa tavoittelemattomat järjestöt.

Tämä on oleellinen pointti. Kuitenkin, earningsin ollessa vakio ja book valuen kasvu ei sodi tätä ajatusta vastaan.

TuuriTuuli kirjoitti:

Yritys, joka ei kasva eikä jaa rahaa omistajilleen, on omistajan kannalta tuottamaton ja hyödytön.

Pitkällä aikavälillä varmasti kyllä, mutta entä esim. 5 vuoden aikavälillä esim. edellä kuvaamassani kuvitellussa tilanteessa romahdusta odotellessa? 

 

TuuriTuuli kirjoitti:
Pois kirjoitti:

Lyhyesti, en ymmärrä minkä takia earningsien (tai EPSn) pitäisi kasvaa jotta book value kasvaa.

Ei pitäisikään.

Mutta Jack Boglen mukaan earningsien ilmeisesti pitäisi kasvaa jotta firman arvo kasvaa. Book valuen kasvu ei riitä. Tämä oli se asia jota en käsitä. Ymmärrän siis että firman kuuluu tehdä voittoa. Jos sillä on rahaa ylimäärin niin yleensä se laajentuu, tehostaa toimintaa tai ostaa takaisin omia osakkeitaan. Tai sitten se istuu rahakasan päällä jonkin aikaa, mikä ei kuitenkaan poista osingonmaksun mahdollisuutta.

Minä täytenä noviisina ymmärtäisin että firman fundamenttiarvo voi kasvaa earningsien kasvun mukana, mutta en ymmärrä miksi se on edellytys. Earningsien kasvun ehdottomuus poistaa sen mahdollisuuden että pelkkä book valuen kasvu voisi nostaa firman arvoa (pitäen tässä alkuperäisen osinkotuoton sekä p/e:n muutoksen vakiona). 

TuuriTuuli kirjoitti:
Pois kirjoitti:

Enkä näin ollen myöskään ymmärrä minkä takia earningsien (tai EPSn) kasvu on edellytys yhtiön fundamenttipohjaiselle markkinahinnan kasvulle.

Firman arvo sijoittajalle on sen sijoittajalle tuottaman rahan määrä. Jos haluan saada sijoitukseni kolmen vuoden päästä takaisin, niin firma joka tuottaa minulle vain 100 rahaa vuodessa on 300 arvoinen, firma joka tuottaa ensin 100, sitten 120 ja sitten 140, on 360 arvoinen.

Nimenomaan, mutta mistä tämä sijoittajalle tuleva raha muodostuu? Se oli ensimmäisen viestini keskiössä, eli Jack Boglen mukaan se on original dividend yield + earnings growth + p/e change. 

Esimerkissäsi pohtisin mistä tuo 100 rahaa vuodessa tulee? Jotta saat tuoton, markkinahinnan pitää nousta. Jos firma ei maksa osinkoa, koko tuotto tulee arvonnoususta. Miksi markkinahinnan pitäisi nousta? Tässä päästäänkin sitten ihmetykseni kohteeseen, eli Jack Boglen kaavaan. Olettaen että firma ei maksa osinkoa ja että p/e change on vakio (jotta huomio keskittyy pelkästään earnings growthiin), Jack ilmeisesti katsoisi firman taseita sekä tuloslaskelmia ja tulisi siihen päätökseen ennustemallissaan että tietyn firman markkina-arvo ei nouse koska Jack ei ennusta earningsien kasvavan. Minä tosiaan taas ihmettelen eikö voisi löytyä useampiakin tilanteita joissa earnings ei kasva mutta book value kasvaa ja näin ollen book valuen kasvu perustelisi markkina-hinnan kasvun. Tai siis fundamenttiarvon kasvun perustelun jonka sitten toivotaan heijastuvan markkinoille. Se on sitten eri asia 'ymmärtääkö' markkinat hinnoitella oikein :)

Näytä koko viesti
Exxon Mobil - 30.9.2020 03.44

jiikoo kirjoitti:

En tiedä mikä merkitys tällä lopulta on, mutta ehkä haluavat pitää osingonkasvattajan statuksensa ja välttää leikkauksen tai sen uhan aiheuttaman kurssilaskun. Ovat nyt Aristokraatteja 37v putkella, Kingejä 13v päästä. Osingon pitää siis kasvaa, $0.01 vuodessa riittää.

Voi olla että olen jotenkin häiriintynyt mutta pitäisin pikemminkin osingon leikkausta vakuuttavampana peliliikkeenä kuin maineen/statuksen säilyttämisen :)  Tämä siitä huolimatta että omistan hieman Exxonia. 

Tulee vähän sellainen olo että vakuutetaan entisen Baghdad-Bobin tyyliin että kaikki on kunnossa vaikka kaikki näkevät ettei ole.

Näytä koko viesti
Exxon Mobil - 30.9.2020 03.09

Onkohan lisävelan ottaminen ja osingon pitäminen vakiona paras mahdollinen ratkaisu? Liikevaihto ja tulos putoaa ja tulevaisuus on tuntematon, mutta silti Exxon Mobil päättää ottaa lisää lainaa ylläpitääkseen aiempaa osingonmaksua sen sijaan että leikkaisi osinkoa. Leikkasivathan he capexiakin, mikä tuntuu melko luonnolliselta kysynnän laskun myötä. Ajattelisi että osinkokin voisi 'soutaa' kysynnän ehtojen mukaan. Minkä takia osingon pitäminen ennallaan on Exxon Mobilille niin ehdoton asia? 

Näytä koko viesti
Exxon Mobil - 3.9.2020 10.10

Mitä mieltä olette Exxon Mobilin osakkeesta suhteessa hintaan tällä hetkellä? Öljyn tarjonta ylittää kysynnän ja Exxonin vapaa kassavirta on minimaalinen. Silti yhtiö maksaa osinkoa, kaiketi velalla. Yhtiön current ratio on alle ykkösen, mutta sitä se on ollut näköjään jo pitkään.

 

Näytä koko viesti
Sijoituslainalla vauhtia salkun rakentamiseen, vinkkejä? - 7.8.2020 08.17

Onko sijoituslainaa mahdollista saada ostokohteena oleva osake vakuutena eli siis esim. niin että ostan Sampoa 20 000 eurolla (josta lainaa vaikkapa 10 000 euroa) ja tämä Sammon osake toimii sitten lainan vakuutena? Vai onko sijoituslaina aina sellainen että vakuus täytyy löytyä etukäteen (esim. asunto tai osakesalkku)?

Näytä koko viesti