Suominen -

Kauppalehden palstalta:

Markkina-arvoluokista

Listayhtiöt ryhmitellään kolmeen markkina-arvoluokkaan (pienet, keskisuuret ja suuret yhtiöt) tarkastelukuukauden keskimääräisen markkina-arvon perusteella. Yhtiöiden markkina-arvoluokka tarkistetaan vuosittain marraskuun tilanteen mukaan ja muutokset astuvat voimaan seuraavan vuoden tammikuussa. Laskelmat perustuvat yhtiön osakkeiden kokonaislukumäärään, ml. listatut ja listaamattomat osakkeet. Yhtiöt, joiden markkina-arvo on yli miljardia euroa, kuuluvat suuriin yhtiöihin (large cap), ja yhtiöt, joiden markkina-arvo on alle 150 miljoonaa euroa, kuuluvat pieniin yhtiöihin (small cap). Yhtiöt, joiden markkina-arvo on yli 150 miljoonaa, mutta alle 1 miljardi euroa, kuuluvat keskisuuriin yhtiöihin (mid cap).

12 kuukauden siirtymäsääntö

Yhtiöt, joiden markkina-arvo on muuttunut niin, että se poikkeaa jonkin luokan ylä-tai alarajasta yli 50 prosenttia, siirretään suoraan uuteen luokkaan. Jos markkina-arvo poikkeaa markkina-arvorajasta vähemmän kuin 50 prosenttia, yhtiötä koskeee 12 kuukauden siirtymäaika ja siten sen markkina-arvo tarkistetaan vielä yhden kerran ennen siirtoa uuteen luokkaan. Koska suuren yhtiön rajana on miljardi euroa ja keskisuuren 150 miljoonaa euroa, suuren yhtiön markkina-arvon täytyy pudota alle 500 miljonaan euroon ja keskisuuren yhtiön arvon alle 75 miljoonaan euroon, jotta ne siirretään suoraan alempaan luokkaan. Samoin jos keskisuuren yhtiön markkina-arvo ei ole noussut 1,5 miljardiin euroon tai pienen yhtiön yli 225 miljoonaan euroon, niitä ei siirretä ylempään luokkaan ennen toista tarkistusta.

Näytä koko viesti
Kolumni: Ruttuun ajetun Cadillacin peittäminen -

"Ei Rinne pysty demareille voittoa kikkailemaan"

 

Mitä ny herätellään nukkuvia.

Näytä koko viesti
Ostin/Myin -pörssikaupankäyntiketju -

Farmisäiliöön 1500 dieselii ja USO @ 35,54$

Näytä koko viesti