Olet täällä

Rahapeliyhtiöt - 24.6.2020 10.32

Kirjoittelin jokin aika sitten pohjoismaisista rahapeliyhtiöistä toisaalle ja itselleni tuli yllätyksenä, että Evolution on jo pohjoismaiden suurin markkina-arvoltaan (ja arvostukseltaankin suurikertoimisin). Entistä suurempi jätti muodostuu, jos ja kun tämä yhdistyminen tapahtuu ja pikkuhiljaa alkaa jo pientä vallihaudan tynkääkin muodostua kenties?

Näytä koko viesti
Nanoform - 28.5.2020 09.20

Kirjoitetaan itsekin muutama ajatus, mitä tästä firmasta on noussut. Ei ole merkattuna ja voi olla, että ostetaan pörssistä joskus, jos ostetaan. En keskity kuitenkaan nyt arvailemaan, saako tällä pikikset, vaan merkitystä laajemmassa kontekstissa.

Farma kirjoitti:

 

Mikko Mäkinen kirjoitti:

  • Nanoform pystyy pääsemään valitsemassaan lääkkeessä keskimäärin 180nm hiukkaskokoon. Nanojauhatuksella päästään 100 nm, ja listausesitteen mukaan tähän menetelmään kuuluu heikkouksia. Mutta mitkä ovat stepit, joilla päästään pienempiin hiukkaskokoihin. Puhutaan 10nm hiukkaskoosta, mutta siitä vaan mainitaan. Koska ei kerrota tarkemmin, oletan että kyse on vain teaserista, johon ehkä olisi mahdollisuus päästä. Tämä olisi äärimmäisen tärkeä asia, mutta siihen ei mennä syvälle.

  • Olisi mielenkiintoista tietää enemmän erilaisten lääkkeiden soveltuvuudesta prosessiin. Yksityiskohtia. Todennäköisesti nyt prosessia on tehty kaikkein helpommilla lääkkeillä. Siinä mielessä visio koko alan R&D tuottavuuden tuplaamisesta tuntuu vähän paksulta tavoitteelta.

 

Tämä ei myöskään ole ainoa firma joka työskentelee lääkeaineiden efektiivisyyden lisäämisen parissa. Tukholmaan listattu Oasmia on ollut jo pörssissä pitkään. Oasmia tekee juuri työtä tuolla Omavaraisuushasteen kommentissa mainittujen misellien kanssa, joten heillä voi olla huomattavasti paremmat mahdollisuudet biomakromolekyylien kanssa.

 

Jos lokeroidaan yhtiö oikeaan kontekstiin lääkealalla, niin Nanoform työskentelee vain ja ainoastaan kemiallisten pienten lääkeainemolekyylien kanssa, jotka vieläpä kuuluvat spesifisti biofarmaseuttiselta luokitukseltaan luokkaan II. Tämä tarkoittaa siis molekyylejä, joiden imeytymiskyky on hyvä ja täten vesiliukoisuus huono. Muiden lääkeaineryhmien kohdalla, kuten kemiallisten lääkeaineiden BCS-luokissa I, III tai IV, nanonisointi ei ole rationaalista ja biologiset lääkemolekyylit ovat jo tekniikaltaan täysin erillisiä. Tarkennus lähinnä siksi, että hahmotetaan, mikä on yrityksen markkina, potentiaalinen hyöty lääkekehitysyrityksille ja toki ihmiskunnalle sekä erotetaan yrityksen toiminta-alue muista lääkealan yrityksistä, jottei verrata keskenään keissejä, joilla ei ole korrelaatiota/kilpailuasetelmaa keskenään. Nähdäkseni Nanoform pyrkii ratkaisemaan hyvin simppeliä liukoisuuskemian probleemaa.

