Olet täällä

Veikkaus, rahapelimonopoli - 23.9.2021 06.46

Hallituksen esityksestä https://valtioneuvosto.fi/paatokset/paatos?decisionId=0900908f807509ef joitain nostettuja kohtia liittyen automaattien sijoitteluun:

Hajasijoitusjärjestelmästä luopuminen tai sen merkittävä supistaminen veisi tarjontaa todennäköisesti korkean asukastiheyden alueilta enemmän liikekeskuksiin ja kulkuliikenteen keskittymien ääreen. Tällä saattaisi olla positiivinen vaikutus rahapeliautomaattien tarjonnan ja pelaamisen sosioekonomiseen keskittymiseen. Saatavuuden muutosten seuraukset näkyvät todennäköisesti voimakkaimmin juuri alimpien sosioekonomisten väestöryhmien pelaamisessa ja pelihaitoissa.

Arviointiryhmän näkemyksen mukaan yksinoikeusjärjestelmän ulkopuolisen rahapelitarjonnan
mahdollisuus tulee huomioida myös arvioitaessa kivijalan rahapeliautomaattien tarjonnan rajoittamista voimakkailla saatavuuteen keskittyvillä muutoksilla. Lainvastaiset fyysiset peliautomaatit saatiin pitkälti kitkettyä Suomesta 1990-luvun loppuun mennessä. Kuitenkaan esimerkiksi Puolan ja Ruotsin kokemusten näkökulmasta ei voida poissulkea riskiä sääntelyn ulko-puolisen tarjonnan noususta laillisen rinnalle. Haittojen ehkäisyn ja hoidon kannalta lainvastaisen, sääntelyn ulkopuolisen markkinan syntyminen ja kasvu ovat huonoimpia mahdollisia skenaarioita

Eli siis automaattien hajasijoituksesta luopuminen tai edes automaattien määrän vähentäminen lisäisi peliongelmia ja johtaisi siihen, että ulkomaiset laittomat toimijat tuovat omat Kulta-Jaskansa markettien auloihin??? Onko kellään käryä mitä nämä mystiset 1990-luvun lainvastaiset peliautomaatit ovat olleet? laugh

 

 

Näytä koko viesti