Selvityspyyntö verottajalta CDF-kauppoihin liittyen, kakka tuulettimessa -

Moikka, saitko sä selvyyttä tähän asiaan verotoimistosta? Samanlainen keissi täällä meneillään..

Näytä koko viesti
Selvityspyyntö verottajalta CDF-kauppoihin liittyen, kakka tuulettimessa -

EläkkeelleNelikymppisenä wrote:

Johdannaisten verotuksen ohje päivitettiin 20.9.2022 mutta same same, verotuskäytäntö on vakiintunut 12 vuotta sitten tehdyn KHO:n päätöksen mukaiseksi. Vaikka lopputulos on lienee selvä ja kustannuksetkin jo uponneet, taidan silti kirjoittaa oikaisupyynnön, koska ei CFD-poikkeama voi olla oikeus ja kohtuus.

https://www.vero.fi/syventavat-vero-ohjeet/ohje-hakusivu/48914/johdannaisten-verotus2/

4.2 Hinnanerosopimusten verotus tuloverolain mukaan

Tuloverolaissa ei ole nimenomaisia säännöksiä hinnanerosopimuksista, mutta niiden verotuskäytäntö on vakiintunut. Tällaisesta sopimuksesta kertyvä tulo on TVL 32 §:n mukaista pääomatuloa. Sopimuksesta koituva meno ei ole TVL 54 §:ssä tarkoitettu tulon hankkimisesta tai säilyttämisestä johtuva meno eikä myöskään tuloverolain 50 §:ssä tarkoitettuna luovutustappiona tai muuna luovutustappioon rinnastettavana tappiona vähennyskelpoinen (KHO 2010:74).

Moikka,

olisi mielenkiintoista kuulla jätitkö valituksen verotoimistoon ja armahtivatko he yhtään? Vähän samanlainen tilanne tässä meneillään...

 

Näytä koko viesti