 

Suurin osa kemiallisista suun kautta otettavista (preferoitu annostelumuoto) lääkeaineista toki kuuluu BCS II -luokkaan siitä yksinkertaisesta syystä, että imeytyäkseen ohutsuolen seinämän läpi, molekyylin tulisi olla riittävän rasvaliukoinen, mikä taas huonontaa vesiliukoisuutta. Lääkeaineesta riippuen vaihtelee hyvin paljon, kuinka suuri määrä ainetta pitää saada elimistössä verenkiertoon, kaikki tietävät, että ibuprofeenia vaaditaan 400-800 mg kerrallaan, kun taas raskauden ehkäisyyn käytettävää desorgestreeliä pitää saada verenkiertoon noin 52,5 µg kerta-annoksina, jotta saadaan haluttu konsentraatio vereen. Jos sairaus, johon lääkettä kehitellään tunnetaan niin hyvin, että on voitu määrittää reseptori, jota manipuloimalla kemiallisesti sairaus paranee/lievittyy/hidastuu, voidaan optimaalinen molekyyli mallittaa tietokoneella.  Tai, jos reseptori onnistutaan eristämään, muttei mallintamaan voidaan robotiikan avulla kokeilla ääretön määrä molekyylejä reseptoriin. Louhinnan tuloksena saadaan optimaalinen molekyyli, jolla sairaus mahdollisesti parantuisi sekä joukko ei-optimaalisia, mutta lupaavia kandidaatteja.

Tämän jälkeen kuvaan astuu DMPK-mallittajat ja Nanoform. Osa optimaalisista molekyyleistä kaatuu siihen, ettei niiden liukoisuus veteen riitä aikaansaamaan riittävää kontrolloitua imeytymistä verenkiertoon. Pahimmassa tapauksessa tämä estää jonkin sairauden hoitamisen, koska toimivaa lääkettä ei saada kehitettyä. Ennen sitä kuitenkin pyritään kiertämään ongelma vaihtoehtoisilla tavoilla, kuten annostelu suoraan liuoksena verenkiertoon tai valitsemalla sub-optimaalinen lääkeaine.

Jos taas halutaan pitää antoreitti/lääkeaine suun kautta, niin ongelmaa voidaan ratkaista pyrkimällä supersaturaatioon, eli manipuloimalla liuennut lääkeainemäärä maksimiliukoisuutta suuremmaksi. Tähän on useampia tekniikoita, nanoskaala on yksi ja mm. amorfia toinen. Supersaturaatio on toimiva konsti, koska liukenemisen jälkeen aine imeytyy nopeasti pois ohutsuolesta eikä ehdi kiteytyä takaisin. Tosin tällöinkin veritilavuuden pitää olla riittävä vs maksimiliukoisuus, mutta se on paljon suurempi kuin ohutsuolen nestetilavuus.

Ongelma on todellinen ja laaja, joten sitä on pyritty ratkaisemaan rakentamalla supersaturaatio kiteyttämällä lääkeaine nanoskaalan kiteiksi, mitä ei "luonnossa" tapahdu ja Nanoform on tässä selkeästi pitkällä, täytyisi perata, onko yrityksiä, jotka kilpailevat suoraan. En osaa nimetä yhtäkään. Yliopistojen tutkimuspöydillä kilpailevia tekniikoita toki on jo ja hyvin labratuloksin.

 

Valuaation kannalta täytyy hahmottaa tapaukset, joihin Nanoform toisi ratkaisun:

 

- BCS II-luokan lupaava molekyyli, jonka imeytymistä rajoittaa liukenemisnopeus ja maksimiliukoisuus

- Supersaturaatio ratkaisee ym. ongelman ja...

- ...Ongelmaa ei olisi pystytty kiertämään siedettävästi muilla ratkaisuilla

 

Valuaatiota arvioitaessa on oleellista, onko Big Pharman pöydällä molekyylejä, jotka em. mainittujen haasteiden takia tulisivat nyt mahdollisiksi hoidoiksi sairauksiin. Tämä on paha kysymys, koska tämän tietävät yksin skriinaajat ja tapauskohtaisesti näiden assettien hallitsijat ja ulkopuolelta tätä on hyvin hankala arvioida. Kuuluisalla mutulla arvioitaessa kuitenkin voisi arvella, että mikäli louhinnoissa on löydetty blockbuster-potentiaalin lääkemolekyyli johonkin vakavaan sairauteen, se olisi pyritty viemään läpi jollain annostelumuodolla maaliin. Lisäksi, jos näitä olisi jonkin yhtiön pöydällä pilvin pimein, olisi supersaturaation kehitykseen todennäköisesti pistetty isosti voimavaroja ja kaikki lupaavat tekniikat koeteltu heti kättelyssä, kun ne olisivat tulleet julki.

