Olet täällä

Aspire Global - 21.8.2019 01.49

Jaa-a, itselle uusi tuttavuus. Kiinnostuin kun paperi näyttää olevan kovassa alamäessä ja valuvan vakaasti kohti 30:n  tasoa. En tiedä uskaltaako tähän puljuun koskea jos tuo taso saavutetaan. Ei taida olla syytä paneutua firmaan tarkemmin. Vai löytyykö jostain jotain faktaa, joka muuta osoittaa?

Näytä koko viesti
Onko tämä osakemarkkinoiden tärkein pitemmän aikavälin kuva? - 16.8.2019 03.45

Kaikki osakemarkkinoiden varoitussignaalit ovat nyt syvän punaisia, kertovat isot pojat.

  • Global and US yield curves are screaming recession: 2y-10y @ +4 bps, 3m/10y @-34 bps & best predictor of FED – the near-term forward is -53 bps next six quarters.
  • Gold relative to everything is rising, despite more deflation incoming
  • Earnings recession in the US and globally
  • Singapore – the ultimate open economy is seeing a collapse in retail sales & exports, a sign of global disruption
  • Germany will print the first leg of its recession numbers Wednesday and given its reluctance to ease on the fiscal side will take France and Italy with it into a deep European recession
  • Early signs of escalation from simmering trade war to open foreign exchange open war.

 

Good luck. laugh

Näytä koko viesti
Lehto Group - 6.8.2019 10.20
Heikin Ashi kirjoitti:

 

Itse en kuitenkaan edelleenkään koskisi tähän putiikkiin pitkällä kepilläkään ja myös rakennusmarkkinan tuleva yleiskehitys huomioon ottaen.

Trendi näyttää olevan vakaasti alas: 

"Asuntotuotannon ja infrarakentamisen vähentyminen painaa rakentamisen tänä vuonna nollan tuntumaan. Rakentaminen on siirtymässä ensimmäisenä isona toimialana laskusuhdanteeseen kasvettuaan muuta taloutta nopeammin neljän vuoden ajan."

 

Ei uutta lisättävää. Tänään näyttää olevan  - 21 mittarissa.

Näytä koko viesti
Markkina tänään: Seuranta- ja kommentointiketju - 6.8.2019 09.41

Olimmekin kaikki jo varautuneet tähän. Tilaa alas on mukavasti, jos tarvetta on ja osapuolet näin hyväksi näkevät. ;-D

SP 1500 NH-NL

http://schrts.co/RKSBVwKx

Myös:

  • The spread between three-month and 10-year Treasury yields — a relationship known as the yield curve — on Monday inverted to its widest level since 2007.The market's favorite recession indicator just flashed its starkest warning since 2007.

 

Näytä koko viesti
Nokia - 24.7.2019 11.15

25 ulkomaista hintaennakointeja antavaa Nokia-analyytikkoa ennakoivat Nokian osakkeen arvoksi 12 kk:n kuluttua keskimäärin 6.15 USD, jossa olisi nousua 18,9 % nykyisestä 5,17 USD noteerauksesta.

Suosituksia antavista 29 analyytikosta  14 antaa osta-, 4 outperform-, 8 hold- ja 3 myyntisuosituksen. Suositukset ovat hiukan huonontuneet vuoden 2019 alusta.

Huomenna nähdään mihin suuntaan alkaapi kääntyä vai alkaako mihinkään. ;-D

 

Näytä koko viesti
Pelimiehet, onko kommentteja Vici iGamingin Pre-IPO antiin? - 18.7.2019 09.33

Asia selvä. Eli emme paina merkitse-nappulaa. laughno

Näytä koko viesti
Huhtanen Capital - 9.7.2019 06.41

"Analyysissa Huhtanen Capital osakeanti – houkuttelevaa arvonnousupotentiaalia ja vuokratuottoa."

https://www.sijoittaja.fi/64908/analyysissa-huhtanen-capital-osakeanti-houkuttelevaa-arvonnousupotentiaalia-ja-vuokratuottoa/

laugh

Näytä koko viesti
Huhtanen Capital - 8.7.2019 02.13

Jaa-a, onneksi tuo 2018 osakeanti peruttiin. Yhtiö vaikuttikin melko "huuhaalta", kun kuuntelin sijoittajille pidetyn esityksen siitä tuolloin. No, Huhtanen Capitalin ihan ilmaiseksi saatu kangaskassi sen sijaan jäi firmasta muistoksi.

Näytä koko viesti
Kuka sen asunnon nyt hankkii?! - 5.7.2019 12.57

Perintöriitojen välttämiseksi on tasapuolisuus tärkeää (ellei siitä ole painavia syitä poiketa).Laki tuntee vain kaksi poikkeusperustetta. Ensimmäinen on se, että perillinen on tahallisesti rikoksella syvästi loukannut perittävää tai tämän perimispolvella olevaa sukulaista tai jälkeläistä.
Toinen perinnöttömäksi jättämisen lakisääteinen peruste on se, että perillinen viettää jatkuvasti kunniatonta tai epäsiveellistä elämää. 

Laki mää­rää eli­nai­kai­sis­ta lah­joi­tuk­sis­ta seu­raa­vaa: ”Kuo­lin­pe­sän va­roi­hin on li­sät­tä­vä pe­rit­tä­vän an­ta­ma en­nak­ko­pe­rin­tö, suo­si­o­lah­ja sekä jos eri­tyi­siä vas­ta­syi­tä ei ole, hä­nen sel­lai­sis­sa olo­suh­teis­sa tai sel­lai­sin eh­doin elä­es­sään an­ta­man­sa lah­ja, et­tä se on tar­koi­tuk­sen­sa puo­les­ta rin­nas­tet­ta­vis­sa tes­ta­ment­tiin.”

