Olet täällä

Artikkelit

Vertaislainat sijoituskohteena

Tässä artikkelisarjassa perehdymme "alternative finance" -sijoitustuotteisiin. Avaamme tuotteiden toimintalogiikkaa sekä tuomme esiin niiden riskejä ja mahdollisuuksia. Jokaisessa sarjan artikkelissa on myös haastateltu yhtä alalla toimivaa yritystä.

Vertaislainassa (engl. Peer-to-peer lending, 2P2 lending) tavallinen yksityishenkilö lainaa rahaa sitä tarvitsevalle toiselle yksityishenkilölle. Yksinkertaisimmillaan vertaislaina tapahtuu esimerkiksi vanhempien ja lapsen välillä, jossa lapsi tarvitsee rahaa hankintaan, lainaa sen vanhemmiltaan ja maksaa sen määräajassa takaisin. Vertaislainaa voi nykyään hakea myös sitä tarjoavien palvelualustojen kautta, jossa sijoittajat voivat lainata rahaa palvelun kautta lainaa tarvitsevalle asiakkaalle, eli lainanottajalle. Vertaislainat ovat vakuudettomia kulutusluottoja, jotka tekevät lovea pankkien kulutusluottomarkkinoille.

Vertaislainat ovat Suomessa vasta alkutekijöissään. Kasvua vertaislainamarkkinoilta näyttää kuitenkin löytyvän, kertoo vertaislainapalvelu Lainaajan toimitusjohtaja Tuomas Talola viitaten valtiovarainministeriön arvioon, jonka mukaan vertaislainamarkkinat kasvoivat 106 % vuonna 2016 ollen yhteensä noin 71,3 milj. €  (2015 34,6 milj. €). "Koko ala kasvaa vahvasti, mutta erityisen tyytyväisiä olemme Lainaajan omaan kasvuun. Vuonna 2016 Lainaajan kautta myönnetyt lainat kasvoivat +370% edellisvuoteen nähden ollen yhteensä noin 5 milj. €. Uskomme, että kasvu jatkuu vahvana läpi kuluvan vuoden", jatkaa Talola.

Vertaislaina lainaa tarvitsevan silmin

Kun yksityishenkilö tarvitsee rahaa remonttiin, matkaan tai yllättävään menoon, on hänellä mahdollisuus pankkilainan tai pikavippien sijaan tukeutua vertaislainamarkkinoihin. Vertaislainoja tarjoavan palvelualustan kautta haettava laina on kulutusluoton tavoin luonteeltaan vakuudeton laina, jonka saamiseksi lainaajan luottokelpoisuuden täytyy kuitenkin olla kunnossa. Tosiin sanoen lainalle ei siis tarvita vakuuksia, mutta hakijalla ei saa olla maksuhäiriömerkintöjä. Riippuen lainaajan varallisuustilanteesta, tuloista ja lainahistoriasta, eli hakijan ”luottoluokituksesta”, maksettava korko vaihtelee 5 - 25% välillä, useimmiten 24 - 60kk laina-ajalle kun lainaa tarvitaan 800 - 10 000€ väliltä. Lainanottaja maksaa pääomaa ja korkoa takaisin kuukausittain pankkilainan tapaan. Kun lainanottaja maksaa lainaansa takaisin aikataulussa voidaan henkilökohtaista luottoluokitusta parantaa ja samalla myös tälle myönnettävän lainan määrää kasvattaa. Lisälainaa siis saavat hyvin aikaisempaa lainaansa takaisinmaksaneet lainanottajat ja lisälainoja nostaa miltei puolet kaikista aiemmin lainaa saaneista.

Tyypillinen lainanhakija on tavallinen suomalainen, miehiä ja naisia hakijoiden joukossa on lähes yhtä paljon, kertoo Talola. Lainaajassa hakijan keski-ikä on hieman reilu 40 vuotta ja tyypillisimmin asemaltaan työntekijä. Lainanhakijoista noin kolmannes on avioliitossa, 40% asuu omistusasunnossa ja perheen koko on keskimäärin hieman yli 2 henkilöä. Hakijan nettotulot ovat keskimäärin reilut 2000€/kk. Kun kaikkia lainanhakijoita verrataan lainaa saaneisiin hakijoihin huomataan, että lainaa saaneiden joukossa omistusasumisen osuus on hieman korkeampi 48% ja vakituisen työsuhteen osuus on selkeästi korkeampi 87%.

