CFD verotus -

Hei Doug,

 

Saitko vastausta verottajalta?

Näytä koko viesti
Selvityspyyntö verottajalta CDF-kauppoihin liittyen, kakka tuulettimessa -

Nyt tappiot voisikin samaan tuloverolain 50 §:n 3 momentin 1 kohdan ("sellaisen johdannaissopimuksen raukeaminen tai siitä aiheutunut tappio, jolla käydään kauppaa kaupankäynnistä rahoitusvälineillä annetussa laissa tarkoitetulla säännellyllä markkinalla") uuden tulkinnan mukaan jossain tapauksissa vähentää voitoista, eli ns. kaupunkilaisjärjen mukainen tulkinta

 

Tuo mysteerinen "säännelty markkina" lienee tässä avainasemassa. Minun tapauksessani (edellliseen viestiini liityen) kumpikin tulkinta olisi edullinen.

Säännelty markkina jolloin tappiot saisi vähentää voitoista.

 

Tai kvl 2021/2

Keskusverolautakunta totesi, että hakemuksessa esitetyn selvityksen perusteella Forex spot -sijoituksissa oli kyse valuuttajohdannaissopimuksilla tapahtuvasta kaupankäynnistä muulla kuin tuloverolain 45 §:n 3 momentissa tarkoitetulla säännellyllä markkinalla. Forex spot -sijoitusta koskeva sopimus muistutti luonteeltaan tuloverolain 45 §:n 3 momentissa tarkoitettua termiinisopimusta muun ohessa siltä osin, että sopimuksen tekohetkellä ei maksettu vastiketta, vaan suoritusvelvollisuus sekä sitä vastaava saamisoikeus osapuolten välillä määräytyivät tapahtuneen valuuttakurssimuutoksen perusteella vasta siinä vaiheessa, kun positio suljettiin. Kun edellä esitetyn lisäksi otettiin huomioon, että tuloverolain 45 §:n 3 momentissa tarkoitetut termiinisopimukset on sisällytetty tuloverolain omaisuuden luovutusvoittoja koskevien säännösten piiriin kyseisellä erityissäännöksellä, jota nyt kyseessä olevien Forex spot -sijoitusten osalta ei kuitenkaan voitu soveltaa, keskusverolautakunta katsoi, että hakemuksessa kuvattuja Forex spot -sijoituksia ei tullut pitää tuloverolain 45 §:ssä tarkoitettuna omaisuutena hakijan verotuksessa. 

 

Jonka perusteella CFDeet voisivat olla kokonaan tuloverolain ulkopuolella mikäli ne tapahtuvat muualla kuin säännellyillä markkinoilla.

 

Mutta mikäpä se sitten on säännelty markkina ja mikä ei.. angry

 

Jatketaan tutkimuksia..

Näytä koko viesti
Selvityspyyntö verottajalta CDF-kauppoihin liittyen, kakka tuulettimessa -

Moikka

Viimevuonna varsinaisen sijoitusuran aloitellut keltanokka täällä.

Olipas varsinainen pommi kun rupesin tarkemmin nyt esitäytetyn veroilmoituksen lomassa laskeskelemaan kaikkia satoja pieniä kauppoja mitä viimevuonna tuli tylsyydessä tehtyä. Homma sotii oikeustajua vastaan kun koko vuosi on (-) merkkinen, mutta veroa pitäisi maksaa per kauppa perusteisesti. Eli verot tappion päälle!

Vaikka kokonaissummat ei niin huimia ole, niin näyttäisi pienet CFD kaupat muodostavan ison luovutusvoitto summan. Varsinkin kun tyhmyyspäissään tuli tehtyä tappiota CFD kaupoilla, joita ei nykynäkemyksen mukaan voi henkilöverotuksessa vähentää. Tuon välittäjän kautta CFD kaupat on tehty niin vaivattomaksi ettei sitä osaa edes ajatella kaupantekohetkellä, varsinkin kun aloittelevana sijoittana nämä verokoukurat tulevat tutuksi vasta jälkikäteen..