Upsiden yläpäässä ovat juuri nämä korkean potentiaalin lääkkeet vakaviin sairauksiin, koska näihin löytyy yhteiskunnilta maksuhalukkuutta enemmän. Periaatteessa parikin blockbuster-kandidaattia voi kääntää Nanoformin valuaation "terveelle" tasolle, mikäli Nanoformin teknologia on niihin täsmäratkaisu ja ne ovat oikeasti jo kumppanin pöydällä. Mutta ketjussa mainittuun 230 miljoonan valuaatioon yrityksellä pitäisi olla lääkekandidaatti tai mieluiten useampi johonkin ihmiskunnan suurista sairauksista (Alzheimer, DM, Syövät, Neurologiset sairaudet...)

 

Olisi mielenkiintoista tietää enemmän erilaisten lääkkeiden soveltuvuudesta prosessiin. Yksityiskohtia. Todennäköisesti nyt prosessia on tehty kaikkein helpommilla lääkkeillä. Siinä mielessä visio koko alan R&D tuottavuuden tuplaamisesta tuntuu vähän paksulta tavoitteelta.

 - Mikko Mäkinen

 

Koska liikumme BCS II -luokan molekyyleissä, jotka soveltuvat hyvin ihmiselimistöön lääkkeiksi, niin uskon, että nämä ovat niin lähellä toisiaan kemiallisesti ja kiderakenteeltaan fysikaalisesti, että Nanoformin tekniikka käy todennäköisesti hyvin suureen joukkoon kemiallisia lääkeainekandidaatteja sopivin modifikaatioin. Tätä tukee, myös yrityksen oma viestintä ja uskonkin, että pitää paikkaansa:

Our multi-patented Controlled Expansion of Supercritical Solutions (CESS®) technology enables the creation of API nanoparticles directly from solution. The process can be applied to most small molecules, with a high success rate of 80-90%.

- Nanoform

 

Malliaineina tutkimuksissa on kuitenkin ollut esim. piroksikaamia ja muita NSAID-lääkkeitä, joiden nanonisoinnissa en näe suurta rationalisuutta, enkä kuluttajilla tai yhteiskunnilla maksuhalukkuutta. Luonnollisestikaan tieteellisissä julkaisuissa ei toki tuoda esille TK-pöydän uusimpia molekyylejä.

Katsotaan seuraavaksi euromääräisesti parhaiten myyviä lääkkeitä 2018:

https://gyazo.com/2bfcfed1f83e2c40e2ed5e830fc8bf78

Top 20:ssä sijalla 3 oleva Revlimid, sijan 7 Eliquis, sijan 10 Xarelto, sijan 16. Lyrica, sijan 17 Harvoni, 18. Advair, 19 Tecfidera ovat kemiallisia lääkkeitä. Kovimmat tuotot takovat entistä vahvemmin biologiset tuotteet. Itse asiassa yllätyin, että kemialliset pitävät näinkin hyvin pintansa, joten tällä arviolla voidaan siirtää Nanoformin keissiäkin hieman ylöspäin.

Kaiken kaikkiaan päädyn biofarmaseuttis-peliteoreettisen pohdinnan jälkeen Nanoformin sijoituskeississä jotakuinkin alla olevaan tiivistykseen:

 

- Tekniikka on tarpeellinen ja ratkaisee kemiallisen lääkinnän perusongelmaa, mutta ratkaiseeko isoja, relevantteja kysymyksiä?

- Teoriassa tekniikka soveltuu todennäköisesti lähes kaikkiin potentiaalisiin pienmolekyyleihin, joilla käyttöä lääkkeenä.

- Kemialliset lääkeaineet ovat kuitenkin vähenemässä blockbustereissa verrattuna biologisiin, koska jälkimmäiset ovat lähtökohtaisesti tehokkaampi ja turvallisempia, mikäli niillä voi ko. sairautta hoitaa

- Onko kumppaniyritysten, tai ylipäätään kenenkään pöydällä "täsmäosuma-lääkeaineita" "koviin sairauksiin," joilla olisi myyntipotentiaalia isosti. Ja onko todellakin näin, että vasta Nanoform mahdollistaisi näiden käytön? Valuaation kannalta oleellisin kysymys.

- Valuaatio vaatisi kehitysputkeen kovia kandidaatteja ja nämäkin olisivat markkinoilla vasta aikaisintaan 7-10 vuoden sisään. Etappimaksuja toki virtaisi aiemminkin, mutta pelkillä etappimaksuilla on vaikea takoa satoja miljoonia. Pitäisi olla top 20-lääke.

