Olet täällä

UPM-Kymmene - 6.4.2022 10.40

Ei nyt liity erityisesti UPM:än vaan yleisemmin metsäalaan Suomessa, mutta puumarkkinoilla taitaa olla edessä epätavallisia aikoja. Metsäteollisuustuotteiden kysyntä on ollut vahvaa näihin päiviin asti, ja hintataso erinomainen. Jos venäläinen sahatavara poistuu Euroopan markkinoilta, suomalaisen sahatavaran kysyntä saattaa kiihtyäkin.

Metsäala, sahat mukaanlukien, ehtivät päättää reippaista investoinneista ennen Ukrainan sotaa, mikä lisää kysyntää vuoden-parin viiveellä.

Teollisuuden pitäisi kuitenkin korvata Venäjän puu, jota ostettiin viime vuonna vajaat 10 miljoonaa kuutiota (teollisuuspuun käyttö kokonaisuudessaan 56 miljonaa mottia, Venäjän puusta osa meni tosin suoraan energiatuotantoon). Puutahan maailmalla on muuallakin kuin Venäjällä, mutta merirahtien hinnat nousivat viime vuonna uskomattoman korkeiksi, mikä vähentää tuontivaihtoehdon kannattavuutta.

Suomessa lisäpainetta aiheuttaa vähentynyt turpeen käyttö, jonka korvaaminen muulla kuin energiapuulla on kohtalaisen ongelmallista, vallankin kun hiilen tuontikin Venäjältä on jäädytetty. Paljonko kotimaista kuitupuuta menee lähivuosina kaukolämpölaitoksille? Huhut eräästä Etelä-Suomen maakunnasta kertovat hankintarangasta tarjottavan likimain hankintakuitupuun veroista hintaa. Lieneekö totta?

EU puolestaan esittää uutta metsiin liittyvää sääntelyä tahdilla, jota eroava ministeri Leppä kuvaili "hengästyttäväksi". Monet päätökset ovat vasta valmisteluvaiheessa, mutta jo on ihme, jos niiden myötä hakkuiden piiriin jäävä metsäala ei supistu, meillä ja muualla.

Oman mausteensa soppaan tuo Suomen metsien lievästi heikentynyt kasvu, joskin se voi olla pelkästään luontoon liittyvää lyhytaikaista vaihteluakin. Politiikanteon välineeksi lyhytaikainenkin kasvun (ja hiilinielun) notkahdus toki kelpaa mainiosti.

https://www.luke.fi/fi/uutiset/metsien-vuotuinen-kasvu-laski-tuoreimmass...

UPM:n lakko on toistaiseksi tasoitellut puumarkkinoiden tilannetta jarruttamalla kysyntää, mutta senkin kesto mitattaneen kuukausissa, ei vuosissa, eli ei sekään ole pitkäaikainen apu.

Minkähänlainen kuvio näistä aineksista muotoutuu? Voihan olla, ettei tapahdu ihmeempiä. Emme tiedä, onko edessä isompi lama, joka kääntää suhdanteet päälaelleen. Jos näin ei käy, metsänomistajien puhelimet saattaavat soida varsin usein lähimmän vuoden-kahden aikana.

Näytä koko viesti
Energia - 4.3.2022 09.16

Boreaalisten metsien hiilivarasto on kasvanut nopeammin Pohjoismaissa kuin Kanadan ja Venäjän vähemmän hyödynnetyissä metsissä, kertoo kansainvälisen tutkijaryhmän raportti. Hoitamattomien tai vain vähän hyödynnettyjen boreaalisten metsien hiilivarasto säilyy mutta ei kasva, koska metsäpalot aiheuttavat niissä merkittäviä hiilihäviöitä.

Valtamedia ei tosiaan uutisoinut tuosta tutkimuksesta, luultavasti siksi, ettei se sovi toimittajakunnan poliittiseen agendaan.

