Olet täällä

Sijoitusyhtiön perustaminen, verotus ja taloushallinto - 4.12.2022 03.09

petteri kirjoitti:

 

Holdariko kirjoitti:

"Tilintarkastaja on kuitenkin aina valittava yhteisössä, jonka pääasiallisena toimialana on arvopapereiden omistaminen ja hallinta ja jolla on kirjanpitolain 1 luvun 8§:ssä tarkoitettu huomattava vaikutusvalta toisen kirjanpitovelvollisen liiketoiminnan tai rahoituksen johtamisessa."

 

Käsittääkseni tuossa pykälässä molempien ja- sanalla erotettujen ehtojen pitää täyttyä, jotta yritykseen pitää valita tilintarkastaja. Nyt jälkimmäinen vaatimus ei täyty, joten tilintarkastajaa ei käsittääkseni vaadita.

Mulla sama käsitys. Elävässä elämässä base case lienee, että operatiivisen yhtiön ylempänä konsernirakenteessa olevat yhtiöt, joissa management ja joiden pääasiallinen tehtävä on osakkeiden omistaminen, ovat tilintarkastusvelvollisia.

Näytä koko viesti
Sijoitusyhtiön perustaminen, verotus ja taloushallinto - 4.12.2022 11.13

Holdariko kirjoitti:

Tietämätön kysyy. Perustin alkukesästä sijoitusyhtiön, mutta suunnitelmat muuttuivat sen verran, ettei tälle ole tarvetta vielä muutamaan vuoteen. Joten turhaan perustin. Mitään toimintaa yhtiöllä ei ole ollut eikä tule olemaan, ei ole pankkitiliä, kuluja, tuloja tms. Kuitenkin näköjään tilinpäätös pitäisi tehdä. Ja kuulemma tilintarkastus? Miten saisin nämä helpoiten hoidettua, ja mielellään ilman kummempia kuluja? Tuntuu järjettömältä tehdä tilinpäätös, jos firmalla ei ole minkäänlaista omaisuutta, velkaa, rahaliikennettä tms. 

Tilintarkastuslain 2 luvun 1 §:n mukaan "– – tilintarkastaja voidaan jättää valitsematta yhteisössä, jossa sekä päättyneellä että sitä välittömästi edeltäneellä tilikaudella on täyttynyt enintään yksi seuraavista edellytyksistä: 1) taseen loppusumma ylittää 100 000 euroa; 2) liikevaihto tai sitä vastaava tuotto ylittää 200 000 euroa; tai 3) palveluksessa on keskimäärin yli kolme henkilöä."

Eli viestisi perusteella ymmärrän, että tilintarkastus ei ole pakollinen yhtiösi kohdalla.

Lähtökohtaisesti tlinpäätöksen laatimisen malliksi voi käyttää esim. tilintarkastus.fi -sivustolta löytyvää mikro-osakeyhtiön tilinpäätösmallia ( https://www.tilintarkastus.fi/wp-content/uploads/2022/11/tilintarkastus-... ).

Käsitykseni mukaan tilinpäätöksesi tulisi yksinkertaisimmillaan olevan seuraavanlainen

 1. Kansilehti, teksti "X Oy, tilinpäätös ajalta 1.1.2022-31.12.2022" 
 2. Sisällysluettelo
 3. Tuloslaskelma
 4. Tase
 5. Liitetiedot
  1. Tilinpäätöksen laatimisperiaatteet, johon teksti "Tilinpäätöksen laatimisessa on noudatettu pien- ja mikroyrityksen tilinpäätöksessä esitettävistä tiedoista annetun asetuksen (PMA) mikroyrityssäännöstöä."
  2. Henkilöstö, johon teksti "Yhtiöllä ei ole henkilöstöä".
  3. Oman pääoman muutokset. Ks. malli edellä linkitetystä mikro-osakeyhtiön tilinpäätösmallista.
  4. Laskelma OYL 13:5§:n jakokelpoisesta vapaasta omasta pääomasta. Ks. malli edellä linkitetystä mikro-osakeyhtiön tilinpäätösmallista.
  5. Hallituksen ehdotus jakokelpoisen vapaan oman pääoman käytöstä, johon teksti "Hallitus ehdottaa, että osinkoa ei jaeta"
 6. Tilinpäätöksen allekirjoitus
Näytä koko viesti
Sijoitusyhtiön perustaminen, verotus ja taloushallinto - 2.11.2022 11.31