- Jos Nanoform osoittautuu edes osin potentiaaliseksi, vuoristorataa lienee luvassa tulevaisuudessa, kuten kaikkien lääkealan varhaisen vaiheen yritysten kyydissä ja haluan lisänäyttöjä yritykseltä, jotta sen potentiaalia olisi helpompi arvioida.

- Lisäksi nanohiukkaset eivät välttämättä ole riskittömiä, ne ovat relevantti uhka esim hengitysteille, jos leijailevat vapaana.

 

Luonnollisesti tällä Nanotekniikalla voi olla muita hyötyjä, kuin suun kautta annosteltava lääkintä ja ne ovat tietämykseni ulkopuolella. Yrityksen sivuilta saa kuitenkin viitteitä, että suun kautta annosteltavaan yleisimpään lääkintämuotoon, tässä tekniikkaa lähinnä sovelletaan.

 

Tulevat vuodet näyttävät mitä yrityksestä kehkeytyy vai kehkeytyykö mitään.

Näytä koko viesti
ADS Crude Carriers - 27.5.2020 04.50

Stratus suuntaa Persianlahdelle, joten töissähän sen täytyy olla. Diilistä ei tietty tietoa ja ADSC saanut järjestään muuta markkinaa heikompia.

Myös tuo Terjen vastaus on hyvä lisätieto ja ellei yhtiö kerro muunneltua totuutta, niin melko todennäköistä pitäisi olla vuonna 2022 laivojen romutus. Tavasin uudestaan Cleavesin ja Hannisdahlin matskua ja tosiaan se 3% "scrap-todennäköisyydelle" kuulostaa kyllä todella omituiselta arviolta, mutta arvioinnin vapaus toki analyytikolle suotakoon.Tosin, vaikka nykyiset laivat romutettaisiin, on silti mahdollista, että yritys hankkii uusia assetteja ja tällöin vaara NAV-alennuksen jatkumiselle on olemassa.

Odotellaan rapsa ja päivitellään luvut sen jälkeen. Maltillisella positiolla mennään verrattuna aikaisempiin..

Näytä koko viesti
ADS Crude Carriers - 25.5.2020 08.43

Olit @grandeto kasannut wordiin hyvin yhtiön ja alan perusteet, mitä en itse jaksanut tehdä. Avauspostauksen jälkeenhän kurssi kiipesi pian 30 nok tienoille, mistä valui takaisin nykyisille haminoille, noin 23 nok hintoihin. Olin ketjua aloittaessa ronskissa ylipainossa, mistä sitten keventelin position melko normaalin hajautusbetsin suuruiseksi.

Tällä hetkellä tilanne ei näytä läheskään yhtä hyvältä näytä kuin aiemmin, mm. näistä syistä:

 

- Öljyntuottajat leikkasivat tuotantoa, mikä tuo ylitarjonnan tankkerimarkkinoille, kun täytettyjä öljyvarastoja aletaan purkamaan. Hyvä Q4 -sesonki todennäköisesti meni siinä.

- ADSC ei saanut klousattua diilejä aivan niin hyviin hintoihin, mitä arvioin

- Stratus on telakalla? ja vuokrakurssit tulleet alas, saako hyvää diiliä signattua?

- Öljynhinnan contango poistui ja varastointiarbitraasi meni siinä. Tämä oli tärkein tekijä bullish-arvioon aiemmin.

- Teräksen hinta antaa romutusarvon laivoille, mutta se voi myös elää näinä turbulenteina aikoina teräksen kysynnän mukaan

- On totta, että yhtiö tekee Mcapiinsa nähden tulosta 50-60% ekan vuosipuolikkaan aikana 2020, mutta jos 2023 vuoteen asti ei tehdä tuottoa, jää osakkeen arvoksi suurinpiirtein nykyinen, noin 22 nok. Tämä on myös varsin todennäköinen skenaario.

