Kiinteistö- ja asuntosijoittaminen -

Korkotukiasetuksen muutos 1343/2019: https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2019/20191343

Nousevassa korkoympäristössä ja kiristyvässä vuokrakilpailussa Marinin hallitus antoi ARA:n yleishyödyllisille yhteisöille ihan kivaan aikaan lahjan vuonna 2019.

31.12.2023 asti arava-lainoista korkotuen perusomavastuu on ainoastaan korkotasoon 1,7 % asti. Ennen asetusmuutosta raja oli 2,5 %. Perusomavastuun ylittävästä korosta valtio korvaa vain pienenevän osuuden: 1. lainavuoden kohdalla 90 %, 10. lainavuoden 63 % ja 30. lainavuoden kohdalla 3 %.

Ei taida olla ihan reilu tappelu yksityiset asuntosijoittavat vs. yleishyödylliset yhteisöt. Asuntosijoittajia helpottaisi, jos ara-yhteisöillä olisi enemmän painetta nostaa vuokria. Jos isot vuokranantajat joutuvat nostamaan vuokria, niin kuin joka tapauksessa joutuvat, niin keskimääräinen vuokrataso nousee reilusti ja mahdollistaa muillakin korotuksia.

 

Näytä koko viesti