Olet täällä

Sijoitusyhtiön perustaminen, verotus ja taloushallinto - 6.9.2018 04.54

Terve Aki,

kiitos hyvästä kommentista.

Kuten mainitsitkin, yhtiöjärjestyksellä kannattaa varautua muuttuviin ja ennen kaikkea arvaamattomiin tilanteisiin. Määräysten on hyvä olla sellaisia, että yhtiön hallinto ei vaikeudu liiaksi, mikäli hallituksen jäsen jättäytyy pois tai erotetaan. OYL:ssa mainitaan, että hallitukseen on valittava yhdestä viiteen jäsentä, mutta tästä määräyksestä voidaan poiketa yhtiöjärjestyksen määräyksin. Halllituksen jäsenten lukumäärä voidaan määrittää mainitsemallasi tavoin laveasti, esimerkiksi "yhdestä kymmeneen jäsentä", kunhan muistetaan että mikäli jäseniä on vähemmän kuin kolme, tarvitaan hallitukselle vähintään yksi varajäsen. Valitettavan usein määräys kiinteälukuisesta hallituksen jäsenmäärästä johtaa mainitsemiisi "puolilaittomiin tiloihin" kun yksittäinen jäsen päättää lähteä yhtiöstä ovet paukkuen tai muutoin.

Yhtiöjärjestykseen ei ole tietenkään pakko ottaa määräystä hallituksen jäsenistä tai heidän edustamisoikeuksista ollenkaan. Se on kuitenkin tietyissä tilanteissa suotavaa, sillä yhtiöjärjestyksellä on kolmansia sitova vaikutus. 

Osakassopimus on usein hyvä keino sopia siitä, miten, missä järjestyksessä ja kenellä on oikeus nimittää hallituksen jäseniä. Hallituksen jäsenet päättää yhtiökokous, mutta em. osakassopimusmääräyksillä voidaan sopia siitä, miten yhtiökokouksessa on äänestettävä näistä asioista päätettäessä.

Näytä koko viesti