 

Eniten omaan näkemykseen vaikuttanut kuitenkin laivurialan ROCK-starban, eli Joakim Hannisdahlin vahvasti bearish -näkemys öljytankkerisegmenttiä kohtaan vuosille H2/2020-2022. En nyt ihan omilla kannuksillani lähtisi vastaankaan betsaamaan. Hän oli ruuvannut arviotaan rajusti sen suhteen, että ADSC romuttaisi laivat 2022 ja lopettaisi toiminnan - nyt todennäköisyys romutukselle on 3%, mikä on vahva takinkääntö. Oma excelinihän näyttää, että NAV/osake pyörii tällä hetkellä noin 33 nok paikkeilla, mutta JH olettaa firman todennäköisemmin jatkavan toimintaansa tulevaisuuteen, kuin lopettavan - ja tuhoavan omistaja-arvoa matkan varrella, jolloin firmalle annetaan alan standardialennus NAV:iin nähden.

Tämä osake on melko yksinkertainen betsi, taseessa on 3 laivaa, jotka pitää muuttaa kassavirraksi. Ensin on maksettava näiden hankintaan ja rikkipesurien asennukseen käytetyt vivut pois. Tämän jälkeen jäljelle jää laivojen jälleenmyynti/romutusarvo+vuokraustoiminnasta kerätty käteinen, jonka sisäänvirtaus on epätodennäköistä tästä 2,5 vuotta eteenpäin. Merivesi ruostuttaa ja jälleenmyyntiarvo laskee päivä päivältä, tekipä yhtiö voittoa tai ei ja mikäli romutusarvoa ei saada realisoitua osakkeenomistajille rahaksi, jatkuu yhtiön taival todennäköisesti 0,5 NAV-kertoimella vuoden 2022 älkeen. Yhtiön arvo on äärimmäisen volatiili ja korreloi vahvalla vipuvaikutuksella öljytankkerivuokrien spot-hinnan kanssa.

Mielellään kuulen kyllä perusteluita suuntaan, jos toiseenkin, tämä on melko yksinkertainen yhtiö arvonmäärityksen harjoitustyöksi.

 

 

 

Näytä koko viesti
Kryptovaluutat sijoituskohteina - 1.5.2020 07.48

Onko Casteliero tai kukaan muu kuullut Idena-projektista? Tutustuin tänään ja projekti hyödyntää proof-of-person -menetelmää, jonka avulla jokainen yksittäinen ihminen saa tasapäisen äänioikeuden verkossa. Toteutus tapahtuu luomalla CAPTCHA:n tyyppisiä varmistustehtäviä, jotka ovat ihmisälylle helppoja, mutta tekoälylle mielellään mahdottomia. Tällaisella verkolla saavutetaan hyötyjä sellaisissa sovellutuksissa missä on oleellista hyödyntää nimenomaan ihmisyyttä. Luin esittelymateriaaleja ja loppua kohden kyllä skeptisyys nousi projektia ja sen tavoitteita kohtaan.

 

Ajattelin kuitenkin kokeilla ja perehtyä käytännössä, samalla kysellä täältä onko kyseinen projekti tuttu. Valuuttana toimii DNA, jota jaetaan osallistujien kehittäessä projektia. Market Cap toistaiseksi pieni ja kauppa olematonta, mutta kolikkoja tulee myös tulevaisuudessa paljon markkinoille.

Näytä koko viesti
Koronavirus Covid-19 - 17.4.2020 06.44

Marraskuu kirjoitti:

 

Mitenköhän elinvuosien laatuerot määritellään?

Ymmärtääkseni ihminen tuntee ajan kulun logaritmisesti suhteessa elettyyn elämään. Siten ensimmäinen vuosi on moninkertaisesti pidemmän tuntuinen kuin 20-vuotiaan elämä yksi vuosi.

 

 

Tähän on käsittääkseni useampia tutkimusmenetelmiä, mutta laatukerroin on luku välillä 0-1, missä 0 on kuolema ja 1 vastaa elinvuotta täydellä elämänlaadulla. Jos on elämänlaatua pienentäviä tekijöitä, niin kerroin tippuu sitten sitä mukaa kohti nollaa, mitä rajoittavampi tekijä on ja 0,5 kertoimella pitää elää 2 vuotta, jotta saa kasaan 1 laatupainotetun elinvuoden. Esim. sokeus tai kovat jatkuvat kivut voivat olla tekijöitä, jotka tiputtavat elämänlaatua rajustikin. Edellä mainituille tekijöille voidaan kyselytutkimuksin määrittää suuntaa antava erotus ykkösestä ja sitä kautta voidaan arvioida kuinka hyödyllisiä erilaiset toimet ovat laatupainotettuja elinvuosia lisätessä. Loogisesti nuorten ja virkeiden ihmisten pelastamiseen kannattaa käyttää paljon resursseja. Perusteita voi lueskella esim. wikipediasta: https://en.wikipedia.org/wiki/Quality-adjusted_life_year.