(PK 7:3)

”Mitä pe­rit­tä­vä on elä­es­sään an­ta­nut rin­ta­pe­ril­li­sel­le, on lain mu­kaan en­nak­ko­na vä­hen­net­tä­vä tä­män pe­rin­nös­tä, el­lei muu­ta ole mää­rät­ty tai olo­suh­tei­siin kat­so­en otak­sut­ta­va tar­koi­te­tun.” (PK 6:1.1.)

Jos täl­lais­ta jär­jes­tel­mää ei oli­si, pe­rit­tä­vä voi­si lah­joit­taa koko omai­suu­ten­sa eli­nai­ka­naan yh­del­le lap­sis­ta, ei­kä la­ki­o­sa­suo­ja­sään­nös­töl­lä oli­si mi­tään vir­kaa.

 Jos haluat suosia testamentissa yhtä lasta, perustele, miksi.

Muilla lapsilla on kuitenkin oikeus vaatia itselleen lakiosaa, joka on puolet perintöosasta.

Lapselle annettu lahja on siis lähtökohtaisesti ennakkoperintöä, ellei lahjan antaja tätä erikseen kumoa lahjakirjassa tai testamentissa.

Ennakkoperinnön tarkoituksena on taata tasapuolinen kohtelu rintaperillisten kesken. Vanhempi voi antaa yhdelle lapsista taloudellista apua jo elinaikanaan ja määrätä lahjan ennakkoperinnöksi. Lopullisessa perinnönjaossa tämä lapsi saa lahjan arvon verran vähemmän tuolloin jaettavana olevasta omaisuudesta kuin muut lapset. 

 

Good luck!

Heikin Ashi

Motto: "Jotta jostain asiasta voi olla jotain mieltä, kannattaa siitä asiasta ensin tietää jotain."

 

 

Näytä koko viesti
Kuka sen asunnon nyt hankkii?! - 3.7.2019 01.14

Tässä mieleen tullut muutama ilmainen fakta asian harkintaan:

-jos siis olet asunut vanhassa omistamassasi asunnossa yhtäjaksoisesti vähintään 2 vuotta voit myydä sen aina verovapaasti. Voit siis pistää asuntosi oman asumisesi jälkeen vuokralle ja saada pääomatuloja. Vot sitä käyttää myös muiden sijoitustesi (esim toisen sijoitusasunnon) vakuutena. Sijoitusasuntoja kanattaisi pyrkiä omistamaan muutama, koska pääomatulovero on tasavero .

-jos uusi asunto ostetaan vanhempien nimiin kannattaa se yleensä ostaa molempien nimiin, koska molemmat voivat kolmen vuoden jaksoissa lahjoittaa sen osakkeita lain mukaan verovapaasti. Ks. tarkemmin ja esimerkki: https://www.vero.fi/henkiloasiakkaat/omaisuus/lahja/verollinen-vai-verovapaa-lahja/

Esim. tulevana noin  12 vuoden aikana (4 erillistä lahjotusta)vanhemmat voivat lahjoittaa sinulle 39992 euroa arvosta. Asunnon osakkeiden arvona tulee käyttää kulloinkin markkinahintaa lähellä olevaa arvoa. Jos sinulla olisi esim. 2 lasta kannattaisi vanhempiesi ehdottomasti lahjoittaa asunnon osakkeita myös sukupolven yli heille 3 vuoden välein, näin noin 12 vuoden jaksolla voisi verovapaasti lahjoittaa kaikkiaan 119976 euron arvosta osakkeita sinulle ja lapsillesi. (myös vaimollesi voi lisäksi lahjoittaa samoin verovapaasti, jos sinulle sellainen on ja on tarkoitus pitää lusikat yhdessä :)).

-vanhemmat voivat myös lahjoittaa osakkeita yli 4999 euron 3-vuoden rajan, mutta ylimenevästä menee lahjavero (jota voi pientää kun hallintaoikeuden säilyttää vanhemmilla).

Lisätietoa: https://www.mandatumlife.fi/life-journal/artikkeli/-/article/lahja-ennakkoperinto-vai-perinto-

-vanhemmat voivat myös myydä sinulle jossain vaiheessa alihintaan asunnon osakkeita (ns. lahjanluoteinen kauppa). Verottaja sallii, että hinta on yli 75 % käyvästä arvosta jolloin lahjaveroa ei mene. Myyjiltä menee myyntivoittovero, jos myyntihinta on yli hankintahinnan ja jos asunto ei ole olut heidän omassa käytössän yli 2 vuotta.  https://www.vero.fi/henkiloasiakkaat/omaisuus/lahja/lahjanluonteinen_kaupp/

-vanhemmat voivat antaa asunnon käyttöösi ilman vuokraa tai esim. yhtiövastikkeen suuruisella vuokralla. Jos vanhemmat ovat ottaneet asunnon hankintaan lainaa, he eivät kuitenkaan saa vähentää tässä tapauksessa korkokuluja eivätkä myöskään asunnon remonttikuluja verotuksessa (koska toimintaa ei katsota tulonhankkimistoiminnaksi). Jotta nämä saisi vähentää, pitäisi vuokran olla vähintään asunnon luontoisetuarvon suuruinen.

Good luck!yes

Heikin Ashi

Motto: "Jotta jostain asiasta voi olla jotain mieltä, kannattaa siitä asiasta ensin tietää jotain."

Näytä koko viesti