Vertaislaina sijoittajan vinkkelistä

Vertaislainat tarjoavat sijoittajalle mielenkiintoisen vaihtoehdon sijoitussalkun hajauttamiseen. Vertaislainojen markkinapaikkaa tarjoava yritys järjestää tietynlaisen huutokaupan sijoittajien välillä siitä kuka saa mahdollisuuden sijoittaa houkuttelevimpiin lainoihin. Tärkeää sijoittajalle on tuoton lisäksi lainanottajan korkea luottokelpoisuus jolloin riski pääoman menettämisestä pienenee. Sijoittajalla on toki mahdollisuus lainata rahaa korkeamman riskiprofiilin lainahakijoille, jolloin ansaittu korkotuotto on suurempi.

Riskit

Vertaislainan suurimpina riskinä on lainanottajan maksukyvyttömyys. Jos lainanottaja ei kykene maksamaan lainaansa takaisin, voidaan jäljellä oleva summa laittaa oikeusteitse perintään. Suurimmassa osassa maksukyvyttömyystapauksista koko summaa ei menetetä ja pidentyneelle laina-ajalle maksetaan sovittua korkoa. Lainan takaisinmaksu saattaa viivästyä myös sairaudesta, työttömyydestä tai kuolemasta johtuen, jolloin pääomaa ei saada määräajassa takaisin.

Toisaalta jos lainanottaja maksaa lainasumman etuajassa takaisin, riskiksi muodostuu menetetty tuotto laina-ajalta. Ennenaikainen takaisinmaksu on riski kuitenkin ainoastaan niissä tilanteissa, joissa vanhat jo sovitut lainat ovat nykyistä korkotasoa korkeampia.  Jos markkinan korkotaso pysyy vakaana, ei tämä riski realisoidu, sillä summan saa samalla korolla lainattua uudestaan. 

Heikko likviditeetti on myös yksi vertaislainojen varjopuolista. Vertaislainat ovat voimassa 2-4 vuotta, joten rahoja ei saa halutessaan kotiutettua palvelusta nopeasti, vaan palautukset jakautuvat pitkälle aikavälille kuukausittasina tilisiirtoina. Jälkimarkkinoiden kautta kotiutuksen nopeuttaminen voi kuitenkin onnistua.

Edut

Hajautusta salkulleen hakevalle sijoittajalle vertaislainat tarjoavat mielenkiintoisen vaihtoehdon. Vertaislainat tarjoavat houkuttelevia korkotuottoja ja riskiä voi pienentää lainaamalla pienempiä summia moniin eri lainoihin, jolloin yksittäisen luottotappion merkitys vertaislainasalkussa on merkittävästi pienempi. Sijoittajalle on mahdollisuus valita eri riskitasojen väliltä, joten korkeatkin tuottoprosentit ovat mahdollisia. Vertaislainojen tuotto ei ole markkinoiden kehityksestä riippuvaista, mikä on tyypillistä kaikille ”alternative-finance” -sijoitustuotteille.

Kiireiselle sijoittajalle palvelut tarjoavat mahdollisuuden automaattiseen sijoitukseen. Voit sijoittajana määritellä tietyt ehdot mm. lainanhakijan luottokelpoisuudesta, lainan määräajasta ja minimikorosta ja palvelun tarjoaja hoitaa sijoitukset puolestasi. Lainoja liikkuu markkinoilla päivittäin kasvavia määriä ja houkuttelevat sijoitusmahdollisuudet voivat helposti ilman automatisointia mennä sivu suun.

Jälkimarkkina

Moni vertaislainoja välittävästä palvelusta tarjoaa jälkimarkkinoita, joiden kautta sijoituksen ennenaikainen realisointi on mahdollista. Jälkimarkkinan likvidiys ei kuitenkaan ole välttämättä erinomainen varsinkaan korkean riskin lainoille, joten sijoittajan täytyy käytännössä valmistautua myymään lainan alennuksella uudelle sijoittajalle. Korkean luottoluokituksen lainoille jälkimarkkinoilla on huomattavasti helpompaa löytää ostaja hyvään hintaan.