Moutier kirjoitti:

Eli sen sijaan, että nostaisin 4500€ kuukaudessa kiinteä palkkaa, niin tämä minun uusi sijoitusyhtiö laskuttaisi 4500€+alv vanhaa yhtiötä.

Olettaen, että teet työtä laskutettavaan yritykseen tässä on riski, että verohallinto katsoo sijoitusyhtiösi laskuttaman summan palkkatulokseksi, jos on tulkittavissa, että olet tosiasiassa laskutettavan yrityksen työntekijä. Riskiä tälle tulkinnalle kasvattaa se, että olet ko. yhtiön entinen työntekijä. Riskiä pienentäisi mm. jos sijoitusyhtiölläsi on myös muita asiakkaita.

Näytä koko viesti
Sijoitusyhtiön perustaminen, verotus ja taloushallinto - 26.10.2022 07.21

Kaikki lähipiiritransaktiot tulee lähtökohtaisesti olla markkinaehtoisia, eli ts. vastata ehtoja, jotka olisi myös kolmannen osapuolen välillä. Silloinkaan kun viitekorot olivat negatiivisia, ei todennäköisesti kukaan meistä olisi saanut yhtiöönsä lainaa negatiivisella korolla. Verohallinto voi oikaista lähipiiritransaktion hinnoittelua vastaamaan markkinaehtoista tasoa. Itse olen ottanut viime vuosina yhtiölle antamistani lainoista 0,5% koron. Tänä päivänä nostaisin uusiin lainoihini hihavakion 1,0%:in.

Näytä koko viesti
Ulkomaiset osingot ja ulkomaisten osinkojen verotus - 2.6.2021 03.27

AlterEgo kirjoitti:

Jos tuota tuloa ei ole tai se verotettava summa on pienempi kuin 70 lomakkeella vaadittava, 

yrityksen pitää ITSE pitää kirjaa (aiempien vuosian) hyvittämättä jääneistä veroista ja vaatia seuraavana vuonna ne hyväksi luettaviksi.

Kyllä, verottaja ei tee niistä samalla lailla vahvistttuja kuin se tekee normaalin tappion kanssa.

Tämä on typeryydessään jopa huvittavaa, mutta idea lienee että jos ei tarkkaan selvitä 

kuvioita jää verot hyvittämättä.

Jos yhtiö on ilmoittanut verot ja antanut muut tarvittavat tiedot lomakkeella 70 sinä verovuonna, kun veroa ei ole voitu hyvittää niin merkitse vain ruksi kohtaan "Vaadin huomioimaan aiempina verovuosina ilmoitetut hyvittämiskelpoiset lähdeverot, joita ei ole aiemmin hyvitetty" niin verohallinto ottaa verot huomioon aikaisempien ilmoitusten perusteella. 

Tottakai näistä kannattaa pitää itse kirjaa jo lähtökohtaisestikin – miten muuten yhtiösi kirjanpidossa voidaan tehdä verojaksotus, jos ei ole tiedossa kaikkia verovelkaan tai -saamiseen vaikuttavia tekijöitä.

 

Näytä koko viesti
Ulkomaiset osingot ja ulkomaisten osinkojen verotus - 1.6.2021 02.44

Bingo53 kirjoitti:

Jos ylitystä ei anota takaisin, kirjataan se luottotappioiden kaltaisesti yrityksen kuluksi.

Esimerkit olivat hyviä ja selkeitä. Tarkentaisin vielä, että siinä missä luottotappiot saattavat olla verotuksessa vähennyskelpoisia niin anomatta jätetty lähdevero on verotuksessa vähennyskelvoton kulu.

Näytä koko viesti