Olet täällä

Päivän politiikka - 11.5.2021 11.50

Haluaisin kysyä kaikkitietävilta korkeampaa finanssimatematiikkaa ansiokkaasti päntänneiltä, kun oma keskenjääneen kansakoulun laskento-oppi ei oikein näytä riittävän, mihin perustuu se,  että  kun

Italiassa on yli 100 miljardin kultavaranto ja  Suomessa 2 miljardia,  Italian kotitalouksien keskivarallisuus Euroopan investointipankin mukaan on 275.000 euroa ja Suomen 162.000 euroa, niin  Italian veroja ahnaasti kiertävät veronmaksajat  saavat  EU:n elpymispaketissa 81 miljardia lahjoituksena ja 127 miljardia lainana Ilman mitään kunnon valvontaa, niin  Suomen tiukasti ja tarkasti verotetut veronmaksajat  maksavat  "elpymispakettiin"  nettona yli 4 miljardia euroa?

Jatkokysymykset:  Jos kaikki EU-maat hyötyvät tämänsorttisista "elvytyspaketeista", niin miksi niitä ei sitten tehdä kaiken aikaa?

Miten Suomen vientiteollisuus hyötyy siitä, että muiden EU-maiden kilpailijayhtiöitä tuetaan runsain mitoin, jos osa löysästä  rahasta sinne asti joskus päätyy, eikä ohjaudu hetimiten pulleiden mafiamiesten lihavasormisiin, hikisiin kätösiin?

 

 

Näytä koko viesti
Päivän politiikka - 8.5.2021 11.26

Aina luotettavan Ylen mukaan tämän näköinen mies on myös Kokoomuksen uusi puheenjohtaja. No hyvä, asioihin saadaan sielläkin jotain selvyyttä ja järkeä.

Näytä koko viesti
Kiinteistö- ja asuntosijoittaminen - 6.5.2021 06.14

Pienasuntomarkkinat pääkaupunkiseudulla ovat heilahtaneet semmoiseen  asentoon koronavuoden aikana, jota tuskin on nähty vuosikymmeniin.  Oikotiellä esim. nyt myynnissä Helsingissä 370 yksiötä ja vuokrattavana 1588 yksiötä. Espoossa ja Vantaalla myynnissä 740 ja vuokrattavana 1249. Yksiöiden myyntilmoituksia on jo pitkään tulvinut sähköpostiin yhä kiihtyvään tahtiin.

Näytä koko viesti
Inflaatio - 5.5.2021 06.09

"Inflaatiota ei ole", osa II, jostain kumman syystä lankut sen sijaan kipuaa kivasti jopa parabolisesti. 

Kannattaa sijoittaa kakkosnelosiin  kaiken maailman osakkeiden sijaan. laugh

 

 

Näytä koko viesti
Nokia - 30.4.2021 09.35

Nokian toimintaa sääte­levät im­pulssit. Im­pulssit al­kavat Nokian toimitusjohtajan ja hallituksen huoneista, jos­ta ne le­viävät eteisiin, käytäviin ja sit­ten kam­mioihin.

 

 

Sijoittajan EKG-laite mit­taa im­pulssit ja piir­tää havain­noi­densa perus­teella käy­riä. Sijoittaja voi käy­rien avulla sel­vittää syk­kiikö Nokia liian no­peasti, liian hi­taasti tai epä­sään­nöl­li­sesti. Käy­riä tutki­malla sijoittaja voi myös yrittää pää­tellä, mis­sä koh­taa Nokiaa mahdollinen on­gelma si­jaitsee ja onko se vakava. Sijoittajan EKG-laite ei kui­tenkaan yleensä pys­ty an­tamaan ai­van tark­kaa tau­din määri­tystä ja sijoittaja mää­rää firman tarvit­taessa lisä­tut­ki­muksiin.

Sijoittajan EKG-laitteen tär­kein käyt­töalue on mahdollisen yhtiöinfarktin totea­minen, kos­ka vas­tauksia tar­vitaan no­peasti. Lai­te ker­too, mis­sä osassa firmaa kuolio on uhkaa­massa ja kuin­ka laa­jasta vau­riosta on ky­se.

Ny­kyään sijoittajan EKG-laite las­kee myös oman tulkin­tansa tilan­teesta. Tä­tä tul­kintaa yhtiön ei pi­dä kui­tenkaan säi­kähtää, sil­lä sijoittajan käyt­tämät algo­ritmit on tarkoi­tuk­sella ohjel­moitu hy­vin her­kiksi, jot­ta sijoittajan huo­mio kiinnit­tyisi mahdol­lisiin muu­toksiin ja niihin voisi reagoida nopeasti suuntaan tai toiseen. Tarkemman diag­noosin teke­miseen tarvi­taankin ai­na kokenutta analyytikkoa.

Näytä koko viesti
Alexandria - 27.4.2021 03.59

Toimituskirja Finanssivalvonnan johtokunnan päätöksestä 7.3.2017.

https://www.finanssivalvonta.fi/globalassets/fi/liitteet-lehdistotiedotteet/2017/toimituskirja_johtokunnan_paatoksesta_alexandria_070317.pdf

Näytä koko viesti
Tekninen analyysi - 27.4.2021 09.02

S & P 500 ATH-tasoilla  ja samalla alkaa olla hyvin yliostetussa tilassa lukuisilla lyhemmän ajanjakson mittareilla (vrt. punaiset pystykatkoviivat). HIntojen nousu voi jatkuakin, mutta useimmat mittarit eivät sitä nyt kovasti tue. Nasdaqin puolella pienemmät firmat eivät näyttäisi enää ralliin osallistuvan. Pieni asiaan kuuluva pakitus lähiviikkoina  ei siis olisi yllätys. Good luck!

 

Näytä koko viesti
Kryptovaluutat sijoituskohteina - 23.4.2021 04.50

Pitäisiköhän ostaa Lontoon  Knightsbridge-alueelta One Hyde Parkista yks ulkomaan kämppä lisää ? Sen voipi maksaa ihan suoraan Bitcoineilla tai Ethereumeilla. Hintakaan ei ole meille Bitcoinareille  paha, puntina vain  £175 miljuunaa. 

https://www.telegraph.co.uk/business/2021/04/14/britains-expensive-apart...

Kämpät näyttäis olevan ovat tuossa One Hyde Parkissa ihan meille sijoittelijoille kaikin puolin parahultaisia (alla videolla lisää) . Komentokeskuskin on sopivasti kalusteltu. Suosittelen.laugh

https://www.youtube.com/watch?v=Y2EGTfAn6VU

Näytä koko viesti
Inflaatio - 21.4.2021 03.29

"Inflaatiota ei ole."

Vuosimuutos:
Vähärasvainen sianliha  + 128%
Soijapapu + 127%
Maissi + 92%
Palmuöljy + 80%
Sokeri + 70%
Kahvi, vehnä ja kaura yli 20%

Alla "Bitcorn":laugh

 

Näytä koko viesti
Markkina tänään: Seuranta- ja kommentointiketju - 20.4.2021 03.12

Osakerahastoihin on virrannut viimeisten 5 kuukauden aikana enemmän rahaa kuin 12 edellisen vuoden siis vuoden aikana yhteensä (uskomaton kuva 1 alla) . Kun rahahanat todella ovat appoisen auki, käypi näin. Grantham-setä  tosin oli jo sitä mieltä, että viimeisetkin taalat  ja velanotto alkaa jo on olla  sisässä: kaikki ovat "all in". Entä jos Fedin painokoneet vaan pyörivät, kuten lupailtu on? 

 

Näytä koko viesti