EU:n komissiolta on viimeisen vuoden aikana tullut uskomaton määrä erilaisia metsien käyttöä rajoittavia säännöksiä ja esityksiä. Niille on yhteistä ilmasto- ja ympäristöpoliittisten hyötyjen tavoittelu, ja vähäinen ymmärrys metsään pohjautuvien elinkeinojen suhteen. Selitys lienee se, että Unionilla ei näihin päiviin asti ole ollut yhteistä metsäpolitiikkaa, joten alaa ymmärtävää virkamieskuntaa ei yksinkertaisesti ole.

Ehkei komissioa kiinnostakaan ala, jolla on suurempaa merkitystä vain muutamalle pienelle jäsenmaalle. Suomelle merkitys on edelleen mittava, tilastojen kertomaa suurempi. Viennistä osuus on 20 % luokkaa, saman verran kuin kemian teollisuus. Viimemainitusta jää kuitenkin Suomen vain kapea siivu, koska niin raaka-aineet kuin laitteistot hankitaan ulkomailta. Metsäteollisuudessa raaka-aine on 85 %:sti kotimaista, ja Venäjän tuonnin päättyessä osuus tulee suurenemaan. Samaten iso osa korjuukoneista ja teollisuuden laitteistoista valmistetaan kotimaassa. 

Näytä koko viesti
Energia - 3.3.2022 03.18

Entä Suomen energiahuollon näkymät? Mistä käyttämämme energia on peräisin?

https://www.stat.fi/til/ehk/2020/04/ehk_2020_04_2021-04-16_tie_001_fi.html

Tilastokeskuksen tiedote on otsikoitu näyttävästi ” Uusiutuva energia nousi fossiilisten ja turpeen ohi energian kokonaiskulutuksessa vuonna 2020”. Jos ei katsele itse tilastoa, saattaa ehkä ajatella ettei tässä hätää ole. Uusiutuva energia tarkoittanee tuulivoimaa ja aurinkokennoja, ja tuulivoimaahan rakennetaan koko ajan lisää, ja aurinkoenergian käyttöönottokin tehostuu.

Ei nyt ihan niinkään. Tuulivoiman osuus oli 2 % energian kokonaiskulutuksesta. Aurinkovoimaa ei edes mainita. Turvekin oli 3 %. Yksittäisistä energiamuodoista merkittävin – ja uudistuva - olivat puupolttoaineet (28 %). Sitten öljy (21 %), ydinvoima (19 %), hiili (6 %), maakaasu (6 %), vesivoima (4 %). Mahdetaankohan ydinvoima muuten lukea uudistuviin?

Millaiset ovat lähitulevaisuuden näkymät? Puupolttoaineiden osalta melko nihkeät. Noin puolet poltetusta puuaineesta on mennyt ensin sellutehtaan kautta, jossa siitä on otettu myyntikelpoiset osat talteen. Nykyaikainen sellutehdas muuten tuottaa ylijäämäsähköä ihan kunnolla, Kemiin valmistuva tehdas noin 2,5 % koko maan sähkönkulutuksesta. Noin neljännes puupolttoaineista on kuorta, purua ja muuta vastaavaa, loput energiapuuksi suoraan korjattua. Kyllähän taimikoissa risua riittäisi, mutta korjuu on harmillisen kallista.

Sellunkeiton tulevaisuutta varjostaa se, että maa-alasta tulisi EU-sääntelyn myötä suojella 30 %. Onhan meillä tuottamatonta suota aika paljon, mutta ei nyt kuitenkaan noin paljon. Lisäksi metsät ovat keskeinen osa hallituksen ilmastopolitiikkaa. Vuotuisen kasvun ja hakkuiden ym. poistuman eron pitäisi kasvaa, ei kaventua. Saattaa sellunkeitto vaikeutua, ja sen myötä energiahuoltokin. Venäjän haketta toki on poltettu runsaasti, mutta mahtaa mennä vaikeaksi sekin homma. Sama ongelma teollisuuspuun tuonnin kanssa.

Turve on jo julistettu pannaan. Saa nähdä joudutaanko ottamaan takapakkia asiassa. Syytä ehkä olisi?