Sijoittajan kulut

Palveluntarjoajien kulut vaihtelevat, joten ne sijoittajan kannattaa selvittää erikseen. Tyypillisiin kuluihin kuuluvat tilipalkkiot, merkintäpalkkiot ja lunastuspalkkiot, jotka vaihtelevat merkittävästi sijoitettavan summan ja keston perusteella. Tyypillistä on, että vertaislainayhtiöt ottavat oman katteensa lainanottajilta perittyinä nosto- ja laskutuspalkkioina. Esimerkiksi Lainaajassa sijoittajalta veloitetaan 1%-yksikkö tuotosta eikä mitään kiinteitä kuluja, kertoo Talola.

Verotus

Vertaislainojen tuotto on veronalaista tuloa ja siitä maksetaan pääomaverotuloa. Luottotappiot käsitellään yksityisille ja yrityksille eri tavoin; yksityishenkilöille luottotappiot eivät ole tällä hetkellä verovähennyskelpoisia, mutta yrityksille luottotappiot ovat vähennyskelpoisia. Keskusverolautakunta on kuitenkin antanut ennakkoratkaisun liittyen yksityishenkilöiden luottotappioiden verovähennysoikeuteen, minkä mukaan tappiot olisivat vähennyskelpoisia. Verottaja on kuitenkin valittanut päätöksestä eikä päätös ole vielä lainvoimainen. 

Vertaislainapalveluiden tarjoajat ilmoittavat verotettavat tulot suoraan verottajalle, joten sijoittajan ei tarvitse huolehtia ylimääräisestä paperisodasta veroilmoituksen yhteydessä.

Tuotot

Kysyimme vielä Talolalta yleisesti sijoittajien tuotoista.

"Sijoittajien tuotto muodostuu lainojen koron ja luottotappioden pohjalta. Kun huomioidaan Lainaajan koko historia ja muodostuneet luottotappiot, niin sijoittajien tuotto on ollut n. 10-11%. Historiallista tuottoa katsoessa on hyvä huomioida, että parannamme jatkuvasti luottoluokitusmekanismia ja tuotto nykyisissä lainoissa on parempaa kuin historian alkupään lainoissa.

Luottotappiot muodostuvat useampien vuosien jälkeen, joten niiden ennustaminen on haastavaa. Kun katsotaan koko Lainaajan historiaa, perintään siirtyvien lainojen osuus on vajaa 30%. Näistä perintään siirretyistä lainoista luottotappio muodostuu edelleen noin 30%, jolloin luottotappioiden osuus on noin 8-9%.

Yksittäisen sijoittajan käyttöön olemme tehneet tuottolaskurin, jolla voi arvioida omien sijoitusten tuottoa. Laskuriin täytät antamiesi lainojen keskikoron ja perinnässä olevien lainojen osuuden. Tämän pohjalta laskuri laskee perinnästä tulevat luottotappiot ja antaa sijoittajalle arvion tämän omasta tuotosta."

Mitä käytännön asioita kannattaa huomioida, kun pohtii vertaislainasijoittamista?

Parhaan kuvan vertaislainoista saa kokeilemalla palveluita. Sijoittaminen kannattaa aloittaa pienillä summilla, jotta oppii markkinoiden toimintalogiikan ja miten takaisinmaksut toteutuvat. Tämän jälkeen esimerkiksi tuottolaskurilla voi hahmottaa oman sijoituksen tuottopotentiaalia ja laskea itselle sopivaa sijoitussummaa vertaislainoihin. Jo testivaiheessa pieniä summia sijoittaessa kannattaa hajautus tehdä useaan eri lainaan, jotta kuva takaisinmaksuista muodostuu mahdollisimman kattavaksi. Vertaislainasijoittamista voit kokeilla esimerkiksi Lainaajassa.

Keskustele vertaislainoista täällä.

Sijoita kryptovaluuttoihin turvallisesti ja luotettavasti
Liity Sijoitustiedon jäseneksi