Olet täällä

Kumppaniblogit

Yhdysvaltain taloustilanne jakaa mielipiteitä -jatkuuko nousukausi vai onko taantuma ovella?

Yhdysvaltain taloustilanne ja noususyklin jatkuminen on ollut viime aikoina yksi puhutuimmista aiheista sijoitusmarkkinoilla. Maan talous on kasvanut tasaisen vahvasti keskuspankkielvytyksen tukemana jo lähes 8 vuotta. Nykyinen USA:n noususykli alkoi virallisesti (Lähde: the National Bureau of Economic Research) kesäkuussa vuonna 2009. Maan pisin tilastoitu noususykli (10 vuotta) pohjista huippuihin koettiin vuosien 1991 ja 2001 välillä. Finanssikriisiä edeltänyt noususykli oli sitä vastoin mitaltaan noin kuusi vuotta, mikä on myös lähellä hieman alle viiden vuoden keskimääräistä sykliä toisen maailmansodan jälkeen. Historian perusteella sijoittajilla on siis aihetta huoleen. Mitkä tekijät sitten puhuvat nousun jatkumisen puolesta ja mitkä mahdollisen taantuman tulemisesta?

Taloussyklien kesto pidentynyt ajansaatossa, syinä mm. keskuspankkien toimet

Taloussyklien kesto on Yhdysvalloissa pidentynyt ajansaatossa. Vielä vuosien 1854-1919 välillä keskimääräinen kesto syklin pohjasta huipulle oli 26,6 kuukautta eli vain hieman yli 2 vuotta. Syklin pidentymisen taustalla lienee useita syitä. Ensinnäkin nykypäivänä keskuspankki säätelee toimillaan olennaisesti talouskehitystä tasaamalla syklien sisällä talouskasvua. Heikossa taloustilanteessa keskuspankki elvyttää taloutta laskemalla korkoja ja pumppaamalla rahaa markkinoille. Nousukauden aikana talouden ylikuumentumista sitä vastoin hillitään nostamalla korkoja.  

Toinen merkittävä rooli syklien tasaajana on finanssipolitiikalla, johon kuuluvat mm. vyön kiristämiset eli leikkaukset tai toisessa päässä veronalennukset. Keynesiläisen opin mukaan finanssipoliittisia elvytystoimia (veronalennukset ja investointien kasvattaminen) tulee tehdä heikossa kasvuympäristössä ja veroja nostaa ja/tai vastaavasti investointeja leikata noususuhdanteessa. Finanssipolitiikalla voikin olla näin ollen merkittävä vaikutus taloussyklin kestoon. Kolmantena syklin kestoon vaikuttavana tekijänä nousee esiin globalisaatio. Globaalin kaupan myötä yritykset ovat yhä vähemmän riippuvaisia kotimarkkinoista, millä on maan sisäisiä taloussyklejä tasaava vaikutus yhtiöiden kansainvälisempien liiketoimintamahdollisuuksien ansiosta. Heikossa oman maan taloustilanteessa yhtiöillä voi silti mennä hyvin liikevaihdon tullessa nopeamman talouskasvun maista.

Trumpin toimilla iso vaikutus noususyklin jatkumiseen

Osakemarkkinoilla on tapana hinnoitella taantuma noin puoli vuotta etukäteen. Viime aikojen USA:n osakemarkkinoiden kehitys ei viittaa siihen, että maassa olisi tulossa miinusmerkkisiä talouskasvulukuja lähivuosina. Päinvastoin, viime vuoden marraskuussa järjestettyjen Yhdysvaltain presidentinvaalien jälkeen maan osakemarkkinat ovat kallistuneet huimasti, kun sijoittajien riskinottohalukkuus on saanut myötätuulta Trumpin lupaamista finanssipoliittisesta elvytystoimista. Erityisesti odotukset USA:n yhteisöveron alentamisesta ovat nostaneet maan osakemarkkinoiden arvostuskertoimia entisestään ja tällä hetkellä tulospohjaiset arvostusluvut (S&P 500-indeksin P/E) huitelevat kuluvan vuoden ennusteilla korkeimmalla tasolla sitten teknokuplan.

