Olet täällä

Sijoitusyhtiön perustaminen, verotus ja taloushallinto - 18.4.2020 10.39

Tämä viesti voisi sopia myös päiväkauppaa käsittelevän aiheen alle, mutta ehkä kuitenkin paremmin tänne. Täällä on kuitenkin käsitelty kattavasti sijoitusyhtiön verotuksen ja yksityishenkilön sijoittamisen verotuksen välisiä eroja. Ja varmaankin muissakin keskusteluissa on tullut esiin, että yksityishenkilöt eivät voi vähentää ETA-alueen ulkopuolisilla markkinoilla tehtyjen johdannaiskauppojen tappioita verotuksessa. Tämä käsittääkseni liittyy siihen, että yksityishenkilöiden sijoittamista verotetaan TVL:n mukaan. Olen aiemmin ymmärtänyt tämän niin, että kaikissa tilanteissa yksityishenkilön sijoittamisen verotus menee TVL:n mukaan. Yritin selvittää, liittyykö päiväkauppaan jotain erityisiä sääntöjä. Löysin pari verottajan opasta ja minusta näyttää nyt siltä, että päiväkaupan osalta ollaan tulkinnanvaraisemmalla alueella.

Verottajalta löytyy vuodelta 2015 ohje, joka viittaa KHO:n päätökseen vuodelta 2000. Yksityishenkilön pitkäaikaisen salkkunsa ympärillä käymä kauppa ei näyttäisi kovin helposti päätyvän elinkeinotoiminnan kategoriaan verottajan näkökulmasta.

  • "Pääsääntöisesti yksityishenkilön laajamittaistakaan arvopaperisijoittamista, jolle ovat luonteenomaisia pitkäaikaiset osakeomistukset, ei voida pitää elinkeinotoimintana."
  • "Arvopaperiomistusten koostumuksella on myös merkitystä ratkaistaessa arvopaperisijoittamisen tulolähdettä. Jos pääosa arvopaperisalkusta muodostuu muutaman yhtiön osakkeista, joiden osalta vaihtuvuus salkusta on vähäinen, osalla osakkeista käytävä vilkkaampi kauppa ei ole elinkeinotoimintaa."

Sen sijaan ei ole poissuljettua, etteikö myös yksityishenkilön harjoittama arvopaperikauppa voisi olla elinkeinotoimintaa.

  • "Yksityishenkilön päätoimisesti harjoittama arvopaperikauppa voi saavuttaa sellaisen laajuuden ja aktiivisuuden asteen, että arvopaperisijoittamista voidaan pitää elinkeinotoimintana. Sen sijaan yksityishenkilön sivutoiminen sijoitusluonteinen arvopaperikauppa voi vain poikkeuksellisesti olla elinkeinotoimintaa."
  • "Ollakseen elinkeinotoimintaa arvopaperikaupan tulee olla jatkuvaa, suunnitelmallista, aktiivista, taloudellisen riskin ottavaa (esimerkiksi suuri velkapääoman osuus) ja voittoa tavoittelevaa. Toimintaa arvioidaan näiden tunnusmerkkien täyttymisen perusteella kokonaisuutena."
  • "Edellä mainittujen seikkojen ohella huomiota kiinnitetään myös verovelvollisen omaan käsitykseen siitä, onko hänen harjoittamansa arvopaperisijoittaminen tuloverolain mukaan verotettavaa toimintaa vai elinkeinotoimintaa. Verovelvollisen oma käsitys ei kuitenkaan ole yksistään ratkaiseva, vaan arvopaperisijoittamisen tulolähde ratkaistaan aina kokonaisarvioinnin perusteella."

Luonnollisen henkilön elinkeinotoiminnasta on annettu viime vuoden tammikuussa ohje. En tunne aihetta tarkasti, mutta näyttäisi, että luonnollisen henkilön elinkeinotoiminnan verotus menisi suunnilleen niin kuin yrityksenkin elinkeinotoiminnan verotus. Lisäksi ohjeessa on luokka muu tulonhankkimistoiminta, jonka verotus tosin menisi TVL:n mukaan. Jos päiväkauppa menisi muuksi tulonhankkimistoiminnaksi, niin se varmaankin silloin verotettaisiin pääomatulona. "Tulonhankkimistoimintaa harjoittavan henkilön verokohtelun oleellinen ero elinkeinonharjoittajan ja maataloudenharjoittajan verotukseen nähden on, että tulonhankkimistoiminnan tuloa ei jaeta ansio- ja pääomatuloon nettovarallisuuden perusteella, vaan tulo on luonteensa mukaan joko ansiotuloa tai pääomatuloa. Pääomatuloa ovat tulot, joita varallisuuden voidaan katsoa kerryttäneen."

