Olet täällä

Metsäsijoittajan matkassa - 18.2.2020 12.35

Olen lueskellut jo pidemmän aikaa tätä blogia, ja ajattelin ottaa osaa keskusteluun. Metsäsijoittaminen on lähellä sydäntäni, alkujaan perintönä saatuihin metsäomistuksiini 200ha, olen päässyt viimeisen 5 vuoden aikana laajentamaan metsätilasalkkua reilut 33 hehtaaria. Olen käynyt Metsätalousinsinöörin koulutuksen, josta koen olevan etua metsän arvioinnissa ja hoitotoimenpiteiden suunnittelussa. 

Kuten todettua, markkinat metsätilojen osalta ovat vaikeat. Itse tavoittelen metsäsijoituksillani 5-7% puunkasvusta syntyvään kassavirtatuottoa, ja siihen päälle tuleva mahdollinen tilan markkinahintatason muutos on plussaa. Mutta koen, että sitä on vaikea lunastaa, kun käytetyt metsävähennykset tuloutuvat luovutusvoitoissa tilaa myytäessä. Näin ollen pääasiallinen strategiani on tällä hetkellä ostella metsätiloja pitkään omistukseen, eikä ensisijaisesti myydä lähitulevaisuudessa. 28v. ikä antaa mahdollisuuden tällaiseen osta ja pidä strategiaan myös metsäsijoittamisessa. Toistaiseksi tilakauppojen rahoitus on hoitunut muiden tilojen puukauppatuloilla. Pyrkimys on ollut muuttaa päätehakkuukypsien heikko 2-3% arvokasvu uusien metsätilojen 5-7% arvokasvuksi samalla kokonais pinta-alaa kasvattaen. Koen tällä tavalla ongelmaksi muodostuvan sen, että kovin suuriin kymmenien hehtaarien tiloihin on vaikea päästä käsiksi ilman vierasta pääomaa, kun likvidejä puunmyyntituloja ei tilillä ole tavallisesti kovin huomattavia summia. Tämän johdosta kävinkin kyselemässä pankkilainaa mahdollisiin suurempiin tilakauppoihin ja marginaaliksi luvattiin 1,502%. 

Yli 5 % tuottotavoitteeseen pääseminen on mielestäni hyvin harvoin mahdollista julkisiin kilpailutuksiin menevissä kaupoissa. Strategiassani keskitän tilojen ostot Keski-Suomeen väkimäärältään pienelle kotipaikkakunnalleni, jossa kilpailu tiloista ei ole samalla tasolla kuin lähellä kasvukeskuksia. Lisäksi näen ettei tilojen hinnat €/m3 ole keskisessä suomessa nousseet vielä liian korkeiksi. Olen  myös pyrkinyt pääsemään käsiksi ns. hiljaisiin kauppoihin ja ostamistani kolmesta tilasta kaksi on tehty entisten rajanaapureiden kanssa. IRR näille tilahankinnoille on laskelmieni mukaan 6-8% välillä. Lisäksi naapureilta ostettaessa tulee tiettyä skaalaetua suunniteltaessa tulevia leimikoita ja hoitotoimenpiteitä vierekkäisille tiloille. 

Tilahankintojen lisäksi olen toteuttanut aktiivisesti kivennäismaiden kasvatuslannoituksia ja turvemaiden tuhkalannoituksia. Nämä koen uusia tilahankintoja paremmiksi sijoituksiksi.

Tällaisia ajatuksia metsäsijoittamisesta, otan mielelläni osaa keskusteluun ja vaihdan ajatuksia.

Näytä koko viesti