Näytä koko viesti
Koronavirus Covid-19 - 28.3.2020 03.28

Otin snapshotin Flightradarista, missä näkyy kohtalaisesti Aasia, Eurooppa ja P-Amerikka. Onhan tuo ero lentotiheydessä melko jäätävä, vaikka otettaisiin huomioon, että Aasiassa on yö ja täten lentoja normaalistikin vähemmän. En tiedä tarkalleen miten lentojen vrk-tason vaihtelu menee, mutta väkisin tästä muodostaa mutu-arvion, että COVID-19 tulee leviämään USA:ssa edelleen jossain määrin hallitsemattomasti. Euroopan lennoista tein vielä pistokokeita ja merkittävä osa niistä on rahteja.

https://gyazo.com/5cf9e6d46f1fc8d7bc74f8bccdbf4651

Näytä koko viesti
Koronavirus Covid-19 - 27.3.2020 09.34

TR-mies kirjoitti:

Mielenkiintoinen näkökulma. Mutulla voisi veikata, että jenkeissä antibioottiresistenssin tilanne tuskin on vastaava kun pohjoismaissa, vaan pikemminkin lähempänä etelä-Eurooppaa, kenties vielä pahempi? Vai mikä on teidän näkemys asiasta?

Luulen, että Jenkkilässä vaihtelua osavaltioittain, tilanne luultavasti maatalousintensiivisillä alueilla huonompi, kun taas muualla lienee lähes yhtä hyvä tilanne kuin pohjolassa. Luulen että sielläkään tilanne ei ole ihan Etelä-Euroopan tasolla, mutta nämä on täysin mutuiluja, en tunne antibioottien käyttöperiaatteita USA:ssa maatalouden puolella.

Näytä koko viesti
Koronavirus Covid-19 - 27.3.2020 09.15

Meuro kirjoitti:

Olisiko tässä selitys Italian ja Espanjan tilanteeseen?

"Sota bakteereja vastaan -kirjan kirjoittanut Martiniussen arvioi Aftonposten-lehteen kirjoittamassaan artikkelissa, että vastustuskykyisten bakteerien ja koronaviruksen yhdistelmä voi selittää korkeaa kuolleisuutta Italiassa ja nyt myös Espanjassa."

"Norjassa ja myös Suomessa on suhteellisen helppoa hoitaa toissijaista bakteeri-keuhkotulehdusta antibiooteilla, mutta niin ei ole Italiassa.

Italiassa kuolee vuosittain lähes 11 000 potilasta antibiooteille vastustuskykyisiin bakteereihin, kun Norjassa luku oli viime vuonna 69."

https://www.maaseuduntulevaisuus.fi/ulkomaat/artikkeli-1.1031424

 

Tämä on käynyt mielessä. Etelä-Euroopassa antibioottiresistenssin tilanne on todellakin huonompi, Pohjois-Eurooppa on sen suhteen paljon turvallisemmilla vesillä. Todennäköisesti tämä selittää osan korkeasta kuolleisuudesta.

Näytä koko viesti
Markkina tänään: Seuranta- ja kommentointiketju - 26.3.2020 10.16

Eilen kelailin itsekin, että korona voi aiheuttaa joitakin arvaamattomia valtatyhjiöitä niin yritysmaailmaan kuin poliittiselle puolellekin; johtajat ovat keski-iältään painottuneet vanhempiin ikäluokkiin eikä korona katso kenet tappaa. Johtajista toki pidetään huolta, mutta on myös mahdollista, että tyhjiöitä syntyy, joiden täyttyminen voi olla hallittua tai sitten turbulenttia. Tähän päälle vielä öljysota ja muut mahdolliset koronan ja lockdownien aiheuttamat eskalaatiot. Toivotaan, että valtarakenteissa ei tulisi myrskyistä uudelleenrakentumista.

 

Suomen osalta en kuitenkaan pidä todennäköisenä kovin dramaattisia skenaarioita, vaan todennäköisesti poliittinen järjestelmä pärjää hyvin, mutta naapuria kuritetaan tällä hetkellä öljysotarintamalla ja se voi vaikuttaa välillisesti meihinkin.

Näytä koko viesti