Jos en nyt ole ihan hakoteillä, niin näyttäisi siltä, että yksityishenkilön suunnitelmallinen ja voitollinen päiväkauppa voisi olla verottajan tulkinnan mukaan muuta tulonhankkimistoimintaa tai jopa elinkeinotoimintaa. Tässä tietysti kiinnostaisi tietää, miten rajanvetoa on tehty. Onkohan kenelläkään tietoa esimerkeistä tai tapauksista, joissa tätä rajanvetoa olisi tehty?

Näytä koko viesti
Koronavirus Covid-19 - 23.2.2020 09.55

Näyttäisi siltä, että Pohjois-Italiassa on massatapahtumat peruttu ja koulut kiinni ensi viikon (https://tinyurl.com/qow8q3n). Olen ollut huomaavinani, että koulujen sulkemisia on tullut päivän mittaan lisää alue kerrallaan. Viimeisimpänä taisi tulla Emilia Romagna. Ehkä ei ole päästy yksimielisyyteen valtion tasolla toimista. Napoli rajoittaa vain liikkumista Ischian saaren suhteen mm. Lombardian ja Veneton asukkailta.

Perjantain USA:n PMI:t palvelusektorilla olivat pahannäköisiä (https://t.co/fAUPuCvu1W?amp=1). Jos turismi Yhdysvaltoihin kärsii ilman paikallisia sulkuja tms., niin ei hyvältä näytä Italian tilanne. Tässä alkaa hitaampikin kääntyä sille kannalle, että koronaviruksen vaikutus maailmantalouteen ei ole mitätön.

Näytä koko viesti
Daytraderin kovimmat tuotot ja julmimmat takaiskut - 27.10.2019 08.09

Löysin Sijoitustiedon vasta muutama viikko sitten, kun tuli mieleen, että ehkä Suomessakin on (makro)sijoittamisesta kiinnostuneita. Mukava huomata, että keskustelua käydään myös suomeksi. Olen oppinut paljon Suomen osakemarkkinasta ja erityisesti sillä treidaamisesta sinun blogistasi. Kiitos näistä kirjoituksista!

Mietin jossain vaiheessa, että käyttäisin itsekin velkakirjojen futuureja makronäkemyksen ottamiseen. Niiden suuruusluokka on kuitenkin sellainen, että ne eivät sovi sijoitusinstrumenteiksi itselleni. Minulle jäi myös sellainen käsitys velkakirjojen futuureista, että ne seuraavat halvimman toimitettavaksi kelpaavan (engl. cheapest-to-deliver) velkakirjan hintaa. Pysyäkseen jatkuvasti selvillä omaan positioon liittyvistä riskeistä pitäisi pystyä arvioimaan, miten futuurin hintaan vaikuttaa esim. mahdollinen halvimman toimitettavan velkakirjan vaihtuminen. Ja tämä taitaa vaatia myös jatkuvampaa markkinan seuraamista.

Näytä koko viesti
Daytraderin kovimmat tuotot ja julmimmat takaiskut - 27.10.2019 08.07

Mikko Mäkinen kirjoitti:
Lokki kirjoitti:

Nyt tilanne on päinvastainen. Valtion velkakirjat on tuomittu epäonnistumaan sijoituksena. Maalaisjärjellä olen niitä shorttina. Position pitäminen ei maksa käytännössä mitään. Bondifutuureissa vakuusvaade on tyyliin 2%, eli miljoonan euron positio syö 20 tuhatta euroa pääomaa.

>> voisitko selittää miten tämä käytännössä toimii amatöörille? Eli millä treidillä teet tuon shortin? Itsekin Big Shortin nähneenä suunnilleen tiedän mistä puhut, mutta miten käytännössä tuo tehdään? 

Valtion velkakirjojen shorttaus suoraan onnistuu vain instituutioilta. Me muut shorttaamme futuureita, jotka ovat siis johdannaissopimuksia tietyn velkakirjan kauppahinnasta tiettynä ajankohtana. Interactive Brokerssilla nämä ovat koodeilla GLB(saksa), OAT (Ranska) ja ZN(USA). Näin ei tarvitse lainata keneltäkään mitään, vaan positio muistuttaa enemmän vedonlyöntiä vastapuolen kanssa.

Tarkoitus oli edellä viitata tähän viestiin.

Näytä koko viesti