Öljystä ja hiilestä tietenkin luovutaan kiireen vilkkaa, ne tuhoavat ilmastoa. Vesivoimaa ei juurikaan saa lisää. Tuulivoimalla on merkityksensä, mutta ei se kovin nopeasti Suomen energiavajetta tule täyttämään, lisärakentamisesta huolimatta.

Ydinvoima? On se hyvä, että EU-kumppanimme saivat Olkiluoto 3:n valmiiksi, vaikka pienen pientä kitkaa matkan varrelle mahtuikin. Muuten tämä kokonaisuus näyttäisi vielä häiritsevämmältä.

Näytä koko viesti
Citycon - 17.2.2022 10.54

Melko ankara kurssireaktio. Ottamatta kantaa sen perusteisiin, ihmettelen jälleen kerran yhtiön tiedotuksen tasoa. Suomenkielisen tilinpäätöstiedotteen kieli on kerrassaan kelvotonta, lieneekö peräti google translatorin teollisen aherruksen tulosta? Luulisi, että pörssiyhtiön kannattaisi vältellä kirjoitusvirheitäkin; siksi, että ne viestivät joko piittaamattomuudesta sijoittajien suuntaan tai sitten vaan ammattitaidon puuttteesta tiedottajan vaativassa tehtävässä.

Mitähän muuten tarkoittaa lause: Vuodenvaihteen jälkeen Citycon myi lisäksi kaksi ydinliiketoimintaan kuulumatonta keskusta Norjassa hinnalla, joka ylitti keskusten kirja-arvon, kun ottaa huomioon lähitulevaisuuden investointivaatimukset.

Ehkä vika on omassa luetun ymmärtämisessäni, mutta ei hahmotu minulle. Hinta ilmeisesti ylitti kirja-arvon vain tietyin varauksin, jotka liittyvät jonkin tahon esittämiin vaatimuksiin. 

Kotimaisten kielten keskuksen esimerkkejä vaatimus-sanan käytöstä. Niistä viimeinen on kiinnostava, joskaan ei liittyne Cityconiin:

https://www.kielitoimistonsanakirja.fi/#/vaatimus

Korvausvaatimus.

Maksu-, oikaisuvaatimus.

Aluevaatimus.

Palkkavaatimus.

Uhkavaatimus.

Kylätoimikunnan vaatimus uuden sillan rakentamisesta.

Palkkoja koskevat vaatimukset.

Esittää jklle vaatimus, vaatimuksia.

Hänen vaatimuksensa, vaatimuksenaan oli, että – –.

Ammattijärjestöjen vaatimuksena oli viisipäiväinen työviikko.

Luopua vaatimuksestaan.

Suostua jkn vaatimuksiin.

Tehdä jtak jkn vaatimuksesta.

Kuv.

Noudattaa omantunnon, ajan vaatimuksia. 

 

2.

ehto, edellytys.

Ehdottoman raittiuden vaatimus.

 

Näytä koko viesti
Suomi matkalla vuoteen 2050 - 30.1.2022 05.29

Avaaja heitti kysymyksen metsäteollisuuden tulevaisuudesta. En oikein tiedä, mitä povata. Suomalaislähtöiset firmat kehittävät kyllä uutta tehokkaasti, mutta ei niitä uusia tuotteita Suomessa valmisteta, kuten Björn Wahlroos suoraan sanoikin viime vuonna ykkösaamussa. UPM juuri kertoikin seuraavan sukupolven biopolttoaineiden valmistuksen menevän Rotterdamiin. Sellunkeitto kannattaa hyvin, mutta EUlla on pelottava määrä metsiin kohdistuvaa sääntelyä vireillä. 

Metsäomaisuus on mielestäni kovissa hinnoissa juuri nyt. Sitä en suosittele, enkä varsinkaan metsärahastoja. 