Korkomarkkinat ovat osakemarkkinoiden tapaan onnistuneet hyvin hinnoittelemaan tulevia taantumia. Itse asiassa korot ovat historian valossa ennustaneet taantumat jopa osakkeita paremmin. Korot hinnoittelivat oikein myös vuonna 2008 finanssikriisin aikaansaaman laman. Tämä näkyi korkomarkkinoilla hyvissä ajoin vuonna 2007 pitkien korkojen laskettua alle lyhyiden korkojen, ts. laskevana korkokäyränä. Tällä hetkellä (18.5.) USA:n valtionlainojen korkokäyrä on nouseva, joten osakemarkkinoiden tapaan korkomarkkina ei usko taantuman olevan ovella. Korkokäyrän odotuksiin kun on edelleen hinnoiteltu Fedin koronnostoja niin kuluvalle kuin tuleville vuosille.

Sekä osakemarkkinat että korkomarkkinat hinnoittelevat siis nousukauden jatkumista, mikä on myös linjassa yhtiöiden parantuneen tuloskehityksen kanssa. Amerikkalaisyhtiöiden vahvaa kehitystä selittää tällä hetkellä vahvan kotimarkkinan lisäksi muutkin parantuneet tulosajurit. Kohonnut öljyn hinta viime vuoden aikana sekä piristynyt globaali talouskasvu ovat tukeneet eri sektoreiden tuloskehitystä.

Yhdysvaltain vahvan makrokehityksen jatkuminen epävarmalla pohjalla

Makropuolen tilanne Yhdysvalloissa on tällä hetkellä kaksijakoinen. Nk. soft datan (pehmeä data) ja hard datan (kova data) eriytyminen toisistaan on ollut viime kuukausina historiallisen voimakasta. USA:n sentimentti- ja luottamuspohjaiset indikaattorit ovat yllättäneet alkuvuoden aikana huiman positiivisesti verrattuna ennusteisiin. Sitä vastoin toteutuneet indikaattorit BKT:n johdolla ovat olleet samalla aikavälillä odotuksiin nähden selvästi pehmeämpiä.

Soft datan ja hard datan viime kuukausien eriytymisessä voi piileä vaaran paikat osakemarkkinoiden kannalta kurssinousun viime aikoina perustuessa liikaa soft dataan, ts. optimismiin tulevasta. Nyt trendi eriytymisessä on jo kääntynyt, mikä johtuu todennäköisesti Trump-huuman hellittämisestä. Viime kuukausien vahvojen odotusten näkyminen täysmääräisesti tai edes osittain reaalitaloudessa kun vaatii Trumpilta konkreettisia toimia talouskasvun tukemiseksi. Pelkät presidentin lupaukset eivät enää riitä kurssinousun jatkumiseen osakemarkkinoilla.

Osakemarkkinoiden nousun katkeaminen ja kääntyminen laskuun näkyisi nopeasti myös amerikkalaisten talousluottamuksen heikentymisenä ja sen myötä talouskasvua hidastavana tekijänä. Osakemarkkinat näyttävät kuitenkin edelleen uskovan Trumpiin ainakin jossakin määrin, jonka vuoksi pahat pettymykset poliittisissa päätöksissä näkyisivät arvostuskertoimien laskuna. Toisaalta niin kauan kuin yhtiöiden tulokset kasvavat kaksinumeroista vauhtia (tai edes plusmerkkisesti), ei suureen osakemarkkinoiden romahdukseen ole perusteita poliittisesta riskistä huolimatta.

Henri Huovinen
Analyytikko, OSKL

Keskustele aiheesta täällä.

Kirjoittaja toimii Osakesäästäjien Keskusliiton analyytikkona sekä Helsingin Osakesäästäjien toiminnanjohtajana. Osakesäästäjien Keskusliitto on valtakunnallinen osakkeenomistajien etujärjestö, joka edistää osakesäästämistä ja muuta yksityishenkilöiden varojen hallintaa. Osakesäästäjillä on yli 23 000 henkilöjäsentä ja sen tärkeimmät tehtävät ovat edunvalvonta ja oikean tiedon välittäminen. Järjestö julkaisee jäsenlehteä, neuvottelee jäsenilleen jäsenetuja ja järjestää sijoittamiseen liittyviä tapahtumia. Lisätietoja Osakesäästäjien kotisivuilta.

Sijoita kryptovaluuttoihin turvallisesti ja luotettavasti
Liity Sijoitustiedon jäseneksi