CFD:nä tuli tehtyä kauppoja joiden kohde-etuutena oli niin osakkeita, indeksejä ja hyödykkeitä.

Tuli vastaan tällainen mielenkiintoinen ennakkopäätös https://www.vero.fi/syventavat-vero-ohjeet/ennakkoratkaisut/94377/kvl00…

Tässä on ollut kysymyksenä se, että sovelletaanko näissä valuuttakaupoissa tuloverolain pykäliä.

"Asiassa oli ratkaistavana, sovellettiinko hakemuksessa kuvattujen Forex spot -sijoitusten lunastukseen tuloverolain omaisuuden luovutusvoittoja koskevia säännöksiä hakijan verotuksessa."

Nämä forex spot kaupat kuulostavat täysin samalta perusperiaatteeltaan kuin CFD kaupat joita kävin näillä perusteilla:

1. Keskusverolautakunta totesi, että hakemuksessa esitetyn selvityksen perusteella Forex spot -sijoituksissa oli kyse valuuttajohdannaissopimuksilla tapahtuvasta kaupankäynnistä muulla kuin tuloverolain 45 §:n 3 momentissa tarkoitetulla säännellyllä markkinalla.

V: Tässä minun tapauksessanihan kyseessä ei ole säännelty markkina, eli kauppa ei tapahdu pörssissä. Minulla on ollut sopimus joko saada voittoa hinnanerotuksesta välitäjältä, tai sitten maksaa välittäjälle mikäli kohde-etuuden arvo liikkuu vetoani vastaan

2. Forex spot -sijoitusta koskeva sopimus muistutti luonteeltaan tuloverolain 45 §:n 3 momentissa tarkoitettua termiinisopimusta muun ohessa siltä osin, että sopimuksen tekohetkellä ei maksettu vastiketta, vaan suoritusvelvollisuus sekä sitä vastaava saamisoikeus osapuolten välillä määräytyivät tapahtuneen valuuttakurssimuutoksen perusteella vasta siinä vaiheessa, kun positio suljettiin.

V: Juuri näin myös minun tapauksessani.

3. Kun edellä esitetyn lisäksi otettiin huomioon, että tuloverolain 45 §:n 3 momentissa tarkoitetut termiinisopimukset on sisällytetty tuloverolain omaisuuden luovutusvoittoja koskevien säännösten piiriin kyseisellä erityissäännöksellä, jota nyt kyseessä olevien Forex spot -sijoitusten osalta ei kuitenkaan voitu soveltaa, keskusverolautakunta katsoi, että hakemuksessa kuvattuja Forex spot -sijoituksia ei tullut pitää tuloverolain 45 §:ssä tarkoitettuna omaisuutena hakijan verotuksessa.

V: Mielestäni pätee 1:1 näihin minun CFD kauppoihin. Tässä vielä tuo tuloverolaki 45:n kohta.
 

Omaisuuden luovutusvoittoon rinnastetaan termiinisopimuksesta, jolla käydään kauppaa kaupankäynnistä rahoitusvälineillä annetussa laissa tarkoitetulla säännellyllä markkinalla, syntynyt voitto. Voittoa laskettaessa ei kuitenkaan vähennetä 46 §:n 1 momentissa tarkoitettua luovutushinnasta vähennettävää vähimmäismäärää. (14.12.2012/774)

Tämä on kyllä niin harmaata aluetta että vaatisi jonkinlaisia supervoimia saada aukotonta vastausta. Toivottavasti joku osaa ottaa kantaa tilanteeseeni. Mikäli ylläoleva pätisi myös CFD kauppoihin niin ne ei olisi tuloverolain piirissä. Eli ei luovutusvoittoja tai tappioita otettaisi huomioon?

Näytä koko viesti