Entä Suomi sitten? Ikääntyvä väestö. Laskevat PISA-tulokset kertovat koulutuksen rapautuimisesta, 1990-luvun varusmiehet juoksivat cooperissa keskimäärin 2700 metriä, nykyiset 2300. Uhkatekijöitä on. Mitkä ovat vahvuudet? Rahaa sijoitetaan ilmastonmuutoksen torjuntaan ja biodiversiteetin suojeluun, mutta entä koulutus, liikuntasektori tai terveydenhoito? Milloin valtio lakkaa velkaantumasta? Miksi ulkomaiset yhtiöt investoisivat Suomeen? Tai edes kotimaiset?
 

 

Näytä koko viesti
UPM-Kymmene - 26.10.2021 01.00

UPM biorefining (sellu, saha, biopolttoaineet), liikevaihto 811, vertailukelpoinen liikevoitto 321. Liikevoitto-% jäi alle 40%:n.

Ensi vuonna uusi Uruguayn sellutehdas käynnistyy, joten eiköhän divisioona kohentele tulostaan. Ainakin Pesonen aiemmin kehui, että sellutonnin tuotantokustannukset ovat siellä ennätysmatalat.

Aurinko vaan laskee.

Näytä koko viesti
Citycon - 6.10.2021 12.44

Suunnitelma on ollut olemassa, eikä mitään yllättävää äkkinäistä ratkaisua tehty. Sitähän minä vaan, että kuinkas tarpeellista oli pitää sijoittajia jännityksessä viime hetkeen asti, löytyykö perusteltua syytä olla jakamatta pääoman palautusta.

Näytä koko viesti
Citycon - 6.10.2021 12.03

Sijoittajaviestinnästä vielä sen verran, että päätös viimeisimmästä pääomanpalautuksesta julkistettiin 20.9. klo 15.45, palautuksen sait omistamalla Cityconia 22.9. 

Oliko olemassa jokin liiketoimintaan/rahoitustilanteeseen liittyvä syy, de facto, tehdä päätös näin myöhäisessä vaiheessa? Vai viivästettiinkö päätöksen julkistamista jostain muusta syystä?

Voi olla että en vaan tunne alan käytäntöjä, mutta ei tuo toimintamalli minun luottamustani lisännyt. 

Näytä koko viesti
Ostin/Myin tänään - 20.9.2021 11.33

Siellä myös mainitaan tuon lainaamasi kohdan jatkeena: 

"Hallitus tekee erilliset päätökset kustakin osingonmaksusta ja/tai pääoman palautuksesta siten, että osinkojen ja/tai pääoman palautusten alustavat täsmäytys- ja maksupäivät ovat alla mainitut. Citycon julkistaa tällaiset päätökset erikseen."

Ainakaan minä en osaa tulkita, tarkoittaako tuo, että jokaisesta maksuerästä tiedotetaan erikseen jos sellainen on tulossa, vai tiedotetaan vain jos poiketaan suunnitellusta aikataulusta (ja/tai pääoman palautuksen määrästä). 

Aki muistaakseni kolumnissaan jo toi esiin epäselvyydet "täsmäytys-" yms. päivämäärien suhteen, ja niiden suhteen sijoittajaviestintä kohenikin. Voisiko sitä kehittää lisää?

 

Näytä koko viesti
Ostin/Myin tänään - 20.9.2021 11.33

Siellä myös mainitaan tuon lainaamasi kohdan jatkeena: 

"Hallitus tekee erilliset päätökset kustakin osingonmaksusta ja/tai pääoman palautuksesta siten, että osinkojen ja/tai pääoman palautusten alustavat täsmäytys- ja maksupäivät ovat alla mainitut. Citycon julkistaa tällaiset päätökset erikseen."

Ainakaan minä en osaa tulkita, tarkoittaako tuo, että jokaisesta maksuerästä tiedotetaan erikseen jos sellainen on tulossa, vai tiedotetaan vain jos poiketaan suunnitellusta aikataulusta (ja/tai pääoman palautuksen määrästä). 

Aki muistaakseni kolumnissaan jo toi esiin epäselvyydet "täsmäytys-" yms. päivämäärien suhteen, ja niiden suhteen sijoittajaviestintä kohenikin. Voisiko sitä kehittää lisää?

 

Näytä koko viesti